Μετάβαση στο περιεχόμενο
JTB

Μειωμένος ΦΠΑ για ανακαίνιση παλαιάς κατοικίας

Recommended Posts

καταρχάς το ΦΠΑ ειναι 23%

καλώς το ζητά όλο

----

τελικά τελείωσε η ανακαίνιση;

----

γενικά το σωστό είναι να γίνεται μια σταδιακή αποπληρωμή του έργου

η προκαταβολή του έδωσες λογική ακούγεται

και στο τέλος μένει ένα μικρό ποσό να πληρωθεί στην παράδοση

 

Μπορεί όντως το ΦΠΑ να είναι το μικρό... τώρα, μάλλον 13 και όχι 11 αλλά τέλος πάντων...

Υπάρχει εγκύκλιος από Αλογοσκούφη εποχή που επιτρέπει το ΦΠΑ μειωμένο (τότε ήταν 9% και όχι 19%) για τις ανακαινίσεις κατοικίας (τιμολόγιο για τις εργασίες και όχι τα υλικά, ή τιμολόγιο έργου εφόσον υλικά< 1/3 του ποσού κατά τα γνωστά...) Το έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

αναφέρεται σε κοινόχρηστους χώρους και αφορά μόνο την εργασία (όχι τα υλικά)

νομίζω

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Φορολογικά « μπόνους » παρέχει η Eφορία σε όσους σχεδιάζουν να ανακαινίσουν το σπίτι τους ή να βάψουν και να επισκευάσουν το

διαμέρισμα που εκμισθώνουν .

Για τις οικοδομικές εργασίες που γίνονται σε παλαιές κατοικίες ιδιοκατοικούμενες ή εκμισθωμένες προβλέπονται φορολογικές εκπτώσεις .

Mάλιστα , οι φορολογούμενοι που αποκτούν ενοίκια θα πληρώνουν μικρότερο φόρο όταν θα προχωρούν στην επισκευή των ακινήτων που

εκμισθώνουν .

M ε αυτά τα φορολογικά κίνητρα το υπουργείο O ικονομικών ευελπιστεί ότι οι φορολογούμενοι θα ξεκινήσουν επιτέλους να ζητούν αποδείξεις

από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικοδομής όπως ελαιοχρωματιστές , υδραυλικούς , ηλεκτρολόγους , μαραγκούς οι οποίοι δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα μικρότερα ακόμη και από τους συνταξιούχους .

K αταρχήν όλες οι εργασίες επισκευής και ανακαίνισης παλαιών κατοικιών υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠ A 9% αντί του κανονικού συντελεστή 19%. O μειωμένος ΦΠ A εφαρμόζεται και για τα υλικά εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αξίας .

Στο μέτρο αυτό , υπάγονται οι εργασίες επισκευής που γίνονται σε ακίνητο που χρησιμοποιείται για κατοικία και για επαγγελματική χρήση .

Στην τελευταία περίπτωση για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠ A εξετάζεται η κύρια χρησιμοποίηση του ακινήτου .

Για παράδειγμα το ακίνητο που χρησιμοποιείται ως ιατρείο με την ύπαρξη ενός δωματίου για την προσωρινή ανάπαυση του ιατρού κατά την εργασία του , θεωρείται επαγγελματική στέγη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής . A ντίθετα σε κατοικία , η οποία δηλώνεται και ως επαγγελματική στέγη λογιστή , μπορεί να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής .

A ντίθετα ο μειωμένος ΦΠ A δεν εφαρμόζεται για ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική στέγη , ή στο πλαίσιο ξενοδοχειακής

εκμετάλλευσης , όπως εκμετάλλευση ξενοδοχείων ή ενοικιαζομένων δωματίων .

E ργασίες

O μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στις εργασίες αντικατάστασης , επισκευής , ή συντήρησης υδραυλικών , ηλεκτρολογικών , ξυλουργικών , υαλικών , πλακιδίων , καυστήρων , ανελκυστήρων , και λοιπών εγκαταστάσεων , βαφής τοίχων και κουφωμάτων και γενικά κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε ακίνητο με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται σε παλαιό ακίνητο , το οποίο , κατά τον χρόνο

πραγματοποίησης των εργασιών αυτών , χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία , ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ιδιωτική κατοικία μετά την ανακαίνιση .

O μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και στις εργασίες που γίνονται για την ανακαίνιση , επισκευή και συντήρηση όψεων , κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων σε πολυκατοικίες , όπως ανελκυστήρων , καυστήρων πετρελαίου ή φυσικού αερίου , κ . λπ . T ο μέτρο αυτό ισχύει και για τις πολυκατοικίες στις οποίες υπάρχουν διαμερίσματα , καταστήματα και γραφεία .

E ιδικά για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή την τοποθέτηση νέας εγκατάστασης φυσικού αερίου που θα γίνει στην πολυκατοικία , η δαπάνη επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες . T ο όφελος που θα έχει ο κάθε ιδιοκτήτης είναι έκπτωση έως 700 από το φορολογητέο εισόδημά του .

E νοίκια

O σοι εισπράττουν ενοίκια , θα πληρώνουν μικρότερο φόρο όταν θα προχωρούν στην επισκευή ή τη συντήρηση των ακινήτων που εκμισθώνουν . A πό τα ενοίκια όλων γενικά των οικοδομών ανεξάρτητα από τη χρήση τους εκπίπτει ποσοστό μέχρι 40% εφόσον υποβληθούν τα δικαιολογητικά για τα έξοδα επισκευής .

Παράδειγμα

Φορολογούμενος εκμισθώνει ένα διαμέρισμα και εισπράττει ετησίως 3.000 ευρώ από ενοίκια . Στην περίπτωση που προχωρήσει στην επισκευή και συντήρηση της κατοικίας που εκμισθώνει δικαιούται έκπτωση για τη δαπάνη μέχρι ποσοστού 40% των εισπραχθέντων ενοικίων .

Δηλαδή η E φορία θα του αναγνωρίσει και θα του αφαιρέσει από το εισόδημα που απέκτησε από τα ενοίκια το ποσό των 1.200 ευρώ ( το 40% των 3.000 ευρώ ). Έτσι , τελικά θα φορολογηθεί για καθαρό εισόδημα από ακίνητα 1.800 ευρώ και θα πληρώσει λιγότερο φόρο .

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

ΠΟΛ 1082/2007: Π.1082:Οδηγίες εφαρμογής άρθρου 23 Ν.3522/06 για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε παροχή

υπηρεσιών (420827)

Αρθρο :0

ΠΟΛ.1082/25-05-07: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του άρθρου

του N. 3522/2006 (ΦΕΚ. 276/Α/22.12.2006), σχετικά με την επέκταση εφαρμογής

μειωμένου συντελεστή σε παροχή υπηρεσιών.

 

Αρθρο : ΜΟΝΟ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 1003149/174/50/Α0014/ΠΟΛ. 1006/10.1.2007 με την

οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22, 23, 24, και 25 του

N. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την

ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι από 1.1.2007 εφαρμόζεται

μειωμένος συντελεστής (9%) στις κατωτέρω υπηρεσίες:

• Επισκευή ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών (νέα παράγραφος 16 στο

Παράρτημα ΙΙΙ, Β΄ Υπηρεσίες, του Κώδικα ΦΠΑ).

Ο μειωμένος συντελεστής (9%) εφαρμόζεται στην παροχή της υπηρεσίας επισκευής

των ανωτέρω ειδών. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά την επισκευή

χρησιμοποιούνται και υλικά των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο

(1/3) της συνολικής αμοιβής, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής καθόσον η

εργασία αυτή θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ)

της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92).

Αντίθετα, σε περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών κατά την επισκευή, το κόστος των

οποίων ξεπερνά το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, λαμβάνουν χώρα δύο

πράξεις, μία της παροχής υπηρεσιών που υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή (9%)

και μία της πώλησης των υλικών που επιβαρύνεται με τον κανονικό συντελεστή

(19%), και μπορούν να εμφανίζονται στο ίδιο φορολογικό στοιχείο.

Οσον αφορά την επισκευή δερματίνων ειδών, διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή

αφορά διάφορα δερμάτινα είδη, όπως τσάντες, σακίδια κλπ., εκτός των

ενδυμάτων, τα οποία υπάγονται ήδη (από 1.1.2001) στο μειωμένο συντελεστή,

σύμφωνα με την παράγραφο 14 του Παραρτήματος ΙΙΙ, Β΄ Υπηρεσίες.

• Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών (νέα παράγραφος 17 στο

Παράρτημα ΙΙΙ, Β΄ Υπηρεσίες του Κώδικα ΦΠΑ).

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, σύμφωνα με την οποία υπάγεται στο

μειωμένο συντελεστή η ανακαίνιση και επισκευή των παλαιών ιδιωτικών

κατοικιών, εκτός των υλικών των οποίων η αξία υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής

αξίας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ιδιωτική κατοικία είναι το ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται για την κατοικία

προσώπων, ή στην περίπτωση που η επισκευή γίνεται σε κενό ακίνητο, αυτό έχει

κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Κατά συνέπεια δεν

περιλαμβάνονται ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματική στέγη, ή

στα πλαίσια ξενοδοχειακής εκμετάλλευσης, όπως εκμετάλλευση ξενοδοχείων, ή

ενοικιαζομένων δωματίων. Διευκρινίζεται ότι ακίνητα τα οποία εκμισθώνονται ως

επιπλωμένα διαμερίσματα με αστική σύμβαση μίσθωσης εντάσσονται στην έννοια

της ιδιωτικής κατοικίας. Σε περίπτωση μικτής χρήσης, π.χ. για κατοικία και

για επαγγελματική χρήση, εξετάζεται η κύρια χρησιμοποίηση του ακινήτου. Π.χ.

ακίνητο που χρησιμοποιείται ως ιατρείο με την ύπαρξη ενός δωματίου για την

προσωρινή ανάπαυση του ιατρού κατά την εργασία του, θεωρείται επαγγελματική

στέγη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής. Αντίθετα σε

κατοικία, η οποία δηλώνεται και ως επαγγελματική στέγη λογιστή, μπορεί να

εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής.

Παλαιό χαρακτηρίζεται το ακίνητο το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Το εάν ένα

ακίνητο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είναι θέμα πραγματικό και αποδεικνύεται με

κάθε πρόσφορο μέσο, όπως αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,

αποδείξεις καταβολής κοινοχρήστων κλπ.. Κατά συνέπεια οι εργασίες κατασκευής,

καθώς και εργασίες ενδεχόμενης μετατροπής που πραγματοποιούνται πριν την

αποπεράτωση και την χρησιμοποίηση του ακινήτου, υπάγονται στον κανονικό

συντελεστή (19%).

Ως ανακαίνιση και επισκευή θεωρούνται οποιεσδήποτε εργασίες που εκτελούνται

με σκοπό τη βελτίωση ή την αποκατάσταση βλαβών του ακινήτου, ή τη διατήρησή

του στην αρχική του κατάσταση για όσο δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο μειωμένο συντελεστή υπάγεται η παροχή υπηρεσίας για την ανακαίνιση ή την

επισκευή ακινήτων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στις εργασίες

αντικατάστασης, επισκευής, ή συντήρησης υδραυλικών, ηλεκτρολογικών,

ξυλουργικών, υαλικών, πλακιδίων, καυστήρων, ανελκυστήρων, και λοιπών

εγκαταστάσεων, βαφής τοίχων και κουφωμάτων και γενικά κάθε εργασία που

πραγματοποιείται σε ακίνητο με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες αυτές

πραγματοποιούνται σε παλαιό ακίνητο, το οποίο, κατά το χρόνο πραγματοποίησης

των εργασιών αυτών, χρησιμοποιείται ως ιδιωτική κατοικία, ή προορίζεται να

χρησιμοποιηθεί ως ιδιωτική κατοικία μετά την ανακαίνιση.

Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται επίσης και στις υπηρεσίες ανακαίνισης,

επισκευής και συντήρησης όψεων, κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων σε

ακίνητα πολλαπλών ιδιοκτησιών, όπως ανελκυστήρων, καυστήρων πετρελαίου ή

φυσικού αερίου, κλπ., με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται και

για κατοικία, όπως π.χ. πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν καταστήματα, γραφεία

και διαμερίσματα.

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν αγαθά που δεν ενσωματώνονται στο

ακίνητο, όπως πλυντήρια, θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, έπιπλα, στερεοφωνικά

κλπ., δεν υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή, αλλά στον κανονικό συντελεστή

19%. Στον κανονικό συντελεστή υπάγονται επίσης οι εργασίες κατασκευής νέων

εγκαταστάσεων σε παλαιές ιδιωτικές κατοικίες, όπως οι νέες εγκαταστάσεις

θέρμανσης, φυσικού αερίου, συστημάτων ασφαλείας, κ.λπ, και οι υπηρεσίες

μελετών (μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ηλεκτρολόγων κλπ.), που ενδεχομένως

απαιτούνται για την πραγματοποίηση εργασιών ανακαίνισης και επισκευής.

Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και όσον αφορά τον τρόπο έκδοσης των

στοιχείων του Κ.Β.Σ., στις περιπτώσεις ανακαίνισης και επισκευής των παλαιών

ιδιωτικών κατοικιών με υλικά του εργολάβου:

Αν η αξία των υλικών υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής

αυτού, στην Α.Λ.Π. που εκδίδεται αναγράφονται διακεκριμένα η αξία των υλικών,

η οποία υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. και η αμοιβή για την παροχή

των υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας.

Αν η αξία των υλικών δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής

του εργολάβου, οι πράξεις αυτές χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσιών και

συνεπώς εκδίδεται Α.Π.Υ. για τη συνολική αμοιβή του εργολάβου, η οποία

υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

Εννοείται ότι στις περιπτώσεις ανακαίνισης και επισκευής των παλαιών

ιδιωτικών κατοικιών με υλικά του εργοδότη οι πράξεις αυτές συνιστούν παροχή

υπηρεσιών και επομένως εκδίδεται Α.Π.Υ. από τον εργολάβο για την αμοιβή του,

η οποία ομοίως υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, στο οικείο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται

θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναγράφεται το είδος των εργασιών που

εκτελέστηκαν στο ακίνητο, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής

του κατάλληλου συντελεστή ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που οι εργασίες επί των ιδιωτικών

κατοικιών αναλαμβάνονται από εργολάβο - εργολήπτη και η εκτέλεσή τους

ανατίθεται στη συνέχεια σε υπεργολάβους.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που από 1.1.2007 μέχρι την έκδοση της

παρούσας έχει επιβληθεί ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή σε πράξεις που δεν

καλύπτονται από την παρούσα εγκύκλιο, επιτρέπεται η καταβολή της διαφοράς του

φόρου που οφείλεται με την περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί για τη

φορολογική περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2007, χωρίς κυρώσεις.

 

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Τώρα για το αν ισχύει ακόμη, έχω ρωτήσει σε 2 ΔΟΥ και δεν έχω λάβει απάντηση... Μου λένε πάντως ότι δεν έχει έρθει κάτι που να το καταργεί...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ προκύπτουν από τον νόμο 2859/2000 , ο οποίος είναι ο σχετικός με τον ΦΠΑ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ). Στα παραρτήματα του νόμου αυτού υπάρχουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες, των οποίων η παράδοση επιβαρύνεται μειωμένο ΦΠΑ. Στο παράρτημα III και στην περίπτωση των υπηρεσιών που επιβαρύνονται με ΦΠΑ 13% , οι συγκεκριμένες υπηρεσίες (δηλ. της επισκευής κλπ παλαιών οικιών) υπάρχουν ως περίπτωση με αα 17.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Μπράβο παιδιά !!!

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5

17. Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εξαιρουμένων των υλικών των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται από την περίπτωση δ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992 ΦΕΚ 84 A΄).

 

να σας ρωτήσω, ο χαρακτηρισμός παλαιός δεν είναι λίγο ύποπτος;

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Γιατί να είναι ύποπτος ? Υπάρχει επιπλέον και η ΠΟΛ 1082/2007 στην οποία δίνονται επεξηγήσεις. Προυπόθεση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές αποτελεί η αναγραφή τους και στο συκεκριμένο παράρτημα του κωδικοποιημένου νόμου 2859/2000.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

merci !!!

το ορίζει εδώ, οκ

http://www.oesmak.gr/content/view/267/41/

 

 

Παλαιό χαρακτηρίζεται το ακίνητο το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί. Το εάν ένα ακίνητο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είναι θέμα πραγματικό και αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, αποδείξεις καταβολής κοινοχρήστων κλπ.. Κατά συνέπεια οι εργασίες κατασκευής, καθώς και εργασίες ενδεχόμενης μετατροπής που πραγματοποιούνται πριν την αποπεράτωση και την χρησιμοποίηση του ακινήτου, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή (19%).

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

@ myri: Παραδέχεσαι; Οχι μόνο εσύ να ψάχνεις τον ΓΟΚ και να μας βρίσκεις λύσεις! :)

 

Ασε που κάτι τέτοια που γλυτώνουν λεφτά, τα εκτιμούν και οι πελάτες και τους ψιλο-κερδίζεις...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.