Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

Europa Εξοικονομώ

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (54 ψήφοι [18.24%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.24%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (60 ψήφοι [20.27%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.27%

 3. Το Κτηματολόγιο (39 ψήφοι [13.18%])

  Ποσοστό ψήφων: 13.18%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (58 ψήφοι [19.59%])

  Ποσοστό ψήφων: 19.59%

 5. Άλλο (85 ψήφοι [28.72%])

  Ποσοστό ψήφων: 28.72%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

ΕΦΚΑ: Νέα εγκύκλιος για πολλαπλή ασφάλιση - υπολογισμό εισφορών

εφκα ασφάλιση


ΕΦΚΑ: Νέα εγκύκλιος για πολλαπλή ασφάλιση - υπολογισμό εισφορών

Από την 01/01/2017 όλα τα πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική τους δραστηριότητα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, και για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης, ή το εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Αυτό προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον οποίο από 01/01/2017, πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε ένα φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 5, 38, 39 και 40 του ν.4387/2016.


Η εγκύκλιος διακρίνει τις εξής τέσσερις κατηγορίες πολλαπλής απασχόλησης για την:

 • Μισθωτή απασχόληση – άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης.
 • Μισθωτή απασχόληση και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
 • Πολλαπλή άσκηση μη μισθωτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 • Μισθωτή απασχόληση και πολλαπλή μη μισθωτή απασχόληση

Για τη διαπίστωση ενεργής Ιδιότητας Μισθωτού κατά την 01/01/2017 λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη ενημέρωση που διαθέτει το Μητρώο Ασφαλισμένων ΕΦΚΑ και μετά την ολοκλήρωση διασύνδεσης των συστημάτων ο Αναλυτικός Λογαριασμός Ασφάλισης με οριστικοποιημένες εγγραφές της αντίστοιχης περιόδου.

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των €5.860,80 . Ως κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €586,08. Το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, €586,08, ισχύει ακόμη και αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση κάτω της 5ετίας.

Πηγή: http://www.naftempor...ogismo-eisforon

Η εγκύκλιος: https://diavgeia.gov...8ΩΩ?inline=trueΕΦΚΑ: Νέα εγκύκλιος για πολλαπλή ασφάλιση - υπολογισμό εισφορών

5 Σχόλια

καλησπέρα, μια ερώτηση από ένα φίλο που δουλεύει σε οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα με μπλοκάκι και θέλει παράλληλα να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα. Ο μισθός από τον οργανισμό είναι πάνω από το κατώτατο όριο των 586 ευρώ. Το ερώτημα είναι: αν από το ελεύθερο επάγγελμα προκύψει ένα εισόδημα μόνο 300 ευρώ το χρόνο, θα πληρώσει εισφορές επί των 300 ευρώ ή θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα την ελάχιστη εισφορά για το ελεύθερο επάγγελμα?  ευχαριστώ

Φωτογραφία
georgegaleos
Ιούν 25 2017 20:39
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 27 ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν.4387/16»
"[...]
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 παρ.1 (Δημόσιο)
« 1.Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο.
Στην περίπτωση αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρθρου 39 παράγραφος 3».
[...]"
 
edit: συνέχεια στο παραπάνω:
"...
ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Α.1, Α.2)
Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:
α. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος 5.860,80 €),οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ανώτατου ορίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 του Ν.4387/2016 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών για την επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.
β. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος,
προστίθεται το εισόδημα της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας. Αν το άθροισμα υπερβαίνει το ανώτατο όριο περικόπτεται το εισόδημα Μη Μισθωτής δραστηριότητας.
Η εισφορά υπολογίζεται στο εισόδημα της Μισθωτής απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 του Ν.4387/2016 και της Μη Μισθωτής δραστηριότητας, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις των άρθρων39,40, και 98.
γ. Αν τα δύο εισοδήματα αθροιστικά είναι μεταξύ κατώτατου και ανώτατου ορίου, τότε το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 και το σύνολο του εισοδήματος από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 , 40 και 98 του Ν.4387/2016.
δ. Αν το άθροισμα του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας υπολείπεται του κατώτατου ορίου μηνιαίου εισοδήματος, τότε:
• το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ή 38 του Ν.4387/2016
• το εισόδημα από ελεύθερη ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και 98 του Ν.4387/2016. Η εισφορά, στο ποσό που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου (586,08€ ή 410,26€) υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 ή 40 του ν. 4387/16 κατά περίπτωση.
[...]"

καλησπέρα, μια ερώτηση από ένα φίλο που δουλεύει σε οργανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα με μπλοκάκι και θέλει παράλληλα να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα. Ο μισθός από τον οργανισμό είναι πάνω από το κατώτατο όριο των 586 ευρώ. Το ερώτημα είναι: αν από το ελεύθερο επάγγελμα προκύψει ένα εισόδημα μόνο 300 ευρώ το χρόνο, θα πληρώσει εισφορές επί των 300 ευρώ ή θα πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα την ελάχιστη εισφορά για το ελεύθερο επάγγελμα?  ευχαριστώ

επί των 300€

 

εκτός εάν ο (μισθός από τον οργανισμό x12+300€)/12 > 5860€ οπότε και έχει εισφορές στο μέγιστο 5860€

ευχαριστώ και τους δύο

Φωτογραφία
Σλάρτιμπαρτφαστ
Δεκ 12 2017 23:06

Καλησπέρα,

είμαι μισθωτός και έχω ταυτόχρονα ανοιχτά βιβλία με μηδενικά έσοδα και έξοδα. Εκτός των εισφορών στο μισθό μου, στο www.idika.org.gr έρχονται 126,06 €/ μήνα από γενάρη. Να κλείσω αναδρομικά τα βιβλία ή κάποια στιγμή θα συμψηφιστούν άρα θα διαγραφούν;