Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σχετικά με αυτό το αρχείο

Απλό .xls στο οποίο έχει περαστεί ο τύπος του Κτηματολογίου με την:

 

Απόφαση Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) 461/03/21-7-2008 (ΦΕΚ 1510 Β'/31.7.2008)

 

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της "αποδεκτής αποκλίσεως" εμβαδού κατά το άρθρο 13α του ν. 2664/ 1998

Α= [(√Ε + 2Uo)² − Ε] x Π/Πτ και ειδικότερα:

 

α) Υπολογίζεται η πλευρά τετραγώνου σχήματος εμ− βαδού ίσου με το εμβαδόν (Ε) του γεωτεμαχίου του οποίου ζητείται η ανοχή, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην κτηματολογική βάση. Το τετράγωνο αυτό που ορί− ζεται «ανηγμένο τετράγωνο» έχει πλευρά √Ε. β) Το τετράγωνο αυτό προσαυξάνεται με επιμήκυνση των πλευρών του κατά μέγεθος Uo, όπως αυτό ορίζεται στο Κεφάλαιο 7, παράγραφος 3.6. των «Τεχνικών Προ− διαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για την δημι− ουργία Εθνικού Κτηματολογίου», οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 425/09.01/17.7.2007 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 1275/24.7.2007, όπως αναδημοσι− εύτηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄, 1443/9.8.2007) και αναθεωρήθηκαν με την υπ΄αρ. 460/03/12.6.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄, 1156/24.6.2008).Το νέο αυτό τετρά− γωνο ορίζεται ως «διευρυμένο ανηγμένο τετράγωνο» Ειδικότερα για τις αστικές περιοχές (κλίμακα σύντα− ξης 1:1000) Uo = 0.50 μ. και για τις αγροτικές περιοχές (κλίμακα σύνταξης 1:5000) Uo = 2.00 μ. Το εμβαδόν του νέου τετραγώνου που προκύπτει είναι Ετ = (√Ε + 2Uo)² . Η τιμή της «αποδεκτής απόκλισης» Α του εμβαδού του γεωτεμαχίου υπολογίζεται με την διαφορά Ετ μείον Ε επί τον λόγο Π/Πτ, όπου Π είναι η περίμετρος του γεω− τεμαχίου σύμφωνα το διάγραμμα της κτηματολογικής βάσης και Πτ η περίμετρος του «ανηγμένου τετραγώ− νου» δηλαδή Πτ= 4√Ε.


Τι νέο υπάρχει στην έκδοση V1.2   See changelog

Κυκλοφόρησε

  • ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ
  • προστέθηκε και το μέγιστο ποσοστόΣχόλια Μελών

Recommended Comments

Συνάδελφε καλησπέρα, έχω μια απορία όσον αφορά τον τύπο που χρησιμοποιείς και το 7%. Έχει αλλάξει απο το έως 10% που έλεγαν οι προδιαγραφές?

Share this comment


Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα


×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.