Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

ΤΜΕΔΕ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (14 ψήφοι [18.92%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.92%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (14 ψήφοι [18.92%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.92%

 3. Το Κτηματολόγιο (8 ψήφοι [10.81%])

  Ποσοστό ψήφων: 10.81%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (15 ψήφοι [20.27%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.27%

 5. Άλλο (23 ψήφοι [31.08%])

  Ποσοστό ψήφων: 31.08%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Τα έργα ΑΠΕ που χάνουν την άδειά τους λόγω μη καταβολής τελών διατήρησης και τα έργα που έχουν εγκαταστήσει επιπλέον MW

απε


Τα έργα ΑΠΕ που χάνουν την άδειά τους λόγω μη καταβολής τελών διατήρησης και τα έργα που έχουν εγκαταστήσει επιπλέον MW

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, τον Πίνακα των άδειων παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2015 κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και της σχετικής ΑΠΕΗΛ οικ. 180321/01.07.2016 (ΑΔΑ: 6ΦΤΧ4653Π8-132) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΕΗΛ/οικ.182191/18.08.2016 (ΑΔΑ: 61Ψ74653Π8-ΒΓ4).

Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143 ν. 4001/2011 (Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί.

Οι άδειες παραγωγής για τις οποίες δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., το οφειλόμενο ετήσιο τέλος 2015, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν. Όπως ο νόμος ορίζει, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατάρτισε και ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το τέλος 2015 και ακολούθως η ΡΑΕ ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν.

Αντιστοίχως, το ΥΠΕΝ δημοσιοποιεί:

· Πίνακα 1 με τις άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους

· Πίνακα 2 όπου περιλαμβάνονται οι άδειες που αφορούν σε έργα με άδεια λειτουργίας, για τα οποία η ισχύς που αναφέρεται στην άδεια παραγωγής είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας τους, ενώ δεν έχει καταβληθεί το τέλος διατήρησης που αναλογεί στο τμήμα της ισχύος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας

Δείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ τους δύο πίνακες:

http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

Πηγή: https://energypress....-erga-poy-ehoynΤα έργα ΑΠΕ που χάνουν την άδειά τους λόγω μη καταβολής τελών διατήρησης και τα έργα που έχουν εγκαταστήσει επιπλέον MW

0 Σχόλια