Μετάβαση στο περιεχόμενο
Πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να δείτε επιπλέον πληροφορίες και να επικοινωνήσετε με τον πωλητή!
THIS ADVERT HAS EXPIRED!

Macrotest 5035 πολυόργανο μετρήσεων

  • Τιμή NO VALUE SPECIFIED
1 Question
349 views

Περιγραφή

Ζητείται HT MACROTEST 5035, το πολυόργανο μετρήσεων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384,
για την πραγματοποίηση των μτερήσεων που είναι απαραίτητες για την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).Recommended Questions


Guest
This advert is now closed to further questions.

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.