Jump to content

1.1 Λογισμικό

61 files

 1. ΓΠΣ Λάρισας

  Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΓΠΣ Λάρισας (Ζώνες) σε Google Earth

  507 downloads

  3 comments

  Updated

 2. Κατάτμηση γεωτεμαχίου σε AutoCAD

  Κατατέμνει μια κλειστή polyline σε τμήματα.
   
  Σώστε το στο φάκελλο Program Files\AutoCAD\Support και φορτώστε με (load"divarea") Αν θέλετε να φορτώνεται
   
  αυτόματα με κάθε νέο σχέδιο ως νέα εντολή, μπορείτε να δηλώσετε το αρχείο με την εντολή appload και να το
   
  προσθέσετε στη startup suit.
   
  Εκτελείται με πληκτρολόγηση divarea στη γραμμή εντολών. Ακολουθούν οδηγίες στα Αγγλικά μου (το είχα ανεβάσει σε αγγλόφωνο σάιτ) υποθέτω πως ήταν και είναι κατανοητές.
   
  Suppose that you have to split a big part into 2, 3, 4 (even works for 5.014)
  or you want to cut a smaller part out of the parent one.
   
  All you need is a closed polyline to define the parent part.
   
  Load the utility, after placing it into an appropriate folder,
  let's say \Program Files\AutoCAD\Support, invoke "APPLOAD" command
  or invoke (LOAD"DIVAREA") and run it by entering DIVAREA.
   
   
  For proper execution please note that:
   
  1. The area which is enclosed by the poly must be free of
  entities which could cause unexpected behaviour of the invoked BOUNDARY
  command (this command is the key to this routine). Erase or Freeze all lines,
  polylines, circles, etc.inside the lwpoly. Text, nodes and attribs may not interfere with the execution.
   
  2. The division line must cross the boundary polyline, is totaly imaginary, you must not draw it,
  let the routine draw it, you have to just indicate its endpoints
  (you may have to draw auxilliary entities before you invoke the command DIVAREA)
   
  3. Bear in mind that this division line will be automatically rotated (or be offseted) so
  neither of its endpoints should be inside the boundary, at any moment, or else the result will be unexpected.
   
  4. An easy way to help things is to indicate the two end-points as far out from the boundary as possible,
  not exceeding of course, your current visibe area.
   
  5. The only exception is for the fixed point, in case that you prefer "F" rather than "C" as an answer in the
  relevant question. Fixed point must be on or outside the polyline, never inside.
   
  6. Next, pick a point into the part which will obtain the desired area.
  You have to indicate into it, not on the boundary and as far from division line as possible,
  so this point will not be outside of the desired part while the division line is moving towards the point.
   
  7. Finally, you have to indicate the remaining part, exactly by the same way, far from division line and into the
  remaining part.
   
  8. For better area approximation you can open with an editor the lisp file and decrease local vars stp2 and stp1
  as desired. Note that decreasing causes a significant delay to the routine final aproximation.

  1,331 downloads

  1 comment

  Submitted

 3. Dikth.lsp Διαστασιολόγηση

  Ρουτίνα Lisp για AutoCAD, γράφει διαστάσεις επί πλευρών.
   
  Ένας εναλλακτικός τρόπος διαστασιολόγησης που ανακουφίζει ένα κτηματολογικό ή τοπογραφικό διάγραμμα απ τις περιττές γραμμές διαστασιολόγησης της απλής εντολής DIM που περιπλέκουν την αναγνωσιμότητα του διαγράμματος.
   
  Σώστε το στο φάκελλο Program Files\AutoCAD\Support και φορτώστε με (load"dikth") Αν θέλετε να φορτώνεται αυτόματα με κάθε νέο σχέδιο ως νέα εντολή, μπορείτε να δηλώσετε το αρχείο με την εντολή appload και να το προσθέσετε στη startup suit.
   
  Εκτελείται με πληκτρολόγηση dikth στη γραμμή εντολών.
   
  Επιλέγεις κλίμακα σχεδίασης, κλικ στην αρχή, κλικ στο τέλος γραμμής και κλικ στο σημείο που θέλεις να γραφτεί το label. Δε χρειάζεται προ-φορτωμένο osnap, επιλέγει κατάλληλο osnap η ρουτίνα.
   
  Δουλεύει και χωρίς να υπάρχει σχεδιασμένη γραμμή, ουσιαστικά αποτιμά το άνυσμα που ορίζουν τα κλικ και γράφει το μέτρο του με label (2 δεκαδικών) προσανατολισμένο κατάλληλα σε σχέση με τη διεύθυνση του ανύσματος.

  1,087 downloads

  6 comments

  Updated

 4. KorKTH.lsp

  Σε κλειστή polyline AutoCAD εκτελεί αυτόματη αύξουσα ονομασία κορυφών (Ελληνικό αλφάβητο), συντάσσει Πίνακα Συντεταγμένων και Αποστάσεων μεταξύ και αναγράφει τις αποστάσεις μεταξύ κορυφών πάνω στις πλευρές. Η ονοματοδοσία μπορεί να είναι του τύπου Α,Β,Γ,Δ,... ή τύπου κΑ,κΒ,κΓ,... ή τύπου Ακ,Βκ,Γκ,... όπου κ οποιοσδήποτε ASCII χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων.
   
  Το σώζετε στον \Program Files\AutoCAD\Support
   
  Φορτώνεται με (load"korkth")
   
  Τρέχει σαν εντολή korkth απ τη γραμμή εντολών. Αν θέλετε να το φορτώνει αυτόματα σε κάθε νέο σχέδιο τότε μέσω της appload προσθέτετε το αρχείο korkth.lsp στο startup suit.
   
  Γλιτώνετε μπόλικη δουλειά...

  1,387 downloads

  19 comments

  Submitted

 5. PlotCSV.lsp

  Ρουτίνα σχεδιασμού στο AutoCAD ταχυμετρικών σημείων.
  Διαβάζει ένα αρχείο ASCII tτύπου CSV (Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα) και σχεδιάζει στο τρέχον UCS :
  α. μια οντότητα κειμένου (text object) για τα υψόμετρα των σημείων σ' ένα καθορισμένο από το χρήστη επίπεδο σχεδίασης (layer) με στοίχιση center.
  β. μια οντότητα κειμένου (text object) για τους αύξοντες αριθμούς των σημείων στο ίδιο ή σε άλλο επίπεδο
  γ. ένα node για κάθε αύξοντα αριθμό-αντικείμενο στο αντίστοιχο layer στα ακριβή X και Y
  δ. ένα node για κάθε υψόμετρο-αντικείμενο στο αντίστοιχο layer επίσης,στα ακριβή X και Y
  Συνολικά σχεδιάζονται δηλαδή 4 αντικείμενα για κάθε ταχυμετρικό σημείο.
  Όλα τα ως άνω αντικείμενα είναι συνεπίπεδα, με υψόμετρο Ζ = 0.
   
  Η ακριβής μορφή ενός τέτοιου αρχείου CSV ASCII πρέπει να είναι:
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  .
  .
  .
  Σημείο nr, X, Y, H (CRLF)
  (EOF)

  1,004 downloads

  3 comments

  Submitted

 6. Κάνναβος Canavos .lsp

  Ρουτίνα σχεδιασμού καννάβου στο AutoCAD. Σώστε το στο φάκελλο \AutoCAD\Support και φορτώστε με (load"canavos") Αν θέλετε να φορτώνεται αυτόματα με κάθε νέο σχέδιο ως νέα εντολή, μπορείτε να δηλώσετε το αρχείο με την εντολή appload και να το προσθέσετε στη startup suit.
   
  Εκτελείται με πληκτρολόγηση canavos στη γραμμή εντολών.
   
  Ζητάει αρχικά να του πείτε την κλίμακα που σκοπεύετε να σχεδιάσετε το σχέδιο (βάλτε τον παρονομαστή μόνο).
   
  Στη συνέχεια ζητάει το πλήθος καννάβων κατά Χ και μετά κατά Ψ.
   
  Τέλος, πληκτρολογήστε (ή κλικάρετε αν έχετε κατάλληλο snap) την κάτω αριστερή γωνία των καννάβων. Εννοείται πως πρέπει να είναι ζεύγος ακεραίων τιμών αναλόγων της κλίμακας, δηλ για κλίμακα 1:500 πρέπει να είναι ακέραια πολλαπλάσια των 50 μέτρων, για 1:1000 των 100 μέτρων κλπ.

  2,131 downloads

  12 comments

  Updated

 7. Υπολογισμός συντελεστή κλίμακας ΕΓΣΑ 87

  Υπολογισμός συντελεστή κλίμακας ΕΓΣΑ 87

  3,097 downloads

  19 comments

  Submitted

 8. Τριγωνομετρικά Κρήτης σε .kml

  Τριγωνομετρικά Κρήτης σε .kml για το Google Earth

  273 downloads

  1 comment

  Submitted

 9. Αμοιβή τοπογραφικού

  Υπολογισμός αμοιβής τοπογραφικού με βάση το πινάκιο του Ν 3316

  3,276 downloads

  8 comments

  Submitted

 10. CoordGR

  6,678 downloads

  28 comments

  Submitted

 11. Διανομή φύλλων χάρτη ΓΥΣ σε .kml

  Διανομή φύλλων χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:5000 μορφή αρχείου .kml (Google Earth).

  8,235 downloads

  26 comments

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.