Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

Europa Εξοικονομώ

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (54 ψήφοι [18.24%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.24%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (60 ψήφοι [20.27%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.27%

 3. Το Κτηματολόγιο (39 ψήφοι [13.18%])

  Ποσοστό ψήφων: 13.18%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (58 ψήφοι [19.59%])

  Ποσοστό ψήφων: 19.59%

 5. Άλλο (85 ψήφοι [28.72%])

  Ποσοστό ψήφων: 28.72%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Αλλαγή χρήσης σε τακτοποιημένους χώρους, και υπολογισμός θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αδείας

αυθαίρετα τακτοποιημένος χώρος αλλαγή χρήσης


Αλλαγή χρήσης σε τακτοποιημένους χώρους, και υπολογισμός θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αδείας

Έγγραφο με α.π 6987/24-3-2016 "Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13."

Το έγγραφο αναφέρει:

Σε απάντηση του (α) σχετικού και διευκρινίζοντας το (γ) σχετικό έγγραφό µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Οι εργασίες που προβλέπονται στη παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 αφορούν αποκλειστικά και µόνο στα αυθαίρετα τµήµατα ιδιοκτησιών καθώς και σε εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες που έχουν περαιώσει τη διαδικασία µε βάση τις διατάξεις των ν.3775/2009, ν.3843/2010 καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του ν.4014/2011 και του ν.4178/13. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών (οι οποίες µπορεί να γίνονται στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης) επιτρέπεται µετά από έγκριση που δίνεται από την
αρµόδια Υπηρεσία ?όµησης.

Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 επιτρέπεται, µετά από έκδοση άδειας δόµησης, η αλλαγή χρήσης αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί µε άδεια δόµησης στις οποίες υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, στις αυθαίρετες κατασκευές ή τµήµατα της ιδιοκτησίας (π.χ. πατάρι, κλειστός ηµιυπαίθριος χώρος, κλπ.) για την αλλαγή χρήσης επιτρέπονται µόνο οι εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 ενώ για το υπόλοιπο νόµιµο τµήµα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή κτιρίου δεν υφίσταται περιορισµός για το είδος των εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις που προκύπτουν από γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και ελέγχονται στο διάγραµµα δόµησης (π.χ. θέσεις στάθµευσης) θα υπολογίζονται επί των νοµίµων επιφανειών (βάσει άδειας δόµησης) των αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίου για την νέα χρήση.

Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GRΑλλαγή χρήσης σε τακτοποιημένους χώρους, και υπολογισμός θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αδείας

11 Σχόλια

Πολύ καλό έγγραφο ως προς κάποια σημεία.

Αλλά ποτέ δεν είναι όλα καλά...

Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 επιτρέπεται, µετά από έκδοση άδειας δόµησης, η αλλαγή χρήσης αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί µε άδεια δόµησης στις οποίες υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, στις αυθαίρετες κατασκευές ή τµήµατα της ιδιοκτησίας (π.χ. πατάρι, κλειστός ηµιυπαίθριος χώρος, κλπ.) για την αλλαγή χρήσης επιτρέπονται µόνο οι εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 ενώ για το υπόλοιπο νόµιµο τµήµα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή κτιρίου δεν υφίσταται περιορισµός για το είδος των εργασιών.

 

Οι παράγραφοι 10, 11 και 12 του άρθρου 25 δεν αναφέρουν Π Ο Υ Θ Ε Ν Α ότι η αλλαγή χρήσης μπορεί να γίνει μόνο σε χώρους που έχουν άδεια δόμησης (γράψε τουλάχιστον ή οικοδομική άδεια).

Μιλάει για τακτοποιημένους ή ρυθμισμένους χώρους επομένως και εντελώς αυθαίρετους.

Δηλαδή απαιτείται άδεια δόμησης για αλλαγή χρήσης σε κάθε περίπτωση , ακόμα και αν η αλλαγή χρήσης βάση ΝΟΚ θα απαιτούσε απλά ενημέρωση φακέλου; (Πχ κατάστημα σε γραφείο). 

Ναι.

Καταρχάς η §12 έχει άλλη διατύπωση, το «που έχουν κατασκευαστεί με άδεια δόμησης» δεν υπάρχει αλλά ας το ξεπεράσουμε.

Στο τελευταίο εδάφιο διευκρινίζεται πως: Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις που προκύπτουν από γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και ελέγχονται στο διάγραµµα δόµησης (π.χ. θέσεις στάθµευσης) θα υπολογίζονται επί των νοµίµων επιφανειών (άτυχος όρος)(βάσει άδειας δόµησης) των αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίου για την νέα χρήση.

Που σημαίνει τι αν καταλαβαίνω καλά... έχουμε μια οικοδομή με χρήση κατοικία 300 τ.μ. και 60 Η/Χ που άλλαξαν χρήση σε κατοικία και ρυθμίστηκαν με κάποιο νόμο και υποβάλλουμε αίτημα για αλλαγή χρήσης όλου του κτιρίου από κατοικία σε κατάστημα, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης θα υπολογιστούν μόνο τα 300 τ.μ.; 

θεωρώ ότι

Το έγγραφο κάνει μια γενική εισαγωγή

για να αποφανθεί επί του τελευταίου  

(που πολύ σωστά αναφέρει ο nzerman)

 

Γενικά αν κάποιος δεν γνωρίζει τα σχετικά έγγραφα

(στα οποία απαντούν) δεν μπορεί να βγάλει εύκολα συμπέρασμα

Φωτογραφία
dimitris GM
Μάρ 30 2016 19:31

για να γινει πιο ευκολη η ερευνα [και τα συμπερασματα]

 συγκεντρωνω εδω

την εγκυκλιο

Έγγραφο με α.π 6987/24-3-2016 "Έκδοση αδειών δόμησης αλλαγής χρήσης σε αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις περιπτώσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13."

Το έγγραφο αναφέρει:

Σε απάντηση του (α) σχετικού και διευκρινίζοντας το (γ) σχετικό έγγραφό µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:

Οι εργασίες που προβλέπονται στη παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 αφορούν αποκλειστικά και µόνο στα αυθαίρετα τµήµατα ιδιοκτησιών καθώς και σε εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες που έχουν περαιώσει τη διαδικασία µε βάση τις διατάξεις των ν.3775/2009, ν.3843/2010 καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του ν.4014/2011 και του ν.4178/13. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών (οι οποίες µπορεί να γίνονται στο πλαίσιο αλλαγής χρήσης) επιτρέπεται µετά από έγκριση που δίνεται από την
αρµόδια Υπηρεσία ?όµησης.

Σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4178/13 επιτρέπεται, µετά από έκδοση άδειας δόµησης, η αλλαγή χρήσης αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί µε άδεια δόµησης στις οποίες υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 25 του ν. 4178/13, εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, στις αυθαίρετες κατασκευές ή τµήµατα της ιδιοκτησίας (π.χ. πατάρι, κλειστός ηµιυπαίθριος χώρος, κλπ.) για την αλλαγή χρήσης επιτρέπονται µόνο οι εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 25 ενώ για το υπόλοιπο νόµιµο τµήµα της αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή κτιρίου δεν υφίσταται περιορισµός για το είδος των εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις που προκύπτουν από γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και ελέγχονται στο διάγραµµα δόµησης (π.χ. θέσεις στάθµευσης) θα υπολογίζονται επί των νοµίµων επιφανειών (βάσει άδειας δόµησης) των αυτοτελών ιδιοκτησιών ή κτιρίου για την νέα χρήση.

 

 

και τα αναφερομενα αρθρα

 5. Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με βάση τις διατάξεις των νόμων 3775/2009 (Α' 122), 3843/2010 (Α' 62), καθώς και όσες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του ν. 4014/ 2011 (Α' 209) και του παρόντος νόμου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία ή έχει εξοφληθεί ποσοστό 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη:

α) η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης,

β) η εκτέλεση εργασιών επισκευής, οι οποίες αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-απο-κατάσταση, τη συνήθη συντήρησή τους και προσαρμογής κατά το εδάφιο δ', της παραγράφου 2 του άρθρου 13,

γ) κατεδάφισης,

δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης δώματος

ε) ενίσχυσης,

στ) εργασίες που προβλέπονται στις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012, ως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 48 του παρόντος νόμου. Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων: α) κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α' 79), β) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και γ) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ' ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ' ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπομένου στην άδεια. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τις ως άνω εγκρίσεις και διοικητικές πράξεις εφαρμόζεται αντίστοιχα, η διάταξη του άρθρου 2Α του ν. 4030/2011 (Α' 249) υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης για τη χορήγηση της έγκρισης εκτέλεσης των εργασιών, τα οποία προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.

 

10. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α' 62)

όπου απαιτείται προσκομίζεται αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α' 62).
11. Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α' 209) και στις διατάξεις του παρόντος νόμου προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β' 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, από το πληροφοριακό σύστημα.

12. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης εφόσον η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. βεβαιώνεται ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.

Πάλι νομοθετούν δια εγγράφων?

Ενώ γίνεται επίκληση στην παρ 12 του αρ 25 προσθέτει έντεχνα την φράση μετά από έκδοση άδειας δόμησης!

Θα έπρεπε να αναφέρεται στο άρθρο 4 ΝΟΚ αλλά που

Φωτογραφία
Αλέξανδρος
Απρ 01 2016 16:52

Το έγγραφο της αποκεντρωμένη που "υποκίνησε" η ΥΔΟΜ Ιωαννίνων

Συνημμένο Αρχείο  20160322_115716.jpg   95,02K   14 μεταφορτώσεις

Νομίζω ότι το έγγραφο των Ιωαννινων είναι σε εντελώς λάθος άξονα.
Φωτογραφία
Αλέξανδρος
Απρ 02 2016 11:37

Νομίζω ότι το έγγραφο των Ιωαννινων είναι σε εντελώς λάθος άξονα.

Πάντα έτσι ήταν η αποκεντρωμένη. Για κάθε λύση εφευρίσκουν το αντίστοιχο πρόβλημα!!!!!

Ζωγράφισες!!!