Μετάβαση στο περιεχόμενο

Fespa

Europa Εξοικονομώ

Χάρτης

Αυθαίρετα

Καιρός

Σεισμοί

Αγγελίες

webTV
Γράψε μια είδηση
για την αρχική σελίδα
Αγγελίες
δείτε τη νέα εφαρμογή Αγγελιών

Πρόσφατα Θέματα

Ψηφοφορία:

Τι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εισόδημα των μηχανικών το επόμενο διάστημα;

 1. Το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον (54 ψήφοι [18.24%])

  Ποσοστό ψήφων: 18.24%

 2. Ο νέος νόμος αυθαιρέτων (60 ψήφοι [20.27%])

  Ποσοστό ψήφων: 20.27%

 3. Το Κτηματολόγιο (39 ψήφοι [13.18%])

  Ποσοστό ψήφων: 13.18%

 4. Τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ (58 ψήφοι [19.59%])

  Ποσοστό ψήφων: 19.59%

 5. Άλλο (85 ψήφοι [28.72%])

  Ποσοστό ψήφων: 28.72%

Ψήφος Οι επισκέπτες δεν μπορούν να ψηφίσουν
- - - - -

Έρχονται 5 ανατροπές στις εισφορές για 670.000 επαγγελματίες (και μηχανικούς)

εφκα εισφορές


Έρχονται 5 ανατροπές στις εισφορές για 670.000 επαγγελματίες (και μηχανικούς)

Σε νέο κύκλο τουλάχιστον πέντε σκληρών ανατροπών µπαίνουν 670.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες από τις αρχές κιόλας του 2018.

Συµψηφισµοί εισφορών του 2017, εξόφληση χρεών του 2016, νέα τρέχοντα και αναδροµικά "χαράτσια", αλλά και δύο διαδοχικές αυξήσεις στη βάση υπολογισµού τους συνθέτουν το "µαύρο" τοπίο στο οποίο είναι υποχρεωµένοι να βαδίσουν οι αυτοαπασχολούµενοι την περίοδο 2018-2020.

Τα νέα βάρη των επαγγελµατιών ξεκινούν από τον πρώτο κιόλας µήνα του επερχόµενου έτους, µε την καταβολή των εισφορών τους µε βάση το καθαρό εισόδηµα που δήλωσαν για το 2016, και κορυφώνονται το 2020, µε την καταβολή των εισφορών µε βάση το ακαθάριστο εισόδηµα που δήλωσαν το 2019.

Οι παρεµβάσεις

Αναλυτικότερα, τα στάδια του νέου κύκλου των περιπετειών των αυτοαπασχολουµένων διαµορφώνονται, µε βάση τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά και όσα προβλέπει η σχετική νοµοθεσία, ως εξής:

1. Η 1η µηνιαία δόση των εισφορών για κύρια ασφάλιση και υγεία µε βάση το καθαρό εισόδηµα που δήλωσαν στην Εφορία για το 2016 οι επαγγελµατίες θα πρέπει –όπως προβλέπει πλέον το πιθανότερο σενάριο– να καταβληθεί έως 31/1/2018 (και όχι τέλη Νοεµβρίου ή έστω Δεκεµβρίου, όπως αρχικά εξέταζε το υπ. Εργασίας).

Μαζί µε τις νέες τρέχουσες εισφορές θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31/1/2018 –σύµφωνα µε το κυρίαρχο πλέον σενάριο– από όσους επαγγελµατίες δήλωσαν υψηλότερο εισόδηµα το 2016 σε σχέση µε το 2015 και η διαφορά µεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν µε βάση το εισόδηµα του 2015 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν µε βάση το εισόδηµα του 2016.

Η διαφορά αυτή θα καταβληθεί πιθανότατα εφάπαξ, δηλαδή όλη µαζί µε την 1η δόση των εισφορών τον Ιανουάριο του 2018, ειδικά αν αυτή είναι σχετικά µικρή, ενώ δεν αποκλείεται και η τµηµατική καταβολή αν η διαφορά είναι µεγάλη.

Όσοι δήλωσαν χαµηλότερο εισόδηµα θα λάβουν ως αναδροµική επιστροφή τη διαφορά αυτή, εφόσον, όµως δεν έχουν καµία ληξιπρόθεσµη οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, προς τα Ταµεία.

2. Από τον πρώτο µήνα του 2018, σύµφωνα µε το βασικό πλέον σενάριο, θα πρέπει 200.000 επαγγελµατίες (π.χ., νοµικοί, γιατροί) να καταβάλουν διπλές εισφορές για το επικουρικό (7%) και το εφάπαξ τους (4%).

Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλουν µηνιαίως τις τρέχουσες εισφορές τους για το 2018 υπέρ επικουρικού-εφάπαξ (αθροιστικά 11% x 1/12 x καθαρού δηλωτέου εισοδήµατος του 2016) και ταυτόχρονα µία αναδροµική δόση για τις εισφορές υπέρ επικουρικού-εφάπαξ τις οποίες δεν κατέβαλαν το 2017.

3. Οι ασφαλισµένοι του τέως Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (δικηγόροι - συµβολαιογράφοι, γιατροί, µηχανικοί) θα πρέπει να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016, όπως αυτές έχουν προκύψει µε βάση το προϊσχύον σύστηµα των ασφαλιστικών κλάσεων, µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2018.

4. Οι εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν από τις αρχές του 2019 (µε βάση το εισόδηµα του 2017) θα υπολογιστούν µε βάση το 85% του ακαθάριστου εισοδήµατος που θα δηλώσουν για φέτος.

Δηλαδή, στο εισόδηµα µε βάση το οποίο θα υπολογιστούν οι εισφορές του 2018 (οι οποίες κατά βάση θα καταβληθούν το 2019) θα συµπεριληφθούν –κατά 85%– οι εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017.

5. Από τις αρχές του 2019 αλλάζει πάλι η βάση υπολογισµού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών. Θα υπολογίζονται επί του 100% του ακαθάριστου εισοδήµατος, δηλαδή επί ολόκληρου του καθαρού εισοδήµατος συν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Παράδειγµα καταβολής εισφορών

2018

Επαγγελµατίας ασφαλισµένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδηµα 10.000 ευρώ. Κατέβαλλε εισφορές µηνιαίως το 2017 για κύρια ασφάλιση (20%), υγεία (6,9%) και κρατήσεις ΟΑΕΔ ύψους 234 ευρώ (26,9% x 1/12 x 10.000 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Για το 2016 δήλωσε καθαρό εισόδηµα 12.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2018 θα πρέπει να καταβάλλει κάθε µήνα 279 ευρώ (26,9% x 1/12 x 12.000 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Επειδή, όµως, οι εισφορές του 2017 έπρεπε να είχαν υπολογιστεί βάσει εισοδήµατος 2016, θα πρέπει να καταβάλει αναδροµικά τη διαφορά µεταξύ των εισφορών που κατέβαλε βάσει εισοδήµατος 2015 και των εισφορών που έπρεπε να καταβάλει βάσει εισοδήµατος 2016. Η διαφορά ανέρχεται σε 45 ευρώ/µήνα ή 540 ευρώ ετησίως.

2019

Εστω ότι ο ίδιος επαγγελµατίας δηλώσει το 2017 το ίδιο καθαρό εισόδηµα, δηλαδή 12.000 ευρώ. Μαζί µε τις εισφορές που κατέβαλε το 2017 (3.348 ευρώ ή 12 x 279 ευρώ/µήνα), το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµά του θα ανέλθει στα 15.348 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδηµα και 3.348 ευρώ εισφορές). Οι εισφορές που θα καταβάλει από τις αρχές του 2019 θα προκύψουν µε βάση το 85% του ακαθάριστου δηλωτέου εισοδήµατός του (δηλαδή επί των 13.045 ευρώ, έναντι 15.348 ευρώ που είναι το σύνολο του ακαθάριστου εισοδήµατος) για το 2017. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2019 ο επαγγελµατίας του παραδείγµατός µας θα καταβάλλει κάθε µήνα 360 ευρώ (26,9% x 1/12 x 85 % x 15.348 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ) ή 4.320 ευρώ ετησίως. Δηλαδή θα αυξηθούν οι εισφορές του κατά 10% σε σχέση µε το 2018.

2020

Ο επαγγελµατίας του παραδείγµατος θα δηλώσει το 2019 και πάλι 12.000 ευρώ. Κατέβαλε, όµως, ασφαλιστικές εισφορές 4.320 ευρώ το ίδιο έτος. Έτσι, το ακαθάριστο εισόδηµά του θα ανέλθει στα 16.320 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδηµα + 4.320 ευρώ εισφορές).

Από 1η Ιανουαρίου 2019 οι εισφορές θα υπολογίζονται µε βάση το 100% του ακαθάριστου εισοδήµατος του προηγούµενου έτους.

Έτσι, οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επαγγελµατία θα ανέλθουν σε 375 ευρώ/µήνα (26,9% x 1/12 x 16.320 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ) ή σε 4.500 ευρώ σε ετήσια βάση. Με άλλα λόγια, θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του κατά15 ευρώ/µήνα ή 4% σε σχέση με το 2019.

Πηγή: http://www.capital.g...0-epaggelmatiesΈρχονται 5 ανατροπές στις εισφορές για 670.000 επαγγελματίες (και μηχανικούς)

19 Σχόλια

Μπραβό μπραβο...βρήκαν τρόπο να κλείσουν και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Ρε σεις πως γινεται αυτο? "Ο επαγγελµατίας του παραδείγµατος θα δηλώσει το 2019 και πάλι 12.000 ευρώ. Κατέβαλε, όµως, ασφαλιστικές εισφορές 4.320 ευρώ το ίδιο έτος. Έτσι, το ακαθάριστο εισόδηµά του θα ανέλθει στα 16.320 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδηµα + 4.320 ευρώ εισφορές)."

Πως ειναι στο εισοδημα κατι που ειναι εξοδο(και εχει προκυψει απο το καθαρο εισοδημα)??

Θα μας στειλουν στο τρελοκομειο

Φωτογραφία
Konstantinos IB
Δεκ 07 2017 12:10

Στις επιχειρήσεις είσαι ακόμα; Αυτές πάνε εδώ και καιρό. Τώρα είμαστε στη φάση που μας κλείνουν τα σπίτια.

Με εκείνα τα 11% (επικουρικό + εφάπαξ) που δεν έμπαιναν στα ειδοποιητήρια ξέρουμε τί θα γίνει; Θα είναι λογικά μέσα στην διαφορά που θα προκύψει λόγω εισοδημάτων 2015-2016 και θα πληρωθεί εφάπαξ 31/01/18?

 

Δε ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι με αυτά γιατί ουσιαστικά ελεύθερος ήμουν μέχρι και τον 4ο του 2017 και μετά έγινα ελεύθερος - μισθωτός με άρθρο 39 και τα πληρώνει όλα ο εργοδότης από εκεί και πέρα. οπότε λογικά θα μου βγει ένα ειδοποιητήριο για τους 4 μήνες με τη διαφορά λόγω εισοδημάτων + 11% ??? 

 

Ωραίες γιορτές θα κάνουμε!!!

 

Πως ειναι στο εισοδημα κατι που ειναι εξοδο(και εχει προκυψει απο το καθαρο εισοδημα)??

Θα μας στειλουν στο τρελοκομειο

 

Αν δεν κάνω λάθος από 01/01/2018 οι ασφαλιστικές εισφορές σταματάνε να μετράνε στα έξοδα

Όσοι δήλωσαν χαµηλότερο εισόδηµα θα λάβουν ως αναδροµική επιστροφή τη διαφορά αυτή, εφόσον, όµως δεν έχουν καµία ληξιπρόθεσµη οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, προς τα Ταµεία.

Δηλαδή εγώ 31/1/2018 θα πρέπει να πληρώσω

1. 12ος/17 : 205€

Διαφορά του '17 λόγω μεγαλύτερου εισοδήματος 165€

Α 2012 : 237€

Σύνολο : 205+165+237=607€

 

28/2/18 και μετά μέχρι την εκκαθάριση του 17

1. 1ος 2018 : 299€

2. ΕΦΑΠΑΞ-ΕΠΙΚ 1ος 2017 : 84€

Σύνολο : 299+84=383€

 

Με γεια τον @#$%! νύφη...

Οι εισφορές παραμένουν έξοδο για την ΔΟΥ αλλά προστίθενται στο εισόδημα για τον ΕΦΚΑ

Φωτογραφία
georgegaleos
Δεκ 07 2017 13:16
Δεν αλλαζει φορολογικα κατι.
Εξακολουθουν, ως ισχυε και υπο προϋποθέσεις, να αποτελουν εκπιπτομενη δαπάνη.

Σταλθηκε απο το tapatalk

Εντελώς παραπλανητικός τίτλος... καμία "ανατροπή" δεν υπάρχει, είναι όλα γνωστά από καιρό και αναμενόμενα:

1. Οι εισφορές του 2017, ενώ βασίζονται στο εισόδημα του 2016, μέχρι να επεξεργαστούν (στον ΕΦΚΑ) τα εκκαθαριστικά πληρώνουμε με βάση το 2015. Όταν γίνει ο συμψηφισμός, θα βγάλει σε άλλους θετικές διαφορές και σε άλλους αρνητικές. Το ξέραμε αυτό.

2. Από 1/1/17 προβλέπεται επικουρικό (7%) και εφάπαξ (4%), αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ειδοποιητήρια και αποτελούν οφειλή. Κάποια στιγμή θα τα πληρώσουμε. Και αυτό το ξέραμε.

3. Είναι "ανατροπή" να πληρώσει κάποιος (εφόσον δεν το έχει κάνει έως τώρα) τις εισφορές Β' εξαμήνου 2016;;; Είναι σοβαρός αυτός που το έγραψε;

4. και 5. Είναι γνωστό από τον περασμένο Ιούνιο (ΥΑ 25599/1453 ΦΕΚ 1942 Β' 6.6.2017 και N. 4472 ΦΕΚ 74Α 19.5.2017) ότι α. Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού των εισφορών συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές και β. Ειδικά για το 2018, υπάρχει έκπτωση και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 

#$%@^$%@#$% δημοσιογράφοι... θέλουν ερμηνεία πάντα.

Φωτογραφία
georgegaleos
Δεκ 07 2017 15:11
Δυστυχώς ετσι ακριβως ειναι.
Καταγραφεται ως ΠΟΛ.0001.stat/7-12-2017
:-) :-) :-)

Σταλθηκε απο το tapatalk

χαχα :-)

 

Όλα αυτά βέβαια ισχύουν μέχρι να... ξαναλλάξουν πάλι, π.χ. αν υλοποιηθεί η πρόταση για πλαφόν στη συνολική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες http://news247.gr/ei...io.4845041.html

Ήμουν στον κινητό και είδα το παραπάνω μνμ του georgegaleos αλλά επειδή δεν είδα καλά, λέω "Ωχ τι έγγραφο βγάλανε πάλι"!!!!!!

Κάτι που ξεχάσανε είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές:

- εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα το έτος που καταβλήθηκαν!. Συνεπώς αν κάποιος δεν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσει κανονικά φόρο εισοδήματος στο ποσό αυτό.

- δεν εκπίπτουν από το ασφαλιστικό εισόδημα ακόμα και αν έχουν καταβληθεί! Παράδειγμα :αν φέτος έχουμε π.χ. κέρδη προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 10.000€, θα πληρώσουμε του χρόνου 37.95% ήτοι 3795€, και αν το μεθεπόμενο έτος έχουμε πάλι κέρδη 10.000€ θα πληρώσουμε 37.95% όχι στα 10000-3795=6205€ που ήταν το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα του περασμένου έτους αλλά στα 10000€ πάλι, δηλαδή οι πραγματικές ασφαλιστικές εισφορές είναι 37.95% + 37.95%*37.95%=52.35%

 

Κρατήστε το αυτό:

!!! Οι πραγματικές ασφαλιστικές εισφορές είναι 52.35% !!!

 

Οπότε αφού βγάλουμε τα έξοδά μας, στα 100€ τα 19.35€ πηγαίνουν στο ΦΠΑ (24%) και μένουν 80.65€. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 52.35% = 42.22€ και μένουν 38.43€, από αυτά πληρώνουμε φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 20% =7.69€ και στο τέλος μένουν στην τσέπη μας 30.74€

 

Υπενθυμίσω ότι το πραγματικό μας κέρδος δεν είναι 30.74% καθώς πρέπει να συνυπολογίσουμε και όλα τα έξοδα.

Αν π.χ. τα έξοδα είναι 1000€/μήνα και εισπράττουμε 2000€/μήνα, θα μας μείνει (2000-1000)*30.74%=307,4€, ήτοι 15,35% κέρδος.

Αν π.χ. τα έξοδα είναι 1000€/μήνα και εισπράττουμε 1200€/μήνα, θα μας μείνει (1200-1000)*30.74%=61,74€ κέρδος, ήτοι 5.15€ κέρδος.

Αν τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα προφανώς μπαίνουμε μέσα.

sdim (και giwrf) ο κανονικός τρόπος υπολογισμού των αναλογικών εισφορών είναι να υπολογίζονται ως ποσοστό στο συνολικό εισόδημα (και ό,τι μένει να φορολογείται). Έτσι γίνεται και στους μισθωτούς. Έτσι γίνεται και για τους επαγγελματίες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

Δε μπορείς να πεις "βγάζω τις εισφορές, πριν υπολογίσω τις εισφορές". Η ποσοστιαία αναλογία (ο,τιδήποτε και αν αφορά) προκύπτει πάντοτε με παρονομαστή το αρχικό ποσό, πριν την αφαίρεση (ή πρόσθεση, σε άλλες περιπτώσεις) της διαφοράς. Ο μηχανικός με σταθερά κέρδη 10.000€ κάθε χρόνο, θα πληρώνει σταθερές εισφορές 3.795€ κάθε χρόνο (ξεχνώντας προς στιγμήν τις εκπτώσεις). Δηλαδή θα έχει εισφορές 37,95%, όχι 3795/(10000-3795)=61% !

 

Άλλο παράδειγμα: Κάνεις μία δουλειά για έναν πελάτη και τον χρεώνεις 1.000€. Αυτός σου λέει "Θέλω έκπτωση 200€" και εσύ το κάνεις (επειδή π.χ. ξέρεις ότι θα σου φέρει άλλους πελάτες, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο) και τον χρεώνεις τελικά 800€. Τι έκπτωση του έκανες; 200/1000=20% ή 200/800=25% ; Προφανώς το πρώτο...

 

Γιατί μπερδεύεται ο κόσμος; Γιατί τον Απρίλιο 2016, στη διαπραγμάτευση του ασφαλιστικού, κάποιο 'γατόνι' σκέφτηκε: "Αν βάλουμε τους επαγγελματίες να πληρώνουν εισφορές όχι στο {σύνολο}, αλλά στο {σύνολο μείον τις εισφορές}, θα περάσει πιο εύκολα ο νόμος. Και μετά το αλλάζουμε." Και κάπως έτσι πέρασε ο νόμος, οι εισφορές για ένα έτος (όλο το 2017) υπολογίστηκαν στη μειωμένη βάση και κάποια στιγμή, με το Ν.4472/2017, επανήλθε (από 1/1/2018 για την ακρίβεια) το αρχικώς συμφωνηθέν...

(Υπενθυμίζω ότι το 3ο Μνημόνιο προέβλεπε πως "οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθετικά […] τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές")

Αυτό που δεν ξέρω είναι από ποια πλευρά ήταν το 'γατόνι'...

 

 

Προφανώς υπάρχει υπερφορολόγηση. Προφανώς οι εισφορές είναι υπερβολικές. Αν βγάλεις ΦΠΑ, έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές, φόρο εισοδήματος και έκτακτη εισφορά, από αυτά που πληρώνει ένας ιδιώτης πελάτης, δε μένει σχεδόν τίποτα.

Απλά το λάθος δεν είναι στη βάση υπολογισμού, το λάθος είναι στους υψηλούς συντελεστές... αυτό λέω.

stat έχεις απόλυτο δίκιο.

Το παράδειγμα του sdim είναι λάθος διότι δεν υπολογίζει τις εισφορές αλλά το τι μένει στην τσέπη εκτός του ότι συνυπολογίζει στις 10000€ και τον ΦΠΑ...

Αλλά όταν κάτι μπαίνει στην τσέπη (ΑΜΟΙΒΗ) και μετά πρέπει να το βγάλεις (ΦΠΑ-ΕΦΚΑ).... πονάει πως να το κάνουμε.....

Κάτι που ξεχάσανε είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές:

- εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα το έτος που καταβλήθηκαν!. Συνεπώς αν κάποιος δεν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσει κανονικά φόρο εισοδήματος στο ποσό αυτό.

 

 

Αντιγράφω από εγκύκλιο που πιστεύω ότι ισχύει. "Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν".

 

Άρα αν κληθούμε τέλος Ιανουαρίου 2018 να πληρώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 (με βάση το σωστό εισόδημα του 2016) θα πρέπει να περαστούν στα έξοδα του 2017?

Έχεις ημερομηνία για αυτή την εγκύκλιο;

Σε ρωτάω γιατί νομίζω ότι είτε αφορά παλιότερο νόμο είτε αφορά το ποσό στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης.

 

Με βάση την ΥΑ 25599/1453/2.6.2017 από 1/1/2018, ΦΕΚ 4330Β/2016

όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 25599/1453 ΦΕΚ 1942Β/2017

Άρθρο 2
Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

 

"2.Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές."

 

Είναι σαφέστατο: "συμπεριλαμβάνονται"! Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουμε φέτος δεν αφαιρούνται από το εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του επόμενου έτους.

 

Μήπως πρέπει να χρησιμοποιούμε τον όρο "βάση υπολογισμού" για τις ασφαλιστικές εισφορές ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με το φορολογητέο εισόδημα;

Περίμενε γιατί θα τα μπλέξουμε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες "Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουμε φέτος δεν αφαιρούνται από το εισόδημα για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών του επόμενου έτους" εγώ δεν αναφερόμουν σε αυτό. Απλώς είπα ότι επειδή φέτος δεν πληρώσαμε στον ΕΦΚΑ αυτά που θα έπρεπε να πληρώσουμε (πληρώσαμε με τα εισοδήματα του 2015 και όχι με το 2016 όπως θα έπρεπε) το οποίο από αυτά που διαβάζουμε, θα γίνει τον Ιανουάριο, ρωτούσα αν θα μπορώ/πρέπει με βάση αυτή την ΠΟΛ(1113/2.6.2015 Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες του ΚΦΕ ν4172),  να εκπέσουν από το φορολογικό των εισοδημάτων του 2017 και όχι το 2018 που θα τα πληρώσουμε. Αναφέρομαι σε φορολογία εισοδήματος.

Ισχύει κανονικά η ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 για την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα, ανάλογα με το εάν καταβάλλονται εμπρόθεσμα ή όχι.

 

Επίσης ισχύει κανονικά η ΥΑ 61502/3399/2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 25599/1453/2017. Προσοχή στη διατύπωση: "καταβλητέες" = αυτές που πρέπει να καταβληθούν. Φαίνεται δηλαδή ότι δε θα εξετάζεται εάν έχουν πληρωθεί ή όχι οι εισφορές, αλλά σε κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού των εισφορών του επόμενου. Με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό, διότι μερικές φορές η γραμματική ερμηνεία δεν ταυτίζεται με την πρακτική των κρρατικών υπηρεσιών...