Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Αναζήτησης

There were 232 results tagged with ενέργεια

Ανά κατηγορία περιεχομένου

Ανά κατηγορία

Ταξινόμηση ανά:                Σειρά  
 1. Τα 3 σενάρια για την ηλεκτρική ενέργεια έως το 2027

  Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια θα χρειαστεί η χώρα μας για να ξαναφτάσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια που είχαν σημειωθεί το 2008, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ.

  Με βάση το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2018-2027 που υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ προς έγκριση στη ΡΑΕ, υιοθετούνται τρία διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σενάριο αναφοράς, η ζήτηση αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά του 2008 από το 2022 και έπειτα, γεγονός ενδεικτικό της κάμψης που προκάλεσε η οικονομική κρίση.

  Στο νέο δεκαετές, η επικαιροποιημένη πρόβλεψη εξέλιξης της ζήτησης είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη προηγούμενη για τα έτη 2014 έως 2023. Στο σενάριο αναφοράς προβλέπεται μια εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (αν δεν ληφθεί υπόψη η επιπλέον ζήτηση των νησιών που πρόκειται να διασυνδεθούν) από το 2018 και μετά με ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0.91%, έναντι 2,17% στη δεκαετία 2000-2010.

  Όπως είναι φυσικό, ο ΑΔΜΗΕ λαμβάνει υπόψη μια ευρεία σειρά από παράγοντες για τον υπολογισμό της μελλοντικής ζήτησης, οι οποίοι δεν αφορούν μονάχα το αμιγώς ενεργειακό σκέλος. Στα πλαίσια αυτά, κάνει μια εκτίμηση για την ανάπτυξη του ΑΕΠ και εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί κατά 2,2-3,1% το 2018, 1,8-2,8% το 2019, 1,4-2,4% το 2020 και 0,8-1,8% το 2021, ενώ στη συνέχεια μόλις κατά 0,3-1,3% ετησίως ως το 2027.

  Επίσης, σημασία έχουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (κλιματισμός, χρήση ηλεκτρισμού στις μεταφορές, χρήση υπολογιστών, χρήση λαμπτήρων LED κλπ) λόγω βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. οικονομικοί μετανάστες). Αντίστοιχα, λαμβάνεται υπόψη η γενικότερη κατάσταση του ενεργειακού τομέα και της αγοράς ηλεκτρισμού (επίπεδο τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνισμός με Φυσικό Αέριο κλπ), ορισμένες ειδικές συνθήκες (π.χ. υλοποίηση έργων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), αλλά και διάφορα μέτρα εξειδίκευσης πολιτικών, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, αντιστάθμιση αέργου ισχύος, περιβαλλοντικοί περιορισμοί κλπ.

  Με αφορμή τα παραπάνω, ο ΑΔΜΗΕ διατυπώνει τρία διαφορετικά σενάρια, ένα αναφοράς, ένα υψηλής και ένα χαμηλής ζήτησης. Ως σημείο αναφοράς και των τριών σεναρίων, λαμβάνεται η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας το 2015, λαμβάνοντας υπόψη και τη διεσπαρμένη παραγωγή.

  Ο ΑΔΜΗΕ, πάντως, διευκρινίζει ότι «στην παρούσα χρονική περίοδο, εν μέσω της ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας, η χρησιμοποίηση των τάσεων των τελευταίων ετών είναι ιδιαίτερα επισφαλής για τη διαμόρφωση σεναρίων για το μέλλον. Επιπλέον, το μέγεθος της οικονομικής ύφεσης, αλλά και η διάρκειά της, καθώς και η επίπτωσή της στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορούν να προβλεφθούν από τον ΑΔΜΗΕ. Για το σκοπό της πρόβλεψης έχει θεωρηθεί ότι ο βαθμός ελαστικότητας της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ θα παραμείνει μικρός».

  Τι προβλέπουν τα τρία σενάρια

  Στο σενάριο χαμηλής ζήτησης, γίνεται λόγος για μια εξέλιξη της ζήτησης στις 52.440 γιγαβατώρες φέτος, στις 56.310 το 2020, στις 57.080 το 2024 και στις 59.460 το 2027.

  Αντίστοιχα, στο σενάριο υψηλής ζήτησης οι αριθμοί προσδιορίζονται σε 52.770, 57.920, 60.530 και 64.430 γιγαβατώρες αντίστοιχα για τα έτη 2017, 2020, 2024 και 2027.

  Τέλος, στο βασικό σενάριο αναφοράς αναμένεται ζήτηση 52.600 γιγαβατωρών φέτος, 57.110 το 2020, 58.780 το 2024 και 61.840 το 2027.

  Πηγή: reporter.gr

  • Απρ 24 2017 08:12
  • από Engineer
 2. "Εξυπνο Νησί" στο Αιγαίο για καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέ...

  Νέο ενεργειακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό σκηνικό δημιουργείται στα νησιά του Αιγαίου με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας που επιστρατεύουν οι φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να περιοριστεί η χρήση των πετρελαιοκίνητων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (που επιβαρύνουν τους καταναλωτές και ρυπαίνουν το περιβάλλον), αλλά και να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού.


  Ο Διαχειριστής του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζουν την προκήρυξη διαγωνισμού για το «έξυπνο νησί» στο οποίο θα αναπτυχθούν συστήματα παραγωγής, διαχείρισης και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο πάνω από το 60% των ενεργειακών του αναγκών να καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ Ιωάννης Μάργαρης, «Το Έργο του "Έξυπνου Νησιού" αφορά στο σχεδιασμό των κατάλληλων θεσμικών και τεχνικών υποδομών για την ανάπτυξη και λειτουργία σε ένα ηλεκτρικό σύστημα των ΜΔΝ (Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά), το οποίο θα επιλεγεί ως πιλότος, Σταθμού ΑΠΕ με κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό ποσοστό διείσδυσης αυτού (μεγαλύτερο από το 60% της ετήσιας ζήτησης)».

  Οι επενδύσεις θα αποπληρωθούν από τη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής που θα προέλθει από την εφαρμογή των «έξυπνων» τεχνικών ενώ τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν ευρύτερα στην επιλογή των λύσεων που θα εφαρμοστούν για την ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Το εγχείρημα βρίσκεται στη φάση της επιλογής του νησιού όπου θα δοκιμαστούν οι νέες τεχνολογίες. Θα προτιμηθεί ένα μικρό σε μέγεθος ενεργειακό σύστημα όπου εκτός από συστήματα παραγωγής με ανανεώσιμες πηγές (αιολικά, φωτοβολταϊκά κ.λπ.), θα εγκατασταθούν μπαταρίες για την αποθήκευση της ενέργειας ώστε να αξιοποιείται η περίσσεια ενέργεια που παράγουν οι ΑΠΕ αλλά και να διασφαλίζεται η ενεργειακή τροφοδοσία του νησιού σε περιόδους που η ανανεώσιμη παραγωγή είναι περιορισμένη. Επίσης θα εφαρμοστούν σε μικρή κλίμακα λύσεις διαχείρισης της ζήτησης με συμβάσεις διακοψιμότητας που θα προβλέπουν αμοιβή των καταναλωτών για τον περιορισμό της ζήτησης σε ώρες αιχμής ή/και μειωμένης παραγωγής.

  Ο κ. Μάργαρης παρουσίασε τη στρατηγική του ΔΕΔΔΗΕ για την ενεργειακή υποδομή των ελληνικών νησιών, στην εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το ίδιο θέμα τον ερχόμενο Ιούνιο στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιηθεί διεθνές φόρουμ με συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Τα συστήματα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά δοκιμάζονται τους θερινούς μήνες οπότε η ζήτηση αυξάνεται λόγω τουρισμού. Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ, για το φετινό καλοκαίρι «έχει διερευνηθεί το θέμα της επάρκειας, έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ οι σχετικές προτάσεις κάλυψης των αναγκών που προκύπτουν, και ο Θερμικός Παραγωγός είναι ήδη ενήμερος και έχει δρομολογήσει τις σχετικές δράσεις αρμοδιότητάς του. Κατά συνέπεια, τονίζει, έχει διασφαλιστεί η επάρκεια ισχύος κατά το προσεχές θέρος».

  Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται και στον τομέα των διασυνδέσεων των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο.

  Συγκεκριμένα:

  - Η σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο και με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο που περιλαμβάνεται στην πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι υπό κατασκευή και βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση. Ακολουθεί η β΄ φάση με τις συνδέσεις Πάρου- Νάξου και Νάξου- Μυκόνου και το έργο ολοκληρώνεται με την πόντιση δεύτερου καλωδίου που θα συνδέσει τη Σύρο με το Λαύριο. Άνδρος και Τήνος είναι ήδη διασυνδεδεμένες μέσω υποβρύχιου καλωδίου με την Εύβοια.
  Οι προτάσεις που μελετώνται για την επέκταση των διασυνδέσεων στις Κυκλάδες περιλαμβάνουν τα νησιά Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Μήλο, Θήρα, Ανάφη, Αμοργό, Δονούσα και Αστυπάλαια και οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ως το τέλος του χρόνου.

  - Έχει ληφθεί απόφαση για τη διασύνδεση της Κρήτης με δύο υποβρύχια καλώδια («μικρή» διασύνδεση Χανίων- Πελοποννήσου και «μεγάλη» Ηρακλείου- Αττικής), ωστόσο παραμένει ασαφές αν και με ποιον τρόπο θα συνδυαστούν τα έργα αυτά με τη διασύνδεση Κύπρου- Κρήτης- ηπειρωτικής Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ πιέζει για επίσπευση του έργου.

  - Οι προκαταρκτικές μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν από τον Διαχειριστή του Συστήματος προβλέπουν την κατασκευή διασυνδέσεων από το ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) Φιλίππων στην Καβάλα προς Λήμνο- Μυτιλήνη- Χίο- Ικαρία- Κω- Ρόδο- Κάρπαθο και Κρήτη με ενδιάμεσες διασυνδέσεις προς τις Κυκλάδες και την ηπειρωτική Ελλάδα. Όπως επίσης τη διασύνδεση της Σκύρου με την Εύβοια.

  Η διασύνδεση των νησιών σημαίνει αυτόματα και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέγουν τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Προς το παρόν η δυνατότητα αυτή υφίσταται στην Κρήτη και τη Ρόδο.

  Το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών καλύπτεται από τους καταναλωτές μέσω του κονδυλίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Το κονδύλι που εισπράττει η ΔΕΗ για να καλύπτει τη διαφορά βασίζεται στα δεδομένα του κόστους ηλεκτροπαραγωγής του 2012, ενώ εκκρεμεί και αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα η εκκαθάριση των επόμενων ετών. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου στο διάστημα αυτό περιόρισε το κόστος ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά, ωστόσο σημαντική μείωση υπήρξε και στο ηπειρωτικό σύστημα λόγω πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου. Έτσι, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι για όλο αυτό το διάστημα η ΔΕΗ «έχει λαμβάνειν» ποσό που η ίδια η επιχείρηση τοποθετεί στα 600 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος και η οριστικοποίηση των ποσών είναι σε εξέλιξη από τη ΡΑΕ.

  Πηγή: http://www.ered.gr/e..._/#.WPWkXfmLS70

  • Απρ 18 2017 07:34
  • από Engineer
 3. Όταν η Ενεργειακή Πολιτική καθορίζεται από τις συνήθειες των χρηστών

  Περισσότερη θερμική ενέργεια απορρίπτεται από τα καλά θερμομονωμένα σπίτια σε σύγκριση με αυτά χαμηλής έως ανύπαρκτης μόνωσης. Σε απόλυτα μεγέθη, η ενεργειακή κατανάλωση συνεχίζει να μειώνεται καθώς η θερμομονωτική επάρκεια του κτιρίου βελτιώνεται, όμως η τάση των ενοίκων-χρηστών για περαιτέρω κατανάλωση θερμικής ενέργειας ολοένα και αυξάνεται. Η συγκεκριμένη διαπίστωση είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μελέτης που εκπονήθηκε στη Γερμανία αναφορικά με την κατανάλωση θερμικής ενέργειας σε κατοικίες. Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Εuropean Association on Consumption-Related Energy Cost (Europäischer Verein zur verbrauchsabhängigen Energiekostenabrechnung E.V.V.E). Το συμπέρασμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος ήταν πως όσο καλύτερη είναι η θερμομονωτική συμπεριφορά και τα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης, τόσο λιγότερη είναι η ανησυχία των ενοίκων-χρηστών για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας.

  Στη συγκεκριμένη μελέτη ο καθηγητής Felsmann (Πολυτεχνείο Δρέσδης) παρουσίασε τις επιπτώσεις της χρέωσης της θερμικής KWh σε σχέση με τις ιδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων. Επιπλέον τεκμηρίωσε τη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της συστηματικής και περιοδικής χρέωσης θερμικής ενέργειας. Υπολογίζεται ότι από το 1981, όπου και καθιερώθηκε η περιοδική χρέωση, εξοικονομήθηκαν 350 εκατομμύρια τόνοι CO2. H πολιτική χρέωσης και επιβολής penalties στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας αποδείχτηκε πως είναι πιο αποτελεσματική, στο γενικότερο πλαίσιο της εξοικονόμησης, ακόμα και από τους λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

  Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε προέκυψε πως στα δύο τρίτα των διαμερισμάτων που εξετάστηκαν, η θερμοκρασία δωματίου κυμαινόταν ελάχιστα πιο κάτω από την ονομαστική που είναι 20°C. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ιδανική θερμοκρασία δωματίου τους 20°C σε αντίθεση με την Ελλάδα, που αν δεν φθάσει τους 22, υποκειμενικά κριτήρια, δεν καλύπτονται τα επίπεδα θερμικής άνεσης. Οι μισές τιμές θερμοκρασίας που μετρήθηκαν ήταν κοντά στους 19°C. Μία άλλη σημαντική διαπίστωση που προέκυψε από τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν πως η μέση θερμοκρασία δωματίου, ενδεικτικά αυξάνεται αναλογικά με το επίπεδο ενεργειακής εξοικονόμησης. Παρακάτω φαίνονται τα προαναφερθέντα.

  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Η συμπεριφορά του χρήστη είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας. Μόνο αν οι χρήστες γνωρίζουν πόση ενέργεια καταναλώνουν μπορούν να επανεξετάσουν τις συνήθειες ενεργειακής κατανάλωσης. Και μόνο αν επανεξετάσουν τις συνήθειές τους θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους.

  Οι έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι τα κτίρια με τον ίδιο σχεδιασμό μπορεί να έχουν μεγάλες διαφορές στην ενεργειακή τους κατανάλωση, έχοντας παρόμοιες χρήσεις, αλλά λειτουργώντας διαφορετικά. Οι χρήστες έχουν έτσι μια ισχυρή και επαληθεύσιμη δράση σχετικά με την κατανάλωση τόσο στη θέρμανση χώρων όσο και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

  * Ο Αντώνης Δημητρίου είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός & Αεροναυπηγός

  Πηγή: http://energypress.g...ies-ton-hriston

  • Απρ 12 2017 11:36
  • από Engineer
 4. ΕΕ: Καμία νέα μονάδα παραγωγής ενέργειας από άνθρακα μετά το 2020 –...

  Η ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να μην επενδύσει σε νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας από άνθρακα μετά το 2020. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν την πρωτοβουλία εκτός από την Ελλάδα και την Πολωνία.

  Η Ένωση της Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, γνωστή ως Eurelectric, η οποία εκπροσωπεί 3.500 επιχειρήσεις ενέργειας συνολικής αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να απομακρύνει την οικονομία της ΕΕ από τον άνθρακα, σύμφωνα με τους στόχους που έθεσε η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία προβλέπει την επίτευξη της ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα για τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη ως το 2050.

  Η Ελλάδα δεσμεύεται επίσης από αυτόν τον στόχο αλλά έχει προς το παρόν ανοικτό το θέμα της νέας μονάδας στην Πτολεμαΐδα. Η Πολωνία ακολουθεί πολιτική υπέρ του άνθρακα τα τελευταία χρόνια, παρά τις κοινοτικές αντιρρήσεις, εν μέρει λόγω των ανθρακωρυχείων της χώρας.

  «Ο τομέας της ενέργειας είναι αποφασισμένος να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης και να δείξουμε τη δέσμευσή μας προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με συγκεκριμένα μέτρα», δήλωσε ο πρόεδρος της Eurelectric και διευθύνων σύμβουλος του πορτογαλικού ομίλου ενέργειας EDP, Αντόνιο Μέξια.

  «Με την παροχή ρεύματος να γίνεται όλο και πιο καθαρή, οι ηλεκτρικές τεχνολογίες είναι μια προφανής επιλογή για την αντικατάσταση των συστημάτων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, για παράδειγμα, στον τομέα των μεταφορών», πρόσθεσε.

  Πέρυσι, οι ευρωπαϊκές εκπομπές άνθρακα μειώθηκαν κατά 11%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μείωση των εκπομπών άνθρακα είναι μέρος μιας μακροπρόθεσμης τάσης. Από το 2010, οι εκπομπές άνθρακα στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 16% τοις εκατό και οι συνολικές εκπομπές του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 19%.

  Πηγή: http://www.naftempor...tos-tis-elladas

  • Απρ 08 2017 09:01
  • από Engineer
 5. Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού των ΟΤΑ με χρηματοδοτικό πρόγ...

  Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

  Για το πρόγραμμα θα διατεθούν συνολικά 200 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ το ΤΠΔ και η ΕΤΕπ), ενώ καλύπτεται το 100% του κόστους της επένδυσης.
  Όπως αναφέρθηκε σε ημερίδα στο ΤΠΔ, οι ΟΤΑ θα έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος λόγω της σημαντικής μείωσης του λειτουργικού κόστους τους, αφού μέσω της μείωσης κατανάλωσης ρεύματος θα αποπληρώνεται η επένδυση.

  Το πρώτο ανεπίσημο πιλοτικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη στον δήμο Έδεσσας, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει πιλοτικά στους δήμους Νέας Ιωνίας, Θάσου και Θερμαϊκού.

  Σε σύντομο χαιρετισμό του ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι "η παρέμβαση στον οδοφωτισμό είναι ένα δείγμα της διαρκούς προσπάθειας της κυβέρνησης υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη κι εκεί που η τακτική χρηματοδότηση δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε εναλλακτικούς, έμμεσους τρόπους πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
  Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης προανήγγειλε την τροποποίηση επί το αυστηρότερο του νέου κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις που θέτει η ΕΕ.

  Ο πρόεδρος του ΤΠΔ Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ανέφερε ότι ο οδοφωτισμός ευθύνεται για το 36% του ενεργειακού κόστους των ΟΤΑ (το υπόλοιπο κόστος αφορά αντλιοστάσια 43% και κτίρια 21%), ενώ εκτίμησε ότι η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας τύπου LED θα συμβάλει σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 60%.

  Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Βασίλης Τσολακίδης σημείωσε ότι στην ΕΕ καταναλώνουμε το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό (ιδιωτικό και δημόσιο) που για την Ελλάδα αντιστοιχεί σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τον ίδιο υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ το ετήσιο κόστος των ΟΤΑ για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ στο φωτισμό των δρόμων. Εάν οι δήμοι, πρόσθεσε, εφαρμόσουν προγράμματα μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας, η εξοικονόμηση θα είναι της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 120-150 εκατ. ευρώ αφορούν μόνο τον οδοφωτισμό.

  Πηγή: http://www.capital.g...gramma-tpd-etep

  • Απρ 07 2017 16:47
  • από Engineer
 6. Σε επίπεδα 20%-25% η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα έω...

  Αναπόδραστη εξέλιξη θεωρείται μέχρι το 2030 η συρρίκνωση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας σε ποσοστά μπορεί και μεταξύ 20%-25%.

  Τα επίπεδα αυτά φωτογράφισε προ ημερών από την Κοζάνη ο ίδιος ο υπουργός Ενέργειας, επικαλούμενος την ευρωπαϊκή πολιτική απεξάρτησης από τα στερεά καύσιμα, και επαναλαμβάνοντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει η ΔΕΗ στρατηγικός πυλώνας της χώρας, δίχως όμως να εξηγήσει πως θα γίνει αυτό.

  "Δεν θα είναι ο λιγνίτης στο 10% το 2030, δεν θα είναι όμως και στο 35%, αλλά θα συνεχίσει να αποτελεί ένα ισχυρό ποσοστό του μείγματος (δεν έχει σημασία αν θα είναι 20%, 25%, 30%), και την βάση του ενεργειακού μας συστήματος, καθώς οι ΑΠΕ θα έχουν αυξηθεί", ήταν τα λόγια του Γιώργου Σταθάκη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, τροφοδοτώντας νέες ανησυχίες.

  Εκείνο που δεν είπε ο κ. Σταθάκης ήταν τι θα απογίνει η απασχόληση, και οι χιλιάδες θέσεις εργασίας, άμεσες, και έμμεσες σε μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ τόσο στην Δ.Μακεδονία, όσο και στην Αρκαδία, που έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κινδυνεύουν τα επόμενα χρόνια να χαθούν.

  Εθεσε μάλιστα ο υπουργός τον πήχη δυσκολίας και προσαρμογής της ΔΕΗ στην νέα εποχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για να παραμείνει η επιχείρηση στρατηγικός πυλώντας της χώρας, πρέπει να γίνουν διάφορες αλλαγές, υποννοώντας προφανώς στη δομή της.

  "Μερικές είναι δύσκολες, μερικές είναι επιβεβλημένες, μερικές είναι ζητούμενες, κάποιες πρέπει να τις κάνει η κυβέρνηση, κάποιες η ίδια η ΔΕΗ, κάποιες πρεπει να τις συζητήσει η τοπική κοινωνία", είπε με νόημα ο υπουργός, προσθέτοντας ότι αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των μονάδων της, μαζί με τις αποσύρσεις, χαρακτηρίζοντας ως εμβληματικό έργο την Πτολεμαίδα V.

  Το ερώτημα ωστόσο είναι τι βάρος έχουν αυτά τα λόγια, όταν στα σενάρια που συζητώνται για τις πωλήσεις λιγνιτικών μονάδων, πληροφορίες λένε ότι πθανόν να περιλαμβάνεται και η πώληση της Πτολεμαίδας V, μονάδας που μαζί με την Μελίτη ΙΙ επρόκειτο να αποτελέσουν το βαρύ πυροβολικό της ΔΕΗ για την είσοδό της στην νέα εποχή.

  Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταβάλει για την Πτολεμαίδα γύρω στα 500 εκατ. ευρώ, και το σκεπτικό είναι ότι οποίος επενδυτής βρεθεί να της δώσει το ποσό αυτό, συν προφανώς ένα premium που να αποτιμά την υπεραξία της μονάδας (διάρκεια λειτουργίας, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, κλπ), η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να πουλήσει.

  Επενδυτικές επιλογές

  Επίσης στα ψιλά πέρασε και η αναφορά Σταθάκη για τις επενδυτικές επιλογές της ΔΕΗ, δίχως να είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφερόταν. "Υπάρχουν προφανώς θέματα με κάποιες επενδυτικές επιλογές της ΔΕΗ, ανοικτό είναι αυτό το θέμα και προς συζήτηση, το ξέρει η τοπική κοινωνία, όπως και η ΓΕΝΟΠ, δεν θα το κρύψουμε. Είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε αναγκαστικά το επόμενο διάστημα", είπε χαρακτηριστικά.

  Το ερώτημα επομένως έρχεται και επανέρχεται. Είναι άραγε εφικτό, πόσο μάλλον υπό την πίεση των θεσμών για πώληση μονάδων, να συμβαδίσουν οι στόχοι για τον περιορισμό των επικίνδυνων για το κλίμα εκπομπών αερίων με την κατασκευή νέων μονάδων, έστω και τεχνολογικά πιο προηγμένων από τις μονάδες που κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του 1970 και του 19880, στηριζομένων στην παραγωγή ενέργειας από κάρβουνο;

  Δεν έχουν περάσει παρά μερικοί μήνες από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, είχε επισημάνει στο ελληνο-ρωσικό ενεργειακό συνέδριο, ότι η πραγματικότητα είναι ζοφερή όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και για την οικονομία της χώρας, της οποίας "η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και η έκθεση στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών θα αυξηθούν σε βαθμό πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο".

  Παράγοντες πάντως της ενεργειακής αγοράς εκτιμούν ότι, ακόμη και με τα δωρεάν δικαιώματα και τη λειτουργία των δύο νέων λιγνιτικών μονάδων, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη στην χώρα μας δεν θα είναι ανταγωνιστικό και το ρεύμα θα παραμείνει ακριβότερο του εισαγόμενου από Βουλγαρία. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η διαφορά είναι δύσκολο να γεφυρωθεί με τα δωρεάν δικαιώματα, καταρχήν διότι ο ελληνικός λιγνίτης έχει χαμηλότερη θερμογόνο δύναμη σε σχέση με το αντίστοιχο ορυκτό στη Βουλγαρία. Αφετέρου, στη γείτονα χώρα είναι φθηνότερο και το εργατικό δυναμικό.

  Πηγή: http://energypress.g...meigma-eos-2030

  • Απρ 04 2017 16:08
  • από Engineer
 7. ΟΗΕ: καλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα σημαίνει ραγδαία οικονο...

  Σχεδόν € 2 τρις θα διοχετεύονται στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο, αν η αποδοτική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ενισχυθεί, σύμφωνα με μια έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον η οποία δημοσιεύτηκε χθες (16 Μαρτίου).

  Η έκθεση, κατέληξε ότι η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη θα σημαίνει σημαντική οικονομική ανάπτυξη για την επόμενη γενιά, η οποία σε απόλυτους αριθμούς θα μπορούσαν να ανέλθει έως και τα 2 τρις € μέχρι το 2050.

  Ένα πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ζωντανή απόδειξη αυτού του οικονομικού φαινόμενου, αναφέρει η έκθεση. Μεταξύ 2005 και 2010, το εν λόγω σύστημα ανακύκλωσε επτά εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τα οποία προοριζόντουσαν για χώρους υγειονομικής ταφής. Με αυτόν τον τρόπο μείωσε το κόστος των επιχειρήσεων κατά σχεδόν € 180 εκατομμύρια και σταμάτησε την εκπομπή 6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα.

  Μια πιο βιώσιμη αξιοποίηση των υλικών αγαθών και της ενέργειας θα διατηρήσει επίσης την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Συμφωνία του Παρισιού, προσθέτει η έκθεση.

  «Αυτή είναι μια περιβαλλοντική win-win κατάσταση», δήλωσε ο Erik Solheim, επικεφαλής του Προγράμματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης. Η έκθεση αυτή έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την ψήφιση από τους ευρωβουλευτές της αύξησης του στόχου ανακύκλωσης στο 70% μέχρι το 2030. Η Simona Bonafè, επικεφαλής Ευρωβουλευτής αναφορικά με την Οδηγία για την Κυκλική Οικονομία, δήλωσε ότι η ψηφοφορία ήταν «ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας κυκλικής οικονομίας».

  «Θέλουμε να ξεφύγουμε από ένα μη βιώσιμο μοντέλο και να οδηγηθούμε στην αντικατάστασή του από μια οικονομία όπου τα προϊόντα να έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν και να μπορούν να επιδιορθωθούν, να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται και να ανακατασκευάζονται», δήλωσε η Bonafè.

  «Με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών δώρων του πλανήτη μας, εμείς θα συνεισφέρουμε περισσότερα χρήματα στην οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσουμε τα απαραίτητα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για το κλίμα», πρόσθεσε ο Solheim.

  Τα συμπεράσματα της έκθεσης δεν ήταν όλα καλά, όμως. Έδειξε ότι τα οικονομικά οφέλη από την πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. «Μια πιο αργή εξόρυξη των πόρων θα μειώσει τα έσοδα και θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας σε ορισμένους κλάδους, όπως οι εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες», αναφέρει η έκθεση.

  Ακόμα κι έτσι, η όλες οι χώρες έχουν περισσότερα να κερδίσουν από την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες θα στηρίξουν τη μετάβαση σε μια πιο αποδοτική εκμετάλλευση των πόρων από ότι θα έκαναν, συνεχίζοντας να ασκούν αναποτελεσματικές δραστηριότητες. «Όταν πρόκειται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, κάθε χώρα και κάθε περιοχή αντιμετωπίζουν διαφορετικές ευκαιρίες και προκλήσεις.

  Έτσι, πρέπει να υπάρξει περισσότερη συζήτηση βασιζόμενη στην επιστήμη και τη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και πρέπει αυτή να είναι φυσικά προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες προτεραιότητες της κάθε περιοχής», δήλωσε ο Solheim.

  Για τις χώρες της G7, αναφέρει η έκθεση, η αποδοτικότητα των πόρων και η φιλόδοξη δράση για το κλίμα θα μεγεθύνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά σχεδόν 600 δις € μέχρι το 2050. «Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα ευαισθητοποιήσει και θα εμπνεύσει τόσο τους φορείς χάραξης πολιτικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να δρομολογήσουν πολλές περισσότερες αντίστοιχες προσπάθειες», ο Solheim κατέληξε.

  Πηγή: https://www.euractiv...omiki-anaptyxi/

  • Μάρ 18 2017 17:59
  • από Engineer
 8. Κόμβος παραγωγής και διανομής αιολικής ενέργειας καταμεσής της Βόρε...

  Τρεις κορυφαίες εταιρείες ενέργειας η TenneT TSO B.V. (Ολλανδία), η Energinet.dk (Δανία) και η TenneT TSO GmbH (Γερμανία) θα υπογράψουν στις 23 Μαρτίου μια συμφωνία στις Βρυξέλλες βάση της οποίας θα προχωρήσουν στη κατασκευή ενός ευρωπαϊκού συστήματος διασύνδεσης ηλεκτρικής ισχύος στη Βόρεια Θάλασσα. Πρόκειται για ένα project το οποίο θα συμβάλει στη προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης μέσω των ΑΠΕ.

  Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι στη θαλάσσια περιοχή Dogger που βρίσκεται ανάμεσα στη Βρετανία και τη Δανία να δημιουργηθούν τα λεγόμενα Νησιά Ηλεκτρικής Διασύνδεσης με γειτονικές χώρες της Βόρειας Θάλασσας. Ο κόμβος αυτός θα αποτελεί πηγή και κέντρο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ένα μεγάλο αριθμό ανεμογεννητριών. Η κατασκευή του έργου θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων που διατυπώθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.
  Η συγκεκριμένη περιοχή έχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου γεγονός που βελτιστοποιεί την απόδοση του έργου αλλά και το κόστος λειτουργίας ενώ είναι σχετικά ρηχή ώστε το κόστος της κατασκευής των αιολικών πάρκων να είναι χαμηλότερο.

  Τα νησιά θα μπορούν να συνδεθούν με διάφορες εγκαταστάσεις, με πιθανή ικανότητα παραγωγής που κυμαίνεται από 70.000 MW -100.000 MW.

  Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα παράγεται μπορεί να διανέμεται αλλά και να τροφοδοτεί με γραμμές συνεχούς ρεύματος τις χώρες της Βόρειας Θάλασσας των Κάτω Χωρών, τη Γερμανία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και το Βέλγιο.

  Ακόμη, θα επιτρέπονται οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών ανάλογα με το αιολικό δυναμικό.

  Η TenneT TSO B.V. και η Energinet.dk έχουν μεγάλη εμπειρία στους τομείς των χερσαίων δικτύων, της σύνδεσης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των διασυνοριακών συνδέσεων και διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των υπεράκτιων υποδομών. Το μεγαλόπνοο αυτό ενεργειακό έργο θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια του Φόρουμ για την Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Ενέργεια Μάρος Σέφκοβιτς.

  Πηγή: http://greenagenda.g...ωγής-και-διανο/

  • Μάρ 13 2017 10:21
  • από Engineer
 9. ΗΠΑ: Η Καλιφόρνια εισάγει νομοσχέδιο για ηλεκτρική ενέργεια 100% απ...

  Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο νομοθετικό σώμα της Καλιφόρνια προβλέπει ότι η πολιτεία θα πρέπει να λαμβάνει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2045.

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο γερουσιαστής Κέβιν ντε Λεόν, η Καλιφόρνια θα πρέπει να φτάσει το 50% χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2025, πέντε χρόνια νωρίτερα από τον τρέχοντα στόχο της πολιτείας για το 2030, και να σταματήσει πλήρως τη χρήση ορυκτών καυσίμων ως το 2045.

  Το 2016, η Καλιφόρνια προμηθεύτηκε το 27% της ηλεκτρικής της ενέργειας μέσω αιολικής, ηλιακής, και άλλων «καθαρών» πηγών ενέργειας, και οι έρημοι της περιοχής προσφέρονται για πολλές περισσότερες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ενεργειακή μετάβαση προσφέρει επίσης ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, με τη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας να έχει ήδη δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας στην Καλιφόρνια.

  Ο στόχος του 100% θεωρείται εφικτός, δεδομένου ότι το κόστος για την ηλιακή και αιολική ενέργεια πέφτει σταθερά, με την ηλιακή ενέργεια να αποτελεί ήδη τη φθηνότερη επιλογή σε πολλές περιοχές της πολιτείας.

  «Δεν ξέρω αν πρόκειται για μια άμεση απάντηση στην κυβέρνηση Τραμπ, αλλά είναι σίγουρα μια ένδειξη ότι η Καλιφόρνια θα συνεχίσει να ηγείται αυτού του τομέα. Είναι άλλωστε η έκτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Πιστεύω ότι με τον προσδιορισμό αυτών των στόχων, πραγματοποιούμε μία πολύ ισχυρή δήλωση, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ηλιακής Ενέργειας Μεγάλης Κλίμακας, Τζιμ Γούντραφ, ο οποίος συνεργάστηκε με τον γερουσιαστή ντε Λεόν για το νομοσχέδιο.

  Εξάλλου, η πολιτεία της Μασαχουσέτης εισήγαγε πρόσφατα ένα παρόμοιο νομοσχέδιο, και μάλιστα ελαφρώς πιο φιλόδοξο από αυτό της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η Μασαχουσέτη θα λαμβάνει όλη την ηλεκτρική της ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2035, και τομείς όπως η θέρμανση και η μεταφορά θα έχουν προθεσμία ως το 2050 για τη μετάβασή τους.

  Πηγή: http://www.naftempor...eia-100-apo-ape

  • Φεβ 26 2017 10:38
  • από Engineer
 10. Τα αιολικά πάρκα κάλυψαν το 18,8% των αναγκών σε ηλεκτρισμό στην Ευ...

  Το 18,8% της ευρωπαϊκής ηλεκτροπαραγωγής κάλυψαν χθες τα αιολικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου WindEurope.

  Η παραγωγή τους ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στη Δανία, όπου έφτασε σε ποσοστό επί του συνόλου της ηλεκτροπαραγωγής το 104% και τις 98 γιγαβατώρες. Αντίστοιχα, στη Γερμανία το ποσοστό ήταν 52% με 817 γιγαβατώρες, ενώ στην περίπτωση της Ιρλανδίας ήταν 42% και 35 γιγαβατώρες.

  Πηγή: http://energypress.g...n-se-ilektrismo

  Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση από το WindEurope εδώ: https://windeurope.o...d-on-wednesday/

  Δείτε πληροφορίες για την καθημερινή παραγόμενη αιολική ενέργεια στην Ευρώπη των 28 από το εργαλείο του WindEurope εδώ: https://windeurope.o...nd/daily-wind//

  • Φεβ 24 2017 13:36
  • από Engineer
 11. Δέκατη στις ΑΠΕ η Ελλάδα, 33η στην εξοικονόμηση ενέργειας

  Στην 22η θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη της RISE αναφορικά με τις ενεργειακές της πολιτικές για τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή πρόσβαση.

  Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι Δανία, Καναδάς και ΗΠΑ. Στις επιμέρους κατηγορίες, η χώρα μας βρίσκεται στην 33η θέση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη 10η θέση στις ΑΠΕ, ενώ δεν έχει βαθμολογηθεί στην ενεργειακή πρόσβαση.

  Η RISE σημειώνει ότι η βαθμολογία στις ΑΠΕ διαμορφώνεται με βάση επτά διαφορετικούς δείκτες, όπως το θεσμικό πλαίσιο, τα σχέδια επέκτασης της ισχύος, τα κίνητρα κτλ.

  Πηγή: http://greenagenda.gr/33389/

  • Φεβ 23 2017 18:37
  • από Engineer
 12. Από τα μέσα του 2018 το Χρηματιστήριο Ενέργειας

  Από τα μέσα του 2018 θα λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο παρουσίασαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης , ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) Μιχάλης Φιλίππου και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου του Χρηματιστηρίου Σωκράτης Λαζαρίδης.

  Στόχος, όπως επεσήμανε ο υπουργός, είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας με άμεσα οφέλη για μείωση του κόστους της ενέργειας και διασφάλιση καλύτερων τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα.

  Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές αγορές (προθεσμιακή, προημερήσια, ενδοημερήσια και αγορά εξισορρόπησης) και θα αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο της λεγόμενης υποχρεωτικής αγοράς. Στο Χρηματιστήριο θα ενταχθούν και τα συμβόλαια ΝΟΜΕ που έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν το επόμενο διάστημα.

  Στους στόχους του Χρηματιστηρίου όπως τόνισε ο κ. Φιλίππου περιλαμβάνεται «να απαλλαγούμε από ρυθμιστικούς μηχανισμούς που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν» αλλά και η αποφυγή φαινομένων του παρελθόντος όπως είναι το έλλειμμα που επιβάρυνε προμηθευτές και καταναλωτές.

  Οι δυο φορείς (ΛΑΓΗΕ και Χρηματιστήριο) υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία του χρηματιστηρίου, με τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Πηγή: dealnews.gr - http://polytexnikanea.gr/WP3/?p=48006

  • Φεβ 22 2017 08:52
  • από Engineer
 13. Κομισιόν: Επενδύσεις 444 εκατ. ευρώ σε 18 ενεργειακά έργα

  Το ποσό των 444 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 18 έργα ενεργειακών υποδομών, μεταξύ των οποίων και ελληνικών, σύμφωνα με σημερινή απόφαση των κρατών – μελών.

  Τα εν λόγω έργα θα συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Ο Αντιπρόεδρος και αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι «πρόκειται για σημαντικά έργα με έντονο διασυνοριακό αντίκτυπο. Αποτελούν απτό δείγμα του τι σημαίνει η Ενεργειακή Ένωση για την Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να ισχυροποιήσουμε τις χώρες μας συνεργαζόμενοι στενά όλοι μαζί».

  Τη συμφωνία χαιρέτισε και ο Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε υπογραμμίζοντας ότι «χάρη σε αυτή την αναβάθμιση, οι προτάσεις της δέσμης μέτρων ‘‘Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους’’ είναι ακόμη πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους. Η ΕΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της να προσφέρει φθηνότερη, βιωσιμότερη και ασφαλέστερη ενέργεια στους ευρωπαίους καταναλωτές».

  Σημειώνεται ότι τα χρήματα για τα επιλεγμένα έργα προέρχονται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για υποδομές.

  Πηγή: http://energypress.g...energeiaka-erga

  • Φεβ 20 2017 11:42
  • από Engineer
 14. Ο χάρτης της ενεργειακής φτώχειας - Πλήτει το 40% των νοικοκυριών

  Είναι η ενεργειακή κρίση μια νέα κοινωνική μάστιγα; Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ενεργειακή φτώχεια πλήττει πλέον σχεδόν τέσσερα στα δέκα ελληνικά νοικοκυριά, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.


  Τα στοιχεία για την Αθήνα σοκάρουν: Στην Αττική το διάστημα 2008-2013 η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 70%, ενώ την περίοδο 2008-2015 πτώση -κατά μέσον όρο 12% ανά νοικοκυριό- σημείωσε και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με το ποσοστό να φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμη και στο 40%...

  Το 2014 περισσότερες από 4 στις 10 πολυκατοικίες δεν χρησιμοποίησαν κεντρική θέρμανση, ενώ στο Κέντρο και ειδικά σε γειτονιές όπως ο Αγιος Παύλος, η πλατεία Αττικής, η Κυψέλη και τα Πατήσια υπάρχουν συγκροτήματα κτιρίων όπου το ποσοστό χωρίς μόνωση ξεπερνά το 80%. Αξιοποιώντας τα στοιχεία φορέων του κράτους, όπως τα παραπάνω, δύο αρχιτέκτονες-πολεοδόμοι διδάκτορες στο ΕΜΠ, η κ. Φερενίκη Βαταβάλη και η κ. Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου, κατήρτισαν χάρτες με την κατανομή της ενεργειακής φτώχειας ανά δημοτικό διαμέρισμα στον Δήμο Αθηναίων.

  Εικόνα

  Η γεωγραφική κατανομή της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα, όπως επισημαίνουν οι ίδιες, δεν έχει μέχρι σήμερα διερευνηθεί με λεπτομέρειες. «Με την εργασία αυτή επιδιώξαμε να διαμορφώσουμε μια πρώτη μακροσκοπική εικόνα των χωροκοινωνικών διαστάσεων της ενεργειακής φτώχειας, εστιάζοντας στον Δήμο Αθηναίων. Για τον σκοπό αυτό συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε πρωτογενή δεδομένα για τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των κτιρίων, τα οικογενειακά εισοδήματα, την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τη συμμετοχή των νοικοκυριών σε προγράμματα επιδότησης ενέργειας, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια σειρά από σχετικούς χάρτες», εξηγούν. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η πλειονότητα των κτιρίων είναι πολυκατοικίες χτισμένες κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Στις περισσότερες δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις συντήρησης με αποτέλεσμα να διαθέτουν ανεπαρκή μόνωση. Σε αυτό το τοπίο το 33% των πολυκατοικιών στην Αθήνα δεν χρησιμοποίησε κεντρική θέρμανση την περίοδο 2012-2013, αριθμός που έφτασε το 44% τον χειμώνα του 2013-2014. Η εικόνα συμπληρώνεται από τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ: Οπως αναφέρεται στην έρευνα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ετών 2008 και 2015 μειώθηκε σημαντικά, με εξαίρεση μικρούς θύλακες στο κέντρο της πόλης.

  «Σε Ομόνοια, Μεταξουργείο, πλατεία Βάθη, Ψυρρή, Γεράνι η κατανάλωση κατέγραψε πτώση από 25% έως 40%, ενώ σημαντικές μειώσεις εντοπίστηκαν και στις περιοχές ανάμεσα στον άξονα της Πατησίων και τη γραμμή του ΗΣΑΠ, σε Σεπόλια, Κυψέλη, στην περιοχή του Μουσείου, στην Πλάκα και στο Κολωνάκι. Αντιθέτως χαμηλότερη μείωση παρατηρείται στις βόρειες παρυφές του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή στα Ανω Πατήσια, στη Ριζούπολη, στην περιοχή Προμπονά αλλά και στο Πολύγωνο, στο Γηροκομείο και τους Αμπελοκήπους», επισημαίνουν οι ερευνήτριες.


  Τον δείκτη ενεργειακής φτώχειας απεικονίζει, σύμφωνα με τις ίδιες, και το ύψος συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής ρεύματος και επανασυνδέσεων του υπουργείου Εργασίας. «Οπως προκύπτει, οι ωφελούμενοι του προγράμματος συγκεντρώνονται σε περιοχές χαμηλών εισοδημάτων, όπως σε Σεπόλια, Κυψέλη, Πατήσια, Κολωνό, Ακαδημία Πλάτωνος, Αγιο Παύλο και Μεταξουργείο. Το 2015, βάσει των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ, στον Δήμο Αθηναίων οι ωφελούμενοι της δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έφτασαν τους 7.894», αναφέρουν.

  Οικογένειες που ζουν στο σκοτάδι, άνθρωποι που πέρασαν τον χιονιά χωρίς θέρμανση. Κι αν ο ήπιος χειμώνας της περιόδου 2015-2016 «έκρυψε» εν μέρει το πρόβλημα, η σκληρή πραγματικότητα επιζητά λύσεις...

  Κατανομή

  Η αντίφαση με τους δικαιούχους επιδόματος πετρελαίου το 2013-2014

  Μια αντίφαση παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στην Αθήνα. Τον χειμώνα του 2014-2015, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι στον Δήμο Αθηναίων έφτασαν τους 23.012 σε σχέση με τους 12.057 του 2013.

  Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι δικαιούχοι συγκεντρώνονται περισσότερο στους περιφερειακές περιοχές του δήμου, στα Σεπόλια, τη Ριζούπολη, τα Ανω Πατήσια, την Ανω Κυψέλη, το Πολύγωνο, το Γηροκομείο και τον Νέο Κόσμο. «Αντιθέτως», εξηγούν οι ερευνήτριες, «οι περιοχές εκατέρωθεν της Πατησίων παρότι συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά φτώχειας δεν παρουσιάζουν μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αυτό εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι καλύπτονται από το δίκτυο φυσικού αερίου και έτσι αρκετά κτίρια εκεί δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο και αφετέρου από το γεγονός ότι εκεί κατοικούν μεγάλα ποσοστά μεταναστών που είτε αποκλείονται από το πρόγραμμα λόγω έλλειψης εγγράφων είτε δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση. Ως εκ τούτου ο χάρτης του επιδόματος θέρμανσης δεν αποτυπώνει απαραίτητα την κατανομή της ενεργειακής φτώχειας στον χώρο».


  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Ακόμα και το Κολωνάκι των υψηλών εισοδημάτων κρυώνει τους χειμώνες
  Κεντρικό εύρημα της έρευνας, όπως επισημαίνουν η κ. Βαταβάλη και η κ. Χατζηκωνσταντίνου, είναι η διάχυση της ενεργειακής φτώχειας σε όλη την έκταση του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ανεπηρέαστες περιοχές στο θέμα της πρόσβασης στην ενέργεια.

  Είναι ενδεικτικό ότι μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται και σε περιοχές με παραδοσιακά υψηλότερα εισοδήματα όπως το Κολωνάκι. «Ωστόσο εντοπίζονται μικρότερες ή μεγαλύτερες χωρικές ενότητες όπου τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυμμένα», επισημαίνουν οι ερευνήτριες. «Ξεχωρίζουμε τη ζώνη που περιλαμβάνει μέρος του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και των περιοχών βόρεια από αυτό (Πατήσια, Σεπόλια, Κυψέλη κτλ.). Σε αυτή συγκεντρώνονται χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, απαξιωμένο κτιριακό δυναμικό, σημειώνεται μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνότερη ενέργεια μέσω του δικτύου φυσικού αερίου δεν μοιάζει να είναι καθοριστική».

  Η έρευνα «Χαρτογραφώντας την ενεργειακή φτώχεια στην Αθήνα της κρίσης», η οποία δημοσιεύτηκε στον Κοινωνικό Ατλαντα της Αθήνας αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας για τις κοινωνικές διαστάσεις της ενεργειακής φτώχειας η οποία ξεκίνησε το 2014 και συνεχίζεται.

  Κατερίνα Ροββά

  Πηγή: http://www.ethnos.gr...xeias-64957677/

  • Φεβ 13 2017 17:20
  • από Engineer
 15. Η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στον κ...

  Η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, προσθέτοντας εγκαταστάσεις 34,54 γιγαβάτ μόνο το 2016, και φτάνοντας τα 77.42 γιγαβάτ, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της χώρας.

  Οι επαρχίες στις οποίες η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε περισσότερο περιλαμβάνουν τη Σαντόνγκ, τη Χενάν και την Τσιντζιάνγκ. Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Κίνα δεν σκοπεύει να επιβραδύνει την πολιτική της. Σύμφωνα με την στρατηγική ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας της Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας, μεταξύ 2016 και 2020, ο στόχος είναι να προστεθούν πάνω από 110 γιγαβάτ παραγωγικής ικανότητας.

  Από την ηλιακή ενέργεια στην Κίνα παράχθηκαν 66,2 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες το 2016, αναλογώντας σε μερίδιο 1% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Επί του παρόντος, το 11% της ενέργειας που παράγεται στη χώρα προέρχεται από πηγές μη ορυκτών καυσίμων, αλλά η Κίνα ελπίζει να ανεβάσει αυτό το ποσοστό έως και το 20% ως το 2030.

  Για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, η Κίνα θα επενδύσει πάνω από 330 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, αιολικής, πυρηνικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν να βελτιωθεί το σοβαρό πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης της χώρας και παράλληλα θα δώσει ώθηση στην οικονομία, δημιουργώντας περισσότερες από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Διοίκησης Ενέργειας.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικές χώρες ξεπερνούν την Κίνα όσον αφορά την παραγωγή ηλιακής ενέργειας σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Ιαπωνία. Ωστόσο, όσον αφορά την συνολική ικανότητα παραγωγής σε απόλυτα νούμερα, η Κίνα έχει την πρωτιά.

  Πηγή: http://www.naftempor...eias-ston-kosmo

  • Φεβ 09 2017 14:19
  • από Engineer
 16. Εκατομμύρια μπαταρίες της Tesla παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε χιλι...

  Μια τεράστια μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει δημιουργηθεί από την Tesla, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία στη Νότια Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο Οντάριο.

  Η εγκατάσταση, που ανακοινώθηκε το περασμένο φθινόπωρο, έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας ικανής να τροφοδοτήσει 15.000 σπίτια έως και τέσσερις ώρες, κάτι που αντιστοιχεί σε 80 megawatt ώρες ηλεκτρισμού με μέγιστη συνολική ισχύ τα 20 megawatts.

  Η εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί, ώστε να μειώσει την ανάγκη για τα λεγόμενα “peaker plants”, δηλαδή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που λειτουργούν, όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως για παράδειγμα σε ένα ζεστό απόγευμα, που τα κλιματιστικά δουλεύουν ασταμάτητα. Ωστόσο, το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης είναι ιδιαίτερα υψηλό, ιδίως σε κάποιες περιοχές, που λειτουργούν μόνο για μερικές ώρες ακόμα και σε διάρκεια ενός χρόνου.

  Οι 396 μετασχηματιστές, που εγκατέστησε η Tesla, κατασκευάστηκαν στο Gigafactory, το γιγάντιο εργοστάσιο της εταιρείας στην Νεβάδα. Αν και τα 80 megawatt μπορεί να ακούγονται πολλά, στην πραγματικότητα είναι περίπου ίδια με την ποσότητα των μπαταριών που η εταιρεία χρησιμοποιεί στη γραμμή παραγωγής των αυτοκινήτων της σε 3-4 μέρες.

  Οι μετασχηματιστές της Tesla, μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν με φωτοβολταϊκά πάνελ και άλλων ειδών συσκευών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα τροφοδοσίας ολόκληρων νησιών και απομακρυσμένων περιοχών και εγκαταστάσεων.

  Η πλειοψηφία των μπαταριών, που κατασκευάζονται στο γιγάντιο εργοστάσιο της Tesla, θα τοποθετηθεί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρίας. Ωστόσο, η μαζική παραγωγή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις πιο αποδοτικές από οικονομική άποψη.

  Οι μπαταρίες αυτές καθώς και τα φωτοβολταϊκά πάνελ που απέκτησε η Tesla μετά την εξαγορά της Solarcity είναι δύο μόνο από τους λόγους που η εταιρεία προχώρησε στην μετονομασία της την περασμένη εβδομάδα, αφαιρώντας την αναφορά Motors δίπλα από το Tesla αφού πλέον δεν θεωρείται αποκλειστικά αυτοκινητοβιομηχανία.

  Πηγή: http://www.insomnia....ν-ηλεκτρ-r13485

  • Φεβ 08 2017 12:29
  • από Engineer
 17. Έκδηλο το ενδιαφέρον της Κομισιόν για τη νέα πυρηνική μονάδα στη Βο...

  Το θέμα της κατασκευής της νέας πυρηνικής μονάδας στη Βουλγαρία συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον στη Βουλγαρία, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου. Άλλωστε, είναι στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης σε σχέση με τον ενεργειακό τομέα, στον απόηχο της κρίσης επάρκειας ισχύος.

  Υπό αυτό το πρίσμα, ως σημαντική αξιολογείται η χθεσινή παρέμβαση της Κομισιόν, που ουσιαστικά σηματοδοτεί ότι το ζήτημα βρίσκεται εντός του πλαισίου ενδιαφέροντος της ΕΕ σε σχέση με την αναμόρφωση του ενεργειακού τομέα, ιδίως σε ό,τι αφορά το περιφερειακό επίπεδο, με δεδομένες και τις γεωπολιτικές συνιστώσες του ζητήματος.

  Χθες, σε συνέντευξή του στην Βουλγαρική Εθνική Ραδιοφωνία, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα Ενεργειακής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει στην Βουλγαρία ανάλυση εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ανάγκη κατασκευής νέας πυρηνικής μονάδας παραγωγής ενέργειας.

  Ο Σέφτσοβιτς υπογράμμισε ότι η απόφαση για την κατασκευή του έργου ανήκει στο κράτος και ότι η Κομισιόν μπορεί να δώσει την γνώμη της για την αναγκαιότητα κατασκευής, εξετάζοντας τις ανάγκες του κράτους, της ευρύτερης περιοχής και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι ειδικοί της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος μπορούν να εξηγήσουν ποιες είναι οι ανάγκες του τομέα της ενέργειας και πώς μπορούν να εκσυγχρονιστούν, δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.

  Πηγή: http://energypress.g...a-sti-voylgaria

  • Φεβ 03 2017 09:59
  • από Engineer
 18. Νέα κόστη, νέα πρόστιμα για τους προμηθευτές ενέργειας για να πιάσο...

  Την προώθηση των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ετοιμάζει το ΥΠΕΝ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, επεξεργάζεται ήδη την υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το πώς θα παρακολουθείται η πορεία προς την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. της χώρας στον τομέα αυτό.

  Ο συνολικός στόχος για την εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση μέχρι και το τέλος του 2020 φτάνει τα 3332,7 ktoe και σε πρώτη φάση τα υπόχρεα μέρη θα κληθούν να αναλάβουν το 10% του συσσωρευτικού στόχου δηλαδή ο αρχικός στόχος για τους προμηθευτές θα αφορά σε 333 ktoe.

  Ο υπό επεξεργασία Kανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης πρόκειται για ένα από τα βασικά μέτρα που έχει αναλάβει να προωθήσει η χώρα στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

  Το «καμπανάκι» χτυπά για τις προμηθευτές ενέργειας, αφού τα μέτρα που σχεδιάζει το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress, συνεπάγονται ανάληψη σημαντικών υποχρεώσεων εκ μέρους τους, με την απειλή, μάλιστα, ιδιαίτερα υψηλών προστίμων.

  Το πώς κατανέμεται ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας στα υπόχρεα μέρη για το 2017 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Υψηλά πρόστιμα για όσους δε συμμορφώνονται

  Αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμα το κόστος συμμόρφωσης, στον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου ήταν να κυμανθεί μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων ευρώ/ktoe. Επειδή ωστόσο έχουν ήδη εγερθεί σοβαρές ενστάσεις από εκείνους τους φορείς που έχουν λάβει γνώση του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα οριστεί στα επίπεδα "κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ανά ktoe".

  Μια υψηλή τιμή εξυπηρετεί, κατά τη λογική του υπουργείου, ένα διττό στόχο. Αφενός, αντιστοιχίζεται με τις απαιτούμενες επενδύσεις για την υλοποίηση των μέτρων και αφετέρου, παίζει ρόλο αντικινήτρου, ώστε οι υπόχρεοι να μην προτιμούν να εξαγοράζουν την υποχρέωσή τους, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αυτής ποσό στο Ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης.

  Μάλιστα, το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στα υπόχρεα μέρη που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους, μπορεί να είναι ακόμα και διπλάσιο του κόστους συμμόρφωσης.

  Βέβαια, προβλέπεται και δυνατότητα μεταφοράς μέρους του στόχου που δεν έχει επιτευχθεί για τον επόμενο χρόνο, καθώς και δυνατότητα τμηματικής εξαγοράς του.

  Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα πώλησης τυχόν πλεονάσματος εξοικονόμησης ενέργειας από τον ένα υπόχρεο στον άλλο.

  Ως κίνητρο για την παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχει συντελεστής προσαύξησης για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

  Παρότι η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται ακόμα σε φάση επεξεργασίας, και ανεξάρτητα από τις όποιες τροποποιήσεις υπάρξουν, είναι σίγουρο ότι το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας έρχεται πλέον στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

  Η απειλή υψηλών προστίμων πιθανότατα θα επιταχύνει και τις εξελίξεις.

  Πηγή: http://energypress.g...hnikoys-stohoys

  • Φεβ 01 2017 08:31
  • από Engineer
 19. Σχεδιάζονται ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά αερίου ενώ η κρίση...

  Με το Cheikh El Mokrani να ξεφορτώνει στη Ρεβυθούσα το LNG από το Αλγέρι, τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες αερίου να δουλεύουν στο φουλ, και το διασυνοριακό εμπόριο να θάλλει, η αγορά αναζητά σημείο ισορροπίας και οι υπεύθυνοι τους τρόπους ώστε να αντιμετωπιστεί η εν εξελίξει ακόμα ενεργειακή κρίση.

  Κρίση η οποία ανέδειξε με εμφατικό τρόπο, μεταξύ άλλων, τις πολλές εκκρεμότητες ως προς τη διαμόρφωση ενός πλήρους και συνεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου στην αγορά αερίου.

  Στην περίπτωση του φυσικού αερίου αυτό αποτυπώνεται στην απουσία μηχανισμού συνάρτησης της τιμής με την κατανάλωση και τη ζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι απλά δεν υπάρχει τέτοιος υποχρεωτικός μηχανισμός, αλλά ούτε καν σχετική πρόβλεψη στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από μεγάλους ηλεκτροπαραγωγούς με τη ΔΕΠΑ.

  Εξ ου και στο προσκήνιο έρχεται άμεσα το ζήτημα της θέσπισης μέτρων ομαλής λειτουργίας της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ημερήσιας και προθεσμιακής αγοράς, κατ’ αντιστοιχία με την ηλεκτρική ενέργεια.

  Μια διαδικασία που αφορά κατ’ ουσίαν την έγκαιρη πρόβλεψη της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ως προϋπόθεση για τη ρύθμιση της σχετικής αγοράς.

  Ό,τι ρυθμιστικό πλαίσιο κι αν θεσμοθετηθεί, όμως, δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει στην πράξη αν δε συνοδεύεται από ένα μηχανισμό προγραμματισμού ποσοτήτων μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Φυσικά, είναι πολύ δύσκολο ένας τέτοιος προγραμματισμός να αφορά το σύνολο των απαιτήσεων των καταναλωτών, καθώς είναι εγγενώς αδύνατο να προγραμματιστεί η κατανάλωση σε μικροκλίμακα.

  Αυτό, όμως, τουλάχιστον στη θεωρία, δεν ισχύει για τους λεγόμενους «μεγάλους» καταναλωτές, δηλαδή τη βιομηχανία και ακόμα περισσότερο την ηλεκτροπαραγωγή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δε, κάτι τέτοιο διευκολύνεται ακριβώς επειδή λειτουργεί ημερήσια και προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

  Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένας τέτοιος μηχανισμός προγραμματισμού μπορεί να είναι αποτελεσματικός μόνο εφόσον έχει υποχρεωτική εφαρμογή στην περίπτωση των «μεγάλων» καταναλωτών.

  Ακόμα, όμως, κι αν τα παραπάνω προχωρήσουν στην εντέλεια, η όλη προσπάθεια θα μείνει ξεκρέμαστη αν δεν αλλάξει ο μηχανισμός προσδιορισμού του κόστους εξισορρόπησης. Το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς είναι αν όχι ο μόνος, τουλάχιστον ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να υπάρξει σοβαρό αντικίνητρο για μεγάλες αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.

  Το πόσο απαραίτητο είναι να γίνει κάτι τέτοιο φάνηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις προηγούμενες ημέρες, όταν η ζήτηση (και ιδίως στην ηλεκτροπαραγωγή, δεδομένων των μεγάλων περιθωρίων κερδοφορίας στις εξαγωγές) ήταν πολύ μεγάλη, όμως το κόστος εξισορρόπησης δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο και να συγκρατήσει ποσότητες για χρήση προς κάλυψη των εγχώριων αναγκών.

  Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο 10ήμερο του 17 χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί τόσο αέριο εξισορρόπησης όσο το 20% της ποσότητας που χρειάστηκε για ολόκληρο το 2016.

  Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: η σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος της χώρας φτάνει στο σημείο να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα πρόσθετα φορτία LNG που προσπαθεί να εξασφαλίζει η ΔΕΠΑ από τη Sonatrach ή από τη spot αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Όμως, πέραν του κόστους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, υπάρχουν δυο ακόμα παράπλευρες συνέπειες. Αφενός τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της διακοψιμότητας, αφετέρου ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες που έχουν δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου «γυρίζουν» από αέριο σε πετρέλαιο. Και στη μια περίπτωση, όμως, και στην άλλη, το κόστος δεν είναι διόλου αμελητέο.

  Όσο, όμως, δεν αλλάζει η κατάσταση σε σχέση με το κόστος εξισορρόπησης, η καταφυγή σε τέτοιους μηχανισμούς είναι αναπόφευκτη.

  Οσονούπω πάντως, όπως έχετε διαβάσει στο energypress, αναμένεται η τρίτη αναθεώρηση του Κώδικα Αερίου Υψηλής Πίεσης από την ΡΑΕ, που αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε αρκετά από αυτά τα ζητήματα. Μετά και την πρόσφατη εμπειρία, δε, επικρατεί έντονος προβληματισμός στα αρμόδια επιτελεία για το ποιες κινήσεις ακόμα πρέπει να γίνουν προκειμένου να ρυθμιστεί η αγορά φυσικού αερίου, ενώ όλοι συμφωνούν ότι οι σχετικές κινήσεις πρέπει να επισπευστούν.

  Πηγή: http://energypress.g...moy-synehizetai

  • Ιαν 25 2017 16:00
  • από Engineer
 20. Άφθονη «πράσινη» ενέργεια από το νερό της βρύσης

  Τα πρόσφατα προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης της Θεσσαλονίκης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, που μεταξύ άλλων οδήγησαν και στο πάγωμα χιλιάδων υδρομέτρων, ανέδειξαν κακοτεχνίες, αλλά και μειωμένες δυνατότητες έγκαιρης ανταπόκρισης σε επείγοντα αιτήματα των καταναλωτών.

  Παράλληλα κατέδειξαν πως η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι μία αμιγώς «καλοκαιρινή» χώρα με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των υποδομών της και τις αντοχές των τελευταίων, όταν προκύψει μία ασυνήθιστη καιρική κατάσταση.

  Τη στιγμή που εδώ αντικαθιστούμε… παγωμένα υδρόμετρα, σε άλλα σημεία του πλανήτη από τους σωλήνες του δικτύου ύδρευσης, οι οποίοι μεταφέρουν πόσιμο νερό, παράγεται «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια χάρη σε μία επαναστατική καινοτομία.

  Εάν είχατε λοιπόν κατοικία στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, τότε μπορεί τα φώτα στο σπίτι σας να άναβαν με ηλεκτρισμό, που παράγεται από το νερό της βρύσης σας.

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Μία πρωτοποριακή διάταξη εντός των σωλήνων ύδρευσης, οι οποίοι μεταφέρουν το νερό στα σπίτια, επιτρέπει την μετατροπή της ροής του νερού σε υδροηλεκτρική ενέργεια χωρίς βέβαια να υφίστανται οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες από την κατασκευή ενός φράγματος, όπως συνηθίζεται στους γνωστούς σε όλους μας υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Μικρές τουρμπίνες γυρίζουν μέσα στους σωλήνες εξαιτίας της συνεχούς ροής του νερού και στέλνουν αυτή την «πράσινη» ενέργεια σε γεννήτριες.

  Η παραγόμενη ενέργεια δεν μπορεί να ηλεκτροδοτήσει μία ολόκληρη πόλη, αλλά μπορεί να καλύψει τις ανάγκες επιμέρους κτιριακών υποδομών, όπως ενός σχολείου ή μίας βιβλιοθήκης, «ανακουφίζοντας» έτσι τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας ενός δήμου. Εννοείται πως η ενέργεια μπορεί να πωληθεί και στο κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού και να υπάρξουν τα ανάλογα έσοδα.

  Αντίθετα με την αιολική ή την ηλιακή ενέργεια, το σύστημα μπορεί να παράγει ενέργεια όλες τις ώρες της ημέρας, ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες, καθώς μέσα στους σωλήνες υπάρχει συνέχεια τρεχούμενο νερό.

  Ωστόσο δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού: λειτουργεί μόνο σε περιοχές, όπου το νερό κυλά προς τα κάτω με τη δύναμη της βαρύτητας, δηλαδή σε σημεία που έχουν κάποιο υψόμετρο. Επί της ουσίας, εάν εφαρμοζόταν πχ στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε περιοχές (κυρίως στα ανατολικά της πόλης), όπου το νερό μέσω των σωλήνων αρχίζει να κυλά από ένα υψηλότερο σημείο προς τα χαμηλότερα.

  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Οι «πράσινοι» σωλήνες διαθέτουν και αισθητήρες, οι οποίοι παρακολουθούν την ροή του νερού.

  Οι αισθητήρες επιτηρούν την πίεση (κάτι που μπορεί να αποκαλύψει τυχόν διαρροές ενός σωλήνα και να αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα σπασίματος σωληνώσεων και πλημμυρών), ενώ μπορεί να ελέγχεται και η ποιότητα του ύδατος.

  Δημιουργός του συστήματος είναι η εταιρεία (start-up) Lucid Energy με έδρα το Πόρτλαντ, ενώ εκτός από την συγκεκριμένη πόλη το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί επί μία τετραετία σε περιοχή της Καλιφόρνια, παρέχοντας μεταξύ άλλων ηλεκτρισμό για τον φωτισμό των δημόσιων δρόμων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

  Πηγή: http://greenagenda.gr/31402/

  • Ιαν 18 2017 11:27
  • από Engineer