Jump to content

1.1 Λογισμικό

62 files

 1. Toposynt 2021 - Πίνακας Συντεταγμένων και διαστασιολόγηση POLYLINE - Ανανεωμένο με τη χρήση μη-ASCII ελληνικών (που απαιτεί το AutoCAD ≥ 2021)

  Ανανέωση του τελευταίου Toposynt με τη χρήση μη-ASCII για το ελληνικό αλφάβητο σημείων διότι απαιτείται από το τελευταίο AutoCAD. Επίσης έγιναν μικροδιορθώσεις, και το formatting έγινε indent με το Visual Studio Code.
  Σημειώσεις: Ως font style χρησιμοποιεί το επί του παρόντος επιλεγμένο και λειτουργεί καλύτερα χωρίς annotative style ή/και με height 0. Ξεκίνησα να προσθέσω ρυθμίσεις σταθερές ως επιλογή για να μην επιλέγεις κάθε φορά π.χ. "γράμματα ναι/σημεία ναι/δεκαδικά #" αλλά έμεινε ως TODO. Επίσης: α) Οι PLINE καλό είναι να είναι ορθά κλειστές με το property "closed" και όχι κυριολεκτικά να συμπίπτει το τελευταίο με το πρώτο σημείο γιατί χαλάει η τελευταία σειρά του πίνακα (ή και η περίμετρος) β) Ενδεχομένως λόγω AutoCAD bug το 'Linetype generation' property πρέπει να είναι OFF για να τυπωθεί ξανά το πρώτο σημείο στον πίνακα γ) Εάν θέλετε να έχουν αντίστροφη αρίθμηση τα σύμβολα τρέξτε REVERSE στο PLINE.
  Χρήση:
  1) APPLOAD -> τρέχουμε το αρχείο (ή με (load "toposynt.lsp") αν είναι στο path)
  2) TPS ή TOPOSYNT (και επιλέγουμε μία POLYLINE (και μόνο αυτό)
  3) Ακολουθάμε τις ερωτήσεις

  232 downloads

  7 comments

  Updated

 2. BuildDXF

  Περιγραφή
  Δημιουργία dxf αρχείου μέσω δέσμης εντολών που καταχωρούνται, μαζί με τα αντίστοιχα ορίσματα, στα κελιά λογιστικού φύλλου. Τρέχει σε LibreOffice και χρειάζεται να επιτρέπεται η εκτέλεση μακροεντολών (Tools -> Options -> LibreOffice  -> Security -> Macro Security -> Medium).
   
  Γρήγορες οδηγίες
  Αντιγραφή κελιών στήλης Ι από Ι2 μέχρι το κελί που αντιστοιχεί στην εντολή END της κολόνας Α.
  Άνοιξε νέο αρχείο: ctrl + n
  Ειδική επικόλληση μόνο κείμενο: Edit -> Paste special -> Paste only text
  Σώσιμο: File -> Save as -> Save as type = Text CSV
                              -> File name = Untitled.dxf
                              -> Save
                                  Field Options -> String delimiter = κενό (σβήσε ότι υπάρχει)
  Σημειώσεις
  Φροντίστε να μην υπάρχει ασυμβατότητα στο σύμβολο των δεκαδικών. Για παράδειγμα στο LibreOffice να έχει οριστεί το ',' (ορίζεται στο Tools -> Options -> Language Settings -> Languages) ενώ το AutoCAD να περιμένει το '.'. Στις νεότερες εκδόσεις του LibreOffice τα κελιά της κολόνας Ι πρέπει να αντιγράφονται 1 κάθε φορά στο txt αρχείο (και όχι επιλογή όλων και με μιας επικόλληση στο txt).

  229 downloads

  3 comments

  Updated

 3. ΤDTRANS

  Το πρόγραμμα 3D_TRANS είναι γραμμένο σε matlab και επιτρέπει το μετασχηματισμό ομοιότητας στις τρεις διαστάσεις. Τελικά αποτελέσματα είναι οι παράμετροι μετασχηματισμού και οι ακρίβειες τους.
   
  Διαδικασία: πρέπει να δημιουργηθούν αρχικά 2 αρχεία: το initial_system.m που θα αναφέρεται στο αρχικό σύστημα και το final_system.m που θα αναφέρεται στο τελικό. Κάθε αρχείο περιέχει 4 στήλες (κωδικός, Χ,Υ,Ζ) για οσα σημεία επιθυμείται ο μετασχηματισμός.
   
  Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το πλήθος και το είδος των παραμέτρων μετασχηματισμού που τα συνδέουν:
   
  -7 (3 μεταθέδεις, 3 στροφές και κλίμακα)
  -6 (3 μεταθέδεις και 3 στροφές )
  -3 (3 μεταθέσεις)
   
  Στην οθόνη εμφανίζονται οι εκτιμώμενες παράμετροι (x) καθώς και οι αντίστοιχες ακρίβειες (sx).
   
  Οι τιμές των μεταθέσεων είναι σε μέτρα, των στροφών σε ακτίνια και της κλίμακας σε ppm (10^-6)

  220 downloads

  0 comments

  Submitted

 4. Αλλαγή Κέντρου Φύλλου Χάρτη Προβολής Hatt

  Αλλαγή Κέντρου Φύλλου Χάρτη Προβολής Hatt
  Πρόκειται για εφαρμογή σε περιβάλλον excel, που σκοπό έχει να "μετασχηματίζονται" οι συντεταγμένες με βάση τα διάφορα κέντρα φύλλων χάρτη της προβολής Hatt. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις (και όχι συντελεστές) που περιγράφονται στο βιβλίο "Γεωμετρική Γεωδαισία" του Δασκάλου Α.Φωτίου. Το δημιούργησα ως ένα εργαλείο που θα μπορεί να βοηθήσει στις αλλαγές ΚΦΧ των διανομών ΥΓ. Λόγω της τότε "αυτοματοποίησης" (πίνακες Ρίζου) ενδέχεται να παρουσιαστούν αποκλίσεις εκατοστών σε σχέση με αποτελέσματα προηγούμενων δεκαετιών. Τέλος, επειδή δεν έχω περάσει κάποιο μήνυμα σφάλματος, ο χρήστης θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τους κανόνες μετάβασης στα Φύλλα Χάρτη (μικρά και μεγάλα), ειδάλλως θα λάβει εσφαλμένα αποτελέσματα και συντεταγμένες κοντά στο Θεό.
  Για παρατηρήσεις, κράξιμο, κατσάδες ή οτιδήποτε άλλο: [email protected]
   
   

  217 downloads

  0 comments

  Submitted

 5. HGRStoWGS84

  Το HGRStoWGS84 είναι ένα εκτελέσιμο matlab script για τον -μαζικό- μετασχηματισμό των γεωδαιτικών συντεταγμένων από το ΕΓΣΑ87 στο WGS84 (ένα παγκόσμιο σύστημα αναφοράς), σύμφωνα με τους τύπους που δημοσιεύτηκαν από τον καθηγτή Βέη το 1994.


  Παρατηρήσεις:

  1. Αφορά μετασχηματισμό αρκρίβειας όχι καλύτερης από 1 μέτρo-
  2. Διαβάστε τις οδηγίες που δίνονται για να καταλάβετε τα αρχεία και την μορφή που θα βάζετε.

  Σε περίπτωση σφαλμάτων, παρακαλώ ειδοποιήστε

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επίσημο εργαλείο μετασχηματισμού.

  179 downloads

  3 comments

  Submitted

 6. P-PN - Z

  Το αρχείο P-PN.lsp με λειτουργία εισαγωγής ΚΑΙ υψομέτρου στα σημεία. 
  "Φορτώνεται" όπως όλα τα lisp αρχεία του AutoCAD.

  179 downloads

  3 comments

  Submitted

 7. SplitArea.vlx

  Απλή ρουτίνα κατάτμησης πολύγωνου.

  Είναι η free έκδοση του κατατμεί στα 2, το κατέβασα απο το CADStudio και το δίνω σε όλους του συνάδελφους. Για κατάτμηση σε πιο πολλά κομμάτια θα πρέπει να τους πληρώσετε.
  Βάλτε το στον Support φάκελο του AutoCAD μέσα στα Program Files. Φορτώστε με ΑPPLOAD και τρέξτε το γράφοντας splitarea. Aπλα θυμηθείτε να κλείσετε το πολύγωνο με την εντολή
  CLOSE.

  163 downloads

  0 comments

  Submitted

 8. 2D_SIM_TRANS

  ένα matlab script για την εφαρμογή του 2Δ μετασχηματισμού ομοιότητας μεταξύ κοινών συντεταγμένων που αναφέροναι σε δύο διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

  146 downloads

  3 comments

  Updated

 9. Hash reg

  Η καλύτερη λύση που βρήκα για την παραγωγή HASH SHA512 που ζητάει το κτηματολογιο για τα τοπογραφικά είναι η εξής:
  κατεβάζετε το αρχείο το τρέχετε με διπλό κλικ και το UAC απενεργοποιημένο
  αυτό τροποποιεί το registry και προσθέτει στο δεξί κλικ εντολή για την παραγωγή SHA512 το οποιο φαίνεται στο shell των windows

  142 downloads

  5 comments

  Updated

 10. Γεωδύσσεια για Android. Προβολικά συστήματα στον Ελλαδικό Χώρο.

  https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.geodyssey
  Δυνατότητες εφαρμογής:
  Εύρεση συντεταγμένων σημείων στον Ελλαδικό χώρο, σε όλα τα Προβολικά Συστήματα Αναφοράς (ΕΓΣΑ87, Hatt, ΤΜ3, UTM, HTRS89,  WGS84).
  Μετρήση αποστάσεων και υπολογισμός εμβαδων πάνω στους διαθέσιμους χάρτες υποβάθρου (OpenStreetMap, Google Maps, Αεροφωτογραφίες Κτηματολογίου)
  Αποθήκευση των σημείων στην προσωρινή μνήμη (Clipboard) του κινητού με στόχο την επικόλληση τους(Paste) σε επεξεργάσιμη μορφή  από προγράμματα ή εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου (Text Editors). 

  123 downloads

  0 comments

  Submitted

 11. Μετατροπή NMEA σε Lat Long H

  Script για την μετατροπή NMEA αρχείου σε Lat Long H

  79 downloads

  0 comments

  Updated

 12. 1D_TRANS

  Ένα matlab script για τον βέλτιστο μετασχηματισμό υψομέτρων ανάμεσα σε δύο συστήματα/πλαίσια αναφοράς:

  1. Χρησιμοποιεί την εξίσωση επιπέδου για να απορροφήσει τα συστηματικά σφάλματα.

  μοντέλο: Η(B) - H(A) = aX + bY +c

  εκτιμώνται οι παράμετροι a, b και c

  2. Χρειαζόμαστε δύο αρχεία .txt (για τα δύο συστήματα/πλαίσια αναφοράς) με τα κοινά σημεία. Η δομή των αρχείων θα είναι : κωδικός, Χ, Υ, υψόμετρα (οι συτεταγμένες σε μέτρα).
  3. Μετασχηματίζει τα υψόμετρα του πρώτου συστήματος αναφοράς στο δεύτερο.

  Πρόταση: π.χ. από HEPOS να θεωρούνται το αρχικό σύστημα αναφοράς και σε ΕΓΣΑ87 το δεύτερο. Με αυτό τον τρόπο εκτιμώνται οι παράμετροι μετασχηματισμού.

  4. Με βάση τις παραμέτρους μετασχηματισμού, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει τα υψόμετρα στο τελικό πλάσιο αναφοράς.

  Περιμένω σχόλια

  42 downloads

  1 comment

  Submitted

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.