Μετάβαση στο περιεχόμενο

17 files

 1. Όρια δικτύου Natura 2000 v30 σε αρχείο DWG

  Αρχείο DWG (Autocad 2010) με τα όρια του δικτύου Natura 2000 (ver30 - Απρίλιος 2018) σε προβολή ΕΓΣΑ '87
   
  Τα αρχικά δεδομένα προέρχονται από το παρακάτω αρχείο GIS που έχει αναρτηθεί στον ιστοτόπο του ΥΠΕΝ.
  Διανυσματικά αρχεία των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura 2000.

  627 downloads

  7 comments

  Υποβλήθηκε

 2. Όρια και ζώνες δικτύου Natura 2000

  Το αρχείο περιλαμβάνει τα όρια και δεδομένα των περιοχών Natura 2000 με τις αλλαγές Απριλίου 2018:
   
  – Αρχείο των περιγραφικών δεδομένων Natura 2000 – Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων.
   
  – Εφαρμογή προβολής και εκτύπωσης των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων των περιοχών.
   
  Δυανυσματικά
   
  – Διανυσματικά αρχεία των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura 2000: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oLV9E7edsxc%3D&tabid=37&language=el-GR
   
  – Διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων εντός των περιοχών Natura 2000: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=txXACYhOLPI%3D&tabid=37&language=el-GR

  216 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 3. Χρήσιμες πληροφορίες για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευή δρόμων

  Πρόκειται για μια συλλογή πολύ χρήσιμων πληροφοριών για όσους ασχολούνται με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή δρόμων.
   
  Περιλαμβάνει τα παρακάτω αρχεία:
  Guidelines on the Implementation of Landscape Treatment on National Road Schemes in Ireland. 1MB
  Guidelines for the Treatment of Air Quality During the Planning and Construction of National Road Schemes (May 2011) 2MB
  Environmental Impact Assessment of National Road Schemes - A Practical Guide 1.37 MB
  A Guide to Landscape Treatments for National Road Schemes in Ireland 4.13 MB
  Best Practice Guidelines for the Conservation of Bats in the Planning of National Road Schemes 991 KB
  Guidelines for Assessment of Ecological Impacts of National Road Schemes 1.2 MB
  Ecological Surveying Techniques for Protected Flora and Fauna 4 MB
  Guidelines on Procedures for Assessment and Treatment of Geology, Hydrology and Hydrogeology for National Road Scheme 7 MB
  Guidelines for the Treatment of Noise and Vibration in National Road Schemes - Revision 1, October 2004 1.23 MB
  Guidelines for the Assessment of Architectural Heritage and National Road Schemes 1.04 MB
  Guidelines for the Assessment of Archaeological Heritage Impact of National Road Schemes 1.27 MB

  Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία και εδώ: http://www.nra.ie/Publications/Environment/#d.en.3463'>http://www.nra.ie/Publications/Environment/#d.en.3463
   
  Πηγή: National Roads Authority - http://www.nra.ie/

  705 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 4. Περιοχές της σύμβασης Ramsar (kmz)

  Οι περιοχές που ανήκουν στον κατάλογο της Σύμβασης Ramsar
   
  Αρχείο .kmz (google earth)
   
  Η σύμβαση για τους Υγροβιότοπους Διεθνούς Σημασίας υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1971. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση και την επικύρωσε με το Ν.Δ.191/74.

  376 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 5. ΜΠΕ Πλυντηρίου-Λιπαντηρίου ΙΧ Αυτοκινήτων

  ΜΠΕ Πλυντηρίου-Λιπαντηρίου ΙΧ Αυτοκινήτων
   
  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΜΠΕ Πλυντηρίου-Λιπαντηρίου ΙΧ Αυτοκινήτων με κατάστημα.

  562 downloads

  6 comments

  Υποβλήθηκε

 6. ΜΠΕ ελαιοτριβείου

  ΜΠΕ ελαιοτριβείου

  688 downloads

  7 comments

  Υποβλήθηκε

 7. ΜΠΕ Συνεργείου Επισκευής & Συντήρησης Επιβατηγών Αυτοκινήτων

  ΜΠΕ Συνεργείου Επισκευής & Συντήρησης Επιβατηγών Αυτοκινήτων (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΒΑΦΕΑΣ – ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)

  585 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 8. Τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  Τεχνικές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  641 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 9. Οδηγός εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας και ασφαλείας ΧΥΤΑ

  Οδηγός εσωτερικού ελέγχου λειτουργίας και ασφαλείας χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων

  126 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 10. Πρότυπο Κανονισμών Ύδρευσης - Αποχέτεσης

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ
   
  Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  1.Άρθρο 1º : Αντικείμενο του Κανονισμού
   
  2.Άρθρο 2º : i)Γενικοί Όροι
  ii) Βασικές έννοιες
   
  Β.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
   
  3.Άρθρο 3ο : Αγωγοί
   
  4.Άρθρο 4ο : Παροχές
   
  5.Άρθρο 5ο : Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής
   
  6.Άρθρο 6º : Υδρομετρητές
   
  7.Άρθρο 7º : Χώρος υδρομετρητών
   
  8.Άρθρο 8ο : Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
   
  Γ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
   
  9.Άρθρο 9º : Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
   
  10.Άρθρο 10 : Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
   
  11.Άρθρο 11ο : Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
   
  12.Άρθρο 12ο :Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου
   
  13.Άρθρο 13ο :Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου ………… και Κοινωφελών
  Οργανισμών
   
  Δ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
   
  14.Άρθρο 14ο :Δαπάνη και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης
   
  15.Άρθρο 15ο : Δαπάνη Μεταφοράς, Μετατροπής, Μετατόπισης της Παροχής
  και Επέκτασης Αγωγού
   
  16.Άρθρο 16ο :Εγγύηση χρήσης υδρομετρητή
   
  17.Άρθρο 17ο : Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής.
   
  18.Άρθρο 18ο : Διακοπή – Αφαίρεση παροχών
   
  19.Άρθρο 19ο : Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών
   
  20.Άρθρο 20ο : Ιδιοκτήτης
   
  Ε.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   
  21.Άρθρο 21ο : Γενικά
   
  22.Άρθρο 22ο : Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις
   
  23.Άρθρο 23ο : Υγιεινολογικές διατάξεις
   
  24.Άρθρο 24ο : Τελικές Διατάξεις
   
  (ΙΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ
   
  Άρθρο 1ο : Αντικείμενο του Κανονισμού
   
  Άρθρο 2ο : Σύστημα Αποχέτευσης
   
  Άρθρο 3ο : Βασικές έννοιες
   
  Άρθρο 4ο : Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών
   
  Άρθρο 5ο : Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων
   
  Άρθρο 6ο : Αριθμός παροχών αποχέτευσης
   
  Άρθρο 7ο : Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών
   
  Άρθρο 8ο : Αποχετευόμενα υγρά
   
  Άρθρο 9ο : Έλεγχος εγκαταστάσεων
   
  Άρθρο 10ο : Χορήγηση αδειών για σύνδεση
   
  Άρθρο 11ο : Δαπάνες και τέλη
   
  Άρθρο 12ο : Κυρώσεις
   
  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
   
  (III) ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝAΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   
  Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
   
  Άρθρο 2ο : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
   
  Άρθρο 3ο : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
   
  Άρθρο 4ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   
  Άρθρο 5ο : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ
   
  Άρθρο 6ο : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
   
  (IV) ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ
  (V) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Μ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

  568 downloads

  1 comment

  Υποβλήθηκε

 11. Υπολογισμός δεξαμενής αποθήκευσης λυμάτων

  Μελέτη υπολογισμού χωρητικότητας στεγανής δεξαμενής αποθήκευσης λυμάτων για κατοικία

  697 downloads

  4 comments

  Υποβλήθηκε

 12. ΜΠΕ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκμετάλλευσης λατομείου

  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου

  383 downloads

  2 comments

  Ενημερώθηκε

 13. ΜΠΕ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξενοδοχείου

  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξενοδοχείου

  665 downloads

  3 comments

  Ενημερώθηκε

 14. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σε Word

  Οι πρότυπες περιβαλλοντικές από μεταφορά από το pdf. Καλό είναι να τσεκάρουμε εάν λείπει καμιά λέξη-γραμμή , γιατί καμιά φορά από την μεταφορά από pdf χάνονται. Αν και το έχω ελέγξει πάντως....

  1.307 downloads

  7 comments

  Ενημερώθηκε

 15. ΜΠΕ Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων-Λιπαντηρίου Αυτοκινήτων

  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων-Λιπαντηρίου Αυτοκινήτων

  1.054 downloads

  13 comments

  Υποβλήθηκε

 16. Όρια δικτύου Natura 2000 σε .shp (shape files)

  Όρια ζωνών του δικτύου Natura 2000.
   
  Τα αρχεία είναι shapefile και χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα GIS για την χρήση τους (ArcGIS, Mapinfo,κτλ. κτλ.)

  502 downloads

  0 comments

  Υποβλήθηκε

 17. Mελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον

  GEOINVEST LTD - ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Αpplied Geology - Geotechnics - Environmental Engineering (Uploaded by eleni tziaferi)

  1.659 downloads

  3 comments

  Υποβλήθηκε

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.