Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Αναζήτησης

There were 16 results tagged with νοκ

Ανά κατηγορία περιεχομένου

Ανά κατηγορία

Ταξινόμηση ανά:                Σειρά  
 1. Κλήρωση για το 4ο βιβλίο: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

  Το 4ο (από τα 4) βιβλία που μας προσφέρουν εντελώς δωρεάν οι εκδόσεις Αρναούτη στα μέλη του Michanikos.gr έχει θέμα:

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

  Δηλώστε συμμετοχή για το δεύτερο βιβλίο: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) ως τις 30/12/2015.

  Το βιβλίο περιλαμβάνει το Ν.Ο.Κ και σε δύο ιδιαίτερα κεφάλαια: α)Το Νέο τρόπο έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Ν.4030/11) και β)Την Πολεοδομική Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Κτισμάτων και Κατασκευών (Ν.4014/11).

  Όλοι οι νόμοι παρατίθενται με κατ' άρθρο ερμηνεία, τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους 7/2012,10/2012,19/2012,45244/12 και 63661/12,τις Υπουργικές Αποφάσεις 12065/12,63234/12,7492/12,7533/12 και 9875/12, καθώς και τις Νομολογιακές παρατηρήσεις μέχρι σήμερα.

  Με Δωρεάν Έντυπη και Ηλεκτρονική ενημέρωση για οποιαδήποτε προσθήκη ή αλλαγή υπάρξει.

  Αναλυτικότερα περιλαμβάνουν:

  Α. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός:

  Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών-Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα -Συντελεστές δόμησης-Ποσοστά κάλυψης-Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων. Ύψος κτιρίου σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης. Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους. Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης-Ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων. Μεταβατικές διατάξεις-Καταργούμενες διατάξεις.

  Β. Νέος τρόπος έκδοσης Οικοδομικών Αδειών:

  Έλεγχος κατασκευών και λοιπές διατάξεις-Ελεγκτές δόμησης. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και Συμβούλια πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων. Αδειοδότηση στις περιοχές NATURA 2000.

  Γ. Πολεοδομική Τακτοποίηση Αυθαίρετων κτισμάτων:

  Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπ. Περιβάλλοντος.

  Τέλος περιλαμβάνει συγκριτική παράθεση των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν της έκδοσης των ανωτέρω νόμων, σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώς.

  • Δεκ 22 2015 07:27
  • από Engineer
 2. Εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συµβούλι...

  Με έγγραφό της η ΔΑΟΚΑ / Γ' - Έγγραφο 50838/23-11-2015 "Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής" αναφέρει:


  Για την εφαρµογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδοµηµένες και αστικές περιοχές», τίθενται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Η εξέταση των ποσοτικών κριτηρίων στην οποία αναφέρεται η παρ. Α του υπ’ αρίθµ. οικ. 28279/30-4-2013 εγγράφου (παρ. 1 α,β,γ,δ) αποτελεί προϋπόθεση εφαρµογής του εν λόγω άρθρου και «δεν τίθεται θέµα σχετικής αξιολόγησής της από το οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής ως εκφεύγουσα των αρµοδιοτήτων του».


  Όµως συµπληρωµατικά των ποσοτικών αυτών κριτηρίων - προϋποθέσεων και µε ισάξια, αν όχι µεγαλύτερη σηµασία, πρέπει να συνεκτιµώνται και τα ποιοτικά κριτήρια, που αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος και στη βέλτιστη απόδοση σε κοινή χρήση, όπως ρητά άλλωστε αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΝΟΚ που ορίζει ότι «Σε κάθε περίπτωση το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη διατύπωση της γνώµης του λαµβάνει υπόψη του ιδίως τα κριτήρια του περιβαλλοντικού οφέλους και της βέλτιστης απόδοσης σε κοινή χρήση.».

  Κατά συνέπεια, τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής:

  - Για τη διατύπωση της γνώµης τους, δεν περιορίζονται στην ικανοποίηση και µόνον των µετρικών προϋποθέσεων των εδαφίων α,β,γ,δ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/12, δεδοµένου ότι η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών δεν καλύπτει από µόνη της την ουσιαστική σκοπιµότητα της διάταξης,

  - Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια, προτείνοντας τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδοµής στο οικόπεδο και την επωφελέστερη πολεοδοµικά διάταξη της αποδιδόµενης σε κοινή χρήση επιφανείας του, ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη για την ευρύτερη πυκνοδοµηµένη / αστική περιοχή,

  - Πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβαλλοντικό - πολεοδοµικό - οικιστικό - κοινωνικό όφελος από τη µείωση της κάλυψης του οικοπέδου, ο τρόπος απόδοσης σε κοινή χρήση και η διαµόρφωση των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου, αντισταθµίζει την επιβάρυνση που προκύπτει (εκ των πραγµάτων) από την αύξηση του συντελεστή δόµησης.

  Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση παράλληλης εφαρµογής του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 και της παρ. 6 β του άρθρου 17 του ίδιου νόµου, τυχόν επεκτάσεις υπόγειων χώρων του κτιρίου κάτω από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου θα πρέπει να γίνονται κατ’ οικονοµίαν και στο βαθµό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς η επιδιωκόµενη µείωση της κάλυψης συνδέεται άρρηκτα µε τη δυνατότητα διήθησης του νερού στο έδαφος και φύτευσης υψηλών δέντρων.

  Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς της επιφάνειας του οικοπέδου που αποδίδεται σε κοινή χρήση, τις δεσµεύσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόδοση σε κοινή χρήση, τον προορισµό της επιφάνειας αυτής και την απρόσκοπτη χρήση της από τον οικείο ∆ήµο στο πλαίσιο των οριζόµενων στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν.4067/12, είναι σαφές ότι τυχόν επεκτάσεις
  υπογείων χώρων του κτιρίου κάτω από την αποδιδόµενη σε κοινή χρήση επιφάνεια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές.

  Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  • Νοέ 25 2015 13:25
  • από Engineer
 3. Διαγωνισμός για ένα βιβλίο ΝΟΚ (Ν.4067/2012) - Ερμηνεία Κατ' άρ...

  Οι εκδόσεις Σάκκουλα προσφέρουν στα μέλη του Michanikos.gr ένα βιβλίο με θέμα:

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012) - Ερμηνεία Κατ' άρθρο - Γ' έκδοση
  (όπως τροποποιήθηκε). Αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων - Εγκύκλιοι - Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ - Αποφάσεις ΚΕΣΑ

  Συγγραφέας: Μέλισσας Δημήτρης

  Τρία χρόνια μετά τη θέσπιση του ΝΟΚ, ν. 4067/2012, όλα άλλαξαν.

  Τροποποιήθηκαν σχεδόν όλα τα άρθρα του, εκδόθηκαν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις του ΝΣΚ, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Όλα συμπεριλήφθηκαν στην τρίτη έκδοση του ΝΟΚ. Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο υπάλληλος, ο συμβολαιογράφος για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου και για τις δουλείες του, για το συντελεστή δόμησης και όγκου και το ποσοστό κάλυψής του, τη θέση του κτιρίου και όλων των εγκαταστάσεων, την ανέγερση και επισκευή ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, με πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, με λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, με κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και τις περιφράξεις, με φυτεμένα δώματα.

  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Τρίτη 13/10/2015 στις 17:00 εδώ: http://www.michanikos.gr/raffles/

  • Σεπ 28 2015 08:25
  • από Engineer
 4. Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών...

  Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Εγκύκλιό του με Αρ. Πρωτ.: 50441 (31/7/2015), η οποία δημοσιεύτηκε χθες, 26/8/2015, οριοθετεί τα των Σοφιτών, Ανοικτών Ημιηπαίθριων Χώρων και Ανοικτών Εξωστών.

  Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε απάντηση του σχετικού (ερώτηματος με αρ. πρωτ. 3708/20-10-2014 έγγραφο Δ1ΠΕΧΩΣΧ Ηρακλείου Κρήτης) και με αφορμή αφ' ενός τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το νέο θεσμικό πλαίσιο δόμησης κτιρίων - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός και αφ' ετέρου ερωτήματα Υπηρεσιών Δόμησης και ιδιωτών σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης ανοικτών ημιυπαιθρίων χώρων, ανοικτών εξωστών και σοφίτας σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια ανεγερθέντα με προγενέστερες του ν.4067/12 (ΝΟΚ) διατάξεις, διευκρινίζουμε τα εξής:
  Α) Σοφίτες:

  Από τον συνδυασμό:

  ■ του άρθρου 2 παρ. 81 του ν.4067/2012, σύμφωνα με το οποίο «Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.»,

  ■ του άρθρου 11 παρ. 6 του ν.4067/2012, που ορίζει ότι «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται:...ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ..» και

  ■ του άρθρου 23 παρ. 3 του ν.4067/2012, σύμφωνα με το οποίο «Προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο επιτρέπεται... α) Κατ' επέκταση ή και καθ' ύψος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόμησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής.», προκύπτει ότι είναι δυνατή η προσθήκη σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, στέγης και σοφίτας ή η προσθήκη σοφίτας εντός νομίμως υφιστάμενης στέγης κτιρίου, εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του χώρου ως «σοφίτα» (παρ. 81 του άρθρου 2 του ν.4067/2012) και τηρούνται οι γενικοί και τυχόν ειδικότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου. Επισημαίνεται, ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργική σύνδεση της σοφίτας με τον υποκείμενο όροφο του κτιρίου.

  Αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσβασης - εκτόνωσης της σοφίτας σε ανοικτό εξώστη ή δώμα του κτιρίου που βρίσκεται σε συνέχεια του δαπέδου της, δεν είναι επιτρεπτή, καθώς η σοφίτα ως χώρος εντός της στέγης του κτιρίου δεν συνυπολογίζεται στον αριθμό των πραγματοποιουμένων ορόφων του κτιρίου (κατ' αντιστοιχία με τους εσωτερικούς εξώστες για τους οποίους ρητά αναφέρεται στον ορισμό τους ότι δεν αποτελούν όροφο) και ως εκ τούτου δεν δύναται το δάπεδό της να προεκταθεί οριζόντια προκειμένου να δημιουργηθεί ανοικτός εξώστης (κατά τον ορισμό αυτού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.4067/2012).

  Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή η σοφίτα θα αποκτούσε χαρακτηριστικά ανεξάρτητου ορόφου, ο οποίος θα έπρεπε να προσμετρηθεί στον πραγματοποιούμενο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου - γηπέδου. Σύμφωνα εξάλλου και με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 63234/19.12.2012 Απόφασης Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ (με την οποία εγκρίθηκε Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών του ΝΟΚ) στο οποίο διευκρινίζεται ότι «επιτρέπονται ανοίγματα στη στέγη που ακολουθούν τη στερεομετρία της, όσο και ανοίγματα στους τυχόν τοίχους που συμμετέχουν σε αυτήν, για τον φωτισμό και αερισμό του χώρου», καθίσταται σαφές ότι τα ανοίγματα που κατασκευάζονται στις σοφίτες αποσκοπούν αποκλειστικά στον φωτισμό και αερισμό τους.

  Β) Ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι και ανοικτοί εξώστες:

  Από τη διατύπωση του άρθρου 11 παρ. 6 α του ν.4067/2012, που ορίζει ότι «Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται: α. Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.» σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου, περί προσθηκών, προκύπτει ότι είναι δυνατή η προσθήκη ή επέκταση σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτού εξώστη, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υπολοίπου σ.δ. στο ακίνητο, με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
  1. τηρούνται οι γενικοί και τυχόν ειδικότεροι όροι δόμησης και περιορισμοί που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου,

  2. πληρούνται οι προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τους εν λόγω χώρους και λειτουργικά στοιχεία, όπως ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν.4067/2012,

  3. πληρούνται οι τεχνικές απατήσεις ασφαλείας της κατασκευής, όπως βεβαιώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό, στα πλαίσια των μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση της σχετικής άδειας δόμησης,

  4. πληρούνται, για τους ανοικτούς εξώστες, οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν.4067/2012, με την επισήμανση ότι η κατασκευή τους εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου (πλάγια και πίσω όρια) θα γίνεται μόνον εφ' όσον η τοποθέτηση του νομίμως υφισταμένου κτιρίου επί του οικοπέδου πληροί το κατά ΝΟΚ ισχύον δ ή Δ (βάσει του ύψους του κτιρίου, άρθρο 3 του ν.4067/2012) χωρίς να παραβιάζεται η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, σύμφωνα με το οποίο «Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου μπορούν να κατασκευάζονται μέχρι πλάτους 1/4 Δ ή 1/4 δ.».

  5. η συνολική επιφάνεια των ανοικτών εξωστών και ανοικτών ημιυπαιθρίων χώρων που δύνανται να κατασκευαστούν, υπολογίζεται ως το 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία που θα εκδοθεί η άδεια δόμησης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:
  α) νομίμως υφιστάμενοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι,
  β) νομίμως υφιστάμενοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, λόγω αλλαγής χρήσης ή μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης (προσθήκη δόμησης),
  γ) αυθαίρετοι εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι, καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων.

  Οι εργασίες που εκτελούνται στα πλαίσια προσθήκης σοφίτας, ανοικτού ημιυπαιθρίου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, ελέγχονται από Ελεγκτή δόμησης, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 299/7.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 57/Β/14) «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4030/2011. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπ' αρίθμ. 31455/11-6-1992 Απόφαση παύει να ισχύει.

  Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο εδώ: http://www.michaniko...παιθρίου-χώρου/

  • Αύγ 31 2015 22:13
  • από Engineer
 5. Συμμετοχές για το 2ο βιβλίο ΝΟΚ (Ν. 4067/2012) - Ερμηνεία Κατ'...

  Οι εκδόσεις Σάκκουλα προσφέρουν στα μέλη του Michanikos.gr τρια (3) βιβλία με θέμα:

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012) - Ερμηνεία Κατ' άρθρο - Γ' έκδοση
  (όπως τροποποιήθηκε). Αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων - Εγκύκλιοι - Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ - Αποφάσεις ΚΕΣΑ

  Συγγραφέας: Μέλισσας Δημήτρης

  Τρία χρόνια μετά τη θέσπιση του ΝΟΚ, ν. 4067/2012, όλα άλλαξαν.

  Τροποποιήθηκαν σχεδόν όλα τα άρθρα του, εκδόθηκαν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις του ΝΣΚ, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Όλα συμπεριλήφθηκαν στην τρίτη έκδοση του ΝΟΚ. Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο υπάλληλος, ο συμβολαιογράφος για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου και για τις δουλείες του, για το συντελεστή δόμησης και όγκου και το ποσοστό κάλυψής του, τη θέση του κτιρίου και όλων των εγκαταστάσεων, την ανέγερση και επισκευή ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, με πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, με λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, με κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και τις περιφράξεις, με φυτεμένα δώματα.

  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Πέμπτη 02/07/2015 για το δεύτερο βιβλίο εδώ: http://www.michanikos.gr/raffles/

  • Ιούν 19 2015 09:05
  • από Engineer
 6. Διαγωνισμός για τρία (3) βιβλία ΝΟΚ (Ν. 4067/2012) - Ερμηνεία Κατ...

  Οι εκδόσεις Σάκκουλα προσφέρουν στα μέλη του Michanikos.gr τρια (3) βιβλία με θέμα:

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 4067/2012) - Ερμηνεία Κατ' άρθρο - Γ' έκδοση
  (όπως τροποποιήθηκε). Αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων - Εγκύκλιοι - Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ - Αποφάσεις ΚΕΣΑ

  Συγγραφέας: Μέλισσας Δημήτρης

  Τρία χρόνια μετά τη θέσπιση του ΝΟΚ, ν. 4067/2012, όλα άλλαξαν.

  Τροποποιήθηκαν σχεδόν όλα τα άρθρα του, εκδόθηκαν πολλές ερμηνευτικές εγκύκλιοι, αποφάσεις του ΝΣΚ, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Όλα συμπεριλήφθηκαν στην τρίτη έκδοση του ΝΟΚ. Όλα όσα πρέπει να ξέρει ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο υπάλληλος, ο συμβολαιογράφος για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου και για τις δουλείες του, για το συντελεστή δόμησης και όγκου και το ποσοστό κάλυψής του, τη θέση του κτιρίου και όλων των εγκαταστάσεων, την ανέγερση και επισκευή ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, με πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, με λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, με κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και τις περιφράξεις, με φυτεμένα δώματα.

  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Τρίτη 18/06/2014 στις 00:59 για το πρώτο βιβλίο εδώ: http://www.michanikos.gr/raffles/

  • Ιούν 04 2015 10:36
  • από Engineer
 7. Όλο το νομοσχέδιο για δάση, οικοδομικούς συνεταιρισμούς και εγκαταλ...

  Σήμερα ή αύριο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δασική νομοθεσία, την ιδιωτική πολεοδόμηση, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και την ανάπτυξη των εγκαταλελειμμένων οικισμών.

  Με τις νέες ρυθμίσεις, όπως υποστήριξε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς, σε άτυπη συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, προωθείται ένα νέο μοντέλο «ήπιας οικιστικής ανάπτυξης με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά».

  Βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου, τακτοποιούνται οικοδομικοί συνεταιρισμοί που βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις με ανταλλαγές εκτάσεων, νομιμοποιούνται οικισμοί που είχαν χτιστεί μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις με ευθύνη της διοίκησης, όπως είναι η περίπτωση του Αγίου Στεφάνου και εισάγονται νέες χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας. Έτσι πλέον σε δάση και δασικές εκτάσεις θα επιτρέπεται η κατασκευή οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, κέντρων ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών, ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα κλπ.

  Από την εφημερίδα ''το Βήμα'' σήμερα.
  Υ.Γ. Επέρχονται και τροποποιήσεις σε Ν.4178 και ΝΟΚ.

  • Ιούλ 18 2014 15:08
  • από SIRADRAB
 8. Ημερίδα για τον ΝΟΚ και κλήρωση ενός βιβλίου για τους συμμετέχοντες

  Η Δοµική Ενηµέρωση Α.Ε. διοργανώνει ηµερίδα για τον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό µε τίτλο:

  «ΝΟΚ ουσιαστικές τροποποιήσεις µετά τον Ν.4258/14» µε εισηγήτρια την Κα Ελένη
  Μπούτου-Λεµπέση Αρχιτέκτων Μηχανικό.

  Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πολυχώρου Αθηναϊς στο Γκάζι στις 3 Ιουλίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00 έως 22:00. Ο πολυχώρος βρίσκεται στην οδό Καστοριάς 34-36 Βοτανικός, πλησίον σταθµού ΜΕΤΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ.

  Αναλυτική καταγραφή των αλλαγών που επήλθαν στην µονογραφία «Νέος Οικοδοµικός
  Κανονισµός. Κωδικοποίηση και Ανάλυση του ν. 4267/12 (ΝΟΚ)» µε βάση το ν.4258/14
  94Α/14.4.2014

  Στην ηµερίδα θα διατεθεί δωρεάν έντυπο ενηµερωτικό υλικό, ένθετο 170 σελίδων που
  συµπεριλαµβάνει κωδικοποιηµένα όλες τις µεταβολές που επήλθαν στα άρθρα του ΝΟΚ µετά την ισχύ του ν.4258/14.

  Για την οµαλή διεξαγωγή της ηµερίδας θα ήταν χρήσιµο να προκρατηθούν οι θέσεις
  γνωρίζοντας στους συναδέλφους Μηχανικούς ότι η διαθεσιµότητα του αµφιθεάτρου δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις 120 θέσεις. Στους συµµετέχοντες ειδικά για την ηµέρα αυτή
  παρέχεται έκπτωση 20% σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας µας.

  Απαραίτητο για την συµµετοχή σας το συµβολικό ποσό των 10 €.

  Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση:
  [attachment=13958:Δομική Ημερίδα ΝΟΚ 03072014.pdf]

  ***********************************************************************
  Για τα μέλη του Michanikos.gr που θα συμμετέχουν στην ημερίδα θα κληρωθεί το βιβλίο: «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός. Κωδικοποίηση και Ανάλυση του ν. 4267/12 (ΝΟΚ)» της Αρχ. Μηχανικού, Ελένη Μπούτου-Λεμπέση.

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Όσοι δηλώσουν συμμετοχή και θέλουν να λάβουν μέρος στην κλήρωση ας απαντήσουν σε αυτό το θέμα.

  Οι εκτός θέματος δημοσιεύσεις θα διαγράφονται για να δοθεί το βιβλίο ανάμεσα τις έγκυρες συμμετοχές.

  • Ιούν 30 2014 16:19
  • από Engineer
 9. Τροποποιήσεις στο Ν.Ο.Κ.

  Αναθεώρηση και τροποποιήσεις άρθρων των Ν.4030/2011 και Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) με το ΦΕΚ Α 94 - 14.4.2014 και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

  [attachment=13052:Ν.4258-13 ΦΕΚ94Α-14-4-14.pdf]

  • Απρ 17 2014 08:31
  • από alphakat
 10. Διαγωνισμός για το 2ο βιβλίο ΝΟΚ - Κωδικοποίηση & Ανάλυση της Α...

  Η Δομική Ενημέρωση προσφέρει εντελώς δωρεάν στα μέλη του Michanikos.gr το δεύτερο (2ο) βιβλίο με θέμα:

  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Κωδικοποίηση & Ανάλυση του ν.4067/2012

  Συγγραφέας: Ελένη Μπούτου-Λεμπέση, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Βιογραφικό

  Το βιβλίο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Κωδικοποίηση & Ανάλυση του ν.4067/2012 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • εύχρηστα εργαλεία για τη μελέτη του Οικοδομικού Κανονισμού,
  • αναλυτικά περιεχόμενα, αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο,
  • περισσότερα από 140 επεξηγηματικά σχήματα κατά παράγραφο,
  • συσχέτιση διατάξεων του ΝΟΚ με προγενέστερες διατάξεις ΓΟΚ/73, ΓΟΚ/85, Κτιριοδομικός Κανονισμός κλπ με σχολιασμό,
  • παρουσίαση κατ' άρθρο, ανάλυση κατά παράγραφο, κωδικοποίηση διοικητικής ερμηνείας (εγκύκλιοι, έγγραφα) που εκδόθηκαν για το ΓΟΚ/85, και εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).
  Δείτε μια αναλυτική παρουσίαση του βιβλίου από την Δομική Ενημέρωση

  Δηλώσεις συμμετοχών ω ς την Τρίτη 25/03/2014 στις 15:00 για το δεύτερο βιβλίο στο θέμα του διαγωνισμού εδώ: http://www.michaniko...Κ-Κωδικοποίηση/

  • Μάρ 17 2014 08:33
  • από Engineer
 11. Διαγωνισμός για τρία (3) βιβλία ΝΟΚ - Κωδικοποίηση & Ανάλυση τη...


  Η Δομική Ενημέρωση προσφέρει εντελώς δωρεάν στα μέλη του Michanikos.gr τρία βιβλία με θέμα:


  Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Κωδικοποίηση & Ανάλυση του ν.4067/2012


  Συγγραφέας: Ελένη Μπούτου-Λεμπέση, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Βιογραφικό


  Το βιβλίο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - Κωδικοποίηση & Ανάλυση του ν.4067/2012 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • εύχρηστα εργαλεία για τη μελέτη του Οικοδομικού Κανονισμού,
  • αναλυτικά περιεχόμενα, αλφαβητικό και αριθμητικό ευρετήριο,
  • περισσότερα από 140 επεξηγηματικά σχήματα κατά παράγραφο,
  • συσχέτιση διατάξεων του ΝΟΚ με προγενέστερες διατάξεις ΓΟΚ/73, ΓΟΚ/85, Κτιριοδομικός Κανονισμός κλπ με σχολιασμό,
  • παρουσίαση κατ' άρθρο, ανάλυση κατά παράγραφο, κωδικοποίηση διοικητικής ερμηνείας (εγκύκλιοι, έγγραφα) που εκδόθηκαν για το ΓΟΚ/85, και εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).
  Δείτε μια αναλυτική παρουσίαση του βιβλίου από την Δομική Ενημέρωση

  Δηλώσεις συμμετοχών ως την Τρίτη 11/03/2014 στις 15:00 για το πρώτο βιβλίο στο θέμα του διαγωνισμού εδώ: http://www.michaniko...Κ-Κωδικοποίηση/

  • Μάρ 04 2014 08:50
  • από Engineer
 12. Έγγραφο ΔΟΚΚ - Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρο...

  Με αφορµή την υποβολή στο ΥΠΕΚΑ ερωτηµάτων από Συµβούλια Αρχιτεκτονικής σχετικά µε τον τρόπο και τα κριτήρια εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4067/12 σας διευκρινίζουµε τα παρακάτω:

  Α. Το κίνητρο της ποσοστιαίας αύξησης του επιτρεπόµενου ΣΔ του οικοπέδου δίδεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ρητά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 και τις σχετικές οδηγίες του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρµογής του ν.4067/12 (Υ.Α. 63624/1.12.12, Εγκ.19/12). Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, η χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέµα σχετικής αξιολόγησης από το οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, ως εκφεύγουσα των αρµοδιοτήτων του.

  Β. Τα κίνητρα ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις οικοπέδων αρτίων κατά κανόνα, αυτοτελών ή δηµιουργουµένων εκ συνενώσεως, που εµπίπτουν στις περιοχές της παρ.1 του άρθρου ή στις περιοχές για τις οποίες θα εκδοθεί το Π.?/γµα της παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4067/12. Κατά συνέπεια, δεν τίθεται θέµα ad hoc αξιολόγησης από το οικείο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής περί της συνδροµής ή µη των εννοιών «πυκνοδοµηµένες» ή «αστικές» περιοχές που περιλαµβάνονται στον τίτλο του άρθρου 10 «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδοµηµένες και αστικές περιοχές».

  Γ. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4067/12 που διατυπώνονται στην Αιτιολογική Έκθεση του νόµου στην οποία και παραπέµπουµε κάθε ενδιαφερόµενο, περιλαµβάνουν έννοιες και αξίες οι οποίες δεν είχαν ενσωµατωθεί ουσιαστικά µέχρι σήµερα στην πολεοδοµική νοµοθεσία (όπως π.χ. βιοκλιµατικός σχεδιασµός, ενεργειακό αποτύπωµα κτιρίου, σφράγιση εδάφους, θερµική άνεση, µικροκλίµα) και έχουν αξιολογηθεί κατά την επεξεργασία και ψήφισή του, προκειµένου να καταστεί νόµος του κράτους. ?ς εκ τούτου, η διατύπωση της γνώµης του Σ.Α. (τελευταίο εδάφιο της παρ. 1.δ.) αναφέρεται περιοριστικά στην βέλτιστη χωροθέτηση.

  Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: ΔΟΚΚ - Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 4067 / 12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής


  Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  • Μάι 01 2013 07:45
  • από babis2008gr
 13. Michanikos.gr webTV Live, κάλυψη ημερίδας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ για τον ΝΟΚ

  Παρακολουθείστε ζωντανά σήμερα Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 5 μ.μ. την ημερίδα για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό που διοργανώνει το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

  Ομιλητές: Λεμπέση Ελένη, Κλαδάκης Διονύσης, Ξυνομηλάκη Ελευθερία

  Συντονιστής: Νίκος Ζυγούρης

  Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Αλαβάνο (Πρόεδρο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ) για τη πρόσκληση που μας έκανε να καλύψουμε παράλληλα την ημερίδα.

  Από το φόρουμ μας η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής Michanikos.gr webtv που θα βρείτε εδώ: http://www.michanikos.gr/webtv.html

  Η ημερίδα θα καλυφθεί και από το ΙΕΚΕΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.iekemtee.gr.

  • Ιαν 10 2013 17:24
  • από Engineer
 14. Παράταση για τις προ ΝΟΚ άδειες

  Το ΥΠΕΚΑ με δελτίο τύπου ανακοινώνει παράταση για την έκδοση αδειών που είχαν κατατεθεί πριν την εφαρμογή του ΝΟΚ.

  Το δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ αναφέρει:

  Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ τις τελευταίες ημέρες σχετικώς με την προθεσμία έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  Προωθείται άμεσα νομοθετική ρύθμιση παράτασης της προθεσμίας έκδοσης των συγκεκριμένων αδειών μέχρι την 25.11.2013, καθώς ως αποδείχτηκε λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000.

  Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  • Ιαν 04 2013 16:21
  • από kan62
 15. Επικείμενη εναρμόνιση του Ν.4014/11 με τον ΝΟΚ

  Φαίνεται ότι, σιγά-σιγά, αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τις προθέσεις του υπουργείου, όσον αφορά τις τελικές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα με την κατάταξη των αυθαιρεσιών σε τρεις κατηγορίες:

  α] Με ΟΑ, μικρές εσωτερικές αλλαγές στις διαρρυθμίσεις καθώς και αλλαγές χρήσεων που επιτρέπονται πλέον από τον ΝΟΚ, θα θεωρούνται παραβάσεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

  Εν όψει του ότι "δεν υπάρχει κανένας χώρος" χωρίς- έστω μια παρανομία, συζητείται για αυτά να θεωρηθούν "απλές παραβάσεις" με ένα ποσό περί τα 500 ΕΥΡΩ.

  β] Υπερβάσεις της Ο.Α. και αλλαγές χρήσεων

  γ] Εξ ολοκλήρου αυθαίρετα χωρίς ΟΑ.

  Πλέον αυτών, φαίνεται ότι "συζητείται" και η αλλαγή της ημερομηνίας αναφοράς, της "28-7-2011", χωρίς να είναι επιβεβαιωμένο.

  Οι τελικές ρυθμίσεις... τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου 2013.

  Πηγή: BUILDNET

  • Δεκ 26 2012 14:57
  • από dimitris GM
 16. Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ Ν.4067/12

  Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως προς την χωροταξία και την πολεοδόμηση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την εγκύκλιο «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)».

  Με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο στοχεύει στην ασφάλεια δικαίου για όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι με την εφαρμογή της θα αποφευχθούν φαινόμενα αποσπασματικών και κατά περίπτωση ερμηνειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης.

  Σημειώνουμε ότι, αντίστοιχου εύρους και μεγέθους πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ δεν έχει υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ΓΟΚ (1985). Η συγγραφή των περιεχομένων της εγκυκλίου έγινε σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι Διπλωματούχων Μηχανικών (ΣΠΜΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΠΣΔΜΗ, ΠΣΔΑΤΜ) και η ΕΕΤΕΜ.

  Κατεβάστε το τεύχος τεχνικών οδηγιών από εδώ από τα Downloads του Michanikos.gr: http://www.michaniko...ών-Οδηγιών-ΝΟΚ/

  και εδώ από την σελίδα του ΥΠΕΚΑ:

  http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  Δείτε την σχετική ανακοίνωση: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  Πίνακας Excel για την εφαρμογή του Άρθρου 10: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR

  Πηγή: ΥΠΕΚΑ

  • Δεκ 22 2012 11:41
  • από Engineer