Μετάβαση στο περιεχόμενο

5 files

 1. Κατάρτιση ενεργειακών επιθεωρητών - ΔΕ - ΔΚ

  Οι θεματικές ενότητες ΔΕ και ΔΚ του ΤΕΕ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, χωρίς το γκρι φόντο (για καλύτερη εκτύπωση).

  478 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 2. Φ.Ε.Κ. 344_20-6-2009

  Έγκριση ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από 24.5.1985 π.δ. (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια των οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ιδίου π.δ. και των διατάξεων του άρθρου 7 του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181/τ.Δ΄/1985).

  133 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 3. Βασική Αδειοδοτική Διαδικασία Αιολικών Πάρκων

  Ενα απλό διάγραμμα με τα βασικά βήματα αδειοδότησης αιολικών πάρκων.

  449 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 4. Απάντηση για Φ/Β 19334/18-5-2009

  Απάντηση για Φ/Β 19334/18-5-2009

  275 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 5. Ν.3851/10(ΦΕΚ 85/Α/4-6-10) - Ανάπτυξη ΑΠΕ

  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  310 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.