Jump to content
You need to be logged in to see additionnal information and be able to contact the advertiser!
THIS ADVERT HAS EXPIRED!

i-spirit Hλεκτρονική τιμολόγηση για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και τον κλάδο των κατασκευών

i-spirit Hλεκτρονική τιμολόγηση για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και τον κλάδο των κατασκευών

80.00 EUR


  • Price 80.00 EUR
0 Offers
0 Questions
0 views

Description

Το κόστος της εφαρμογής για την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία ξεκινάει από 80€ και περιλαμβάνει τον χρήστη επιχείρηση, τον χρήστη λογιστή, την εγκατάσταση, προσαρμογή, εκπαίδευση και υποστήριξη της οντότητας και του λογιστικού γραφείου. Παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν δοκιμή της εφαρμογής για 20 ημέρες με δοκιμαστικά δεδομένα με πλήρη υποστήριξη από την i-spirit® Software
  

Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ MYDATA ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ QRCODE ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ωρεάν δοκιμή

Σκανάρωντας το παραστατικό με την κάμερα του κινητού θα διαπιστώνει ο λήπτης, ο λογιστής και ο έλεγχος αν έχει διαβιβαστεί εμπρόθεσμα και θα καταλαβαίνει ότι έχει δηλωθεί στην #myDATA.

 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α

 

Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χωρίς την χρήση παραλείψεων αποκλίσεων ή τροποποιητικής δήλωσης η αλλαγή ποσών που έχει αναρτήσει η προσυμπληρωμένη δήλωση Φ.Π.Α

 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.

 

Τέλος στην ταλαιπωρία των λογιστών για τους χαρακτηρισμούς αγορών και εξόδων προσπαθεί να δώσει το ΥπΟικ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτόματο χαρακτηρισμό αγορών εξόδων. Ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τον ρόλο του λογιστή τοποθετώντας τον ως το κεντρικό πρόσωπο κατεβάζοντας στο μηδέν το όριο χαρακτηρισμών Ε3 καθιστώντας υποχρεωτική την #υπογραφή_λογιστή. Ο τελικός έλεγχος και οι διορθώσεις θα είναι που είναι η ουσιαστική του δουλειά θα μπορούν να γίνουν στην #myDATA μαζικά με 17ρια πριν το Ε3 και την υποβολή δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο ο #Λογιστής θα κάνει την ελεγκτική του δουλειά χωρίς πολυπλοκότητα και χαμένο χρόνο.

 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΤΑ P.O.S ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΡΤΩΝ.

 

Το μέτρο περιλαμβάνει όλα τα P.O.S (φυσικά ή virtual). Εμπλέκει και την 1002.ΠΟΛ. εν αναμονή διευκρινίσεων.

 

ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΗΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ #MYDATA

 

Αλλάζει η τεχνολογία των Φ.Η.Μ και από ΕΑΦΔΣΣ γίνονται «ΦΗΜΑΣ » και «ΦΗΜΑΣ εστιατορίου» για να υποστηρίξουν την διαβίβαση της σύνοψης και των χαρακτηρισμών στην myDATA. Εν αναμονή επιδότησής ώστε να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις. Εναλλακτικά οι Φ.Η.Μ δύναται να αντικατασταθούν με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Μέσω παρόχου υποχρεωτικά θα γίνεται η διαβίβαση των παραστατικών χονδρικής και διακίνησης κατά το 2ο εξάμηνο του 2024. Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις B2G θα ενεργοποιηθεί σε περισσότερους φορείς δημοσίου. Το μέτρο εξετάζεται να εφαρμοστεί Πανευρωπαϊκά. Τα b2c παραστατικά σχεδιάζεται να γίνουν αντικριζόμενα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της pepool.

 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

Η διακίνηση των εμπορευμάτων θα αναφέρεται αναλυτικά στο «Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής» και θα έχει προηγηθεί η διαβίβασή του στην #myDATA. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το μέτρο ενεργοποιεί όλα τα παραστατικά διακίνησης που αναφέρονται από την Α.1138 σήμερα ως «μη ενεργά για μελλοντική χρήση».

 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ I-SPIRIT ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση για όλους Η i-spirit Software «Invoicesoft S.M.P.» Έχει καθιερώσει Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO / IEC 27001 για την κατασκευή Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση Λογισμικού και την φύλαξη, αναπαραγωγή #ηλεκτρονικών_τιμολογίων και προϊόντων ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την διαβιβαση τους στην myDATA. Έχει προστεθεί η χρήση διαβίβασης μέσω παρόχου.
Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής με Παραστατικά διακίνησης και Αποθήκης Έχει αναπτύξει και είναι έτοιμη να παραδώσει #mobile_app για την έκδοση ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής και πολλών άλλων λειτουργιών (mobile ταμειακή με διαβίβαση από πάροχο, έκδοση στοιχείων Α.Π.Υ κοκ). Παρέχει ήδη την δυνατότητα διαχείρισης αποθήκης και εισαγωγής φυσικής απογραφής με ένα click, για να υποδεχτεί την υποχρέωση του «ηλεκτρονικού δελτίου».
Σύνδεση P.O.S και Φ.Η.Μ Έχει συνδέσει την εφαρμογή της ήδη τα P.O.S των μεγαλύτερων providers της Ελληνικής αγοράς και με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές Φ.Η.Μ
Προσυμπληρωμένες δηλώσεις Φ.Π.Α και αλλαγές. Έχουν συμπεριληφθεί τα παραστατικά παράλειψης & απόκλισης και των λογιστικών εγγραφών (17ρια) για άμεσες αλλαγές μέσα από την εμπορική εφαρμογή ώστε η μελλοντικά «κλειδωμένη δήλωση Φ.Π.Α» να διορθώνεται ακαριαία από τον «χρήστη λογιστή».
Το QRcode στα παραστατικά προς διαβίβαση έχει υλοποιηθεί.
Η επιχείρηση και το λογιστήριο μπορούν να συνεργάζονται ακόμα περισσότερο. Πολλοί ταυτόχρονοι χρήστες με ασφάλεια της A.W.S και των windows #ispirit_hybrid_technology τοπικά ή στους servers της amazon έχει υλοποιηθεί και είναι προς παράδοση.
 


Recommended Questions

There are no questions to display.

Guest
This advert is now closed to further questions.×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.