Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ

Θέσεις στάθμευσης (υπολογισμός, εξαγορά)

Recommended Posts

Π.Δ. 350 ΤΗΣ 10/17.9.1996

 

2. Για τα γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς

σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 50 έως 80 τ.μ. επιφανείας

του κτιρίου.

 

Όταν λέει από 50 έως 80 πως υπολογίζω τις θέσεις; ανά 50, ανά 30 ή ανά 80; Δυστυχώς δεν έχω καταλάβει............

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σε όλους! Το παρακάτω Π.Δ. αφορά στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής. Γνωρίζει κανείς αν ισχύει κάτι αντίστοιχο και για τις πόλεις εκτός Αττικής όπου εφαρμόζεται το Π.Δ. 350/1996; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Π.Δ. 111 ΤΗΣ 4/5.3.2004 (ΦΕΚ 76 Α΄)

΄Αρθρο 4

Τρόπος υπολογισμού αριθμού θέσεων στάθμευσης και

αναγωγής του σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης

3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του

παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των

θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει

για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Παντού ισχύει αυτό,

Απαιτούμενες Θ.Σ. = Θ.Σ νέας χρήσης μείον Θ.Σ. παλαιάς χρήσης.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Θέλω να δω αν χρειάζεται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε ΚΥΕ και το μόνο που μένει είναι οι θέσεις στάθμευσης, Στην περίπτωσή μου είναι 2 παλιά και 2 σήμερα, αλλά φίλος μηχαικός μου είπε ότι στην πολεοδομία σε δική του παρόμοια περίπτωση του είπαν ότι χρειάζεται 2 θέσεις άρα και αλλαγή χρήσης. Που μπορεί να το βασίζουν και να ζητάνε 2 θέσεις; Μήπως γνωρίζεις κάποιο νόμο που να παραπέμπει στον υπολογισμό; Ευχαριστώ

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

ΠΔ 350/96 αλλά έλεγξε μήπως υπάρχει κάτι άλλο στην περιοχή..

'Αρθρο 2 : 

Εντός των περιοχών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ο οποίος ορίζεται με Νομαρχιακή απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.960/79 όπως ισχύει ανάλογα με τη χρήση και τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου, που προσμετράτε στο συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος ούτε μικρότερος από τα αντίστοιχα όρια που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους:

1.   Για κατοικία: μία θέση ανά 100 έως 250 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

2.  Για γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), τράπεζες ασφαλιστικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς σταθμούς, καταστήματα και γενικά παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 50 έως 80 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

3.   Για υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών και πολυκαταστήματα: μία θέση ανά 20 έως 40 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

4.  Για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής: μία θέση ανά 40 έως 80 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

5.   Για κέντρα διασκέδασης: μία θέση ανά 20 έως 60 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

6. Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκεντρώσεως, κλπ.) κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία κλπ.), εμπορικές εκθέσεις και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 50 έως 100 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

7.   Για νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κλπ.: μία θέση ανά 6 έως 13 κλίνες.

8.   Για γηροκομεία, άσυλα και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις; μία θέση ανά 15 έως 25 κλίνες.

9.   Για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια) στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 1 έως 3 αίθουσες διδασκαλίας.

10.  Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: μία θέση ανά 100 έως 150 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

11.  Για γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών, εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις: μία θέση ανά 200 έως 250 τ.μ. επιφανείας άθλησης. Στον αριθμό των θέσεων που προκύπτει προστίθεται μία θέση ανά 15 έως 25 θέσεις θεατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια ή εγκαταστάσεις, προβλέπονται κερκίδες.

12.  Για συνεργία αυτοκινήτων: μία θέση ανά 30 έως 70 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

13.  Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις: μία θέση ανά 100 έως 150 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

14.  Για αποθήκες χωρίς προθήκες, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου κλπ.: μία θέση ανά 200 έως 300 τ.μ. επιφανείας του κτιρίου.

15.  Για ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις: μία θέση ανά 10 έως 5 κλίνες.

Ειδικά για ξενοδοχεία που διαθέτουν αίθουσες εστιατορίων και εν γένει αίθουσες συνάθροισης κοινού, πέρα από τις απαιτούμενες από τους κανονισμούς του ΕΟΤ, εφαρμόζονται για τις αίθουσες αυτές και οι περιπτώσεις 4, 5 και 6 αναλόγως. 

 

'Αρθρο 3 :

Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:

Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με την επιφάνεια σε τετρ. μέτρα που απαιτείται για μία θέση σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 2. 'Οταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσον του 0,5 προστίθεται μία θέση. 'Οταν αυτό είναι μικρότερο του 0,5 δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό θέσεων.

2.   Σε περιπτώσεις κτιρίων με διαφορετικές χρήσεις οι επιφάνειες των κοινοχρήστων χώρων που εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις προμετρώνται για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης στην επικρατούσα χρήση.

3.   Ο τρόπος αναγωγής των καθοριζομένων ανά κτίριο θέσεων στάθμευσης σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 98728/7722/92 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων "Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα κτίρια" (ΦΕΚ 167 Δ').

4.   Ειδικά για περιπτώσεις κατασκευής χώρων στάθμευσης που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο τοποθέτησης των αυτοκινήτων στη θέση στάθμευσης, η απαιτούμενη για κάθε θέση επιφάνεια του χώρου στάθμευσης προκύπτει με βάση τα στοιχεία του τύπου του κατασκευαζόμενου χώρου στάθμευσης. 

Edited by Faethon11

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Αυτό το Π.Δ. δεν αναφέρει όμως ξεκάθαρα ότι "θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των

θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει

για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3" όπως συμβαίνει με την Αττική. Και δεν υπάρχει νομαρχιακή απόφαση που να καθορίζει κάτι διαφορετικό. Στην περίπτωσή μου με την παλιά χρήση ήταν 2 θέσεις και με τη νέα επίσης 2. Πολύ φοβάμαι ότι στην πολεοδομία σύμφωνα με τα λεγόμενα του συνάδελφου θα μου ζητήσουν 2 θέσεις άρα και αλλαγή χρήσης γι αυτό θέλω να μάθω που το βασίζουν!

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Στην περιοχή μου που γνωρίζω δεν το δέχονται, τουλάχιστον κάποιοι υπάλληλοι, γιατί αναφέρεται ρητώς στην Αθήνα. Σε άλλες πολεοδομίες το δέχονται.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Εγώ αυτό που ξέρω είναι πως το κτίριο είναι ένα και για αυτό το ένα υπολογίζουμε τις Θ.Σ. σύμφωνα με το Α3.2

Για δώσε εμβαδά και χρήσεις να δούμε με νούμερα...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Παλιά χρήση Εμπορικό κατάστημα 83 τ.μ. Νέα χρήση Αναψυκτήριο 83 τ.μ.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Και πριν και μετά βλέπω μια θεση άρα στην περιοχή έχει βγει απόφαση με διαφορετικά εμβαδά...βρες τι λέει...

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.