Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα Αναζήτησης

There were 50 results tagged with ταμείο

Ανά κατηγορία περιεχομένου

Ανά κατηγορία

Ταξινόμηση ανά:                Σειρά  
 1. Πράσινο Ταμείο: Αυτά είναι τα «πράσινα» έργα του 2018

  Σχεδόν 98 εκατομμύρια ευρώ έχει προϋπολογισμό δράσεων το Πράσινο Ταμείο για το 2018 αλλά τα 20 εκατομμύρια από αυτά «χάνονται» στον δρόμο και δεν πηγαίνουν σε «πράσινες δράσεις», ενώ μόλις 38 εκατομμύρια αφορούν δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

  Αξίζει να σημειώσουμε δηλαδή ότι από αυτά τα σχεδόν 100 εκατομμύρια, η «άλλη τσέπη» του δημοσίου δηλαδή θα εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ (!) για φόρο εισοδήματος – καθώς υπάρχει η ακατανόητη πρόβλεψη να επιβαρύνεται το Πράσινο Ταμείο με φόρο εισοδήματος, κατά παράβαση κάθε έννοιας λογικής από τη στιγμή που τα έσοδα βασίζονται σε νομοθεσία προστίμων, παραβόλων κλπ και είναι αποκλειστικής χρήσης προς προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που αναφέρει όχι μόνο η νομοθεσία αλλά και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας στις σχετικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αξίζει να προσθέσουμε ότι ακόμη μισό εκατομμύριο ευρώ του Πράσινου Ταμείου πηγαίνουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ για τακτοποίηση οφειλών παλαιότερων ετών και αμοιβή για τα επόμενα, καθώς το σύστημα ΔΙΑΣ είναι αυτό που παράγει τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου, μέσω των πληρωμών των προστίμων των αυθαιρέτων, κυρίως.

  Αφαιρουμένων των ανωτέρω και των λειτουργικών δαπανών, το «καθαρό» αποτέλεσμα για πράσινες δράσεις του Πράσινου Ταμείου φέτος περιορίζεται σχεδόν στα 78 εκατομμύρια ευρώ.

  Σε αυτά περιλαμβάνονται και η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ετοιμάζουμε άλλο θέμα με αναλυτική καταγραφή των σχετικών επιχορηγήσεων).

  Συγκεντρωτικά, τα ποσά που θα «μοιράσει» το Πράσινο Ταμείο φέτος έχουν ως εξής:

  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

  Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018

  ΣΥΝΟΛΟ Α: 15.545.215,94

  Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018

  Β.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 2018

  (συνεχιζόμενα 2017 & νέα έργα 2018) 2.800.000,00

  Β.2. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 8.287.179,59

  Από αυτά:

  Β.2.I. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2018 : 6.804.384,00

  Β.2.II. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2016-201 7 : 1.482.795,59

  Β.3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.500.000,00

  Β.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2017 (συνεχιζόμενα 2017 & νέα έργα 2018) 10.000.000,00

  Β.5. ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2.000.000,00

  Από αυτά:

  Β.5.I ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE CAPACITY BUILDING 317.460,00

  Β.5.II ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE RE WEEE 254.178,00

  Β.5.III ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE TERRASCAPE 398.719,20

  Β.5.IV ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP 4 NATURA 300.300,00

  Β.5.V ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ) 235.000,00

  B.5.VI ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 494.342,80

  Β.6. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 37.982.663,87

  Β.7. ΔΙΑΣ 530.837,10

  Από αυτά:

  Β.7.Ι. ΔΙΑΣ (22750 ΚΥΑ/28-04-2016) 261.225,15

  Β.7.ΙΙ. ΔΙΑΣ 2014 269.611,95

  Β.8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 16.000.000,00

  Β.9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.636.103,50

  ΣΥΝΟΛΟ Β: 82.736.784,06

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 98.282.000,00

  Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά ορισμένες από τις δράσεις αυτές, όσες τουλάχιστον παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

  Για την ενότητα ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018, αυτά δηλαδή που ενώ εγκρίθηκε η χρηματοδότηση προηγούμενα έτη δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, το Πράσινο Ταμείο δίνει φέτος 15,5 εκ ευρώ περίπου, όπως αναφέραμε και πιο αναλυτικά:

  1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.734.410,32 €
  2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 7.111.244,19 €
  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2016) 610.298,67 €
  4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2017) 400.000,00 €
  5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 500.099,00 €
  6. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 1.969.261,06 €
  7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΝ
  ΤΟΥ ΕΝOΣ ΕΤΟΥΣ 2.289.902,70 €
  8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ 930.000,00 €

  Παράλληλα, ειδικά για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόληψη/αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης για το έτος 2018, το Πράσινο Ταμείο έχει προβλέψει 2,8 εκ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κύριος δικαιούχος (σχεδόν αποκλειστικός) είναι το Λιμενικό Σώμα, οπότε η πρόβλεψη να απορροφήσει τη μερίδα του λέοντος φέτος η κατηγορία «προμήθεια πλωτών μέσων» δεν είναι τυχαία, ειδικά αν συνδυασθεί με την προμήθεια οργάνων, τηλεπικοινωνιακών μέσων αλλά και αυτοκινήτων. Οι δαπάνες, με μορφή επιχορήγησης, που προβλέπονται από το «γαλάζιο» πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για φέτος, κατά φθίνουσα σειρά, είναι οι εξής:

  • για την προμήθεια πλωτών μέσων 582.257,23
  • Επιχορηγήσεις & συνδρομές για προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 300.000,00
  • για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών & ηλεκτ/κων συσκευών & οργάνων 239.900,00
  • για προμήθεια ηλεκτρικών μηχ και συσκευών 230.000,00
  • για την προμήθεια αυτοκινήτων 100.000,00
  • για την προμήθεια εναέριων μέσων 61.908,00
  • για προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης & ελέγχου κλπ 50.000,00
  • για προμήθεια κινητηρίων μηχ - μηχ/των συσκευών, μη ηλεκτρικών 25.000,00
  • για προμήθεια μηχανών γραφείου 12.100,00
  • για προμήθεια επίπλων & σκευών 10.514,60
  • Όπως αναφέραμε ήδη, ακολουθεί ξεχωριστό ρεπορτάζ με τις φετινές επιχορηγήσεις του Πράσινου Ταμείου προς τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, συνολικού ύψους 8,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

  Με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε τις αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου για το που θα κατευθυνθούν φέτος τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ των καινοτόμων δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς είναι μια κατηγορία που θεσμοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια και εδώ περιλαμβάνονται οι ενισχύσεις προς περιβαλλοντικές ΜΚΟ για ειδικά προγράμματα που ενισχύει το Πράσινο Ταμείο, τα οποία ξεκίνησαν πέρυσι – και αναμένουμε σύντομα τους δημόσιους απολογισμούς, καθώς προκαλέι απορίες το κατά πόσον είναι καινοτόμες δράσεις η διοργάνωση ημερίδων από ΜΚΟ ή τακτικών συνεδρίων από επιστημονικούς συλλόγους που ούτως ή άλλως θα διεξάγονταν…

  Επίσης, σημειώνουμε ότι το Πράσινο Ταμείο (το οποίο εκτός από τα αυθαίρετα διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων και τα έσοδα του Ειδικού Φορέα Δασών που αποτελούν το βασικό έσοδο για έργα της Δασικής Υπηρεσίας, μετά τη μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) προϋπολογίζει για φέτος και πάλι 10 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018». Και εδώ, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και της ποικιλίας των δράσεων, επανερχόμαστε με αναλυτικότερο ρεπορτάζ.

  Όσον αφορά τα 2 εκ ευρώ για τη συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου στα ευρωπαϊκά έργα LIFE στα οποία συμμετέχει, η λίστα που παραθέσαμε είναι αρκούντως επεξηγηματική.

  Εκεί που αναμένεται όμως να δοθεί και πάλι «μάχη» μεταξύ κυρίως οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την «εύνοια» του Πράσινου Ταμείου είναι στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» και για τα 38 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν που προβλέπονται. Θυμίζουμε ότι αυτή η δράση είναι η καρδιά «ύπαρξης» του Πράσινου Ταμείου, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων του προέρχονται από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων, για τα οποία προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία – και τη νομολογία του ΣτΕ – ότι αφιερώνονται σε δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Επίσης θυμίζουμε ότι η Greenagenda έχει αναδείξει σε συνεχόμενα ρεπορτάζ τα τελευταία δύο χρόνια το «έλλειμμα» των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι οποίες δεν υλοποίησαν την πρόβλεψη του νόμου 4178 του 2013 για κατεύθυνση των πόρων του περιβαλλοντικού ισοζυγίου εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση από τα αυθαίρετα και ευθέως αναλογικά με τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ανά περιοχή, ακόμη και σε επίπεδο γειτονιάς. Δυστυχώς, μια τέτοια αντικειμενική διαδικασία με γεωγραφικά και αμιγώς περιβαλλοντικά κριτήρια δεν ακολουθήθηκε, ενώ η σχετική πρόβλεψη του νόμου καταργήθηκε με τον νόμο 4495/2017 (νόμος Σταθάκη για τα αυθαίρετα), αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια του Πράσινου Ταμείου τη διάθεση των ποσών. Βέβαια το Πράσινο Ταμείο επισήμως υποστηρίζει ότι έχει εγκρίνει σχετικό κανονισμό και το πρόγραμμα προβλέπει «αντικειμενικές διαδικασίες» αλλά η πραγματικότητα παραμένει: οι δήμοι απευθύνονται στο Υπουργείο και το ΥΠΕΝ για τους πόρους (είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ για το θέμα…) ενώ και το ίδιο το Πράσινο Ταμείο έχει παραγγείλει πέρυσι μελέτη συμβούλων για αναδιοργάνωση της λειτουργίας του. Οπότε για φέτος αναμένουμε το επόμενο διάστημα τη σχετική πρόσκληση από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους Δήμους (και άλλους σχετικούς φορείς) και τη σχετική απόφαση για τη διάθεση των 38 εκ. ευρώ…

  Πηγή: http://greenagenda.g...ναι-τα-πράσινα/

  • Μάρ 20 2018 14:44
  • από Engineer
 2. ΤΑΝΕΟ: Νέο επενδυτικό fund με 100 εκατ. ευρώ

  Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας («ΤΑΝΕΟ»), στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δημιουργεί νέο επενδυτικό σχήμα δομής “Fund of Funds”, με αρχικό ύψος δημόσιας επένδυσης 100 εκ. ευρώ και με δυνατότητες μελλοντικής αύξησης εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα έχουν προβεί σε ενέργειες χρηματο-οικονομικής και επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης και απευθύνει στα μέλη της επενδυτικής κοινότητας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και διαχειριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συν-επενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ σε Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

  Τα νέα επενδυτικά σχήματα που θα διαχειρίζονται από ελληνικούς ή ξένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, θα επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις μέσω απόκτησης μετοχών ή/και μετατρέψιμων ομολογιών. Η καταλληλότητα των διαχειριστικών ομάδων, η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και η συμβολή των επιχειρησιακών σχεδίων στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας θα αποτελέσουν τα βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχημάτων.

  Για την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης, το ΤΑΝΕΟ θα πραγματοποιεί προγραμματισμένες συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 15/2/2018.

  Πηγή: http://www.ypaithros...-100-ekat-euro/

  • Ιαν 10 2018 08:53
  • από Engineer
 3. Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους της χώρας για χρηματοδο...

  To Πράσινο Ταμείο καλεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», με προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ. Μέσω του προγράμματος, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν 195 δήμοι της χώρας και ο συνολικός προϋπολογισμός του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 65 εκατομμύρια ευρώ.

  Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι διετής και αφορά την περίοδο 2017 – 2018. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται να εκδοθούν δύο ξεχωριστές προσκλήσεις, η πρώτη εντός του 2017 και η δεύτερη εντός του πρώτου τετραμήνου του 2018. Να σημειωθεί ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος δήμος μπορεί να υποβάλλει πρόταση μόνο για μία από τις δύο προσκλήσεις.

  Δύο είναι οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» . Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις σύνθετων αστικών αναπλάσεων, για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς και δράσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών της δημοτικής ενότητας.

  Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, όπως είναι η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων, πεζοδρομίων και σχολικών κτιρίων. Οι παραπάνω δράσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, να έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

  Πηγή: https://www.b2green....otiko-programma

  • Οκτ 09 2017 11:52
  • από Engineer
 4. Πράσινο Ταμείο: Προωθεί νέο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση αναπλάσε...

  Στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για τη χρηματοδότηση αναπλάσεων αστικού χώρου προσανατολίζεται το Πράσινο Ταμείο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΔΣ του Ταμείου, Γεώργιος Πατρίκιος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για την Αυτοδιοίκηση, www.amna.gr/ota.

  «Στόχος του προγράμματος θα είναι η αύξηση της βιωσιμότητας των πόλεων και της αναπτυξιακής δυναμικής τους», αναφέρει και γνωστοποιεί ότι «το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει με ένα οικονομικό αντικείμενο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για το 2017, ενώ προβλέπεται και αντίστοιχο ποσό, που ενδεχομένως θα φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2018, ώστε να υπάρξει σταδιακή ένταξη δήμων στο πρόγραμμα για αστικές αναπλάσεις».

  Βασικά κριτήρια για την ένταξη δήμων στο πρόγραμμα θα είναι το πληθυσμιακό μέγεθος, η αστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά και η ωριμότητα των προτάσεων που θα κατατεθούν. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν, με προτεραιότητα, οι δήμοι που διαθέτουν ολοκληρωμένες προτάσεις, με την αντίστοιχη ωριμότητα σε επίπεδο που θα πρέπει να έχει φτάσει τουλάχιστον στο στάδιο της οριστικής μελέτης και να διαθέτει ετοιμότητα προκήρυξης.

  Με αυτό το δεδομένο προβλέπεται να υπάρξουν περισσότερες από μία προθεσμίες υποβολής προτάσεων (κυλιόμενες), προκειμένου δήμοι που δεν έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα να έχουν τον χρόνο ώστε να ωριμάσουν τις μελέτες και να υποβάλλουν πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα για όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

  Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=117118

  • Ιούν 16 2017 16:08
  • από Engineer
 5. Σύντομα το Ταμείο Υποδομών με αρχικό κεφάλαιο €600 εκατ.

  Εντός του Ιουλίου θα είναι έτοιμη η συμφωνία χρηματοδότησης για τη δημιουργία Ταμείου Υποδομών στη χώρα μας, τον Σεπτέμβριο θα γίνει η σχετική συνεργασία με τις εμπορικές τράπεζες και τέλος του τρέχοντος έτους θα τρέξει.

  Οπως επισήμανε ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του υπουργείου Οικονομίας, Παναγιώτης Κορκολής, "μέσω του Ταμείου Υποδομών θα παρέχεται φτηνή χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων με έμφαση στην ενέργεια και το περιβάλλον", ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ - ΜΠΕ σημείωσε ότι σε αυτό θα συμμετέχει με €200 εκατ. η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ίσο ποσό θα προέρχεται από το πακέτο Γιούνκερ και άλλα €200 εκατ. από το ΕΣΠΑ.

  Μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του στην ημερίδα ο κ. Κορκολής έδωσε την ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής κυβέρνησης στην κυκλική οικονομία, τονίζοντας ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σχέδιά της, ενώ σημείωσε ότι η υιοθέτηση των πρακτικών της θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, που αποτελούν βασικά ζητήματα για τη χώρα μας.

  Επιπλέον ο ίδιος ανέφερε ότι για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων προβλέπονται μέσω ΕΣΠΑ και άλλων περιφερειακών προγραμμάτων κονδύλια ύψους €2 δισ. και τόνισε ότι "βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με την ΕΤΕπ προκειμένου να προστεθούν επιπλέον πόροι".

  Πηγή: http://www.ered.gr/e...t/#.WSKfZeuLS70

  • Μάι 22 2017 10:22
  • από Engineer
 6. Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβ...

  Εγκρίθηκε σήμερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 29.526.449,18 €, για το έτος 2017.

  Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

  Επιπλέον μέσω αυτού του προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων για την ταυτόχρονη επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την αστική αναζωογόνηση και την αστική βιώσιμη κινητικότητα, στις οποίες θα συμμετάσχουν Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

  Πηγή: http://www.aftodioik...ikou-isozigiou/

  • Απρ 22 2017 06:52
  • από Engineer
 7. Με χαρτοφυλάκιο €400 εκατ. το νέο Ταμείο Υποδομών

  Εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, θα ξεκινήσουν δύο νέα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως γνωστοποίησε, πρόσφατα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

  Με το νέο Ταμείο Υποδομών θα επιτευχθεί χρηματοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών υποδομών, όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών. Με το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα δοθεί βάρος στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, καθώς και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

  Ταμείο Υποδομών

  Ο ορθολογικός σχεδιασμός των έργων υποδομής με έμφαση στις μεταφορές, την ενέργεια και το περιβάλλον είναι ένα από τα στοιχεία που θα οδηγήσουν τελικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας, η δημιουργία ενός Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο θα εστιάζει σε συνέργειες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα είναι ένα επιπλέον μέσο για την μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα σήμερα που η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί την κύρια τροχοπέδη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομών.

  Το ταμείο θα συσταθεί με διαχειριστή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).Το αρχικό κεφάλαιο θα αποτελείται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με την συνδρομή των διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ και θα ανέρχεται σε περίπου 200 εκ ευρώ. Περαιτέρω μέσω της μόχλευσης θα προσελκυσθούν πρόσθετοι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι ώστε καταρχήν θα διαμορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 400 εκ. ευρώ ποσό που αποτελεί ένα ικανοποιητικό αρχικό κεφάλαιο για παρεμβάσεις στους τομείς που αφορά.

  Η σύσταση του ταμείου υποδομών εκτιμάται ότι θα βοηθήσει, μεταξύ των άλλων, στην περαιτέρω προώθηση των συνεργασιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ενώ με αυτό τον τρόπο θα υλοποιηθεί σειρά σημαντικών και κρίσιμων για την ελληνική κοινωνία έργων που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά.

  Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, της αστικής ανάπτυξης, στον τομέα του τουρισμού, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια θα μπορέσουν να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων.

  Πηγή: http://www.ered.gr/e...meio_Ypodomon_/

  • Ιαν 26 2017 11:06
  • από Engineer
 8. Έγκριση καταστατικού του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργω...

  Με την απόφαση Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.16 εγκρίθηκε το καταστατικό του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.).
  Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), καλούμενο εφεξής και χάριν συντομίας «Ταμείο», το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4387/2016 έχει ως αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η επωνυμία του θα είναι «Engineers and Public Works Constructors Fund (EPWCF)».

  Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 4387/2016, στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 32 του ν. 3655/2008 σε συνδ. με το άρθρο 7 του π.δ. 62/2006 «Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΣΜΕΔΕ»).

  Το Ταμείο ιδρύεται και λειτουργεί από 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις (α.ν. 440/1945, ν. 1019/1949, ν. 915/1979 π.δ. 126/1981 και συναφείς) για τα θέματα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση των Νόμων Υπουργικές Αποφάσεις και το παρόν καταστατικό.

  Υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Έδρα του Ταμείου είναι ο Δήμος Αθηναίων. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθ. 88 παρ. 2 του ν. 4387/2016 υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση περιουσίας από τον τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο συστεγάζεται χωρίς αντάλλαγμα στο κτίριο των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα μαζί με τις λοιπές Υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα μπορεί να κάνει χρήση των συστημάτων υποστήριξης, των κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο αυτό και είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του.

  Με απόφαση της Δ.Ε. κατόπιν έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να ιδρύονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται περιφερειακά τμήματα ή και γραφεία. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, διατηρούνται σε ισχύ τα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ που λειτουργούν κατά την 31/12/2016 και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις λειτουργίες του Ταμείου (ΤΜΕΔΕ) δια του υπάρχοντος προσωπικού του και με τη χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, των συστημάτων υποστήριξης, των κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένα στα λειτουργούντα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία και είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του Ταμείου. Διατηρούνται επίσης μέχρι τη λήξη της θητείας τους οι υπάρχουσες κατά την 31/12/2016 Εποπτεύουσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων και γραφείων των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ, με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.

  Κατεβάστε το ΦΕΚ με όλη την απόφαση από εδώ.

  Πηγή: http://www.b2green.gr/el/post/41867/

  • Δεκ 29 2016 07:33
  • από Engineer
 9. EquiFund: 1 δισ. για επενδύσεις σε περιβάλλον, αγροδιατροφή, ενέργε...

  Ένα καινοτόμο εργαλείο που διασφαλίζει χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, με στόχο να επενδύσει, μεταξύ άλλων, στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της αγροδιατροφής και του τουρισμού.

  Χθες μπήκαν οι επίσημες υπογραφές για τη δημιουργία του ενός ταμείου συνεπενδύσεων, του Equifund. Αυτό, μέσω θυγατρικών επενδυτικών σχημάτων, όπου θα συμμετέχουν θεσμικοί και ιδιωτικοί φορείς, θα παρέχει κεφάλαια τα επόμενα χρόνια σε καινοτόμες και ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις, όχι με τη μορφή επιχορηγήσεων ή δανείων, αλλά με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Και ταυτόχρονα τα σχήματα αυτά θα ενισχύσουν το «οικοσύστημα καινοτομίας» της χώρας και τις επιχειρήσεις με επαφές, συμβουλές και άλλες πρωτοβουλίες.

  Δημοσιευμένη Εικόνα


  Από χθες διατέθηκαν ήδη 260 εκατομμύρια ευρώ στο EquiFund, από τα οποία 200 εκατομμύρια προέρχονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και 60 εκατ. ευρώ από το EIF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Το Equifund όμως σκοπεύει να συγκεντρώσει στην πορεία επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

  Τι είναι το Equifund

  Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον κεφάλαια θα προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα όπως EIB, EBRD, Black Sea Bank, World Bank κα αλλά και ιδιώτες επενδυτές. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) ξεκινά τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. € από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. € από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF), καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Η δημιουργία ενός αναπτυξιακού Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μία εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.

  Τα πλεονεκτήματα του Equifund

  Τα πλεονεκτήματα του νέου εργαλείου με λίγα λόγια:

  • Η συνδυασμένη χρήση δημόσιας (εθνικής και κοινοτικής) χρηματοδότησης σε μία επενδυτική πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα προσέλκυσης επιπλέον πόρων και κεφαλαίων, με στόχο να μοχλεύσει συνολικά περισσότερα από 1 δις ευρώ για επενδύσεις σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Αξιοποιείται ουσιαστικά και ενδυναμώνεται η σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την ανάπτυξη εξωστρεφούς, έξυπνης κα δυναμικής επιχειρηματικότητας μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής (mentoring/coaching) και δικτύωσης (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα.
  • Εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους προκειμένου να συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
  • Συμβάλει στη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
  • Στοχεύει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμβάλει στην αντιστροφή του brain drain σε brain gain.
  • Εξασφαλίζει συνέχεια στη δημόσια χρηματοδοτική ικανότητα καθώς οι ενισχύσεις μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι επιστρεπτέες ενισχύσεις (revolving). Επομένως τα χρήματα που επιστρέφονται από τους αρχικούς επενδυτές επανεπενδύονται για τον ίδιο σκοπό.
  Πώς δουλεύει το Equifund

  Βασικό σημείο της πρωτοβουλίας είναι η επιλογή ενός αξιόπιστου διαχειριστή του υπερταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ-EIF), μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι εγνωσμένου κύρους και αποδοχής από την αγορά. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών τα οποία θα προκύψουν από διαγωνιστική διαδικασία. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων από τα ταμεία επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά.

  Πού επενδύει το Equifund

  Τρεις θα είναι οι βασικοί τομείς επενδύσεων, τα λεγόμενα «παράθυρα» της πλατφόρμας: επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Τα ενδιάμεσα ταμεία συμμετοχών αντιστοιχούν λοιπόν στα λεγόμενα «παράθυρα», δηλαδή στους τρεις αυτούς βασικούς τομείς επενδύσεων.

  Οι επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία

  Στο παράθυρο καινοτομίας το ταμείο μεταφοράς τεχνολογίας (Technology Transfer Fund- TT Fund) και το ταμείο επιτάχυνσης (Accelerator Fund). Αναμένεται καταρχήν η δημιουργία από 1 έως 3 ταμείων στον τομέα της καινοτομίας.

  Αναλυτικότερα το παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window) εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική επιδίωξη η Καινοτομία που παράγεται από την Έρευνα να οδηγήσει στην ανάπτυξη της Οικονομίας της Γνώσης, δηλαδή στην παραγωγή πλούτου με βάση τη γνώση που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα παράγεται πρωτότυπο και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό και ερευνητικό έργο είναι κρίσιμης σημασίας η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και η στήριξη των δομών που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή.

  Το TT Fund θα στοχεύει έργα ή/και εταιρείες (SMEs) προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλλευση Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κλπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

  Το Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες/ έργα ή/και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), Δομές στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα κλπ. Στόχος κατά την λειτουργία του ταμείου επιτάχυνσης είναι να παράσχει την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε δράσεις όπως η συμβουλευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να ενδυναμωθούν. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

  Πηγή και πλήρες άρθρο: http://greenagenda.gr/30540/

  • Δεκ 23 2016 16:18
  • από Engineer
 10. Ιδρύεται Υπερταμείο Συνεπενδύσεων 1 Δις Ευρώ με Επίκεντρο και την Ε...

  Την ερχόμενη Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ιδρύει το νέο, καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων, το οποίο θα συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια για την ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Η εκδήλωση παρουσίασης και υπογραφής της σύμβασης για την ενεργοποίηση του Ταμείου Συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Κορίνα Κρέτσου

  Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε σχετικά: «Το νέο Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds) αποτελεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και πρωτοποριακό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο για πρώτη φορά υλοποιείται στη χώρα μας. Εστιάζει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τις συνέργειες κάθε είδους που θα συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα. Συμπληρωματικά προς τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, το νέο Ταμείο αποτελεί μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την ενισχυση δυναμικών και καινοτόμων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστενα διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα, μέσω του νέου Ταμείου στοχεύουμε στην προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό που διαφορετικά δεν θα εισέρεαν στην ελληνική οικονομία.

  Η συμμετοχή στο νέο Ταμείο σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων δείχνει τη σημασία που αποδίδουν στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και πιστοποιεί τη σημαντική βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας».

  Το Ταμείο Συνεπενδύσεων εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων και όχι μέσω παροχής δανείων,δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν διαφορετικά. Η χρηματοδότηση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης.

  Το Ταμείο απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

  Στο σύνολο της επενδυτικής πλατφόρμας, το αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μόχλευσης είναι πολλαπλάσιο των αρχικών πόρων που δεσμεύονται. Στο πλαίσιο αυτό δίδεται η δυνατότητα να συνεπενδυθούν πόροι από το “Σχέδιο Γιουνκερ» με πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει επίσης ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και τη θυγατρική του, το ΤΑΝΕΟ. Κατά το πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, ο εθνικός φορέας θα αναλάβει σταδιακά τη συνολική διαχείριση των πρωτοβουλιών του δημοσίου για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ κσι Δημοσίων Επενδύσεων Παναγιώτης Κορκολής δήλωσε: «Το νέο Ταμείο προικίζεται με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό δημόσιων πόρων. Μέσα μάλιστα από τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ. Εξασφαλίζει συνέχεια στη δημόσια χρηματοδοτική ικανότητα καθώς τα χρήματα που επιστρέφονται από τις αρχικές επενδύσεις, μπορούν να επενδυθούν εκ νέου για τον ίδιο σκοπό».

  Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=111717

  • Δεκ 19 2016 09:48
  • από Engineer
 11. Πράσινο Ταμείο: Μάχη για τους πόρους

  Μάχη» για την αύξηση των πόρων που θα μπορεί να διαθέτει κάθε χρόνο το Πράσινο Ταμείο από 2,5% σε 10% του αποθεματικού του δίνουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Μόνο που η μάχη αυτή φαίνεται να ξεκινά από διαφορετική αφετηρία: το υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται το Ταμείο, επιθυμεί να ενισχύσει την αποστολή του Ταμείου. Ενώ το υπουργείο Εσωτερικών, να «βάλει χέρι» στο Ταμείο, μετατρέποντάς το σε... χρηματοδότη αποκλειστικά των δήμων!

  Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ, το οποίο ιδρύθηκε το 2010 ως διάδοχος του «αμαρτωλού» ΕΤΕΡΠΣ (Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων). Λίγο μετά την ίδρυσή του, το Ταμείο δέχθηκε έναν σοβαρό περιορισμό στη δραστηριότητά του, ως απόρροια της γενικής οικονομικής κατάστασης: του δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιεί μόλις το 2,5% του αποθεματικού του ετησίως. Με δεδομένο ότι το αποθεματικό του ανέρχεται πλέον στα 2,6 δισ. ευρώ (καθώς το Ταμείο συλλέγει τα πρόστιμα από τα αυθαίρετα), το ποσό που επιτρέπεται να διαθέσει το 2016 είναι μόλις 66 εκατ. ευρώ.

  «Τα χρήματα αυτά είναι όντως λίγα, σε μια περίοδο όπου η χρηματοδότηση δράσεων και έργων για το περιβάλλον, καθώς και των δήμων σε θέματα αστικού περιβάλλοντος είναι περιορισμένη», εξηγεί ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, επίκουρος καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο ΔΠΘ, Γιώργος Πατρίκιος. «Ο περιορισμός του 2,5% δεν έχει λογική. Να μην μπορείς να αξιοποιήσεις το αποθεματικό του Ταμείου για τους σκοπούς του, άρα και να τονώσεις την αγορά».

  Επιθυμία του ΥΠΕΝ (και όχι μόνο, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια) είναι εφόσον το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι θεσμοί δεν έχουν αντίρρηση, το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 10%. «Επιπλέον πρέπει να λυθούν και κάποια άλλα δομικά προβλήματα στη λειτουργία του Ταμείου. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα: Οι τόκοι από το αποθεματικό του Ταμείου (σ.σ. το οποίο είναι κατατεθειμένο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος) φορολογούνται με 29%. Το Ταμείο λειτουργεί αναδιανεμητικά, δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να φορολογείται καθόλου», λέει ο κ. Πατρίκιος.

  Ενα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να λυθεί αφορά στον τρόπο δέσμευσης των χρημάτων. «Το Ταμείο χρειάζεται μακροπρόθεσμη ρευστότητα. Παράδειγμα, οι απαλλοτριώσεις ελεύθερων χώρων από τους δήμους: Για να προχωρήσει μια απαλλοτρίωση πρέπει το κονδύλι να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου, χωρίς να εκταμιευτεί άμεσα, αλλά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αρκετά χρόνια αργότερα. Αν όμως εγγραφεί το κόστος της απαλλοτρίωσης στον δικό μας ετήσιο προϋπολογισμό και δεν διατεθεί την ίδια χρονιά, απλά θα μειώνει το ποσό που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ετησίως».

  Νομοθετική ρύθμιση

  Τέτοιες βελτιώσεις στη λειτουργία του Ταμείου, αλλά και η αύξηση του διαθέσιμου ποσοστού πρέπει να λυθούν μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Μια τέτοια ρύθμιση προετοιμάζει το ΥΠΕΝ, όμως φαίνεται ότι... πρόλαβε το υπουργείο Εσωτερικών, αν και αναρμόδιο για το Πράσινο Ταμείο. Σε σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των ΟΤΑ, που δόθηκε προ ημερών σε διαβούλευση, υπάρχει άρθρο που προβλέπει την αύξηση του διαθέσιμου ποσοστού του Ταμείου στο 10%, «με σκοπό την ανακατεύθυνση πόρων σε περιβαλλοντικά έργα των δήμων». Αυτή η μικροπολιτικής λογικής διατύπωση σημαίνει ότι οι πόροι του Πράσινου Ταμείου θα πρέπει να πηγαίνουν αποκλειστικά στους δήμους για ό,τι έργο «βαφτίζει» ο κάθε δήμαρχος περιβαλλοντικό.

  «Οι δήμοι ζητούν άμεση ανταποδοτικότητα, δηλαδή οι πόροι που προήλθαν από τα αυθαίρετα μιας περιοχής να επιστρέφουν εκεί. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι πολίτες που παρανόμησαν θα είναι πάλι ευνοημένοι, αφού θα πετύχουν τη βελτίωση του οικιστικού τους περιβάλλοντος», εκτιμά ο κ. Πατρίκιος. «Ομως το κράτος πρέπει να συνυπολογίζει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο σε όλη τη χώρα: στις αστικές και περιαστικές περιοχές, στις προστατευόμενες περιοχές κλπ. Χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση. Οι δήμοι είναι ούτως ή άλλως οι σημαντικότεροι δικαιούχοι του Ταμείου».

  Πηγή: http://www.kathimeri...rasinoys-poroys

  • Σεπ 13 2016 08:04
  • από Engineer
 12. Ασφαλιστική ενημερότητα και με οφειλές στα Ταμεία

  Την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στους οφειλέτες των Ταμείων, υπό την προϋπόθεση να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές, από 1ης Ιανουαρίου 2017 και εφ’ εξής, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας.

  Το θέμα βρίσκεται εδώ και μήνες στο τραπέζι των συζητήσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών, σύμφωνα με την Καθημερινή, στο πλαίσιο σχεδίου διάσωσης των Ταμείων και κυρίως του ΟΑΕΕ, που προβλέπει μεταξύ άλλων το «πάγωμα» των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την εξασφάλιση ασφαλιστικής ενημερότητας στους ελεύθερους επαγγελματίες, που από την αρχή του επόμενου χρόνου θα πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές τους εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

  Όσο για τις οφειλές, αυτές θα διακανονιστούν σε δεύτερο χρόνο. Στόχος του υπουργείου είναι να προχωρήσει σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των θεσμών, σε μια ρύθμιση α λα καρτ, όπου θα σταθμίζονται κάθε φορά οι πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη κι έτσι να καθορίζεται το ύψος και ο αριθμός των δόσεων.

  Πηγή: http://tvxs.gr/news/...i-proypotheseis

  • Σεπ 08 2016 20:42
  • από Engineer
 13. Ρεκόρ στο πλήθος οφειλετών στα Ταμεία

  Τους 649.709 έφτασαν οι οφειλέτες των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) τον Ιούνιο. Μάλιστα σε ένα μόνο μήνα, δηλαδή μεταξύ Μαΐου – Ιουνίου 2016 οι οφειλέτες των Ταμείων αυξήθηκαν κατά 21.338 άτομα.

  Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλήθος οφειλετών το οποίο έχει ποτέ καταγραφεί από τα ταμεία. Παράλληλα, σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος νομικών εισπρακτικών μέτρων από πλευράς ΙΚΑ -μετά από οχτώ μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το ταμείο χθες, 1.768 εισπρακτικά μέτρα ελήφθησαν σε βάρος οφειλετών του ΙΚΑ τον περασμένο Ιούνιο, τα 1.525 εκ των οποίων αφορούσαν κατασχέσεις κινητής περιουσίας.

  Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2016 συνεχίστηκε η "έξοδος" των οφειλετών από τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, δεν τήρησαν τους όρους τριών ρυθμίσεων ("νέα αρχή”, ρύθμιση 100 δόσεων, ρύθμιση νόμου 4305/2014) 1.580 οφειλέτες. Συνολικά οι ενταγμένοι στις τρεις παραπάνω ρυθμίσεις έπεσαν από τους 70.753 στους 69.173 στο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2016. Ωστόσο αυξήθηκε κατά 790 το πλήθος των οφειλετών που εντάχθηκαν στην "πάγια ρύθμιση". Συνολικά οι ενταγμένοι στην "πάγια ρύθμιση" (σ.σ. εξόφληση με 12 μηνιαίες δόσεις) αυξήθηκαν από 25.089 στους 25.879 στο διάστημα Μαΐου -Ιουνίου 2016.

  Με άλλα λόγια μόλις 95.036 ή το 14% των οφειλετών των ταμείων είναι ενταγμένοι σε κάποια ρύθμιση χρεών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς τα Ταμεία ανέρχεται σε 25 δισ. ευρώ ενώ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει εγγράψει 16,6 δισ. ευρώ (αφορούν χρέη άνω των 5000 ευρώ κατ΄ άτομο).

  Πηγή: http://www.capital.g.../thread/5754527

  • Σεπ 02 2016 09:41
  • από Engineer
 14. Στη Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών για την Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επ...

  Το υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός «Ταμείου Συμμετοχών» (Fund of Funds) και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο ( EIF), που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου Ταμείου, ώστε αυτό να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

  Στόχος είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από δημόσιους πόρους, το EIF, ενδεχομένως άλλες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και από εξειδικευμένα ιδιωτικά funds, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται, θα επενδύεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση ( equity capital, venture capital). Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης.

  Η συνεισφορά του ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 200 εκ. ευρώ. Ο στόχος είναι, με τη συνεισφορά του EIFκαι των άλλων πηγών χρηματοδότησης, το ποσό αυτό να διπλασιαστεί.

  Ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε σχετικά:

  «Το Ταμείο Συμμετοχών έρχεται να καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα συμβάλει στη μετατόπιση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές μορφές χρηματοδότησης. Στόχος είναι η αξιοποίηση των επενδυτικών κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν στον ύψιστο βαθμό, μέσω της μόχλευσης ( l everage) ιδιωτικών πόρων που θα προκληθεί αλλά και της ανακύκλωσης ( revolving) των επενδυμένων πόρων. Η δημιουργία του Ταμείου μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αδυνατούν να αντλήσουν πόρους με άλλο τρόπο, π.χ. από τις τράπεζες.

  Με τη διασφάλιση της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, έχουν τεθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη. Το κλίμα αποεπένδυσης των τελευταίων χρόνων μπορεί σταδιακά να αντιστραφεί και να μετατραπεί σε επιχειρηματική ευκαιρία. Ειδικά στον τομέα των συνεπενδύσεων, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Η δημιουργία του Ταμείου Συμμετοχών μπορεί λοιπόν να δώσει μια αποφασιστική ώθηση στην ελληνική οικονομία μέσα από υγιείς και μακρόπνοες ιδιωτικές επενδύσεις».

  Πηγή: http://www.energia.g...p?art_id=108111

  • Αύγ 25 2016 20:54
  • από Engineer
 15. Για τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων αποφασίζουν οι ασφαλισμένο...

  Έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να αποφασίσουν οι εκπρόσωποι των ανεξάρτητα απασχολούμενων (γιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί) για την μετατροπή των ταμείων τους που χορηγούν εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία.

  Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος είχε συναντήσεις με τους εκπροσώπους των ανεξάρτητα απασχολούμενων, από τους οποίους ζήτησε να τον εξουσιοδοτήσουν, προκειμένου να διαπραγματευτεί με το κουαρτέτο το Σεπτέμβριο για την εξαίρεση των ταμείων τους από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

  Σημειώνεται ότι μηχανικοί και γιατροί δεν καταβάλουν εισφορές και δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη.

  Μάλιστα ο κ. Κατρούγκαλος κατέθεσε κατά τη διάρκεια των συσκέψεων σχέδιο –κειμένου που περιλαμβάνει τη μετατροπή των ταμείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Το σχέδιο περιλαμβάνει και τι μέλλει γενέσθαι με την περιουσία των φορέων που θα εξαιρεθούν από το ΕΤΕΑΕΠ.

  Αναλυτικότερα αναφέρει: «Οι επαγγελματικοί κλάδοι, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονταν λόγω ιδιότητας στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), μπορεί να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον τούτο ζητηθεί από τα ΝΠΔΔ που τους εκπροσωπούν, προκειμένου να ασφαλίζονται στο εξής ως προς την επικουρική ασφάλιση ή την εφάπαξ παροχή σε επαγγελματικά ή αλληλοβοηθητικά ταμεία που θα οργανωθούν ανά κλάδο. Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις των εν λόγω κλάδων θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τους μετά την ίδρυση των ως άνω επαγγελματικών ή αλληλοβοηθητικών ταμείων από τα τελευταία, σύμφωνα με τους καταστατικούς τους όρους.

  Θέματα σχετικά με την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν σε εισφορές για επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ στα συνιστώμενα ταμεία ορίζονται, μετά σχετική οικονομική μελέτη και γνώμη του ΕΤΕΑΕΠ, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης».

  Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι αυτοαπασχολούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν σωρευτικά το 37,95% του εισοδήματος τους για σύνταξη, επικούρηση, υγεία και εφάπαξ. Ωστόσο δίνεται μικρή μεταβατική περίοδος με σημαντικές εκπτώσεις, αφού το σύνολο των εισφορών τους θα απομειώνεται από 5% (εισοδήματα 57.000-58.000 ευρώ) μέχρι 50% (εισοδήματα 7.033-13.000 ευρώ) με ελάχιστη καταβολή τα 586 ευρώ το μήνα. Οι εκπτώσεις ισχύουν και για τους νέους- κάτω της 5ετίας-, αρκεί να έχουν εισόδημα άνω των 4.922 ευρώ. Όμως οι εκπτώσεις θα λογίζονται ως οφειλή, η οποία θα εξοφλείται σταδιακά κατά 1/5 κατ’ έτος, όταν τα καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του επαγγελματία υπερβαίνει τα 18.000 ευρώ.

  Σημειώνεται ότι από την 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυτοαπασχολούμενων πριν και μετά το 1993 στο ΕΤΕΑ και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος. Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε 6,5%. Μετά το πέρας της εξαετίας το ποσοστό της εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015. Η μηνιαία εισφορά για τα ταμεία των εφάπαξ υπολογίζεται σε ποσοστό 4% επί του εισοδήματος.

  Πηγή: enikonomia

  • Αύγ 08 2016 09:51
  • από Engineer
 16. Παρέλαση μνηστήρων για το νέο... αιωνόβιο υπερταμείο

  Παρέλαση ονομάτων γίνεται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον επικεφαλής του νέου υπερταμείου που θα έχει διάρκεια ζωής 99 ετών.

  Ονόματα – εκπλήξεις που ενδεχομένως να είναι φαβορί, αλλά μπορεί και να έπεσαν στο τραπέζι για να «καούν».

  Το πρώτο όνομα που έπεσε για το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αυτό του διαχρονικού συμβούλου των υπουργών Οικονομικών, Κιμ Γκλεν. Ο Κορεάτης βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος από την εποχή του Γιάνη Βαρουφάκη.

  Επίσης, ακούγεται ότι οι δανειστές θα προτείνουν ως Πρόεδρο τον Μπομπ Τράα, πρώην μόνιμο αντιπρόσωπο του ΔΝΤ στην Αθήνα.

  Η ελληνική πλευρά, που “δικαιούται” στο Εποπτικό Συμβούλιο 3 θέσεις, βάζει στο τραπέζι τα ονόματα της Λούκας Κατσέλη (εφόσον επιλεγεί να αλλάξει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας), του πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Σημίτη Ν.Χριστοδουλάκη,του οικονομολόγου Α.Συγγρού (γνωστός από τον Οργανισμό Invest in Greece).

  Η μάχη θα είναι σίγουρα σκληρή καθώς δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις, όπως να πέσει το όνομα του Στέργιου Πιτσιόρλα ή ενός κορυφαίου υπουργού που θα μεταπηδήσει στο ταμείο για να προσδώσει πολιτικό κύρος στο όλο εγχείρημα.

  Πηγή: http://www.ered.gr/e...o/#.V00rYPmLS70

  • Μάι 31 2016 08:13
  • από Engineer
 17. Μoντέλο "ΕΤΑΑ" θα έχει το νέο υπέρ – Ταμείο

  Στα βήματα του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) θα κινηθεί ο Ενιαίος Ασφαλιστικός Φορέας που σχεδιάζει το Υπ. Εργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr.

  Αυτό σημαίνει πως όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης θα υπαχθούν στον ίδιο φορέα, ο οποίος θα έχει ένα κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα εκπροσωπούνται όλα τα έως τώρα ταμεία αλλά ως "τομείς" (πχ τομέας ΙΚΑ-μισθωτών, τομέας ΟΑΕΕ –ελευθέρων επαγγελματιών κλπ.).

  Ο κάθε τομέας θα έχει όμως και τα δικά του υποδιοικητικά όργανα, τα οποία ενδέχεται να έχουν αρκετά αποφασιστικό χαρακτήρα. Η διαδικασία της ενοποίησης των ταμείων θα ξεκινήσει στα τέλη του 2015, με βάση νόμο τον οποίο πρέπει να περάσει η κυβέρνηση μέχρι τέλη του τρέχοντος μήνα, αλλά θα ολοκληρωθεί το 2017. Παράλληλα θα "τρέξει" και η διαδικασία ενιαιοποίησης των κανόνων εισφορών παροχών σε 6 εκατομμύρια άμεσα ασφαλισμένων, που κάθε άλλο παρά "τεχνικά" εύκολη πρέπει να θεωρείται, σύμφωνα με κύκλους του Υπ. Εργασίας.

  Κατά τα άλλα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η πλήρης αφαίρεση των τομέων πρόνοιας και υγείας από όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Αυτό σημαίνει πως οι προνοιακές παροχές σε χρήμα και είδος θα φύγουν από την εποπτεία των Ταμείων ακόμα και του Υπ. Εργασίας, ενώ θα συσταθεί ένας ξεχωριστός λογαριασμός στο οποίο θα συγκεντρώνονται οι εισφορές υπέρ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες θα αποδίδονται στον παραπάνω φορέα άμεσα και στο ακέραιο.

  Όσον αφορά το μέλλον των επικουρικών ταμείων, επενεξετάζεται η αρχική θέση τουΥπ. Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου περί "συγχώνευσης" τους στα ταμεία κύριας ασφάλισης.

  Αντ’ αυτής συζητείται πχ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) μία μείωση 5% μέσω της διαμόρφωσης κατώτατων και ανώτατων ορίων (100-350 ευρώ).

  Τέλος αναφορικά με τα ταμεία πρόνοιας τα οποία δίδουν εφάπαξ, όπως πχ το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), εξετάζεται η ενοποίηση τους και η ένταξη τους στον νέο ενιαίο φορέα, με παράλληλη μείωση έως 8% του ύψους των παροχών τους.

  Πηγή: http://www.capital.gr/story/3078461

  • Νοέ 09 2015 10:49
  • από Engineer
 18. «Βόμβα» Πετρόπουλου: Εξετάζουμε έκτακτη εισφορά στους επαγγελματίες...

  Ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων είπε ότι η εισφορά για ένα διάστημα θα είναι υποχρεωτική.

  Εάν δεν πάρουμε κανένα μέτρο, θα έρθει Αρμαγεδδών, προειδοποίησε μιλώντας στο Mega ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αναστάσιος Πετρόπουλος. Έσπευσε ωστόσο ο ίδιος να δηλώσει ότι «δεν πρόκειται να κόψουμε, έτσι απλά, τις συντάξεις των ανθρώπων».

  Ο κ. Πετρόπουλος εξήγησε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφεται μία σημαντική επιδείνωση των συνθηκών του ασφαλιστικού περιβάλλοντος, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.

  Ο αρμόδιος υφυπουργός διέψευσε τα σενάρια περί παροχής συντάξεων βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ έκανε λόγο για εκλογίκευση του συστήματος.

  Ο κ. Πετρόπουλος έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν πρόκειται να κόψουμε, έτσι απλά, τις συντάξεις των ανθρώπων», καθώς, όπως εξήγησε, θα υπάρξει σύνδεση των συντάξεων με τις εισφορές των ασφαλισμένων.

  Έκτακτη εισφορά στους επαγγελματίες

  Ο κ. Πετρόπουλος αποκάλυψε ότι το υπουργείο Εργασίας μελετά την επιβολή έκτακτης εισφοράς στο τζίρο επαγγελματιών υπέρ του ασφαλιστικού.

  Ο υφυπουργός είπε ότι η εισφορά για ένα διάστημα θα είναι υποχρεωτική και είναι μια από τις σκέψεις για την εξεύρεση πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Είπε ως παράδειγμα ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά θα μπει επί του κύκλου εργασιών τους.

  Για τους μισθωτούς δεν έδωσε διευκρινίσεις, λέγοντας ότι είναι ένα θέμα που μελετάται.
  Διευκρίνισε ωστόσο ότι το ταμείο αυτό που θα δημιουργηθεί, θα είναι διαφορετικό από τον ΑΚΑΓΕ, ενώ οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να καταβάλλουν επιπλέον χρήματα για την ασφάλισή τους, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον προσωπικό τους «κουμπαρά», από τον οποίο θα μπορούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αποσύρουν τα χρήματά τους εφόσον το επιθυμούν.

  Σε ό,τι αφορά το νέο ασφαλιστικό, ο κ. Πετρόπουλος εκτίμησε ότι μπορεί να δημιουργηθούν τρία ταμεία και όχι ένα όπως πρότεινε η Επιτροπή Σοφών.

  Πάντως, εξέφρασε την άποψη, ότι το καλύτερο θα ήταν τελικά να δημιουργηθούν δυο ταμεία και το δεύτερο να αφορά τους αγρότες.

  Αναφερόμενος στο νέο τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από ιδιοκτήτες καταστημάτων και ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Πετρόπουλος είπε: «Θα εισπράττουμε πραγματικά την εισφορά και δεν θα μας διαφεύγει με τρόπους που θα βρούμε κατά την είσπραξη των εισοδημάτων με τις αποδείξεις. Ένας τρόπος είναι και με το Taxisnet. Το μελετάμε και ενδεχομένως να θέσουμε τους κανόνες και να εφαρμοστεί και μέσα στο 2015.

  Όταν κόβει μια απόδειξη πληρωμής το κατάστημα θα έχει και ένα ποσοστό που θα είναι για την κοινωνική ασφάλιση. Θα συγκεντρώνεται θα εκκαθαρίζεται και θα αποδίδεται».

  Πηγή:http://www.protothem...-stis-sudaxeis/

  • Οκτ 19 2015 08:10
  • από Αλέξανδρος
 19. Ενα Tαμείο για όλους, με ενιαία σύνταξη

  Αλλάζουν όλα για τους ασφαλισμένους μετά το 1992. Η τελική πρόταση προς τη νέα κυβέρνηση για το Συνταξιοδοτικό:

  Σχέδιο για άμεση ένταξη όλων των Tαμείων - κύριων και επικουρικών - στο ΙΚΑ και τη δημιουργία ενός ταμείου κύριας ασφάλισης, ενός επικουρικού και ενιαίες παροχές για όλους τους Ελληνες έχει υποβληθεί στη λεγόμενη "επιτροπή σοφών" που λειτουργεί στο υπουργείο Εργασίας με σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού από τη νέα κυβέρνηση.

  Το σχέδιο, που έρχεται μετά τις ανάλογες προτάσεις του ΚΕΠΕ για ενοποιήσεις των Ταμείων, προβλέπει την ένταξη στο νέο σύστημα όλων των ασφαλισμένων μετά το 1992 και ισχύ μεταβατικών διατάξεων για τους παλαιότερους για τους οποίους θα απαιτηθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση προκειμένου να μη μειωθούν κι άλλο οι μελλοντικές τους συντάξεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές (15%) θα εισπράττονται από την Εφορία.

  Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις

  Οι προτάσεις του κ. Μιλτιάδη Νεκτάριου ταράσσουν τα λιμνάζοντα νερά της ελληνικής κοινωνικοασφαλιστικής πραγματικότητας. Ο κ. Νεκτάριος είναι καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην διοικητής του ΙΚΑ και συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή σοφών η οποία εν μέσω προεκλογικής περιόδου προετοιμάζει το τελικό της πόρισμα που θα υποβληθεί στη νέα κυβέρνηση.

  Το σχέδιο για τη "νέα αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού" κινείται στις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγεί σε μεγάλη ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο άξονες ενεργειών:

  Α. Τις άμεσες ενέργειες που οδηγούν στη συγχώνευση όλων των υφιστάμενων ταμείων κύριων και επικουρικών συντάξεων στο ΙΚΑ και την "ομογενοποίηση" των ρυθμίσεων υπολογισμού των παροχών για τους ασφαλισμένους όλων των συγχωνευόμενων ταμείων. Επιπρόσθετα, απαιτείται η εκπόνηση ειδικού προγράμματος εξεύρεσης συμπληρωματικών πόρων για τη στοιχειώδη υποστήριξη των απερχόμενων γενεών για την περίοδο 2016-2050. Για τη χρηματοδότηση σημειώνεται ότι πρέπει να αναζητηθούν "συμπληρωματικοί πόροι δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει στερήσει τη δυνατότητα στο διανεμητικό σύστημα συντάξεων της χώρας να προσφέρει έστω και στοιχειώδεις παροχές στις απερχόμενες γενιές".

  Οι συμπληρωματικοί πόροι είναι αναγκαίοι για την περίοδο ως το 2050, ώστε να διασφαλισθούν οι γενιές που είναι σήμερα άνω των 60 ετών. Το κράτος θα πρέπει να εγγυηθεί τουλάχιστον το επίπεδο των τρεχουσών-μειωμένων-παροχών τους ενώ τα απαιτούμενα ποσά θα προσδιοριστούν άμεσα με βάση σχετική αναλογιστική μελέτη.

  Β. Τη δημιουργία ενός "νέου συνταξιοδοτικού συστήματος", στο οποίο θα υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν μετά το 1992, ενώ οι υπόλοιποι θα καλύπτονται με μεταβατικές ρυθμίσεις.

  Δημοσιευμένη Εικόνα

  Σύμφωνα με το σχέδιο το νέο σύστημα συντάξεων μπορεί να "οικοδομηθεί" με τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Ενιαίο ανώτατο ποσοστό αναπλήρωσης 75% το οποίο θα καλύπτει την εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών και προαιρετικών συστημάτων σύνταξης. Το κράτος θα εξασφαλίζει ένα ποσοστό αναπλήρωσης που θα ανέρχεται στο 50% περίπου, ενώ οι πολίτες θα συμπληρώνουν το επίπεδο προστασίας μέσω των προαιρετικών προγραμμάτων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι πολίτες υπάγονται σε ένα μοναδικό ταμείο κύριας σύνταξης, σε ένα επικουρικό και προαιρετικά σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

  2. Οι κύριες συντάξεις χρηματοδοτούνται από τους εργαζομένους και τους εργοδότες (διανεμητικό σύστημα με καθορισμένες εισφορές μέθοδος Pay-As-You-Go), οι επικουρικές χρηματοδοτούνται - επίσης - από τους εργαζομένους και τους εργοδότες (πλήρης κεφαλαιοποίηση Full Funding). Οι προνοιακές παροχές παρέχονται μέσω του ΕΚΑΣ και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  3. Το νέο σύστημα κύριων συντάξεων αφορά τους ασφαλισμένους μετά το 1992, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχουν μεταβατικές ρυθμίσεις. Το νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων θα εκκινήσει εκ του μηδενός, θα αφορά όλους τους ασφαλισμένους και η έναρξη της κεφαλαιοποίησης θα ξεκινήσει με τη θέσπιση και τη λειτουργία του επικουρικού ταμείου. Τα ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα είναι προαιρετικά και μπορούν να λειτουργούν ανά επιχείρηση και κλάδο της οικονομίας ή ως ανοιχτά ταμεία.

  4. Στο νέο σύστημα των κύριων συντάξεων θα υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τον νόμο 2084/1992, με τον οποίο έχουν εναρμονιστεί οι εισφορές και οι προϋποθέσεις ασφάλισης των περισσότερων ταμείων. Τα άτομα με ηλικία άνω των 60 ετών θα παραμείνουν στο παλαιό σύστημα, ενώ για τις ενδιάμεσες ηλικίες θα εφαρμοστούν μεταβατικές ρυθμίσεις.

  5. Οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης πιστώνονται κάθε χρόνο στους ατομικούς λογαριασμούς και κεφαλαιοποιούνται με τη μέση αύξηση του ΑΕΠ. Κάθε χρόνο όλοι οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν επίσημη ενημέρωση για το ποσό του συσσωρευμένου ασφαλιστικού κεφαλαίου.

  6. Τα επαγγελματικά ταμεία οργανώνονται προαιρετικά και χρηματοδοτούνται από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους και εργοδότες (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου ως εργοδότη). Στόχος η παροχή επιπλέον συνταξιοδοτικών παροχών. Δεν υπάγονται στην κοινωνική ασφάλιση, οι παροχές τους δεν έχουν κρατική εγγύηση. Τα Ταμεία Εφάπαξ μετατρέπονται υποχρεωτικά σε επαγγελματικά ταμεία.

  Πηγή: http://www.tovima.gr...cle/?aid=737085

  • Σεπ 15 2015 07:06
  • από Engineer
 20. Έρχεται το Επενδυτικό Ταμείο Υποδομών

  Τη δημιουργία νέου Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών, ύψους 400 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, κατόπιν σειράς επαφών του αρμόδιου υπηρεσιακού υπουργού, Νίκου Χριστοδουλάκη για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

  Πιο αναλυτικά, χθες πραγματοποιήθηκε διαβούλευση αναφορικά με την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (Juncker Plan) στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Αποφασίστηκε η πλήρης ενεργοποίηση των προτάσεων της Ελλάδας για το Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο αφορά είτε σε αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις είτε σε έργα του Δημοσίου υπό τη μορφή των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο, συντονισμένα μαζί με την τραπεζική και επιχειρηματική αγορά, θα δημιουργήσει λίστα έργων για άμεση υποβολή στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ενεργοποίηση επενδύσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας έως το τέλος του έτους.

  Επίσης, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέου Επενδυτικού Ταμείου Υποδομών (Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών ΣΔΙΤ), κατά τα πρότυπα του JESSICA, ύψους 400 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και λοιπούς πόρους με παράλληλη δημιουργία θεματικών υπο-ταμείων σε τομείς όπως τουρισμού, ενέργειας, περιβάλλοντος, επιχειρηματικών πάρκων κα.

  Παράλληλα, σήμερα το πρωί ο υπουργός και ο πρόεδρος του Επενδυτικού Συμβουλίου του JESSICA, Νίκος Μαντζούφας, συναντήθηκαν με περιφερειάρχες, τράπεζες και επενδυτές που υλοποιούν επιχειρηματικές δράσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA.

  Το JESSICA ενεργοποιεί 115 εκατ. ευρώ, για υλοποίηση 25 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, σε τομείς όπως βιοενέργεια, αναβάθμιση της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, σχολικές υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, τηλεματική αστικών συγκοινωνιών, επιχειρηματικά πάρκα και λοιπά έργα.

  Ακολούθως, ο κ. Χριστοδουλάκης συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας για την επίλυση θεμάτων αποτελεσματικής ολοκλήρωσής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ενημέρωση σχετικά με τον νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών, παραγωγικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

  Ο υπουργός Οικονομίας, μεταξύ άλλων, έθεσε το ζήτημα του αιτήματος για παράταση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Επεσήμανε ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιδείξει στο παρελθόν επιφυλακτικότητα σχετικά με το ζήτημα, κυρίως λόγω των πολλών ανάλογων αιτημάτων που δέχεται και από άλλες χώρες, η παρούσα συγκυρία είναι διαφορετική και το έδαφος «πιο πρόσφορο» για την Ελλάδα για τους εξής λόγους:

  -η ύφεση έχει καταστήσει τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη σήμερα
  -πολλές περιφέρειες έχουν δεχτεί πρόσφατα επιπλέον πιέσεις λόγω της μεγάλης εισροής προσφύγων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
  -τα capital controls έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία των έργων.

  Ο κ. Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε τέλος, στην ανάγκη το επόμενο ΕΣΠΑ να αποτελέσει το «ΕΣΠΑ της κρίσης», τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων και αναθεώρησής τους με βάση τα νέα στοιχεία όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης.

  Πηγή: http://www.ypodomes....ταμείο-υποδομών

  • Σεπ 12 2015 07:29
  • από Engineer