Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

Europa Εξοικονομώ

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (54 ψήφοι [18.31%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.31%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (60 ψήφοι [20.34%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.34%

 3. Το Κτηματολόγιο (39 ψήφοι [13.22%])

  Ποσοστό ψήφων: 13.22%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (58 ψήφοι [19.66%])

  Ποσοστό ψήφων: 19.66%

 5. Άλλο (84 ψήφοι [28.47%])

  Ποσοστό ψήφων: 28.47%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από ΤΑΠ

ταπ απαλλαγή


Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από ΤΑΠ

Διευκρινίσεις για το ποιά ακίνητα απαλλάσσονται από καταβολή Τ.Α.Π., με αφορμή ερώτηση που αφορά σε δεσμευμένα από τους ΟΤΑ ακίνητα, δίνει απάντηση των αρμόδιων υπουργείων στη Βουλή.

Αναλυτικά, απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας Αν τα κτίσματα εκμισθωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο πριν από την παρέλευση της επταετίας, η απαλλαγή παύει να ισχύει. Κατά τη διάρκεια της ως άνω επταετίας στο ΤΑΠ υπόκειται μόνο το οικόπεδο.

β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριστεί:

 • Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
 • Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
 • Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων».

Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουάριου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα

Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Ελληνικό Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στον Άγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939
στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Ταυτόχρονα, από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος, με τις οποίες οριοθετείται η έννοια του φόρου, συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι οι αναφερόμενες σε φορολογικές απαλλαγές ή εξαιρέσεις διατάξεις είναι στενά ερμηνευταίες, με αποτέλεσμα η αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου αρχή να υποχρεούται να προβαίνει σε στενή γραμματική ερμηνεία των εν γένει φοροαπαλλακτικών διατάξεων, αποκλεισμένης της διασταλτικής ή αναλογικής μεθόδου (ΣτΕ 2312/1992, 2052/1990, 103/1990 κ.ά.).
Υπό το πρίσμα αυτό, ακίνητα για τα οποία υφίσταται μεν ουσιαστικός περιορισμός στα εμπράγματα δικαιώματα του κυρίου αυτών, όπως ρυμοτομικό βάρος, δέσμευση για κοινωφελή χρήση ή αρχαιολογική δέσμευση, αλλά διατηρείται η κυριότητα, υπόκεινται σε Τ.Α.Π., χωρίς ακόμα και σε περίπτωση απαλλοτρίωσης να ερευνώνται τα αίτια της παράτασης του χρονικού διαστήματος για το οποίο εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης, προς τη συντέλεση αυτής και της υποβολής της σχετικής πράξης σε μεταγραφή (άρθρο 9 Ν.2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων», Α.Κ. 1033).

Ως εκ τούτου, πράγματι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να προβλεφτούν ρητά οι περιπτώσεις των ακινήτων που δεν θα υπόκεινται σε Τ.Α.Π., λόγω περιορισμού των ουσιαστικών δικαιωμάτων των προσώπων που έχουν την κυριότητά τους. Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο

Υπολογισμός του Τ.Α.Π.

Υπενθυμίζεται οτι για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στον αυτόν υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσόν του τέλους υπολογίζεται κατά τον λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.
Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982.

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία.

Εδώ η απάντηση του ΥΠΕΣ

Πηγή: http://www.ered.gr/e...P/#.WHX26VOLS70Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από ΤΑΠ

7 Σχόλια

αναφορά δεν έγινε, γνωρίζετε ακίνητο σε Δήμο της Αττικής με τακτοποιημένους ημιυπαίθριους αν θα έπρεπε το εμβαδόν των ημιυπαίθριων που τακτοποιήθηκε με τον Ν.3843/10 να πληρώνει ΤΑΠ?

Το ακίνητο είναι μη ηλεκτροδοτούμενο και είναι κατάστημα.

Φωτογραφία
panos-vicious
Ιούλ 22 2017 11:48

Δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος να σου απαντήσει, αλλά προσωπικά έχω ένα παράδειγμα μπάχαλου.

Διαμέρισμα με οικ. άδεια του 2000, 80τ.μ. στο συμβόλαιο, τακτοποίηση με τον Ν.3843/10 το 2011 άλλων 18,67τ.μ. (σύνολο 98,67τ.μ.), διόρθωση των στοιχείων στην ΔΕΗ (δεν θυμάμαι καλά αν έγινε αυτό ο στάδιο κι αν χρειαζόταν να γίνει), κατάθεση επικαιροποιημένων στοιχείων στον δήμο, αποτέλεσμα: Δημοτικά τέλη και Δημοτικός φόρος υπολογίζονταν για 91τ.μ. ( :confused:) έως και τον Σεπτέμβριο του 2013 (βλέποντας λογαρ. της ΔΕΗ) και κατόπιν για 99τ.μ. (από λογαρ. ΔΕΗ τον Μάιο του 2014) ενώ το ΤΑΠ συνεχίζει να υπολογίζεται για 80τ.μ.

σκέτο μπλέξιμο ε?

Φωτογραφία
panos-vicious
Ιούλ 22 2017 17:09

Βρήκα αυτά: Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑαυτό από το taxheaven. Σύμφωνα με το την εγκύκλιο <<Κατ’εξαίρεση, δεν επιβάλλονται για το χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται η διατήρησή τους, τα τέλη του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως εκάστοτε ισχύουν, που αναλογούν σε αυθαίρετες αλλαγές χρήσης και µόνον, καθώς και τυχόν διαφορές που προκύπτουν στο ύψος των τελών αυτών από την αλλαγή χρήσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στην  παρ.5  του  άρθρου  22  του  ν.  3897/2010  (ΦΕΚ  208/Α/10-12-2010)  όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), στην παρ.22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 και στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013>>. Το άρθρο 24 του ν. 2130/1993, αφορά το ΤΑΠ.

μπόλικη δουλειά, θα τα δω συντομα

Φωτογραφία
panos-vicious
Ιούλ 25 2017 16:46

Arche, πριν λίγο βρήκα και τα παρακάτω: "ΤΑΠ & ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ", "Αναδρομικά ραβασάκια από τους Δήμους".

ευχαριστώ φίλε για τη βοήθεια σου, είδα οτι .. οντως οι χωροι που τακτοποιηθηκαν με 3843 δεν οφείλουν ουτε ΔΤ, ουτε ΔΦ, ούτε ΤΑΠ! για ολα τα χρονια που τακτοποιηθηκαν! δηλαδη 40 χρονια. ευχαριστω πολύ. ευχαριστω....