Μετάβαση στο περιεχόμενο
Engineer

Ενέκρινε η ΡΑΕ τα Μειωμένα Τιμολόγια Φ. Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία

Recommended Posts

Ενέκρινε χθες, Παρασκευή, η ΡΑΕ τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες για τις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/22.8.2011), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την θέσπιση κανόνων απελευθέρωσης και διαμόρφωσης συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου. Με την απόφαση επιτυγχάνονται μειώσεις που, όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό και τη μείωση του ΕΦΚ.

 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Αρχής, για τη θέσπιση των ως άνω ρυθμιζόμενων τιμολογίων προμήθειας, η ΡΑΕ έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των εταιρειών ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. και ειδικότερα:

 

(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος,

(β) τον προϋπολογισμό του κόστους για το τρέχον έτος,

 

(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστηριότητα των ΕΠΑ.

 

Για τη διαμόρφωση των τιμολογίων προμήθειας σε μη επιλέγοντες Πελάτες για το έτος 2017,η ΡΑΕ υιοθέτησε μεθοδολογία, βασισμένη στη διεθνή πρακτική, ενσωματώνοντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Η μεθοδολογία βασίζεται, επιγραμματικά, στις ακόλουθες αρχές:

(α) αντανάκλαση του πραγματικού κόστους προμήθειας φυσικού αερίου,

(β) μετακύληση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων για τη χρήση του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής φυσικού αερίου,

 

(γ) εξασφάλιση της ανάκτησης του κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας (κατά το μέρος που αφορά στο κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης του συνόλου των μη επιλεγόντων πελατών)

 

(δ) ανάκτηση ενός εύλογου κέρδους.

 

Η τιμή πώλησης φυσικού αερίου από τις ΕΠΑ σε τελικούς καταναλωτές καθορίζεται από τις παρακάτω συνιστώσες, με βάση τον ακόλουθο τύπο:

 

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου =Κόστος Προμήθειας Φυσικού Αερίου +Χρέωση Μεταφοράς + Χρέωση Διανομής +Μικτό Περιθώριο Προμήθειας +ΕΦΚ +Λοιπά τέλη +ΦΠΑ

 

Αναφορικά με τις παραπάνω συνιστώσες κόστους, επισημαίνεται ότι τα εγκεκριμένα τιμολόγια αντανακλούν κατεξοχήν τις παρακάτω συνθήκες:

 

- το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου, το οποίο κινείται ανοδικά σε σχέση με τις τιμές Δεκεμβρίου 2016, μεταβαλλόμενο ανά μήνα λόγω της διακύμανσης των διεθνών τιμών πετρελαιοειδών, αλλά και επηρεαζόμενο από τις έκτακτες συνθήκες στο σύστημα φυσικού αερίου, οι οποίες ανέκυψαν σε περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιφέροντας αύξηση του κόστους του αερίου εξισορρόπησης. Επιπλέον, το κόστος προμήθειας επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΠΑ από την Botas, κατόπιν Απόφασης Διαιτητικού Δικαστήριου, επιβάρυνση η οποία εν προκειμένω μετακυλήθηκε στις ΕΠΑ.

 

- τα τιμολόγια μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ, τα οποία αναθεωρήθηκαν από τη ΡΑΕ τον Οκτώβριο του 2016, και παρουσιάζουν σχετική αύξηση, ώστε να αντισταθμίσουν την πτώση της κατανάλωσης φυσικού αερίου σχετικά με τις προβλέψεις που είχε καταρτίσει ο ΔΕΣΦΑ. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η αύξηση των τιμολογίων που ενέκρινε η ΡΑΕ ήταν σημαντικά συγκρατημένη συγκριτικά με τις αρχικές εισηγήσεις του Διαχειριστή.

 

- τα κόστη απελευθέρωσης που ανέκυψαν στη διανομή λόγω του διαχωρισμού των εταιρειών διανομής από τις εταιρείες προμήθειας, με απώτερο στόχο το άνοιγμα της αγοράς λιανικής. Τα κόστη αυτή επιβαρύνουν μόνο την πρώτη φάση της απελευθέρωσης (one-off κόστη), και δεν θα επαναληφθούν στα επόμενα έτη, όπου αναμένεται να διαπιστωθεί θετικό πρόσημο για τους καταναλωτές, μέσω των ανταγωνιστικών πιέσεων στις τιμές.

 

-τη σημαντική μείωση του ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης), που θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 4389/2016, λειτουργώντας αντισταθμιστικά, εν μέρει, στις αυξητικές τάσεις που επιφέρουν στην παρούσα συγκυρία οι προαναφερθέντες παράγοντες.

 

Επιπλέον, η ΡΑΕ προέβη σε ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων κόστους των εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου, και παράλληλα κατέληξε σε έγκριση ενός μικτού περιθωρίου κέρδους, τέτοιου ώστε να διασφαλίζονται τρείς στόχοι:

 

α) η ομαλή λειτουργία των ΕΠΑ σε ένα υγιές πλαίσιο,

 

β) η αποτροπή μη εύλογων επιβαρύνσεων των καταναλωτών.

 

γ) η άρση εμποδίων εισόδου σε δυνητικούς ανταγωνιστές των ΕΠΑ, ώστε να εισέλθουν στην αγορά φυσικού αερίου και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.

 

Τονίζεται ότι η ρυθμιστική προσέγγιση που υιοθέτησε η ΡΑΕ καταλήγει σε μειώσεις στις τελικές τιμές καταναλωτών, συγκριτικά με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, για όλες τις κατηγορίες τιμολογίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι μειώσεις υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό και τη μείωση του ΕΦΚ.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση των περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, η τιμή για τον μήνα Ιανουάριο του 2017, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016, θα είναι μειωμένη έως και 11%, επίπεδο που υπερβαίνει την επιφερόμενη μείωση λόγω Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

 

Υπογραμμίζεται ότι όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο 2018 θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερους του ενός προμηθευτές, γεγονός που θα οδηγήσει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην προμήθεια φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί και στα επίπεδα των τιμών.

 

Για λόγους διασφάλισης του εμπορικού απορρήτου των εταιρειών, δεν είναι εφικτή η ανακοίνωση των εγκεκριμένων περιθωρίων κέρδους, και κατά συνέπεια, οι εν λόγω ΕΠΑ θα ανακοινώνουν ανά μήνα τα ισχύοντα τιμολόγια ανά κατηγορία τελικών καταναλωτών, και η ΡΑΕ θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή της απόφασής της περί έγκρισης των τιμολογίων μη επιλεγόντων πελατών φυσικού αερίου.

 

Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=112903

 

Click here to view the είδηση

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
...και κατά συνέπεια, οι εν λόγω ΕΠΑ θα ανακοινώνουν ανά μήνα τα ισχύοντα τιμολόγια ανά κατηγορία τελικών καταναλωτών, και η ΡΑΕ θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή της απόφασής της περί έγκρισης των τιμολογίων μη επιλεγόντων πελατών φυσικού αερίου.

Η ΡΑΕ μπορεί να ενέκρινε τα τιμολόγια, αλλά μέχρι και αυτή τη στιγμή η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (και η αντίστοιχη ΕΠΑ) δεν έχουν αναρτήσει τιμολόγιο για τον Ιανουάριο 2017. Ελλάδα....

Και κάτι που έμαθα σήμερα. Πέρασαν δίκτυο μέσης πίεσης (10bar), για βιομηχανικούς καταναλωτές, στο Καματερό, σε περιοχή γενικής κατοικίας. Στο μεταξύ, δεν υπάρχει σοβαρής κατανάλωσης επαγγελματική χρήση σε ακτίνα 500μ. ούτε για δείγμα. Μόνο κάνα δύο μαγαζάκια όλα κι όλα....

Περίμενα να περάσει χαμηλής, για οικιακή χρήση και περνάει ένας αγωγός μέσης μπροστά από το ακίνητο. Ο χαμηλής περνάει κοντά στα 110μ. πιο κάτω. Έλεος με αυτό το χάλι. Εδώ το κράτος θα έπρεπε να έχει εποπτικό ρόλο, να παρεμβαίνει και να λέει "Όπα, τι γίνεται εδώ ρε παλικάρια;". Υποτίθεται πως θα θέλουν να αυξηθεί η διείσδυση του φ.α. στις οικιακές καταναλώσεις.

Edited by panos-vicious

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου αναρτήθηκαν οι τιμές για το 2017. Γρήγοροι είναι. Και με τα φρέσκα τέλη (αναλογικές χρεώσεις προμήθειας φυσικού αερίου, πάγιες χρεώσεις, αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης), χρέωση (αναλογική) για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου), μου ήρθαν 27€ περισσότερα από όσα υπολόγιζα. Καλά πάμε.

Edited by panos-vicious

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.