Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

ΤΜΕΔΕ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (21 ψήφοι [22.83%])

  Ποσοστό ψήφων: 22.83%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (17 ψήφοι [18.48%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.48%

 3. Το Κτηματολόγιο (9 ψήφοι [9.78%])

  Ποσοστό ψήφων: 9.78%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (17 ψήφοι [18.48%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.48%

 5. Άλλο (28 ψήφοι [30.43%])

  Ποσοστό ψήφων: 30.43%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Το σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον και τα αυθαίρετα

αυθαίρετα


Το σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον και τα αυθαίρετα

Η υποβολή, ο έλεγχος και η έκδοση των διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο νόμος ορίζει ότι μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος καθορίζονται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και των δικαιολογητικών, το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται αντίστοιχα στους πολίτες αλλά και προς τις δημόσιες αρχές.

Ωστόσο ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την περιοχή, την θέση, την χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Προέγκριση οικοδομικής άδειας εκδίδεται αποκλειστικά από την υπηρεσία δόμησης. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική, πλην των παρακάτω περιπτώσεων που είναι υποχρεωτική:

α) Σε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000 τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική επιφάνεια στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000 τ.μ..
β) Όπου από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας από άλλες υπηρεσίες πλην της Υ.ΔΟΜ., η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. Η οικοδομική άδεια στις ως άνω περιπτώσεις θα χορηγείται από την κατά περίπτωση αρμόδια άλλη υπηρεσία.
γ) Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, όπως και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., η προέγκριση είναι υποχρεωτική.

Παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος που θα ελέγχεται από το ΥΠΕΝ και θα έχει διευθύνσεις σε κάθε Περιφέρεια, με σκοπό την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και την λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα επιφορτιστεί, με την ευθύνη λειτουργίας της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης μέσω της εποπτείας της «Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων», την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων και την εφαρμογή δράσεων «Περιβαλλοντικής και Πολεοδομικής Εξισορρόπησης σε περιοχές Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή από το Πράσινο Ταμείο. Στη Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης θα στηριχθεί και η νομιμοποίηση των μεγάλων πολεοδομικών παραβάσεων.

Έκπτωση έως 20% για όσους δηλώσουν τα ακίνητα έως τις 9 Δεκεμβρίου 2017

To υπουργείο επιχειρεί να δελεάσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων προσφέροντας έκπτωση έως 20% στο ειδικό πρόστιμο για όσους ενταχθούν εγκαίρως στο νόμο αλλά και αντίστοιχες αυξήσεις για τους αργοπορημένους. Η μείωση 20% ισχύει για εκείνους που θα δηλώσουν το ακίνητό τους, έως της 8 Δεκεμβρίου 2017. Το πρόστιμο θα είναι κατά 10% μειωμένο, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ενταχθεί στο νόμο από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιουνίου του 2018. Από την περίοδο αυτή και μετά δηλαδή από της 9 Ιουνίου έως και της 8 Δεκεμβρίου 2018 τα πρόστιμα θα επιβαρύνονται με αύξηση 10% και 20% αντίστοιχα για όσους προσέλθουν στο νόμο μετά τις 9 Δεκεμβρίου 2018. Οι μειώσεις στα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν έως και το 60% στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-εφόσον εκπονηθεί στατική μελέτη σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3, η έκπτωση φτάνει το 60%,
-50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2
-30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1
-50% σε όσα κτίσματα ολοκληρωθούν οι εργασίες προσαρμογής σε αυθαίρετα που παραβίασαν τις αρχές του πολιτιστικού περιβάλλοντος ή αφορούν διατηρητέα κτίσματα.

Μείωση επίσης από 30% έως 50% θα ισχύσει και για κτίσματα που προχώρησαν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης. Στην περίπτωση αυτή 50% θα είναι τα μειωμένα πρόστιμα για υπερβάσεις έως 250 τ.μ σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας και έως 500 τ.μ για άλλες χρήσεις. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η έκπτωση θα είναι 30%.

Παράβολα

Σε ότι αφορά το παράβολο το ύψος του θα διατηρηθεί στα 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση μέχρι 100 τ.μ., στα 500 ευρώ από 100 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ. Στο ποσό των 1.000 ευρώ για άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ., στα 4.000 ευρώ για άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. και στα 10.000 ευρώ για κτίριο ή χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.

Πως θα κατανεμηθούν τα πρόστιμα για ειδικές ομάδες πληθυσμού

-Το 15% του προστίμου θα καταβάλλουν, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ. Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Το 20% του προστίμου θα καταβάλλουν επίσης παλιννοστούντες ομογενείς. Ειδικά για τους κατοίκους της Θράκης, και για τα ακίνητά τους που έχουν ελλείψεις στους τίτλους ιδιοκτησίας, τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

-Πολύτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλουν επίσης ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Επίσης πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία αλλά με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι άνω των 80 τ.μ, καταβάλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Το 30% καταβάλλουν τρίτεκνοι για την κύρια κατοικίας τους, με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

-Μακροχρόνια άνεργοι για αυθαιρεσίες σε κύρια κατοικία καταβάλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Προβλέπεται επίσης ότι κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

-Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καταβάλουν ποσοστό 20% του προστίμου. Και για αυτούς ισχύει η αναστολή καταβολής δόσεων για τα δύο πρώτα χρόνια, από την υποβολή της δήλωσης.

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που προϋφίστανται της 1/1/1983, καταβάλλεται ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για αυθαιρεσίες από 1.1.1983 έως 1.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1993 έως 31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στατικός έλεγχος

Μελέτη στατικής επάρκειας, πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή και προσκομίζεται εντός προθεσμίας 3 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και 5 ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο Ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφ’ όσον απαιτείται, θα γίνεται κατά την σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου. Δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας, αλλά τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μετατροπή ημιυπαίθριου χώρου σε κλειστό.

- Διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου Φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια που έχει συντελεστεί η παρέμβαση.

- Πατάρια ισογείου που είναι στατικά ανεξάρτητα από τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου. Πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%.

- Πρόβολοι με προσαύξηση μέχρι 30% του εμβαδού τους και μέχρι 25% του πλάτους τους.

- Κατασκευή στο δώμα κτιρίων μέχρι το 20% της επιφάνειας αυτού.

- Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.

- Αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από 30% του μόνιμου φορτίου πριν την παρέμβαση.

- Μετατροπή πυλωτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.

- Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.

- Σοφίτες υπό προϋποθέσεις

Η τεχνική έκθεση του μηχανικού (έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών γειώσεων κ.α) υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου:

https://docs.google....u-afthereta.pdf

Συνημμένο Αρχείο  ΣΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.doc   1,14MB   561 μεταφορτώσεις


Πηγή:Το σχέδιο νόμου για το δομημένο περιβάλλον και τα αυθαίρετα

65 Σχόλια

παρτε  καροτιερες , σκανερ , κρουσιμετρα , υπερηχα , εξολκευσεις

και  πιαστε  δουλεια  .

Αν  ζητήσεις  να  ερθει  εργαστηριο σε  κτιριο  με  φερουσα  τοιχοποια ( πλινθους ) η αργολιθοδομη η τσιμεντολιθα

εξ  ολοκληρου  αυθαιρετη  ,  χωρις  να  ξερεις  θεμελιωση  η  με  ελλειπη  θεμελιωση

ποσα  χρηματα  θα  στοιχισει ;;;  .

μετα  ερχονται  οι  ανασφάλειες  της  στατικης  μελετης   ποσο  o  συντελεστης  ασφαλειας  των   υλικων  

εχει  γινει  ο  κανεπε  για  φερουσες ;;; OXI 

με οσα  4178  εξ  ολοκληρου  αυθαιρετα  που  δεν  θα  παρουν  στατικη  επαρκεια  φυσικα  τι  θα  γινει 

θα  τα  γκρεμισουν  αφου  εχουν  πληρωσει ;;;

Ελεος  !!!

Φωτογραφία
Anton_civeng
Ιούν 09 2017 01:10

Πριν φτάσουν να νομοθετήσουν αυτά τα ανοσιουργήματα περί  στατικής επάρκειας  θα έπρεπε πρώτα να  εξετάσουν τους ίδιους για νοητική επάρκεια - ή νοητική υστέρηση ....

κτιρια προ  55  με  φουλ  εναθρακωσεις  και  υποβαθμιση  της  παλιας 

φερουσας  ικανοτητας  με  αντισεισμικούς  του  1912  η  ανυπαρκτους

δεν ελενχονται ;;;  είναι  ετσι ;;;

δηλαδή  κτιριο  προ 1945   περιπου  72 +  ετων  δεν  ελενχεται  ;;;

Φωτογραφία
ΙΑΣΟΝΑΣ
Ιούν 09 2017 03:59
Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη και στα λαγκάδια! Εκτός πραγματικότητας..... Σαλάτα.... Δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό....

Αν κρίνω από την ώρα των σχολίων των συναδέλφων ... κατάφεραν πάλι να μας κάνουν να χάσουμε τον ύπνο μας με τη ΜΣΕ....

Μόνο το ΤΕΕ κοιμάται......

Πριν φτάσουν να νομοθετήσουν αυτά τα ανοσιουργήματα περί  στατικής επάρκειας  θα έπρεπε πρώτα να  εξετάσουν τους ίδιους για νοητική επάρκεια - ή νοητική υστέρηση ....

.....και επαγγελματική κατάρτιση.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!

Μόνο το ΤΕΕ κοιμάται......

 

ποιο ΤΕΕ...

Οι αυθαίρετες γλάστρες χρειάζονται κι αυτές στατική επάρκεια ?

Φωτογραφία
GEOKARAGIANNIS
Ιούν 09 2017 11:17
Άρθρο 1. Ορισμοί

2.    Δεν συνιστούν αυθαίρετη δόμηση και δεν καταγράφονται ως παραβάσεις κατά τον έλεγχο: Αποκλίσεις των περιμετρικών διαστάσεων του κτιρίου έως 2% από τις αναγραφόμενες στο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, μετρούμενες σε διαστάσεις κτίστη (φέρων οργανισμός και στοιχεία πλήρωσής του, χωρίς επιχρίσματα - επενδύσεις) εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι.

Τι εννοεί ο ποιητής τελικά?

κατ΄αρχάς ως κοιν/στους χώρους σίγουρα  εννοεί τα κλιμ/σια -δώματα -λεβ/σια κλπ

αλλά κανένας δεν αποκλείει να εννοεί και τον κοιν/στο  χώρο (ακάλυπτο) ή την κοιν/στο χώρο π.χ πισίνας του οικοπέδου

 

Οπότε η παραπάνω διευκρίνιση ..δεν αποτελεί διευκρίνιση! 

για αυτά τα ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί (τακτοποίηση 4178) και τώρα θα θέλουν στατική επάρκεια και ίσως ενίσχυση, θέλω να δω ποιός θα πληρώσει τη νύφη. ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή ο νέος?

από τους ορισμους του ΝΟΚ, κοινοχρηστοι χωροι=δρομοι-πεζοδρομια-κλπ

θυμηθείτε όμως

1. και τις περιπτώσεις που κατά τον 4178

η προσχώρηση διαμερίσματος σε κλιμ/σιο (κοιν/στο χώρο κτιρίου)

δεν πήγαινε ως διαμερισμάτωση αλλά ως Υ.Δ ?

 

και 

2. ότι για την εισχώρηση σε  δημόσιους χώρους ισχύει το 5% -άλλης παραγράφου

και όχι το 2%  αυτής 

το μετεφερα στο "αλλο" :mrgreen:

Στις εκπτώσεις του άρθρου 100 παρ.6, στα υπόγεια πρέπει να έχουν βάλει ανάποδα τα ποσοστά.

 

Εκτός των άλλων, πρέπει να γίνει διευκρίνηση στη κατηγορία 4 αα (μάλλον για μοναδικό ακίνητο σε οικόπεδο) και ββ.

Sorry, έκανα λάθος στο άρθρο 100

Δεν νομίζω να αφορά Κ/Χ ιδιωτικούς και εγώ καλή ώρα δημοσίους πιστεύω  όπως λέει και συνάδελφος παραπάνω από τον ΝΟΚ. Δηλαδή αν μιλανε για ιδιωτικούς θα τραβάμε τα μαλλιά μας ,επειδή μπαίνει ο τοίχος μαζί με το  επίχρισμα   2-3-4 cm μέσα υπάρχει τόσσο πρόβλημα ?

Φωτογραφία
ΙΑΣΟΝΑΣ
Ιούν 09 2017 17:15

Μην πολυσκοτίζεστε, πολλά από αυτά που διαβάζουμε τώρα δεν θα υπάρχουν ή θα είναι διαφορετικά στο ....τέλος!

Απολαύστε την .....αναδουλειά μας, κάνοντας όνειρα ότι, θα τα ....κονομήσουμε!

Οι αυθαίρετες γλάστρες χρειάζονται κι αυτές στατική επάρκεια ?

Για τις γλάστρες δε ξέρω αλλά για το σπιτάκι του σκύλου σίγουρα με τόσους ζωόφιλους στη χώρα.....

Άλλωστε σε αυτοψία υπαλλήλου πολεοδομίας το σπιτάκι του σκύλου καταγράφηκε σαν αυθαίρετο... (γεγονός).

Οπότε σαν εξ ολοκλήρου αυθαίρετο θα απαιτεί ΜΣΕ...

κτιρια προ  55  με  φουλ  εναθρακωσεις  και  υποβαθμιση  της  παλιας 

φερουσας  ικανοτητας  με  αντισεισμικούς  του  1912  η  ανυπαρκτους

δεν ελενχονται ;;;  είναι  ετσι ;;;

δηλαδή  κτιριο  προ 1945   περιπου  72 +  ετων  δεν  ελενχεται  ;;;

 

Με τέτοιο αντισεισμικό πρέπει να έχει χτιστεί το δικό μου. Ευτυχώς οχι αυθαίρετο.

Για να δούμε τι θα επιλέγουν οι ιδιοκτήτες για να μειώσουν το πρόστιμο, στατική ενίσχυση ή ενεργειακή αναβάθμιση (παρ. 6 αρθρ. 102 ή παρ. 7 αρθρ. 102). Λες να μπορούυν να συνδιαστούν οι 2 μειώσεις και να εξανεμίζεται το πρόστιμο :) ?

Γ.τ.π.κ......

 ρε παίδες!

 

Συμβούλια -παρασυμβούλια

παρατηρητήρια -παραπαρατηρητήρια (κεντρικά-περιφερειακά-Δήμων κλπ) 

εκθέσεις ανά 3μηνο  -6μηνο -έτος

έλεγχοι δηλώσεων κατά 30% η μια Υπηρεσία κατά 20% η άλλη κατά  10% κ.ο.κ

Συποθά -παρασυποθά

Επιτροπές κρίσεων αυθαιρέτων

Ζαλίζεσαι με αρμοδιότητες και 

με τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ενημερώσεις της μιας υπηρεσίες προς τις άλλες 

 

μιλάμε για πολύ χάος

 

Η χάρτινη γραφειοκρατία  μετατρέπεται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ!

Kana Το θέμα είναι οτι για να κάνεις το Ηλεκτρονικό θες και χαρτινο.Για να πάρεις το χάρτινο εκεί να δείς τι θα γίνει