Μετάβαση στο περιεχόμενο
Engineer

Έρχονται 5 ανατροπές στις εισφορές για 670.000 επαγγελματίες (και μηχανικούς)

Recommended Posts

Σε νέο κύκλο τουλάχιστον πέντε σκληρών ανατροπών µπαίνουν 670.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες από τις αρχές κιόλας του 2018.

 

Συµψηφισµοί εισφορών του 2017, εξόφληση χρεών του 2016, νέα τρέχοντα και αναδροµικά "χαράτσια", αλλά και δύο διαδοχικές αυξήσεις στη βάση υπολογισµού τους συνθέτουν το "µαύρο" τοπίο στο οποίο είναι υποχρεωµένοι να βαδίσουν οι αυτοαπασχολούµενοι την περίοδο 2018-2020.

 

Τα νέα βάρη των επαγγελµατιών ξεκινούν από τον πρώτο κιόλας µήνα του επερχόµενου έτους, µε την καταβολή των εισφορών τους µε βάση το καθαρό εισόδηµα που δήλωσαν για το 2016, και κορυφώνονται το 2020, µε την καταβολή των εισφορών µε βάση το ακαθάριστο εισόδηµα που δήλωσαν το 2019.

 

Οι παρεµβάσεις

 

Αναλυτικότερα, τα στάδια του νέου κύκλου των περιπετειών των αυτοαπασχολουµένων διαµορφώνονται, µε βάση τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά και όσα προβλέπει η σχετική νοµοθεσία, ως εξής:

 

1. Η 1η µηνιαία δόση των εισφορών για κύρια ασφάλιση και υγεία µε βάση το καθαρό εισόδηµα που δήλωσαν στην Εφορία για το 2016 οι επαγγελµατίες θα πρέπει –όπως προβλέπει πλέον το πιθανότερο σενάριο– να καταβληθεί έως 31/1/2018 (και όχι τέλη Νοεµβρίου ή έστω Δεκεµβρίου, όπως αρχικά εξέταζε το υπ. Εργασίας).

 

Μαζί µε τις νέες τρέχουσες εισφορές θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31/1/2018 –σύµφωνα µε το κυρίαρχο πλέον σενάριο– από όσους επαγγελµατίες δήλωσαν υψηλότερο εισόδηµα το 2016 σε σχέση µε το 2015 και η διαφορά µεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν µε βάση το εισόδηµα του 2015 καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και των εισφορών που έπρεπε να καταβληθούν µε βάση το εισόδηµα του 2016.

 

Η διαφορά αυτή θα καταβληθεί πιθανότατα εφάπαξ, δηλαδή όλη µαζί µε την 1η δόση των εισφορών τον Ιανουάριο του 2018, ειδικά αν αυτή είναι σχετικά µικρή, ενώ δεν αποκλείεται και η τµηµατική καταβολή αν η διαφορά είναι µεγάλη.

 

Όσοι δήλωσαν χαµηλότερο εισόδηµα θα λάβουν ως αναδροµική επιστροφή τη διαφορά αυτή, εφόσον, όµως δεν έχουν καµία ληξιπρόθεσµη οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, προς τα Ταµεία.

 

2. Από τον πρώτο µήνα του 2018, σύµφωνα µε το βασικό πλέον σενάριο, θα πρέπει 200.000 επαγγελµατίες (π.χ., νοµικοί, γιατροί) να καταβάλουν διπλές εισφορές για το επικουρικό (7%) και το εφάπαξ τους (4%).

 

Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλλουν µηνιαίως τις τρέχουσες εισφορές τους για το 2018 υπέρ επικουρικού-εφάπαξ (αθροιστικά 11% x 1/12 x καθαρού δηλωτέου εισοδήµατος του 2016) και ταυτόχρονα µία αναδροµική δόση για τις εισφορές υπέρ επικουρικού-εφάπαξ τις οποίες δεν κατέβαλαν το 2017.

 

3. Οι ασφαλισµένοι του τέως Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (δικηγόροι - συµβολαιογράφοι, γιατροί, µηχανικοί) θα πρέπει να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 2016, όπως αυτές έχουν προκύψει µε βάση το προϊσχύον σύστηµα των ασφαλιστικών κλάσεων, µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2018.

 

4. Οι εισφορές που θα πρέπει να καταβληθούν από τις αρχές του 2019 (µε βάση το εισόδηµα του 2017) θα υπολογιστούν µε βάση το 85% του ακαθάριστου εισοδήµατος που θα δηλώσουν για φέτος.

 

Δηλαδή, στο εισόδηµα µε βάση το οποίο θα υπολογιστούν οι εισφορές του 2018 (οι οποίες κατά βάση θα καταβληθούν το 2019) θα συµπεριληφθούν –κατά 85%– οι εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017.

 

5. Από τις αρχές του 2019 αλλάζει πάλι η βάση υπολογισµού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών. Θα υπολογίζονται επί του 100% του ακαθάριστου εισοδήµατος, δηλαδή επί ολόκληρου του καθαρού εισοδήµατος συν τις ασφαλιστικές εισφορές.

 

Παράδειγµα καταβολής εισφορών

 

2018

 

Επαγγελµατίας ασφαλισµένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλωσε το 2015 καθαρό εισόδηµα 10.000 ευρώ. Κατέβαλλε εισφορές µηνιαίως το 2017 για κύρια ασφάλιση (20%), υγεία (6,9%) και κρατήσεις ΟΑΕΔ ύψους 234 ευρώ (26,9% x 1/12 x 10.000 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Για το 2016 δήλωσε καθαρό εισόδηµα 12.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2018 θα πρέπει να καταβάλλει κάθε µήνα 279 ευρώ (26,9% x 1/12 x 12.000 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ). Επειδή, όµως, οι εισφορές του 2017 έπρεπε να είχαν υπολογιστεί βάσει εισοδήµατος 2016, θα πρέπει να καταβάλει αναδροµικά τη διαφορά µεταξύ των εισφορών που κατέβαλε βάσει εισοδήµατος 2015 και των εισφορών που έπρεπε να καταβάλει βάσει εισοδήµατος 2016. Η διαφορά ανέρχεται σε 45 ευρώ/µήνα ή 540 ευρώ ετησίως.

 

2019

 

Εστω ότι ο ίδιος επαγγελµατίας δηλώσει το 2017 το ίδιο καθαρό εισόδηµα, δηλαδή 12.000 ευρώ. Μαζί µε τις εισφορές που κατέβαλε το 2017 (3.348 ευρώ ή 12 x 279 ευρώ/µήνα), το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµά του θα ανέλθει στα 15.348 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδηµα και 3.348 ευρώ εισφορές). Οι εισφορές που θα καταβάλει από τις αρχές του 2019 θα προκύψουν µε βάση το 85% του ακαθάριστου δηλωτέου εισοδήµατός του (δηλαδή επί των 13.045 ευρώ, έναντι 15.348 ευρώ που είναι το σύνολο του ακαθάριστου εισοδήµατος) για το 2017. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2019 ο επαγγελµατίας του παραδείγµατός µας θα καταβάλλει κάθε µήνα 360 ευρώ (26,9% x 1/12 x 85 % x 15.348 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση ΟΑΕΔ) ή 4.320 ευρώ ετησίως. Δηλαδή θα αυξηθούν οι εισφορές του κατά 10% σε σχέση µε το 2018.

 

2020

 

Ο επαγγελµατίας του παραδείγµατος θα δηλώσει το 2019 και πάλι 12.000 ευρώ. Κατέβαλε, όµως, ασφαλιστικές εισφορές 4.320 ευρώ το ίδιο έτος. Έτσι, το ακαθάριστο εισόδηµά του θα ανέλθει στα 16.320 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδηµα + 4.320 ευρώ εισφορές).

 

Από 1η Ιανουαρίου 2019 οι εισφορές θα υπολογίζονται µε βάση το 100% του ακαθάριστου εισοδήµατος του προηγούµενου έτους.

 

Έτσι, οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επαγγελµατία θα ανέλθουν σε 375 ευρώ/µήνα (26,9% x 1/12 x 16.320 ευρώ + 10 ευρώ κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ) ή σε 4.500 ευρώ σε ετήσια βάση. Με άλλα λόγια, θα αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του κατά15 ευρώ/µήνα ή 4% σε σχέση με το 2019.

 

Πηγή: http://www.capital.g...0-epaggelmaties

 

Click here to view the είδηση

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Μπραβό μπραβο...βρήκαν τρόπο να κλείσουν και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ρε σεις πως γινεται αυτο? "Ο επαγγελµατίας του παραδείγµατος θα δηλώσει το 2019 και πάλι 12.000 ευρώ. Κατέβαλε, όµως, ασφαλιστικές εισφορές 4.320 ευρώ το ίδιο έτος. Έτσι, το ακαθάριστο εισόδηµά του θα ανέλθει στα 16.320 ευρώ (12.000 καθαρό εισόδηµα + 4.320 ευρώ εισφορές)."

Πως ειναι στο εισοδημα κατι που ειναι εξοδο(και εχει προκυψει απο το καθαρο εισοδημα)??

Θα μας στειλουν στο τρελοκομειο

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Στις επιχειρήσεις είσαι ακόμα; Αυτές πάνε εδώ και καιρό. Τώρα είμαστε στη φάση που μας κλείνουν τα σπίτια.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Με εκείνα τα 11% (επικουρικό + εφάπαξ) που δεν έμπαιναν στα ειδοποιητήρια ξέρουμε τί θα γίνει; Θα είναι λογικά μέσα στην διαφορά που θα προκύψει λόγω εισοδημάτων 2015-2016 και θα πληρωθεί εφάπαξ 31/01/18?

 

Δε ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι με αυτά γιατί ουσιαστικά ελεύθερος ήμουν μέχρι και τον 4ο του 2017 και μετά έγινα ελεύθερος - μισθωτός με άρθρο 39 και τα πληρώνει όλα ο εργοδότης από εκεί και πέρα. οπότε λογικά θα μου βγει ένα ειδοποιητήριο για τους 4 μήνες με τη διαφορά λόγω εισοδημάτων + 11% ??? 

 

Ωραίες γιορτές θα κάνουμε!!!

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

 

Πως ειναι στο εισοδημα κατι που ειναι εξοδο(και εχει προκυψει απο το καθαρο εισοδημα)??

Θα μας στειλουν στο τρελοκομειο

 

Αν δεν κάνω λάθος από 01/01/2018 οι ασφαλιστικές εισφορές σταματάνε να μετράνε στα έξοδα

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Όσοι δήλωσαν χαµηλότερο εισόδηµα θα λάβουν ως αναδροµική επιστροφή τη διαφορά αυτή, εφόσον, όµως δεν έχουν καµία ληξιπρόθεσµη οφειλή, ρυθµισµένη ή µη, προς τα Ταµεία.

Δηλαδή εγώ 31/1/2018 θα πρέπει να πληρώσω

1. 12ος/17 : 205€

Διαφορά του '17 λόγω μεγαλύτερου εισοδήματος 165€

Α 2012 : 237€

Σύνολο : 205+165+237=607€

 

28/2/18 και μετά μέχρι την εκκαθάριση του 17

1. 1ος 2018 : 299€

2. ΕΦΑΠΑΞ-ΕΠΙΚ 1ος 2017 : 84€

Σύνολο : 299+84=383€

 

Με γεια τον @#$%! νύφη...

Edited by Faethon11

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Οι εισφορές παραμένουν έξοδο για την ΔΟΥ αλλά προστίθενται στο εισόδημα για τον ΕΦΚΑ

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δεν αλλαζει φορολογικα κατι.

Εξακολουθουν, ως ισχυε και υπο προϋποθέσεις, να αποτελουν εκπιπτομενη δαπάνη.

 

Σταλθηκε απο το tapatalk

Edited by georgegaleos

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Εντελώς παραπλανητικός τίτλος... καμία "ανατροπή" δεν υπάρχει, είναι όλα γνωστά από καιρό και αναμενόμενα:

1. Οι εισφορές του 2017, ενώ βασίζονται στο εισόδημα του 2016, μέχρι να επεξεργαστούν (στον ΕΦΚΑ) τα εκκαθαριστικά πληρώνουμε με βάση το 2015. Όταν γίνει ο συμψηφισμός, θα βγάλει σε άλλους θετικές διαφορές και σε άλλους αρνητικές. Το ξέραμε αυτό.

2. Από 1/1/17 προβλέπεται επικουρικό (7%) και εφάπαξ (4%), αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ειδοποιητήρια και αποτελούν οφειλή. Κάποια στιγμή θα τα πληρώσουμε. Και αυτό το ξέραμε.

3. Είναι "ανατροπή" να πληρώσει κάποιος (εφόσον δεν το έχει κάνει έως τώρα) τις εισφορές Β' εξαμήνου 2016;;; Είναι σοβαρός αυτός που το έγραψε;

4. και 5. Είναι γνωστό από τον περασμένο Ιούνιο (ΥΑ 25599/1453 ΦΕΚ 1942 Β' 6.6.2017 και N. 4472 ΦΕΚ 74Α 19.5.2017) ότι α. Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού των εισφορών συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές και β. Ειδικά για το 2018, υπάρχει έκπτωση και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών.

 

#$%@^$%@#$% δημοσιογράφοι... θέλουν ερμηνεία πάντα.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.