Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • Novatron
 • Engineer

  Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία και διαχείριση της γης και των δασών

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα κανονισμό για τη θέσπιση πλαισίου για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030.

  Αυτή η νομοθετική πράξη θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2030 μέσω της βελτιωμένης προστασίας και διαχείρισης της γης και των δασών σε ολόκληρη την Ε.Ε..

  Οι τομείς της χρήσης γης και της δασοπονίας περιλαμβάνουν τη χρήση εδαφών, δέντρων, φυτών, βιομάζας και ξυλείας, που μπορούν να συμβάλουν με μοναδικό τρόπο σε μια ισχυρή πολιτική για το κλίμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τομέας όχι μόνον εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου, αλλά μπορεί και να απορροφά CO₂ από την ατμόσφαιρα. Τα δάση της ΕΕ απορροφούν το ισοδύναμο του 10% περίπου όλων των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

  Ο νέος κανονισμός παρέχει το πλαίσιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές και οι απορροφήσεις από τον εν λόγω τομέα λαμβάνονται υπόψη. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα μπορέσει να επιτύχει τον στόχο της στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030.

  Ο κανονισμός δεν ορίζει καμία υποχρέωση για ιδιωτικούς φορείς, αγρότες ή δασοπόνους.

  Ο κανονισμός: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-68-2017-INIT/el/pdf  Σχόλια Μελών


  There are no comments to display.  Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

  Δημιουργία λογαριασμού

  Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

  Εγγραφή νέου λογαριασμού

  Σύνδεση

  Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

  Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • By Engineer
   Προωθείται άμεσα η συγκρότηση Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή, εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιχειρησιακής επάρκειας, που θα επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και η απόφαση αυτή θα επικυρώνεται από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
   Ο Διοικητής θα πλαισιώνεται από μόνιμο διαρκές επιστημονικό συμβούλιο με εκπροσώπους όλων των ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων που έχουν ρόλο στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Η Υπηρεσία θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ρόλο ενιαίου φορέα, στα πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών στον τομέα.
   Η νέα Υπηρεσία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών και θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
   - Το οργανωτικό, το λειτουργικό και το επιχειρησιακό της μοντέλο θα είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την αιτία και την τοποθεσία του συμβάντος (all hazards approach).
   - Η οργάνωση και η επιχειρησιακή της λειτουργία θα είναι σύμφωνη με σύγχρονα διεθνή πρότυπα και αρχές και θα βασίζεται σε ρόλους που προϋποθέτουν εξειδίκευση και πιστοποίηση.
   - Τέλος, οι λειτουργίες της διοίκησης και του ελέγχου θα υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών.

                    Σχεδιάγραμμα της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
   Στους στόχους της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, περιλαμβάνονται:
   - Η εξασφάλιση της ικανότητας αλλά και των δυνατοτήτων όλων των επιπέδων διοίκησης – τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό - να δρουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, ενιαίας, τυποποιημένης και συνεκτικής - εθνικού επιπέδου - στρατηγικής που θα αντιμετωπίζει τη διαχείριση των κινδύνων, των κρίσεων και των συνεπειών τους, ως μια ενιαία και ολοκληρωμένη λειτουργία και
   - Ο κεντρικός συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης.
   Τομείς παρέμβασης
   Για την υλοποίηση του νέου συστήματος, δρομολογείται ένα σύνολο συνεκτικών παρεμβάσεων που εστιάζονται και εξειδικεύονται σε δεκαέξι (16) άξονες:
   1. Κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΣΥΔΕΑ), που θα αποτελέσει τον -εθνικού επιπέδου- οδηγό και το πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα, αξιοποιώντας καλές πρακτικές προηγμένων χωρών στον τομέα.
   2. Υλοποίηση όλων των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων για τη μετεξέλιξη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε αυτοτελή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατάρτιση Οργανισμού και στελέχωση της νέας Υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και του νόμου περί κινητικότητας στο Δημόσιο.
   3. Συστηματική αξιοποίηση, διεύρυνση και εξειδίκευση της -ήδη σημαντικής- συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και προσωπικό, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
   4. Υλοποίηση νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων στο οποίο θα προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο κατάλληλο επίπεδο (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, ΕΕΣ, Λιμενικό Σώμα, Εθελοντικά Σώματα, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Δασική Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών) και συμμετοχή σε ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό.
   5. Προσδιορισμός και θεσμοθέτηση κανόνων εμπλοκής (Rules of Engagement /ROE) στη βάση των οποίων θα ενεργοποιείται η συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και θα τίθεται υπό ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, ανάλογα με το είδος και το επίπεδο κλιμάκωσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
   6. Ανάπτυξη προτύπων για: (1) την αναγκαία ροή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης, των εμπλεκόμενων καθώς και των υποστηρικτικών φορέων, για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των φάσεων του κύκλου Διοίκησης & Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου/ απειλής (2) την τυποποίηση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας (Common Operational Picture–COP) και (3) τις αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων όλων των επιπέδων.
   7. Πρόβλεψη και εξειδίκευση των αναγκαίων διεπαφών της νέας Υπηρεσίας με την επιστημονική-ερευνητική κοινότητα για την υποστήριξη του έργου της, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης.
   8. Αναθεώρηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη βάση των αρχών και των προβλέψεων του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
   9. Σύνδεση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των υποδομών με τις ανάγκες χωροτακτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
   10. Ενσωμάτωση της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.
   11. Ανάπτυξη σύγχρονου μοντέλου και συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μέσων, υλικών και εφοδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
   12. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής δράσης στο πεδίο μέσω της θεσμοθέτησης δομής διοίκησης της οποίας θα προΐσταται εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος Διοικητής Συμβάντος (Incident Commander).
   13. Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικής δομής και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης στους ρόλους που απαιτεί το νέο σύστημα.
   14. Διοργάνωση ασκήσεων εφαρμογής του νέου συστήματος για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών.
   15. Συντεταγμένη ενσωμάτωση των Εθελοντικών Οργανώσεων και αντίστοιχων δομών, με βασική προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και πιστοποίησή τους.
   16. Συγχρονισμός των παρεμβάσεων με το σχετικό έργο που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS) και συντονίζεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας για την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα.
   Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα γίνει με τρόπο που δεν θα διαταράσσει την επιχειρησιακή ικανότητα και συνέχεια του υφιστάμενου συστήματος και θα διασφαλίζει την κλιμακωτή μετεξέλιξη και επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος, σύμφωνα με τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Προωθείται άμεσα η συγκρότηση Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή, εγνωσμένης εμπειρίας και επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και επιχειρησιακής επάρκειας, που θα επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων και η απόφαση αυτή θα επικυρώνεται από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
   Ο Διοικητής θα πλαισιώνεται από μόνιμο διαρκές επιστημονικό συμβούλιο με εκπροσώπους όλων των ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων που έχουν ρόλο στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Η Υπηρεσία θα υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σε ρόλο ενιαίου φορέα, στα πρότυπα των πλέον προηγμένων χωρών στον τομέα.
   Η νέα Υπηρεσία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών και θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
   - Το οργανωτικό, το λειτουργικό και το επιχειρησιακό της μοντέλο θα είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την αιτία και την τοποθεσία του συμβάντος (all hazards approach).
   - Η οργάνωση και η επιχειρησιακή της λειτουργία θα είναι σύμφωνη με σύγχρονα διεθνή πρότυπα και αρχές και θα βασίζεται σε ρόλους που προϋποθέτουν εξειδίκευση και πιστοποίηση.
   - Τέλος, οι λειτουργίες της διοίκησης και του ελέγχου θα υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών.

                    Σχεδιάγραμμα της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών
   Στους στόχους της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, περιλαμβάνονται:
   - Η εξασφάλιση της ικανότητας αλλά και των δυνατοτήτων όλων των επιπέδων διοίκησης – τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό - να δρουν αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, ενιαίας, τυποποιημένης και συνεκτικής - εθνικού επιπέδου - στρατηγικής που θα αντιμετωπίζει τη διαχείριση των κινδύνων, των κρίσεων και των συνεπειών τους, ως μια ενιαία και ολοκληρωμένη λειτουργία και
   - Ο κεντρικός συντονισμός και ο έλεγχος υλοποίησης των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης.
   Τομείς παρέμβασης
   Για την υλοποίηση του νέου συστήματος, δρομολογείται ένα σύνολο συνεκτικών παρεμβάσεων που εστιάζονται και εξειδικεύονται σε δεκαέξι (16) άξονες:
   1. Κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΣΥΔΕΑ), που θα αποτελέσει τον -εθνικού επιπέδου- οδηγό και το πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα, αξιοποιώντας καλές πρακτικές προηγμένων χωρών στον τομέα.
   2. Υλοποίηση όλων των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων για τη μετεξέλιξη της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε αυτοτελή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών με επικεφαλής Διοικητή και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατάρτιση Οργανισμού και στελέχωση της νέας Υπηρεσίας, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων και του νόμου περί κινητικότητας στο Δημόσιο.
   3. Συστηματική αξιοποίηση, διεύρυνση και εξειδίκευση της -ήδη σημαντικής- συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και προσωπικό, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
   4. Υλοποίηση νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων στο οποίο θα προβλέπεται η εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο κατάλληλο επίπεδο (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, ΕΕΣ, Λιμενικό Σώμα, Εθελοντικά Σώματα, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Δασική Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών) και συμμετοχή σε ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό.
   5. Προσδιορισμός και θεσμοθέτηση κανόνων εμπλοκής (Rules of Engagement /ROE) στη βάση των οποίων θα ενεργοποιείται η συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων και θα τίθεται υπό ενιαίο σχεδιασμό και συντονισμό, ανάλογα με το είδος και το επίπεδο κλιμάκωσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
   6. Ανάπτυξη προτύπων για: (1) την αναγκαία ροή, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ όλων των επιπέδων διοίκησης, των εμπλεκόμενων καθώς και των υποστηρικτικών φορέων, για την αποτελεσματική λειτουργία όλων των φάσεων του κύκλου Διοίκησης & Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης κινδύνου/ απειλής (2) την τυποποίηση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας (Common Operational Picture–COP) και (3) τις αναγκαίες υποδομές και τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων όλων των επιπέδων.
   7. Πρόβλεψη και εξειδίκευση των αναγκαίων διεπαφών της νέας Υπηρεσίας με την επιστημονική-ερευνητική κοινότητα για την υποστήριξη του έργου της, στις φάσεις της πρόληψης, της ετοιμότητας, της ανταπόκρισης και της αποκατάστασης.
   8. Αναθεώρηση του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη βάση των αρχών και των προβλέψεων του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.
   9. Σύνδεση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των υποδομών με τις ανάγκες χωροτακτικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.
   10. Ενσωμάτωση της προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.
   11. Ανάπτυξη σύγχρονου μοντέλου και συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, μέσων, υλικών και εφοδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
   12. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής δράσης στο πεδίο μέσω της θεσμοθέτησης δομής διοίκησης της οποίας θα προΐσταται εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος Διοικητής Συμβάντος (Incident Commander).
   13. Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικής δομής και ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης στους ρόλους που απαιτεί το νέο σύστημα.
   14. Διοργάνωση ασκήσεων εφαρμογής του νέου συστήματος για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών.
   15. Συντεταγμένη ενσωμάτωση των Εθελοντικών Οργανώσεων και αντίστοιχων δομών, με βασική προϋπόθεση τη διαρκή εκπαίδευση και πιστοποίησή τους.
   16. Συγχρονισμός των παρεμβάσεων με το σχετικό έργο που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS) και συντονίζεται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας για την αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα.
   Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα γίνει με τρόπο που δεν θα διαταράσσει την επιχειρησιακή ικανότητα και συνέχεια του υφιστάμενου συστήματος και θα διασφαλίζει την κλιμακωτή μετεξέλιξη και επιχειρησιακή αναβάθμιση του συστήματος, σύμφωνα με τον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό.
  • By Engineer
   Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Περιβάλλοντος - Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση έως το 1975.
   Συχωροχάρτι υπό προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν οι παράνομοι και πιθανώς καταπατητές που έχτισαν στα δάση εφόσον πληρώσουν ειδικό χρηματικό πρόστιμο... με ευκολίες 80 δόσεων για τις παραβάσεις της δασικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας, το οποίο θα κατευθυνθεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος αντ' αυτού που εκείνοι κατέστρεψαν (δασικό ισοζύγιο).
   Απαράβατος όρος τα κτίσματα και οι συνοδές εγκαταστάσεις τους να βρίσκονται εντός του περιγράμματος των οικιστικών πυκνώσεων (συστάδες αυθαιρέτων), το οποίο θα οριστικοποιηθεί έπειτα από έλεγχο τεσσάρων σταδίων για να εξεταστεί ενδελεχώς αν πληρούνται τα κριτήρια προσδιορισμού τους ως τέτοιων (π.χ. ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτηρίων πενήντα, μέση αναλογία αριθμού κτηρίων κ.ά.).
   Αυτό προβλέπει η πρόταση νόμου στην οποία κατέληξε η δεκαεπταμελής ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την εκπόνηση "του σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων". Έτσι προτείνεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για κτίσματα και κατασκευές προ της ισχύος του συντάγματος, 11 Ιουνίου 1975, και για τα αυθαίρετα που ανεγέρθησαν έως και τις 28.7.2011 (ταυτίζεται με την ημερομηνία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και παράνομων χρήσεων) εξαίρεση για 25 χρόνια.
   Όπως είναι γνωστό, οι περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων αφαιρέθηκαν κατά τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών για να μην "μπλοκάρει" λόγω των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του χάρτη η εξέλιξη της διαδικασίας που τον Δεκέμβριο του 2017 απέδωσε, για πρώτη φορά στα χρονικά, κυρωμένους (μερικώς) δασικούς χάρτες στο ένα τρίτο της χώρας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των οικιστικών πυκνώσεων ανά την επικράτεια ανέρχεται σε 1.300 - 1.500, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να εντοπίζεται στην Αττική και τη Χαλκιδική.
   Τώρα προβλέπεται η ανάρτηση αυτών των περιοχών μετά το... ξεδιάλεγμα ως προς την εφαρμογή των κριτηρίων. Εκκρεμεί επίσης η κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ επί των κριτηρίων προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, όπως τα καθόριζε Υπουργική Απόφαση του 2016, καθώς το Ε Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε πέρυσι ότι είναι αντισυνταγματική.
   Το ξεσκαρτάρισμα
   Ειδικότερα, η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης εισάγει διαδικασία τεσσάρων σταδίων στον έλεγχο των οικιστικών πυκνώσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ιώδες περίγραμμά τους, με τον πρώτο λόγο να έχουν ο δημόσιος φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο και οι δασικές υπηρεσίες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο εξάλλου θα δεχτεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων. Ο δημόσιος φορέας σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου ελέγχει τα ιώδη περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων (κατατίθενται με ευθύνη των ΟΤΑ) επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των δασικών χαρτών για την τήρηση των προϋποθέσεων.
   Εν συνεχεία, ο υπουργός ΠΕΝ εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, έκταση, αριθμός κτηρίων και θέση τους. Τα οριστικά περιγράμματα περιέρχονται προς έλεγχο στις αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες ώστε να τσεκάρουν αν περιέχονται σε αυτά εκτάσεις που απαγορεύεται να ενταχθούν. Εδώ προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου που θα ορίζει τη διαδικασία ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου. Το τελικό στάδιο προβλέπει έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης του υπουργού ΠΕΝ για την ολοκλήρωση του ελέγχου, στην οποία προσδιορίζονται τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και η έκτασή τους μετά την αφαίρεση των περιοχών που δεν υπάγονται στον νόμο, η αξία της δασικής γης ανά οικιστική πύκνωση και το κόστος αναδάσωσης. Στο Ελληνικό Κτηματολόγιο εκτιμούν πως πάνω από το μισό του αριθμού των εκτάσεων που έχουν υποβληθεί ως οικιστικές πυκνώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις...
   Ανάρτηση
   Τρεις μήνες από την έκδοση της παραπάνω διαπιστωτικής πράξης αναρτώνται οι δασικοί χάρτες από τις κατά τόπους διευθύνσεις δασών της χώρας με τις οικιστικές πυκνώσεις που εξαιρέθηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση. Οι "καθαρές" οικιστικές πυκνώσεις μετά το ξεσκαρτάρισμα απεικονίζονται σταθερά με ιώδες περίγραμμα, ενώ ο δασικός χάρτης εμπλουτίζεται και με ένα νέο χρώμα, το "κυανό", που περιλαμβάνει τις απορριφθείσες περιοχές κατά τη διαδικασία ελέγχου.
   Ειδικό πρόστιμο
   Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για την υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά το κτήριο και τον χώρο που έχει καταλάβει μαζί με άλλες κατασκευές. Ο υπολογισμός του γίνεται κλιμακωτά σύμφωνα με αλγόριθμο που περιλαμβάνει παραμέτρους όπως:
   * Την αξία της δασικής γης και το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα.
   * Την έκταση της οικιστικής πύκνωσης.
   * Τον αριθμό των κτηρίων σε συνδυασμό με συντελεστές βαρύτητας που προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των κτηρίων βάσει του εμβαδού τους (αυξάνεται όσο μεγαλώνουν τα τετραγωνικά).
   Συντελεστές βαρύτητας θεσπίζονται και για την έκταση του καταληφθέντος χώρου σε στρέμματα, ενώ λογαριάζονται τόσο η δόμηση όσο και η κάλυψη του κτηρίου.
   Το ποσό του προστίμου για τα αυθαίρετα πρώτης κατοικίας πέφτει στο μισό (μείωση 50%) και καταβάλλεται σε ογδόντα μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ. Όπως και με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, "εφόσον καταβληθεί εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου". Αν δεν καταβληθούν τρεις δόσεις, αυτό "συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη ρύθμιση, την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και την αναβίωση των ανακληθεισών διοικητικών πράξεων. Εφόσον έχει καταβληθεί μέρος του ενιαίου ειδικού προστίμου, αυτό συμψηφίζεται με τα πρόστιμα που καθορίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας".
   Ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά αναγράφεται η 31η.12.2019, η οποία με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να παραταθεί. Άλλωστε, η τακτοποίηση των αστικών αυθαιρέτων που ξεκίνησε στο τέλος του 2011 τείνει να γίνει μόνιμη με το πλήθος των παρατάσεων που έχει λάβει. Μεταξύ των δικαιολογητικών υπαγωγής είναι και το παράβολο των 250 ευρώ που μετά την πληρωμή του και σε διάστημα έξι μηνών ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του.
   Απαγορεύσεις και... παράθυρα
   Απαγορεύεται η οριοθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων ως οικισμών και η ένταξή τους στο σχέδιο πόλης, ενώ συνεχίζουν να προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στην πρόταση νόμου για θέματα ιδιοκτησίας Δημοσίου ή ιδιωτών χρήσης γης, προστατευόμενων περιοχών και πολεοδομικά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Κτήρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, εφόσον τακτοποιηθούν, επιτρέπεται να συνδέονται με δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και να επισκευάζονται μόνο.
   Παρότι ο γενικός κανόνας είναι ότι αποκλείονται τα αυθαίρετα των οικιστικών πυκνώσεων που βρίσκονται σε α) εθνικούς δρυμούς, β) υγροτόπους με «εθνική σημασία», σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, γ) περιοχές του δικτύου Νatura 2000, το σχέδιο αφήνει ανοιχτό παράθυρο για το αντίθετο.
   Όπως αναφέρεται, κατ' εξαίρεση "εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου οι εκτάσεις στις οποίες α) έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και επιτρέπεται η δόμηση ή β) δεν έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και η δόμηση προϋπήρχε της υπαγωγής της περιοχής στο ειδικό καθεστώς προστασίας".
   Επιβράβευση
   Πάντως, οι ενδιαφερόμενοι, διπλά παραβάτες τόσο της δασικής όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας, εφόσον εξοφλήσουν το πρόστιμο επιβραβεύονται έναντι των πολιτών που σεβάστηκαν τον νόμο και τη φύση, αφού αναστέλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που τους είχαν επιβληθεί από το δασαρχείο και την Πολεοδομία (παράνομες εκχερσώσεις, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πράξεις κατεδάφισης κ.ο.κ.). Η ειρωνεία είναι ότι στο άρθρο με τα απαιτούμενα προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου, τα τεκμήρια της παραβατικότητας χρησιμοποιούνται ως απόδειξη για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Αντιγράφουμε:
   "Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου ή αν δεν ανευρίσκεται αεροφωτογραφία για τα κτήρια προ του 1975, λαμβάνονται υπ' όψιν δημόσια έγγραφα, ιδίως έγγραφα δασικής υπηρεσίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, διοικητικές πράξεις Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν το ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί πριν από το 1975 και αφορούν το κτήριο"... Αλλά και στα δικαιολογητικά ένταξης στη ρύθμιση χρειάζεται τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από ιδιώτη δασολόγο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της εκχέρσωσης και τη χρονολογία αλλαγής χρήσης του δάσους ...
   Ο κατάλογος των ενεργειών "δασικού ισοζυγίου" που χρηματοδοτεί το ειδικό πρόστιμο
   Ως δασικό ισοζύγιο ορίζεται η παροχή πόρων για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τις οικιστικές πυκνώσεις. Ως δράσεις δασικού ισοζυγίου στην πρόταση νόμου περιγράφονται:
   - Δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα επιφάνειας τουλάχιστον ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης είτε με αγορά είτε με απαλλοτρίωση ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων.
   - Αναδάσωση επιφάνειας ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης.
   - Εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων με δασική βλάστηση και στόχο τη δημιουργία δάσους (προϋπολογισμός έργου ίσος με το κόστος αναδάσωσης ίσης επιφάνειας με την οικιστική πύκνωση).
   - Χρηματοδότηση μελετών και Έργων Διευθέτησης Ορεινών Χειμάρρων.
   - Δασοτεχνικά έργα προστασίας (αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, συντήρηση δασικών δρόμων κ.λπ.).
   - Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Κατά προτεραιότητα κατεδάφιση των κατασκευών εντός των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
   - Χρηματοδότηση μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων, τα οποία βρίσκονται εκτός διαχείρισης.
   Ως χωρικό πεδίο δράσεων δασικού ισοζυγίου καθορίζεται κατά προτεραιότητα η δημοτική ενότητα εντός της οποίας βρίσκεται η οικιστική πύκνωση, διαφορετικά η περιφέρεια, ενώ ελλείψει τέτοιων επιφανειών εντός της ίδιας περιφέρειας επιλέγονται οι όμορες. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ νέου ειδικού κωδικού με την επωνυμία "Αντισταθμιστικό Δασικό Ισοζύγιο Οικιστικών Πυκνώσεων" στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
   Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ υποβάλλει μέσα σε έξι μήνες, μετά την τελική διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου και αφού έχει προηγηθεί αξιολόγηση των προτάσεων των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών, τον τελικό κατάλογο προτάσεων και μελετών για την υλοποίηση των έργων. Η κατανομή και διάθεση των χρημάτων θα αποτυπώνεται σε ετήσια έκθεση, η οποία θα υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με συντάκτη τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

   View full είδηση
  • By Engineer
   Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Περιβάλλοντος - Οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση έως το 1975.
   Συχωροχάρτι υπό προϋποθέσεις μπορούν να λάβουν οι παράνομοι και πιθανώς καταπατητές που έχτισαν στα δάση εφόσον πληρώσουν ειδικό χρηματικό πρόστιμο... με ευκολίες 80 δόσεων για τις παραβάσεις της δασικής και της πολεοδομικής νομοθεσίας, το οποίο θα κατευθυνθεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος αντ' αυτού που εκείνοι κατέστρεψαν (δασικό ισοζύγιο).
   Απαράβατος όρος τα κτίσματα και οι συνοδές εγκαταστάσεις τους να βρίσκονται εντός του περιγράμματος των οικιστικών πυκνώσεων (συστάδες αυθαιρέτων), το οποίο θα οριστικοποιηθεί έπειτα από έλεγχο τεσσάρων σταδίων για να εξεταστεί ενδελεχώς αν πληρούνται τα κριτήρια προσδιορισμού τους ως τέτοιων (π.χ. ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτηρίων πενήντα, μέση αναλογία αριθμού κτηρίων κ.ά.).
   Αυτό προβλέπει η πρόταση νόμου στην οποία κατέληξε η δεκαεπταμελής ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο την εκπόνηση "του σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων". Έτσι προτείνεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για κτίσματα και κατασκευές προ της ισχύος του συντάγματος, 11 Ιουνίου 1975, και για τα αυθαίρετα που ανεγέρθησαν έως και τις 28.7.2011 (ταυτίζεται με την ημερομηνία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων και παράνομων χρήσεων) εξαίρεση για 25 χρόνια.
   Όπως είναι γνωστό, οι περιοχές των οικιστικών πυκνώσεων αφαιρέθηκαν κατά τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών για να μην "μπλοκάρει" λόγω των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του χάρτη η εξέλιξη της διαδικασίας που τον Δεκέμβριο του 2017 απέδωσε, για πρώτη φορά στα χρονικά, κυρωμένους (μερικώς) δασικούς χάρτες στο ένα τρίτο της χώρας. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των οικιστικών πυκνώσεων ανά την επικράτεια ανέρχεται σε 1.300 - 1.500, με τη συντριπτική πλειονότητά τους να εντοπίζεται στην Αττική και τη Χαλκιδική.
   Τώρα προβλέπεται η ανάρτηση αυτών των περιοχών μετά το... ξεδιάλεγμα ως προς την εφαρμογή των κριτηρίων. Εκκρεμεί επίσης η κρίση της Ολομέλειας του ΣτΕ επί των κριτηρίων προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, όπως τα καθόριζε Υπουργική Απόφαση του 2016, καθώς το Ε Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε πέρυσι ότι είναι αντισυνταγματική.
   Το ξεσκαρτάρισμα
   Ειδικότερα, η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης εισάγει διαδικασία τεσσάρων σταδίων στον έλεγχο των οικιστικών πυκνώσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ιώδες περίγραμμά τους, με τον πρώτο λόγο να έχουν ο δημόσιος φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο και οι δασικές υπηρεσίες. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο εξάλλου θα δεχτεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων. Ο δημόσιος φορέας σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου ελέγχει τα ιώδη περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων (κατατίθενται με ευθύνη των ΟΤΑ) επί των χαρτογραφικών υποβάθρων που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση των δασικών χαρτών για την τήρηση των προϋποθέσεων.
   Εν συνεχεία, ο υπουργός ΠΕΝ εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα οριστικά περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων, έκταση, αριθμός κτηρίων και θέση τους. Τα οριστικά περιγράμματα περιέρχονται προς έλεγχο στις αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες ώστε να τσεκάρουν αν περιέχονται σε αυτά εκτάσεις που απαγορεύεται να ενταχθούν. Εδώ προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε έναν μήνα από την ισχύ του νόμου που θα ορίζει τη διαδικασία ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου. Το τελικό στάδιο προβλέπει έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης του υπουργού ΠΕΝ για την ολοκλήρωση του ελέγχου, στην οποία προσδιορίζονται τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και η έκτασή τους μετά την αφαίρεση των περιοχών που δεν υπάγονται στον νόμο, η αξία της δασικής γης ανά οικιστική πύκνωση και το κόστος αναδάσωσης. Στο Ελληνικό Κτηματολόγιο εκτιμούν πως πάνω από το μισό του αριθμού των εκτάσεων που έχουν υποβληθεί ως οικιστικές πυκνώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις...
   Ανάρτηση
   Τρεις μήνες από την έκδοση της παραπάνω διαπιστωτικής πράξης αναρτώνται οι δασικοί χάρτες από τις κατά τόπους διευθύνσεις δασών της χώρας με τις οικιστικές πυκνώσεις που εξαιρέθηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση. Οι "καθαρές" οικιστικές πυκνώσεις μετά το ξεσκαρτάρισμα απεικονίζονται σταθερά με ιώδες περίγραμμα, ενώ ο δασικός χάρτης εμπλουτίζεται και με ένα νέο χρώμα, το "κυανό", που περιλαμβάνει τις απορριφθείσες περιοχές κατά τη διαδικασία ελέγχου.
   Ειδικό πρόστιμο
   Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για την υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά το κτήριο και τον χώρο που έχει καταλάβει μαζί με άλλες κατασκευές. Ο υπολογισμός του γίνεται κλιμακωτά σύμφωνα με αλγόριθμο που περιλαμβάνει παραμέτρους όπως:
   * Την αξία της δασικής γης και το κόστος αναδάσωσης ανά στρέμμα.
   * Την έκταση της οικιστικής πύκνωσης.
   * Τον αριθμό των κτηρίων σε συνδυασμό με συντελεστές βαρύτητας που προκύπτουν από την κατηγοριοποίηση των κτηρίων βάσει του εμβαδού τους (αυξάνεται όσο μεγαλώνουν τα τετραγωνικά).
   Συντελεστές βαρύτητας θεσπίζονται και για την έκταση του καταληφθέντος χώρου σε στρέμματα, ενώ λογαριάζονται τόσο η δόμηση όσο και η κάλυψη του κτηρίου.
   Το ποσό του προστίμου για τα αυθαίρετα πρώτης κατοικίας πέφτει στο μισό (μείωση 50%) και καταβάλλεται σε ογδόντα μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ. Όπως και με την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, "εφόσον καταβληθεί εφάπαξ έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα της υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου". Αν δεν καταβληθούν τρεις δόσεις, αυτό "συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη ρύθμιση, την εφαρμογή των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και την αναβίωση των ανακληθεισών διοικητικών πράξεων. Εφόσον έχει καταβληθεί μέρος του ενιαίου ειδικού προστίμου, αυτό συμψηφίζεται με τα πρόστιμα που καθορίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας".
   Ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά αναγράφεται η 31η.12.2019, η οποία με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να παραταθεί. Άλλωστε, η τακτοποίηση των αστικών αυθαιρέτων που ξεκίνησε στο τέλος του 2011 τείνει να γίνει μόνιμη με το πλήθος των παρατάσεων που έχει λάβει. Μεταξύ των δικαιολογητικών υπαγωγής είναι και το παράβολο των 250 ευρώ που μετά την πληρωμή του και σε διάστημα έξι μηνών ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή του.
   Απαγορεύσεις και... παράθυρα
   Απαγορεύεται η οριοθέτηση των οικιστικών πυκνώσεων ως οικισμών και η ένταξή τους στο σχέδιο πόλης, ενώ συνεχίζουν να προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στην πρόταση νόμου για θέματα ιδιοκτησίας Δημοσίου ή ιδιωτών χρήσης γης, προστατευόμενων περιοχών και πολεοδομικά εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία. Κτήρια και οι συνοδεύουσες αυτά κατασκευές, εφόσον τακτοποιηθούν, επιτρέπεται να συνδέονται με δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και να επισκευάζονται μόνο.
   Παρότι ο γενικός κανόνας είναι ότι αποκλείονται τα αυθαίρετα των οικιστικών πυκνώσεων που βρίσκονται σε α) εθνικούς δρυμούς, β) υγροτόπους με «εθνική σημασία», σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ, γ) περιοχές του δικτύου Νatura 2000, το σχέδιο αφήνει ανοιχτό παράθυρο για το αντίθετο.
   Όπως αναφέρεται, κατ' εξαίρεση "εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου οι εκτάσεις στις οποίες α) έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και επιτρέπεται η δόμηση ή β) δεν έχει εξειδικευθεί το ειδικό καθεστώς προστασίας με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και η δόμηση προϋπήρχε της υπαγωγής της περιοχής στο ειδικό καθεστώς προστασίας".
   Επιβράβευση
   Πάντως, οι ενδιαφερόμενοι, διπλά παραβάτες τόσο της δασικής όσο και της πολεοδομικής νομοθεσίας, εφόσον εξοφλήσουν το πρόστιμο επιβραβεύονται έναντι των πολιτών που σεβάστηκαν τον νόμο και τη φύση, αφού αναστέλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που τους είχαν επιβληθεί από το δασαρχείο και την Πολεοδομία (παράνομες εκχερσώσεις, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, πράξεις κατεδάφισης κ.ο.κ.). Η ειρωνεία είναι ότι στο άρθρο με τα απαιτούμενα προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος κατασκευής του αυθαιρέτου, τα τεκμήρια της παραβατικότητας χρησιμοποιούνται ως απόδειξη για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Αντιγράφουμε:
   "Αν δεν προκύπτει με βεβαιότητα ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου ή αν δεν ανευρίσκεται αεροφωτογραφία για τα κτήρια προ του 1975, λαμβάνονται υπ' όψιν δημόσια έγγραφα, ιδίως έγγραφα δασικής υπηρεσίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, διοικητικές πράξεις Πολεοδομικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής που αφορούν το ακίνητο, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί πριν από το 1975 και αφορούν το κτήριο"... Αλλά και στα δικαιολογητικά ένταξης στη ρύθμιση χρειάζεται τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από ιδιώτη δασολόγο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της εκχέρσωσης και τη χρονολογία αλλαγής χρήσης του δάσους ...
   Ο κατάλογος των ενεργειών "δασικού ισοζυγίου" που χρηματοδοτεί το ειδικό πρόστιμο
   Ως δασικό ισοζύγιο ορίζεται η παροχή πόρων για την αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τις οικιστικές πυκνώσεις. Ως δράσεις δασικού ισοζυγίου στην πρόταση νόμου περιγράφονται:
   - Δάσωση εκτάσεων μη δασικού χαρακτήρα επιφάνειας τουλάχιστον ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης είτε με αγορά είτε με απαλλοτρίωση ιδιωτικών ή δημοτικών εκτάσεων.
   - Αναδάσωση επιφάνειας ίσης έκτασης με την επιφάνεια της οικιστικής πύκνωσης.
   - Εμπλουτισμός δασικών εκτάσεων με δασική βλάστηση και στόχο τη δημιουργία δάσους (προϋπολογισμός έργου ίσος με το κόστος αναδάσωσης ίσης επιφάνειας με την οικιστική πύκνωση).
   - Χρηματοδότηση μελετών και Έργων Διευθέτησης Ορεινών Χειμάρρων.
   - Δασοτεχνικά έργα προστασίας (αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, συντήρηση δασικών δρόμων κ.λπ.).
   - Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Κατά προτεραιότητα κατεδάφιση των κατασκευών εντός των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
   - Χρηματοδότηση μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων, τα οποία βρίσκονται εκτός διαχείρισης.
   Ως χωρικό πεδίο δράσεων δασικού ισοζυγίου καθορίζεται κατά προτεραιότητα η δημοτική ενότητα εντός της οποίας βρίσκεται η οικιστική πύκνωση, διαφορετικά η περιφέρεια, ενώ ελλείψει τέτοιων επιφανειών εντός της ίδιας περιφέρειας επιλέγονται οι όμορες. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ νέου ειδικού κωδικού με την επωνυμία "Αντισταθμιστικό Δασικό Ισοζύγιο Οικιστικών Πυκνώσεων" στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
   Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ υποβάλλει μέσα σε έξι μήνες, μετά την τελική διαπιστωτική πράξη ολοκλήρωσης του ελέγχου και αφού έχει προηγηθεί αξιολόγηση των προτάσεων των αποκεντρωμένων Δασικών Υπηρεσιών, τον τελικό κατάλογο προτάσεων και μελετών για την υλοποίηση των έργων. Η κατανομή και διάθεση των χρημάτων θα αποτυπώνεται σε ετήσια έκθεση, η οποία θα υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με συντάκτη τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
  • By mikegad
   Κορυφώνεται η εμπλοκή που έχει προκύψει με τον Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων με τις ενώσεις επαγγελματιών και τους φορείς της αγοράς να καταγγέλλουν σοβαρές παρατυπίες από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ παράλληλα πλήττει τα συμφέροντα ελληνικών επιχειρήσεων και λειτουργεί ουσιαστικά υπέρ συγκεκριμένων πολυεθνικών.
   Για το θέμα έχει ήδη επιληφθεί η Κομισιόν ύστερα από γραπτή καταγγελία που απέστελλαν στις αρμόδιες επιτροπές ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης, καθώς επίσης Ελληνικές και Κυπριακές εταιρείες.
   Συγκεκριμένα καταγγέλλεται ότι το Σχέδιο Π.Δ. που προέκυψε από την ελληνική και στην συνέχεια από την ευρωπαϊκή διαβούλευση, είναι διαφορετικό από το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ Α’ 80/07.05.2018) με το οποί αποκλείονται από την αγορά συγκεκριμένα υλικά μόνωσης τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στο αρχικό κείμενο της διαβούλευσης αλλά όχι στο Π.Δ. Οι φορείς της αγοράς κάνουν λόγο για επιβολή μονοπωλιακών συνθηκών στην αγορά υπέρ συγκεκριμένων πολυεθνικών που παράγουν προϊόντα πετροβάμβακα.
   Όπως αναφέρουν μιλώντας στο insider.gr, ούτε στον ΕΛΟΤ απεστάλη από την αρμόδια υπηρεσία της  Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος το τελικό κείμενο. Όπως επιβάλλεται από την οδηγία ΕΕ/2015/1535, τα τελικά κείμενα των κανονισμών αναρτώνται στο «Σύστημα Πληροφόρησης για Τεχνικούς Κανονισμούς» (Technical Regulation Information System -TRIS) της ΕΕ αλλά και εκεί όπως αναφέρουν οι φορείς εστάλη η πρώτη εκδοχή και όχι το τροποποιημένο σχέδιο.
   Το θέμα δείχνει να έχει προκαλέσει κινητοποίηση της αρμόδιας Αρχής της Κομισιόν για τον κανονισμό 364/2016 και αναμένονται εξελίξεις, δεδομένου ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ακυρώνει νομοθέτημα χώρας επειδή δεν είχε αναρτηθεί στην τελική του μορφή στο TRIS.
   Σε σχετική επιστολή που έχουν αποστείλει οι φορείς στους τρεις υπουργούς που υπογράφουν την ΚΥΑ, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι υφίστανται συγκεκριμένες και στοχευμένες τροποποιήσεις οι οποίες «έλαβαν χώρα εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς να παρατίθεται οποιαδήποτε αιτιολογία για την μεταβολή των προβλεφθεισών στο αρχικό Σχέδιο Κανονισμού Πυροπροστασίας» που προέκυψε από την διαβούλευση.
   Δημοσίευση του mikegad - http://www.michanikos.gr/profile/11970-mikegad/

   View full είδηση
FespaC + Τοιχοποιία + FespaR

Token


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.