Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

ΤΜΕΔΕ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (21 ψήφοι [22.58%])

  Ποσοστό ψήφων: 22.58%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (18 ψήφοι [19.35%])

  Ποσοστό ψήφων: 19.35%

 3. Το Κτηματολόγιο (9 ψήφοι [9.68%])

  Ποσοστό ψήφων: 9.68%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (17 ψήφοι [18.28%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.28%

 5. Άλλο (28 ψήφοι [30.11%])

  Ποσοστό ψήφων: 30.11%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια - Πρόστιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

ενεργειακή απόδοση κτίριο


Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια - Πρόστιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει το Βέλγιο και τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για όλα τα κτίρια, να εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτούν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Επιπλέον, η οδηγία υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το 2021 όλα τα νέα κτίρια θα είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012.

«Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί το κόστος της ενέργειας υπό έλεγχο και για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση λιγότερης ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την αναγκαία νομοθεσία για την επιτάχυνση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ αφορά τον τομέα των κτιρίων και εδώ πρέπει να εξοικονομηθεί », δήλωσε ο Günther Oettinger, Επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια.

Η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ) δημιουργεί το δικαίωμα στους καταναλωτές και τους πολίτες να ενημερώνονται σχετικά με την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου που σκοπεύουν να αγοράσουν, να ενοικιάσουν ή να κατασκευάσουν και το δικαίωμα να είναι σωστά ενημερωμένοι για τις οικονομικά-βέλτιστες μεθόδους ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου τους. Η επιβολή ελάχιστων απαιτήσεων ενέργειας στα κτίρια στοχεύει επίσης στην παροχή φιλικών προς το περιβάλλον κινήτρων, τόσο για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων όσο και για την κατασκευή των «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων», δηλαδή κτιρίων που καταναλώνουν πολύ λίγη ενέργεια χάρη στην άριστη θερμομόνωση, στον βέλτιστο προσανατολισμό τους, στα ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, κ.λπ.

Η Επιτροπή προτείνει ημερήσια χρηματική ποινή 19.178,25 € κατά της Φινλανδίας και 42.178,50 € κατά του Βελγίου. Το επίπεδο αυτής της ποινής τέθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. Σε περίπτωση καταφατικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή θα πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως έως ότου η μεταφορά ολοκληρωθεί. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.
Η Επιτροπή απηύθυνε στο Βέλγιο και στη Φινλανδία μια προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας το Σεπτέμβριο του 2012 και αιτιολογημένη γνώμη, τον Ιούνιο του 2013. Σήμερα, τα δύο κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή μέτρα για τη μεταφορά σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τα μέτρα σχετικά με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Η Επιτροπή επί του παρόντος εξετάζει επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Ρουμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Μάλτα, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ελλάδα, Εσθονία, Τσεχική Δημοκρατία και Αυστρία) για τις οποίες έχουν αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες για ελλιπή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, η σημερινή ενέργεια της Επιτροπής μπορεί να συμπληρωθεί με περαιτέρω παραπομπές στο Δικαστήριο κατά τους επόμενους μήνες.

Υπόβαθρο

Η ΕΕ στοχεύει σε μείωση κατά 20% της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην Ευρώπη από το 2020. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ και πάνω από το ένα τρίτο των εκπομπών CO2 της. Με την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ μπορούν να επιτύχουν αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και σημαντικό περιορισμό των δαπανών τους, καθώς επίσης σημαντικό περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009, εάν τα κράτη μέλη δεν κατορθώσουν να μεταφέρουν τη νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων παραπέμποντας την υπόθεση στο δικαστήριο.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-447_en.htm

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι στη χώρα μας, οι φορείς της αγοράς σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρουν τις μελέτες (άρθρο 6 της Οδ.31/2012) ΔΩΡΕΑΝ στο ΥΠΕΚΑ εδώ και ένα χρόνο!!!

Απλά το υπουργείο δεν αποφασίζει να συνεργαστεί για να τις παραλάβει, όσο γελοίο και αν φαίνεται.

Συνημμένο Αρχείο  IP-14-447_EN.pdf   68,56K   137 μεταφορτώσειςΕνεργειακή απόδοση στα κτίρια - Πρόστιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε.

2 Σχόλια

Ρε τι διαβάζω και σήμερα...

Φωτογραφία
Justin Case
Νοέ 26 2014 14:08

Βέβαια υπάρχει και το άρθρο 29 §1 του Ν.4014/2011 "Δωρεά Μελετών" με τις γνωστές επιφυλάξεις...

[βλ. http://www.michaniko...ες-στο-ΤΕΕ-r482]