Jump to content

Search Results

There were 168 results tagged with αυθαίρετα

Sort by                Order  
 1. ΔΑΟΚΑ / Γ' - Δυνατότητα τμηματικής νομιμοποίησης και τακτοποίησ...

  Σχετ.: α) το µε αρ. πρωτ. οικ.74623/2075/24-11-2015 έγγραφο της ∆ΙΠΕΧΩΣΧ Ηπείρου (αρ. πρωτ. ∆ΑΟΚΑ 53760/8-12-15)

  Με αφορµή ερωτήµατα Υπηρεσιών σχετικά µε τη δυνατότητα τµηµατικής νοµιµοποίησης και τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής,

  λαµβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 8 του ν.4178/13 στο οποίο προβλέπεται ότι: «Από την ισχύ του παρόντος νόµου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αναλόγως της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής, µετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου ή και του σχετικού παραβόλου εφόσον προβλέπεται στον παρόντα νόµο, το ύψος και ο τρόπος καταβολής του οποίου καθορίζεται στον παρόντα νόµο…»,

  2. Την παρ.1α του άρθρου 23 του ν.4178/13 όπου ορίζεται ότι, «Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νοµιµοποίησης ή κατεδάφισης µε βάση την κείµενη νοµοθεσία, εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παρ. 10 του άρθρου 11 …»,

  3. Την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.4067/2012 όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν.4258/2014 και ισχύει, στην οποία αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νοµιµοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση … άδειας δόµησης … Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόµησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. …»,

  4. Την Υ.Α. 63234/19-12-12 «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρµογή του ν.4067/12», όπου αναφέρεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας δόµησης σε ακίνητο µε αυθαίρετες κατασκευές που δεν µπορούν να νοµιµοποιηθούν, δεν έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση, δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων ή δεν έχουν κατεδαφιστεί.»,

  5. Το άρθρο 23 παρ. 1δ) του ν.4067/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν.4258/14, στο οποίο ορίζεται ότι: «1. Κτίριο ή τµήµα αυτού θεωρείται νοµίµως υφιστάµενο:… δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγµατος της 9.8.1955 ή εξαιρέθηκε µε τις διατάξεις του ν.1337/1983 ή εξαιρέθηκε οριστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4178/2013,»,

  6. Τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό (ΦΕΚ 59/∆/3-2-1989) όπου προσδιορίζονται οι κτιριοδοµικές απαιτήσεις των δοµικών έργων στο σύνολό τους και στα επί µέρους στοιχεία αυτών, έτσι ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο και να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται, και επισηµαίνοντας ειδικότερα ότι:

  α) ο χρόνος διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών που υπάγονται στον ν.4178/13, διαφοροποιείται αναλόγως της κατηγορίας όπου ανήκουν κατά το άρθρο 9 του ν.4178/13 (ο οποίος µπορεί να είναι και επ’ αόριστον – οριστική εξαίρεση),

  β) οι προς νοµιµοποίηση κατασκευές ή τµήµατα αυτών, πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους, συµπεριλαµβανοµένων και των απαιτήσεων του Κτιριοδοµικού Κανονισµού (αντοχή των κτιρίων, ασφάλεια των κτιρίων κατά τη λειτουργία, φωτισµός, αερισµός, προσβασιµότητα κλπ),

  προκύπτει ότι σε εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή, είναι δυνατή η έκδοση άδειας δόµησης για τη νοµιµοποίηση τµήµατός της που πληροί τις πολεοδοµικές διατάξεις µε παράλληλη υπαγωγή του υπολοίπου τµήµατος στις διατάξεις τακτοποίησης του ν.4178/2013 εφ’ όσον:

  α) Το προς νοµιµοποίηση τµήµα της αυθαίρετης κατασκευής πληροί τις πολεοδοµικές διατάξεις και το υπόλοιπο προς τακτοποίηση τµήµα ανήκει στις κατηγορίες 1 ή 2 ή 3 του άρθρου 9 του ν.4178/13 που εξαιρούνται της κατεδάφισης, ή και στην κατηγορία 4 του ίδιου άρθρου, εφ’ όσον έχει εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση κατά τις οριζόµενες στην εν λόγω κατηγορία προϋποθέσεις και µετά τη συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου του ν.3843/10.

  β) Το προς τακτοποίηση τµήµα της αυθαίρετης κατασκευής που ανήκει στις κατηγορίες 4 (µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο ανωτέρω εδάφιο) και 5 του άρθρου 9 του ν.4178/13, είναι στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητο από το προς νοµιµοποίηση τµήµα της, ώστε µετά την παρέλευση του οριζόµενου από τον ως άνω νόµο χρόνου διατήρησης, να είναι δυνατή η καθαίρεση των τακτοποιηµένων τµηµάτων, και η εναποµένουσα οικοδοµή να διατηρεί τη στατική και λειτουργική αυτοτέλειά της.

  Πηγή: http://ypeka.gr/Link...&language=el-GR

  • May 07 2017 22:21
  • by Engineer
 2. Αδύνατη η τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων με παράλληλο χαρακτηρισμό...

  Με την υπ' αριθμ. 21/2017 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Γ) απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με την υπαγωγή σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών κτιρίων με παράλληλο χαρακτηρισμό ως διατηρητέων και μνημείων.

  Σύμφωνα με το ΝΣΚ, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 δεν δύναται να υπαχθούν, ενόψει της ρητής απαγόρευσης της παρ. ιδ) του άρθρου 2 αυτού, αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, σε κτίριο το οποίο είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο και ως νεώτερο μνημείο, ανεξαρτήτως του ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκ των υστέρων, έχει εκφράσει θετική άποψη για το θέμα των αυθαίρετων κατασκευών και ενέκρινε την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

  Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, δεν δύναται να υπαχθούν σε τακτοποίηση αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν πραγματοποιηθεί επί του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου κτιρίου και νεώτερου μνημείου, μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

  Κατεβάστε τη γνωμοδότηση 21/2017 του ΝΣΚ εδώ.

  Πηγή: https://www.lawspot....on-kai-mnimeion

  • Mar 15 2017 10:55
  • by Engineer
 3. Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

  Η Ανεξάρτητη Αρχή, διαπίστωσε την αδυναµία εφαρµογής της διαδικασίας διόρθωσης ή επιστροφής προστίµων, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της προβλεπόµενης από τον ανωτέρω νόµο Υπουργικής Αποφάσεως και προέβη στην αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Ανεξάρτητη Αρχή επεσήµανε ότι η επίµαχη Υπουργική Απόφαση δεν έχει, έως σήµερα, εκδοθεί.

  Η νοµοθεσία προβλέπει ότι «µε υπουργική απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται επίσης, οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίµων όπου απαιτείται.» Σύµφωνα µάλιστα µε την εγκύκλιο υπ΄αρ. 3/2013/ οικ. 54373/01-10-2013 υπήρξε η δέσµευση ότι: «…Σε περιπτώσεις όπου από την µεταφορά των στοιχείων το πρόστιµο που υπολογίζεται µε το νέο νόµο είναι µεγαλύτερο από αυτό της ολοκληρωµένης πράξης υπαγωγής δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό και εκδίδεται βεβαίωση πράξης ολοκλήρωσης της υπαγωγής σύµφωνα µε το ποσό που έχει υπολογιστεί και καταβληθεί. Προσεχώς µε υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίµων όταν το πρόστιµο που υπολογίζεται σύµφωνα µε το νέο νόµο είναι µικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωµένη πράξη υπαγωγής.»

  Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το αρµόδιο Υπουργείο, να εκδώσει την προβλεπόµενη από τη νοµοθεσία υπουργική απόφαση, ιδίως ενόψει των επιπτώσεων της οικονοµικής κρίσης, των αλλεπάλληλων παρατάσεων της προθεσµίας υπαγωγής στις διατάξεις του παραπάνω νόµου και των προβλεποµένων στο νοµοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος.

  Ο Συνήγορος βάσισε το αίτηµά του στις γενικές αρχές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου και ειδικότερα στην αρχή της χρηστής διοίκησης και στην αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του διοικουµένου. Με τις παρεµβάσεις αυτές επιδιώκεται η εφαρµογή των επιταγών του επί µακρόν (συνολικά 42 µήνες από τη δηµοσίευσή του) εν ισχύ νόµου περί της τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών. Η µη τήρηση του θεσµικού πλαισίου αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα δεδοµένου ότι, το Κράτος οφείλει σε κάθε περίπτωση να διακρίνεται από συνέπεια, να εγγυάται την υπέρ των πολιτών πιστή εφαρµογή του νόµου και να προασπίζει το δηµόσιο συµφέρον.

  Παρά τις επισηµάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, δεν έχει, ως σήµερα, υπάρξει ανταπόκριση. Η Ανεξάρτητη Αρχή επανήλθε µε νεότερο έγγραφο.

  Πηγή: http://www.dikaiolog...ton-afthaireton

  [attachment=25779:0_150.pdf]

  [attachment=25780:0_151.pdf]

  • Feb 22 2017 18:11
  • by danaikaterina
 4. Παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων μέχρι 8/5/2017

  Σύμφωνα με την οικ. 6155/2017, η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-5-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα πέντε (45) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

  Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheave...s/view/id/33575

  • Feb 10 2017 11:40
  • by GriGaS
 5. Αυθαίρετα πάνω από 9.500 κτήρια του Δημοσίου

  Παρότι ακούγεται παράδοξο, δημόσια ακίνητα δεν είναι «καθαρά» ως προς το ιδιοκτησιακό ή αδειοδοτικό καθεστώς τους.

  Χιλιάδες ιδιόκτητα κτίρια του Δημοσίου είναι αυθαίρετα! Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 71.000 τα δημόσια ακίνητα αυτής της κατηγορίας εκ των οποίων το ένα τέταρτο είναι κτίρια και εγκαταστάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Παρά τη δυσκολία που υπάρχει να εντοπιστεί ο ακριβής αριθμός των αυθαιρέτων που ανήκουν στο δημόσιο σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» στοιχεία του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 9.500 δημόσια ακίνητα ως αυθαίρετα με βάση τις αιτήσεις τακτοποίησης από φορείς του Δημοσίου στις αρμόδιες αρχές.

  Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν περιπτώσεις δημοσίων ακινήτων των οποίων η έλλειψη οικοδομικής άδειας ή το σύννομο καθεστώς αδειοδότησης αποτελεί εμπόδιο για την αξιοποίησή τους.

  Τέτοιες περιπτώσεις είναι η αδυναμία ένταξης κτιρίων σε προγράμματα ΕΣΠΑ όπως το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, ή η δυσκαμψά στην αξιοποίηση εγκαταστάσεων φορέων του Δημοσίου ή και δήμων περιλαμβανομένων Ολυμπιακών Ακινήτων.

  Παράλληλα δεν είναι λίγα τα κτίρια τα οποία στεγάζουν υποδομές υπουργείων και έχουν χτιστεί χωρίς τυπική οικοδομική άδεια.

  Περιπτώσεις παράνομων κατασκευών του κράτους

  Στεγάζουν υποδομές Δικαιοσύνης, δικαστήρια, φυλακές κ.ά.

  Χρησιμοποιούνται ως σχολεία και ως κτίρια προνοιακών δομών.

  Φιλοξενούν αθλητικές εγκαταστάσεις.

  Στεγάζουν υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο Δημόσιο και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Περιλαμβάνουν κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί «ανεπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού», καθώς και υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα που ανεγέρθηκαν από φορείς του Δημοσίου, των δήμων.

  Αφορούν κατασκευές και εγκαταστάσεις χιονοδρομικών κέντρων και ορεινών καταφυγίων.

  Είναι κατασκευές και εγκαταστάσεις αστεροσκοπείων και συνοδών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο.

  Φιλοξενούν λιμενικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε δημόσια αρχή.

  Πηγή: http://www.newsbomb....y#ixzz4XFAiWnnU

  • Jan 30 2017 13:34
  • by Engineer
 6. Άνω των 3,3 δις ευρώ τα καταχωρημένα πρόστιμα για περισσότερα από 9...

  Με αφορμή την επικείμενη προθεσμία της 8ης Φεβρουαρίου 2017 για τις δηλώσεις αυθαιρέτων και πληρωμές των αντίστοιχων προστίμων αλλά και των εξαγγελιών του ΥΠΕΝ για παράταση των ρυθμίσεων του Ν.4178 που αναμένεται να δημοσιευτούν, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος παρουσιάζει βασικά και ενδιαφέροντα μεγέθη που προκύπτουν από τη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων που καταθέτουν οι μηχανικοί για τα αυθαίρετα κτίσματα και τα κτίσματα με αυθαιρεσίες.


  Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

  «Ο νόμος 4178 δίνει διέξοδο τακτοποίησης σε όλες σχεδόν τις αυθαίρετες κατασκευές και ως εκ τούτου αποτελεί ευκαιρία οριστικής λύσης για τους πολίτες ώστε να αποκτήσουν αδέσμευτη χρήση των ακινήτων τους και να μην επαπειλούνται με την υποβολή δυσβάκτακτων προστίμων.

  Ήδη περισσότερα από 938 χιλιάδες ακίνητα με αυθαιρεσίες έχουν δηλωθεί και για περισσότερα από 678 χιλιάδες έχει ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις μεταβίβασης για περίπου 1,1 εκατομμύρια ακίνητα. Οι πολίτες πρέπει με την συμβολή ενός Μηχανικού της επιλογής τους, από τους δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμους, να καταγράψουν τις αυθαιρεσίες τους και να επιλέξουν ένα από τα διαθέσιμα σχήματα αποπληρωμής των προστίμων, τα οποία προσφέρουν, σε περιπτώσεις προκαταβολών, σημαντικά υψηλές εκπτώσεις αλλά και δυνατότητα για συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

  Τονίζω ότι το ΤΕΕ είναι μπροστάρης στην πορεία της χώρας προς ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος. Δημιουργήσαμε και λειτουργούμε την πρώτη συστηματική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές. Ήδη περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια ηλεκτρονικά αρχεία για τα ακίνητα των νόμων 4014 και 4178 έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.

  Σημειώνω ότι οι επιλογές της δομής της βάσης δεδομένων σε συνδυασμό με το σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού, την εργασία των Μηχανικών σε κάθε ένα συγκεκριμένο ακίνητο και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο αποτέλεσαν τη βάση στήριξης της συνταγματικότητας του Ν.4178/2013. Αποτελούν το μόνο ουσιαστικό όπλο σήμερα για την προστασία του περιβάλλοντος από την αυθαίρετη δόμηση και για τη μείωση των συνεπειών στο φυσικό περιβάλλον.

  Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί κάνουν τη δουλειά τους για να γυρίσει η χώρα σελίδα στο θέμα των αυθαιρέτων και της οικοδομής γενικότερα. Ήρθε η ώρα – και έχει καθυστερήσει πολύ – να κάνει και η Πολιτεία τη δική της. Οφείλει να προχωρήσει άμεσα την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, που αφορά τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια, και την Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών Δόμησης, που αφορά τα νέα κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί επιτέλους η έμπρακτη καταπολέμηση της αυθαίρετης δόμησης, η νομιμότητα όλων των κατασκευών, θα βελτιωθεί η ασφάλεια των κατασκευών. Μόνο έτσι θα προωθηθεί ουσιαστικά η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων, θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση πολιτών και μηχανικών. Το ΤΕΕ είναι έτοιμο να υποστηρίξει ηλεκτρονικά όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να εφαρμόσει όσα υπόσχεται για χρόνια.»

  Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

  [attachment=25273:1111111111116.jpg]

  Πηγή και πλήρες άρθρο: http://web.tee.gr/ei...a-to-nomo-4178/

  [attachment=25274:tee_statistika_stoixeia_n4178_aythaireta.doc]

  • Jan 23 2017 16:33
  • by Engineer
 7. Τρίμηνη παράταση για τα αυθαίρετα φαίνεται να σχεδιάζει το ΥΠΕΝ

  Έως τον ερχόμενο Μάιο έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να δηλώσουν τα ακίνητα τους με τον ισχύοντα νόμο για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Μετά θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος, ο οποίος θα δίνει περιθώριο δυο ετών στους ιδιοκτήτες για ένταξη στη ρύθμιση.

  Σημειώνεται ότι στις 8 Φεβρουαρίου έληγε η παράταση που είχε ήδη δοθεί για τον ισχύοντα νόμο. Τώρα η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 8η Μαΐου 2017.

  Αυτό έγινε την Δευτέρα γνωστό από πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος που σημείωναν ότι θα διατηρηθεί η φιλοσοφία του ισχύοντα νόμου ο όποιος όμως θα απλοποιηθεί ( θα έχει λιγότερη γραφειοκρατία από το σχέδιο που παρουσιάστηκε στη διαβούλευση) και θα συμπεριλάβει πολλά από τα χιλιάδες σχόλια που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

  Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του υπουργείου, μέχρι στιγμής έχουν υποβάλλει αίτηση για τακτοποίηση αυθαιρέτων περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες.

  Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο νέος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το 2020.

  Την ίδια ώρα, σε ότι αφορά το Κτηματολόγιο η κατεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και τη λειτουργία του νέου θεσμού.

  Πηγή: http://www.tanea.gr/...-ta-aythaireta/

  • Jan 16 2017 16:22
  • by Engineer
 8. Χρονοδιαγράμματα ΥΠΕΝ: πότε θα έλθουν τα νομοσχέδια για χωροταξία,...

  Νέο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσε, σταδιακά, τις προηγούμενες ημέρες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσον αφορά τα τρία από τα τέσσερα νομοσχέδια που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον στο opengov. Πρόκειται για τα νομοσχέδια:

  - «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη», που αφο- ρά την αντικατάσταση του ν. 4269/2014 - «για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που περιλαμβάνει αντικατάσταση του Ν4178 αλλά και σωρείας νομοθετικών κειμένων για τη δόμηση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

  - «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

  Αρχικά, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, ο Υπουρ- γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα (σσ: δηλαδή την τρέχουσα, που αρχίζει από σήμερα) το Υπουργείο φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη χωροταξία, χωρίς να διευκρινίζει αν αυτό αφορά την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ή αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και κατατίθεται επισήμως προς συζήτηση. Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Σαββατοκύριακου, στην ΕΡΤ, ανακοίνωσε ότι η νομοθετική παρέμβαση για την χωροταξία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016, ενώ στις αρχές του 2017 θα ακολουθήσουν άλλες δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανακύκλωση και τη δόμηση.

  Μένει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο το χρονοδιάγραμμα για το 4ο νομοσχέδιο του οποίου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, δηλαδή για το σχέδιο νόμο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», για τον οποίο κύκλοι του ΥΠΕΝ, στην τελευταία ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού προς δημοσιογράφους τόνιζαν ότι είναι προς «άμεση προώθηση» στη Βουλή.

  Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπάρχει περίπτωση το Υπουργείο να συνυποβάλλει τα δύο νομοσχέδια για τη χωροταξία σε ένα ενιαίο κείμενο, μαζί με τυχόν αναγκαίες διατάξεις για τα ενεργειακά προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης (αν προκύψουν κατά τη διαπραγμάτευση) αλλά και λοιπές εκκρεμούσες επείγουσες διατάξεις (όπως για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών).

  Πηγή: http://www.b2green.g...reta-anakyklosi

  • Dec 12 2016 22:02
  • by Engineer
 9. Πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε τουριστικό χωριό στην Ιο

  Πλήθος παρανομιών διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια αυτοψίας στις εργασίες κατασκευής σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην Ιο, καλώντας σε απολογία την εταιρία.

  Η έκθεση ελέγχου συντάχθηκε από το ΣΕΠΔΕΜ (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, τομέας Νοτίου Ελλάδας) μετά από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε μέρος της υπό κατασκευή τουριστικής μονάδας που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Ίου, σε απόσταση 2 χλμ από τη Χώρα σε δύο γειτονικά τμήματα (περιοχή Κουμπάρα, χερσόνησος Διακοφτό). Η σύνθετη τουριστική εγκατάσταση κατασκευάζεται από την εταιρία «105 ΑΕ».

  Οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν πολλές πολεοδομικές παρανομίες και άλλες παρατυπίες, ανάμεσα στις οποίες:

  -Σε δύο ισόγεια κτίσματα στην περιοχή Κουμπάρας, που αποτελούν τμήματα εστιατορίου, διαπιστώθηκε υπέρβαση δόμησης κατά 30% . Στο ίδιο συγκρότημα η πισίνα χτίστηκε σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τον αιγιαλό, όταν σύμφωνα με τη νομοθεσία έπρεπε να βρίσκεται στα 80 μέτρα.

  -Η γέφυρα που συνδέει τα δύο τμήματα της επένδυσης και η οποία περνά κυριολεκτικά πάνω μέσα από την παραλία έχει ανεγερθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προέβλεπε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (υποστυλώματα σε πέδιλα αντί για πασσάλους), με συνέπεια να έχει γίνει επέμβαση σε μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας.

  -Το ένα πρανές (οριοθετημένου) ρέματος που βρίσκεται στην περιοχή έχει «θαφτεί» από όγκους χωμάτων, παρότι σύμφωνα με την άδεια «οι εργοταξιακοί χώροι και η συσσώρευση υλικών χωματισμού σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς το διερχόμενο από την έκταση υδατόρεμα και την παραλιακή ζώνη».

  -Είχε διανοιχθεί παρανόμως νέος δρόμος μέσα στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας.

  -Είχαν γίνει εκτεταμένες φυτεύσεις με ξενικά είδη (συγκεκριμένα φοίνικες του είδους Washngtonia, ιθαγενούς στις νότιες ΗΠΑ και το Μεξικό), παρότι η μελέτη επέβαλλε τη χρήση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας.

  -Η εταιρία παρανόμως δεν επέτρεψε την είσοδο στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην περιοχή της χερσονήσου Διακοφτό. Ωστόσο οι Επιθεωρητές διαπίστωσαν έστω και από απόσταση την ύπαρξη νέων, αυθαίρετων κτισμάτων στη χερσόνησο (εκκλησία, κυκλικό κτίσμα με καμπαναριό κλπ).

  -Η εταιρία δεν επέτρεψε την είσοδο στους Επιθεωρητές και σε άλλα σημεία της έκτασης, στην περιοχή της Κουμπάρας, όπου σύμφωνα με καταγγελίες έχουν παρανόμως ανεγερθεί αμφιθέατρο, δρόμος με επιχωματώσεις στον αιγιαλό κλπ. Οι Επιθεωρητές σημειώνουν ότι από δορυφορικές εικόνες διαπιστώθηκε η κατασκευή χωρίς άδεια δύο πισινών, 70 μέτρων Χ 8 μέτρων έκαστη.

  Η εταιρία («105 ΑΕ») κλήθηκε σε απολογία.

  Πηγή: kathimerini.gr

  • Nov 17 2016 11:16
  • by basgoud
 10. Ανακοίνωση ΥΠΕΝ: Παράταση του Ν.4178/13 για 4 μήνες

  Την παράταση προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις” ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.
  Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου:

  «Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τετράμηνη προθεσμία για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο παλιός Νόμος λήγει την 8η Φεβρουαρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 42 μηνών από την δημοσίευσή του.

  Η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 10/10».

  Πηγή: Από το enikos.gr

  Και από Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ:

  Παράταση Προθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τετράμηνη προθεσμία για την υπαγωγή στον ισχύοντα Νόμο 4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις”. Συγκεκριμένα, ο παλιός Νόμος λήγει την 8η Φεβρουαρίου 2017, με την πάροδο συνολικά 42 μηνών από την δημοσίευσή του.

  Η προθεσμία αυτή δύναται να λήξει νωρίτερα από το τετράμηνο, με την ισχύ του νέου “Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 10/10.

  • Oct 10 2016 15:06
  • by ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ
 11. Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για επιστροφή ποσών, λόγω τακτοπ...

  Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, καθώς δε λάμβανε απάντηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος σε αίτησή της, με την οποία ζητούσε την επιστροφή ποσών που κατασχέθηκαν αναγκαστικά, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Μολονότι η ίδια υπέβαλε έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λόγω τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε ιδιοκτησία της σε περιοχή του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης καθυστέρησε την επεξεργασία των αιτήσεων, επικαλούμενη φόρτο εργασίας και αδυναμία παρακολούθησης εκκρεμοτήτων εκατοντάδων φακέλων αυθαιρέτων, μετά τη συνένωση των Δήμων Σπάτων και Αρτέμιδος, λόγω εφαρμογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η Ταμειακή Υπηρεσία να εκδώσει κατασχετήριο για τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές, με τη διαδικασία της κατάσχεσης ''εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων'', βάσει της οποίας κατασχέθηκαν ποσά από λογαριασμό σύνταξης του συζύγου της και από λογαριασμούς των παιδιών της, με τους οποίους ήταν συνδικαιούχος.

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και η είσπραξη ήδη βεβαιωθέντων προστίμων, μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων.

  Η ΥΔΟΜ Σπάτων-Αρτέμιδος εξέδωσε, με καθυστέρηση, την απόφαση αναστολής επιβολής προστίμων, καθώς και της είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων προστίμων, για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, πλην όμως, η Ταμειακή Υπηρεσία διαφώνησε για την επιστροφή της κατασχεθείσας οφειλής ή του συμψηφισμού μέσω ΔΟΥ, λόγω διαφορετικής άποψης, ως προς το περιεχόμενο της απόφασης αναστολής της ΥΔΟΜ και έθεσε ερώτημα προς γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου.

  Η Αρχή υπογράμμισε τις διατάξεις των νόμων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τόσο εγγράφως, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, επισημαίνοντας ότι η διχογνωμία ως προς την εφαρμογή πολεοδομικών διατάξεων και η καθυστέρηση συνεργασίας των υπηρεσιών του ίδιου Δήμου, ήταν σε βάρος της αναφερομένης και των οικείων της.

  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο Δήμος απάντησε ότι, κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου, θα προβεί άμεσα σε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

  Πηγή: http://www.aftodioik...ton-kataskevon/

  • Oct 08 2016 08:33
  • by Engineer
 12. Προς παράταση τεσσάρων μηνών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον...

  Σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 15:00 ανακοινώθηκε τετράμηνη παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με τον ισχύοντα Ν. 4178/13.

  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η παράταση οφείλεται στην απαίτηση ενός ικανού χρονικού διαστήματος ώστε να τροποποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου.

  Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το αρμόδιο υπουργείο για περισσότερες λεπτομέρειες.

  Δείτε το δελτίο ειδήσεων (στο 42:15 η είδηση)

  Πηγή: http://www.michaniko...s.php?aID=19131

  • Oct 05 2016 18:36
  • by Engineer
 13. Αναμένεται παράταση του ισχύοντος νόμου για τα αυθαίρετα

  Με τον νέο νόμο για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων να βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση (έως τις 10 Οκτωβρίου), οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισαν να δώσουν παράταση στον ισχύοντα νόμο 4178/2013. Η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων για νομιμοποίηση στον 4178 λήγει στις 8 Οκτωβρίου.

  Όπως επεσήμαναν στο «Βήμα» στελέχη του υπουργείου, υπολογίζεται ότι χρειάζεται περίπου ένα δίμηνο έως ότου ολοκληρωθεί η διαβούλευση, εξεταστούν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει από φορείς και πολίτες και ενσωματωθούν οι όποιες αλλαγές μπορεί να προκύψουν στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο θα εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

  Είναι αξιοσημείωτο ότι το ενδιαφέρον για τις νέες ρυθμίσεις είναι μεγάλο καθώς, έως σήμερα, έχουν υποβληθεί 1.789 σχόλια επί της διαβούλευσης. Τις περισσότερες παρατηρήσεις συγκεντρώνει το άρθρο 64 (179 σχόλια), το οποίο επεκτείνει την απαίτηση επισύναψης βεβαίωσης μηχανικού σε όλες τις μεταβιβάσεις ή στη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα.

  Μπουλντόζες στα τελεσιδίκως αυθαίρετα

  Όσον αφορά τα αυθαίρετα κτίσματα τα οποία έχουν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως κατεδαφιστέα, νέα απόφαση Διοικητικού Εφετείου έκρινε πρόσφατα ότι αποτελεί υποχρέωση του κράτους η άμεση κατεδάφισή τους. Διαφορετικά, το Δημόσιο θα κληθεί να αποζημιώσει τους πολίτες που έχουν θιγεί από την παραβατική συμπεριφορά των αυθαιρετούχων.

  Πάντως, ελάχιστες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και αυτές για το θεαθήναι. Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που βουλευτές και υπουργοί μπήκαν μπροστά στις μπουλντόζες για να προστατέψουν τις περιουσίες των ψηφοφόρων τους.

  Δεν πάει ούτε ένας χρόνος από τότε που ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, μετά τις πιέσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποστείλει έγγραφο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητώντας να αναβάλλει προσωρινά κατεδαφίσεις αυθαιρέτων που είχαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κατεδάφισης.
  Περισσότερα στο http://www.tovima.gr...cle/?aid=832953

  • Oct 01 2016 14:44
  • by Α.ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ
 14. Κατεδαφίζονται τα... αμετακλήτως αυθαίρετα

  «Πέφτουν» υποχρεωτικά όσα κτίσματα κρίθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως «αυθαίρετα και κατεδαφιστέα», και αν το Δημόσιο «κάνοντας τα στραβά μάτια», αποφεύγει να εκτελέσει τη «δέσμια υποχρέωσή» του για την κατεδάφισή τους, τότε κινδυνεύει «να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη» για να αποζημιώσει όσους θίγονται (π.χ. γείτονες) από τη διατήρηση του αυθαιρέτου.

  Δικαστική απόφαση «ανοίγει τον δρόμο» για τις μπουλντόζες, για όσα ακίνητα πήραν οριστικά «κόκκινη κάρτα» ως αυθαίρετα και «με δικαστική βούλα», επειδή ακυρώθηκε αμετάκλητα η οικοδομική άδεια ή η εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση και απέτυχαν να ενταχθούν στους νόμους για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων, από τους οποίους ο πρώτος μάλιστα, (ν.4014/11) κατέπεσε ως αντισυνταγματικός και ανίσχυρος ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προ 2ετίας (ενώ ο ν.4178/13 διασώθηκε κατά πλειοψηφία).

  Πηγή: http://www.ethnos.gr...ireta-64537681/

  • Sep 28 2016 21:28
  • by Engineer
 15. Πρόσκληση μηχανικών & οικονομολόγων για τη στελέχωση του Μητρώο...

  Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προκειμένου για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση, προκειμένου να στελεχωθεί περαιτέρω το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (Α΄83), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 1 του Π.Δ. 158/2013 (Α΄250).

  Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4399/2016 το ΕΜΠΑ αξιοποιείται για τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

  Τα εγγεγραμμένα με παλαιότερες αποφάσεις μέλη, δεν υποχρεούνται στην εκ νέου υποβολή αίτησης. Θα ακολουθήσει πρόσκληση για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

  Από το ανωτέρω Μητρώο επιλέγονται αξιολογητές για τη διενέργεια αξιολογήσεων επενδυτικών σχεδίων όλων των κατηγοριών επενδύσεων (καθεστώτα ενισχύσεων) του Νόμου 4399/2016 και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.
  Μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). Η διαχείριση του ΕΜΠΑ εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4399/2016, και υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

  Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα προσόντα εγγραφής στο ΕΜΠΑ

  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:

  • Είναι ηλικίας µέχρι 67 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.
  • Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ή μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), εφ' όσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί.
  • ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεµοδικία για το αδίκηµα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεµεί δίωξη για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή και δραστηριότητά τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η µη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η µη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωµα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, η δωροδοκία, κλπ).
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο:
   • οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή) ή
   • τεχνολογικής κατεύθυνσης ή
   • Θετικής Κατεύθυνσης (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Πληροφορικοί κλπ)
  • Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ).
  • Στην περίπτωση που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν πρέπει να υπηρετούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ανώτερη.
  • Εφόσον είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και Κύπρου), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  Έργο των Αξιολογητών

  Το έργο των αξιολογητών του ΕΜΠΑ είναι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για υπαγωγή στον Ν. 4399/2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 αυτού. Η ανάθεση θα γίνεται με τυχαίο τρόπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ειδοποιείται ο αξιολογητής που έχει επιλεγεί. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα τάσσεται αποκλειστική προθεσμία.

  Έκαστος αξιολογητής εγγεγραμμένος στο ΕΜΠΑ οφείλει να την αποδέχεται ή να την αρνείται αιτιολογημένα. Ο αξιολογητής δεν απαιτείται να μεταβεί σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας ούτε λαμβάνει τον έντυπο φάκελο αλλά μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος αποκτά πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του αιτήματος και διενεργεί την αξιολόγηση συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία. Επίσης κατά την διαδικασία αξιολόγησης ο αξιολογητής δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί με άλλους αξιολογητές, με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται θα εγγράφονται και θα απαντώνται μέσω του ΠΣΚΕ .

  Οι αξιολογητές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής των αναπτυξιακών νόμων και να τηρούν τα προβλεπόµενα στον συναφή Οδηγό ∆εοντολογίας Αξιολογητών και τον Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Επίσης υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράµµατα εκπαίδευσης στα οποία καλούνται να συµµετάσχουν.

  Η αµοιβή των αξιολογητών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται σε κανονιστικές αποφάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 24, 80 παρ. 3 και 85 παρ. 17 του νόμου 4399/2016.

  Για τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309) σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως ισχύουν, σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων

  Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/38838/

  • Sep 23 2016 13:30
  • by Engineer
 16. Παράταση στη διαβούλευση για τα αυθαίρετα

  Παρατάθηκε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου η διαβούλευση για τις νέες ρυθμίσεις νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, αλλά παραμένει ο στόχος της ψήφισης του νομοσχεδίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Η προθεσμία για τακτοποίηση με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, που λήγει στις 8 Οκτωβρίου πιθανόν να πάρει παράταση, μέχρι την ισχύ του νέου νόμου.

  Ο νέος νόμος αποκλείει νομιμοποιήσεις κατασκευών μετά τις 28/7/2011, και προβλέπει υποχρεωτικό έλεγχο από μηχανικούς για νέες μισθώσεις, κληρονομιές, πλειστηριασμούς

  Οι δόσεις αυξάνονται σε 80, τα παράβολα μειώνονται κατά 50%. Επιπλέον, θα υπάρχει μείωση από 40 έως 70% σε όλα τα πρόστιμα.

  Πηγή: http://www.ert.gr/pa...a-ta-afthereta/

  • Sep 23 2016 07:26
  • by Engineer
 17. Για ποιες κατηγορίες αυθαιρέτων μειώνονται τα πρόστιμα

  Με μια... αριθμομηχανή στο χέρι βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία «τακτοποίησης» ή δεν την έχουν ακόμα ολοκληρώσει. Το νέο πλαίσιο, που δόθηκε σε διαβούλευση, προβλέπει σημαντικές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες πολεοδομικών παρανομιών –κυρίως στις μέσου μεγέθους και στα παλαιά αυθαίρετα– ενώ επεκτείνει τις ευεργετικές ρυθμίσεις στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες. Και, όταν θεσπιστεί, δύναται να δεχθεί τη «μεταφορά» όσων έχουν ήδη ξεκινήσει να πληρώνουν πρόστιμα με κάποια από τις προηγούμενες ρυθμίσεις, με συμψηφισμό των προστίμων.

  Ο πέμπτος κατά σειρά νόμος για «τακτοποίηση» πολεοδομικών αυθαιρεσιών από το 2009 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Στόχος του υπουργείου είναι να παρουσιάσει μια ρύθμιση πιο ευνοϊκή για τα χαμηλά εισοδήματα, στοχεύοντας –εμμέσως πλην σαφώς– και στον μεγάλο αριθμό όσων εντάχθηκαν σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες ρυθμίσεις (στον νόμο Μπιρμπίλη για τους ημιυπαίθριους και στους νόμους Παπακωνσταντίνου και Καλαφάτη για όλα τα αυθαίρετα), οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν το πρόστιμο και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υπαγωγής. Ας δούμε λοιπόν ποιους «συμφέρει» η νέα ρύθμιση:

  1. Κατ’ αρχάς η έναρξη της διαδικασίας, την οποία σηματοδοτεί η καταβολή παραβόλου, είναι φθηνότερη. Το ύψος του παραβόλου μειώνεται στο μισό (σε σχέση με την ισχύουσα ρύθμιση) για όλες τις αυθαιρεσίες μέχρι τα 5.000 τ.μ., ξεκινώντας από τα 250 ευρώ για τις παρανομίες έως 100 τ.μ. και φθάνοντας τις 4.000 ευρώ για παρανομίες 2.000-5.000 τ.μ.

  2. Το ύψος του προστίμου μειώνεται σημαντικά στις περιοχές στις οποίες μειώθηκαν οι αντικειμενικές αξίες και οι τιμές ζώνης με την αναθεώρηση του 2016. Με δεδομένο ότι ανά περιοχές οι μειώσεις έφθασαν από 5% έως 21%, ανάλογη θα είναι και η μείωση του προστίμου τακτοποίησης. Η προηγούμενη ρύθμιση λάμβανε ως βάση για τον υπολογισμό του προστίμου τις τιμές που ίσχυαν το 2011.

  3. Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτου που μπορούν να αποδείξουν ότι ανεγέρθηκε μεταξύ του 1983 και του 1993 θα καταβάλλουν το 60% του προστίμου, έναντι το 80% σήμερα. Η διαφορά αυτή είναι υπολογίσιμη όσο πιο μεγάλη (σε τετραγωνικά) είναι η αυθαιρεσία.

  4. Η νομιμοποίηση παράνομων χώρων εντός του περιγράμματος του κτιρίου (συγκεκριμένα, υπόγεια που συνδέονται εσωτερικά με τον υπερκείμενο όροφο, πατάρια και σοφίτες) θα «τακτοποιείται» με το 30% του προστίμου, έναντι του 50% που ισχύει σήμερα.

  5. Αρκετά φθηνότερη γίνεται η νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών στις εκτός σχεδίου περιοχές για τις μικρότερες κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα στις περιοχές αυτές το ύψος του προστίμου διπλασιάζεται (δηλαδή έχει συντελεστή 2), ενώ με τη νέα ρύθμιση θα μειωθεί κατά 35% για υπερβάσεις έως 100 τ.μ., κατά 25% για υπέρβαση 100-200 τ.μ. και κατά 15% για υπέρβαση 200-500 τ.μ. Στα άνω των 500 τ.μ., ο συντελεστής υπολογισμού του προστίμου παραμένει ίδιος.

  6. Επίσης, μειώνεται το πρόστιμο και στις περιοχές εκείνες που βρίσκονται υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης. Οταν εκκρεμεί η πολεοδομική μελέτη για την ένταξη της περιοχής, τότε το πρόστιμο μειώνεται κατά 29,5% σε σχέση με σήμερα (συντελεστής 1,2 έναντι 1,7).

  7. Προστίθενται δύο νέες κατηγορίες πολιτών που τυχαίνουν ειδικής μεταχείρισης: οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα καταβάλουν μόνο το 20% του προστίμου (μόνο για την κύρια κατοικία) και μπορούν να αναστείλουν για δύο έτη την καταβολή των δόσεων. Ανάλογη αναβολή δικαιούνται και οι μακροχρόνια άνεργοι, που θα καταβάλουν το 30% του προστίμου.

  Πότε αυξάνεται

  Υπάρχει όμως και μια κατηγορία προστίμων που αυξάνεται. Σε μια προσπάθεια του υπουργείου να δώσει εκτός από τον «φιλολαϊκό» και έναν «περιβαλλοντικό» χαρακτήρα (όσο μπορεί να έχει κάτι ανάλογο μια ρύθμιση για νομιμοποίηση πολεοδομικών παρανομιών), το πρόστιμο αυξάνεται κατά 20% σε αυθαίρετα που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές και σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλεων.

  Posted Image

  Εφόσον ένας πολίτης που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τακτοποίησης με τη σημερινή ρύθμιση διαπιστώσει ότι το πρόστιμο θα ήταν φθηνότερο με τη νέα ρύθμιση, τότε θα μπορεί να «μεταφερθεί» στον νέο νόμο και να καταβάλει το υπόλοιπο ποσόν. Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή δίνεται και σε όσους ξεκίνησαν τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων με τους ν.3843/10 και 4014/11 και προφανώς αδυνατούσαν να καταβάλουν το πρόστιμο (προφανώς, γιατί η προθεσμία καταβολής των προστίμων και στις δύο ρυθμίσεις έχει παρέλθει). Αν όμως το πρόστιμο που έχει ήδη καταβληθεί είναι μεγαλύτερο, ορίζεται ρητά ότι χρήματα δεν επιστρέφονται. Μένει βέβαια να διευκρινιστεί μια σειρά από ζητήματα, λ.χ. με ποιο τρόπο θα γίνεται η «μεταφορά» του αυθαιρέτου από τη μια ρύθμιση στην άλλη, αν στο πρόστιμο θα συνυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις που είχε λάβει, λόγω καθυστέρησης καταβολής των προκαθορισμένων δόσεων κ.λπ.

  Η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε η κατάθεσή του στη Βουλή θα πρέπει να αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Η ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ λήγει στις 8 Οκτωβρίου και πρόθεση του υπουργείου είναι οι δύο ρυθμίσεις να «κουμπώσουν» χρονικά.

  Πηγή: http://www.kathimeri...tai-ta-prostima

  • Sep 13 2016 08:01
  • by Engineer
 18. ΥΠΕΝ: Άγνωστη η έκταση του προβλήματος με τα αυθαίρετα

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί τον πέμπτο νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, από το 2010, ωστόσο, ακόμα και τώρα δεν διαθέτει ασφαλή εκτίμηση για το πόσες είναι οι αυθαίρετες οικοδομές, με άλλα λόγια δεν γνωρίζει την έκταση του προβλήματος.

  Όπως είπε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παρουσιάζοντας τον σε διαβούλευση νέο νόμο «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» το 1 εκατ. αυθαιρεσίες που έχουν μέχρι σήμερα δηλωθεί αποφέροντας στα ταμεία του κράτους περί τα 2,5 δισ. ευρώ, μπορεί να αντιστοιχεί στο 10% έως το 50% των συνολικών αυθαιρεσιών.

  Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη βασικός στόχος του νέου νόμου είναι να καταγραφεί ο δομημένος χώρος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να προσέλθουν για να κάνουν τη σχετική δήλωση. Διαφορετικά για όσους δεν δηλώσουν το αυθαίρετό τους τα πρόστιμα, βάση του νέου νόμου θα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα ισχύοντα. ​

  Πηγή: http://www.naftempor...r/story/1143888

  • Sep 07 2016 07:31
  • by Engineer
 19. Σε διαβούλευση ο νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημέν...

  Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε από την 1η μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ για τα αυθαίρετα και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

  Δημόσια Διαβούλευση για το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

  To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ:
  «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
  Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  Ιωάννης Τσιρώνης

  Η διαβούλευση πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7778

  • Sep 01 2016 16:31
  • by armenopoulos
 20. Έρχονται αλλαγές σε οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα

  Ενα νέο πλαίσιο για τη δόμηση στη χώρα μας, που θα περιλαμβάνει και τον μηχανισμό «τακτοποίησης» αυθαιρέτων, επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, στον πολεοδομικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, ενώ θα κάνει μια προσπάθεια να αναστήσει τρεις «νεκρούς» θεσμούς, τη μεταφορά συντελεστή, την τράπεζα γης και την ταυτότητα κτιρίου. Ενδιαφέρουσα είναι η δημιουργία μιας νέας, «κάθετης» υπηρεσίας που θα φθάνει μέχρι τις περιφέρειες και θα αφορά την παρακολούθηση όλων των πολεοδομικών ζητημάτων.

  Με την προθεσμία της ρύθμισης για την «τακτοποίηση» των αυθαίρετων κατασκευών να λήγει τον Οκτώβριο, είναι επόμενο το ενδιαφέρον όλων να στρέφεται στο ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση. «Ομως το πλαίσιο, που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, δεν θα αφορά μόνο την αυθαίρετη δόμηση αλλά τη δόμηση γενικά», επισημαίνει η γενική γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα. «Με δεδομένους τους περιορισμούς της εποχής, στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια νέα δομή που θα ασχολείται με το πώς αντιλαμβανόμαστε το δομημένο περιβάλλον και τις αυθαιρεσίες στον αστικό και στον εξωαστικό χώρο. Αν θέλουμε κάποτε να σταματήσει η αυθαίρετη δόμηση, πρέπει να δράσουμε προληπτικά και με όρους εκπαίδευσης του κοινού».

  Η κ. Κλαμπατσέα είναι φειδωλή για τις πολυαναμενόμενες ρυθμίσεις για την αυθαίρετη δόμηση. «Επιθυμία μας είναι να εμπλέξουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό στον τρόπο που διαχειριζόμαστε την αυθαίρετη δόμηση. Ο ισχύων νόμος (ν.4178/13) έκανε μια πρώτη προσέγγιση, ας μου επιτραπεί, με ερασιτεχνικό τρόπο. Το ζήτημα είναι να χρησιμοποιήσουμε πιο ώριμους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μιας περιοχής».

  Σημασία «τράπεζας γης»

  Μπορεί όμως αυτό να γίνει εφικτό μέσω (επιεικώς ανενεργών) πολεοδομικών εργαλείων όπως η μεταφορά συντελεστή και η τράπεζα γης; «Σύμφωνα με το ΣτΕ, ο μεταφερόμενος συντελεστής δεν μπορεί να είναι εμπορεύσιμο αγαθό, άρα είναι λάθος να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Επιπλέον η “τράπεζα γης” έχει μια σημασία στον βαθμό που θα έχει μια φυσική υπόσταση, ως ένα απόθεμα γης που θα μπορεί να είναι κομμάτι του πολεοδομικού σχεδιασμού μιας περιοχής. Με δεδομένο ότι το κράτος αδυνατεί να πληρώσει τις περιουσίες που ρυμοτομεί ή δεσμεύει για κοινόχρηστους χώρους (και προκειμένου αυτές να μην χαθούν με άρσεις απαλλοτριώσεων), πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ενταγμένο στον σχεδιασμό, όχι ένα αλισβερίσι τίτλων».

  Το υπουργείο Περιβάλλοντος σκοπεύει να συνεχίσει τη διαδικασία θέσπισης της ταυτότητας κτιρίου, ενός θεσμού που κατά πολλούς δεν έχει άλλη πρακτική σημασία πλην της δημιουργίας ενός νέου πεδίου δραστηριότητας για τους μηχανικούς. «Το επάγγελμα του μηχανικού δεν “σώζεται” με την ταυτότητα κτιρίου», αντιτάσσει η κ. Κλαμπατσέα. «Στόχος της ρύθμισης είναι να υπάρχουν όλες οι οικοδομικές άδειες της χώρας ηλεκτρονικά, με ένα συντεταγμένο τρόπο. Είναι μια προσπάθεια να μπει τάξη και να γίνει πιο διαφανής η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας».

  Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αναμενόμενης ρύθμισης είναι η δημιουργίας μιας υπηρεσίας για τη δόμηση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ένα «παρατηρητήριο». «Θα δημιουργήσουμε εκ των ενόντων μια νέα υπηρεσία, όχι ένα πάρεργο, που θα φθάνει μέχρι τις περιφέρειες και θα παρακολουθεί όλα τα σχετικά με τη δόμηση θέματα, από τα αυθαίρετα έως τον πολεοδομικό σχεδιασμό», αναφέρει η κ. Κλαμπατσέα. Το πιθανότερο είναι το σχέδιο νόμου, που θα ξεπερνά τις 100 σελίδες, να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο.

  Πηγή: http://www.kathimeri...deies-ay8aireta

  • Aug 25 2016 15:26
  • by Engineer