Μετάβαση στο περιεχόμενο

10. Διαχείριση Έργων - Εκτιμήσεις - Πραγματογνωμοσύνες


Sub Category  

3 files

 1. Επιμέτρηση στέγης

  Μία απόπειρα.
  Νομίζω οτι το ελάχιστο αυτού του αρχείου είναι ότι είναι αποτυπωμένα σχεδόν όλα τα υλικά της στέγης, ενδεχομένως να μην πληροί τα κριτήρια για να μπορεί να ανεβεί αυτό το αρχείο.

  1.165 downloads

  6 comments

  Ενημερώθηκε

 2. Συμφωνητικό Συμβούλου μηχανικού με εργοδότη

  Συμφωνητικό Συμβούλου μηχανικού με εργοδότη

  1.378 downloads

  11 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Ιδιωτικό συμφωνητικό εργολαβίας εσωτερικού χώρου

  Ιδιωτικό συμφωνητικό εργολαβίας εσωτερικού χώρου

  1.563 downloads

  15 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.