Μετάβαση στο περιεχόμενο
Engineer

Εξοικονομώ: αποφάσεις επιστροφής ποσών από ωφελούμενους έπειτα από επιτόπιο έλεγχο

Recommended Posts

Την επιστροφή ποσών από ωφελούμενους του προγράμματος "εξοικονόμηση κατ' οίκον" αποφάσισε το ΥΠΕΝ, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο.

 

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, στις 2 αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης, αναφέρονται τα εξής:

 

1η περίπτωση

 

Αποφασίστηκε η ανάκτηση συνολικά του ποσού των δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.922,70 €) που επιμερίζεται σε δύο Πράξεις ως εξής :

α) ποσό δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (2.481,10 €) για την Πράξη «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυρών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και

β) ποσό τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (441,51 € ) για την Πράξη «Ταμείο εξοικονομώ κατ'οίκον – Άξονας προτεραιότητας 7 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,

ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

 

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών απαιτείται από τον ωφελούμενο των ανωτέρω πράξεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

 

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών επιβάλλεται λόγω διαπίστωσης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου του δικαιούχου των πράξεων μη επιλεξιμότητας μέρους δαπάνης. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι, αντί τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα, επιφάνειας 178,80 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο έντυπο καταγραφής παρεμβάσεων και ως τέτοια επιχορηγήθηκε, ανεγέρθη δώμα συνολικής επιφάνειας 170 τ.μ. με κεραμοσκεπή, παρέμβαση μη επιλέξιμη από το πρόγραμμα. Το κόστος της μη επιλέξιμης δαπάνης ανήλθε στο ποσό των 7.089,11 € ενώ το ποσό της επιχορήγησης με ποσοστό 35% ανέρχεται στις 2.481,19 €. Το μη επιχορηγηθέν ποσό των 7.089,11 € καλύφθηκε με δανεισμό, οι τόκοι του οποίου, ύψους 441,51 € επιδοτήθηκαν πλήρως από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ'οίκον».

 

Το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το ως άνω ποσό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.. Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της.

 

2η περίπτωση

 

Αποφασίστηκε η ανάκτηση συνολικά του ποσού των χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (1.396,10 €) που επιμερίζεται σε δύο Πράξεις ως εξής :

α) ποσό χιλίων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (1.215,73 €) για την Πράξη «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυρών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και

β) ποσό εκατόν ογδόντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (180,37 € ) για την Πράξη «Ταμείο εξοικονομώ κατ'οίκον – Άξονας προτεραιότητας 5: Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

 

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών απαιτείται από την ωφελούμενη των ανωτέρω πράξεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

 

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών επιβάλλεται λόγω διαπίστωσης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου του δικαιούχου των πράξεων μη επιλεξιμότητας μέρους δαπάνης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής οι εργασίες θερμομόνωσης έπρεπε να γίνουν μόνο στο διαμέρισμα (κατοικία πρώτου ορόφου) του τελικού αποδέκτη συνολικής επιφάνειας 52,78 τ.μ. και όχι και στο δώμα, συνολικής επιφάνειας 67,47 τ.μ. γιατί δεν αποτελεί τμήμα του κέλυφους της εγκεκριμένης κατοικίας. Η εν λόγω παρέμβαση τιμολογήθηκε και καταβλήθηκε στον τελικό αποδέκτη για 122,25 τ.μ. Με βάση τα ανωτέρω η επιλέξιμη δαπάνη για τη θερμομόνωση της κατοικίας είναι 2.639 € (50€/τ.μ. x 52,78 τ.μ.) και όχι 6.112,50 € που κατεβλήθησαν στην ωφελούμενη. Η διαφορά των ποσών αυτών είναι (6.112,50 € - 2.639 €) 3.473,50 € από τα οποία τα 1.215,73 € δηλ. το 35% ήταν το ποσό της επιχορήγησης. Το υπόλοιπο ποσό (3.473,50 € - 1.215,73 €) 2.257,78 € καταβλήθηκε με δάνειο, οι τόκοι του οποίου, ύψους 180,37€ επιδοτήθηκαν πλήρως από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ'οίκον».

 

Το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το ως άνω ποσό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.. Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της.

 

Πηγή: https://www.b2green....pitopio-elegcho

 

Click here to view the είδηση

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δηλαδή άμα σε πιάσουν τότε επιστρέφεις μόνο τα χρήματα που επιδοτήθηκες χωρίς να το δικαιούσαι και όχι κάποιο πρόστιμο. Οπότε κάντε παρανομίες και άμα σε πιάσουμε δεν έχεις κάποιες άλλες συνέπειες παρά μονο την επιστροφή κάποιων χρημάτων. Ωραία...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Άσε που το κλιμάκιο ελέγχου σίγουρα πληρώθηκε για την αυτοψία, 3 φορές το ποσό της επιστροφής...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πέραν αυτών, και για να είναι ολοκληρωμένοι οι έλεγχοι, θα έπρεπε να υπάρχει καταγγελία για τις όποιες αυθαιρεσίες, αλλά και να τιμωρείται ο Ε.Ε. για ψευδή στοιχεία.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πέφτουμε απο τα σύννεφα....

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ο αγώνας δικαιώνεται, επιστρέφονται τα κλεμμέναααα !!!!!!

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.