Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Digaletos Grigorios

Αναγνωρίζεται ως έξοδο η αγορά αυτοκινήτου;

Recommended Posts

Posted (edited)

2. Μάλλον Τιμολόγιο; Δεν ειμαι σιγουρος

1. Σε ποσοστό της αξίας του θα μπορούσες να κάνεις αποσβέσεις, αναλόγως της πραγματικής του χρήσης

Edited by zefuros

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μάλλον έχω κάνει "πατάτα" και πήρα ΑΛΠ αντί τιμολογίου. Θεώρησα ότι αφού δεν δικαιούμαι επαγγελματικό, δεν κόβω τιμολόγιο...

Υπάρχει άραγε τρόπος να διορθωθεί αυτό; Η αγορά έγινε Ιούνιο 2018.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/4/2019 at 4:03 ΜΜ, georgegaleos said:

@curzondaxκαλησπέρα,

Να δούμε ορισμένα πράγματα...

 Άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου δεν υπάρχει. Υπάρχει Άδεια Επιβατικού ή Φορτηγού, Ιδιωτικής ή Δημοσίας χρήσεως. 

Ο @konpal ρωτάει αν μπορεί να εκπίπτει τον ΦΠΑ από την την φορολογία ΦΠΑ και όχι από την φορολογία εισοδήματος (αλλά και να εμπίπτει στο άρθρο 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013).

.................

Επειδή δεν κατάλαβα σε ποιές περιπτώσεις ακριβώς αναφέρεσαι να δώσω ένα παράδειγμα.

Μηχανικός (ελ επ.) έχει ΚΑΔ υπηρεσιών (71.....) αλλά και κατασκευών (43...) και θέλει να αγοράσει ένα επαγγελματικό τύπου FIAT PANDA ή NISSAN NAVARA για να μπορεί να πηγαίνει στα εργοτάξια που το ΙΧ δεν μπορεί να πάει ή/και να κουβαλάει υλικά και εξοπλισμό.

Από το ποσό αγοράς εκπίπτει το ΦΠΑ?

Από τα έξοδα κίνησης και συντήρησης εκπίπτει το ΦΠΑ?

Αναγνωρίζονται όλα τα έξοδα (τέλη, ασφγάλειες) και εκπίπτουν στο 100 της δαπάνης?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

@maneni καλημέρα,

Θα γράψω την γνώμη μου αλλά καλό θα είναι να μιλήσεις και με το λογιστή σου.
1α) Αναφέρομαι στο αν μπορεί να "συμβαδίζει/συντρέχει" στο ΑΦΜ κάποιου, η ύπαρξη οχήματος ΦΙΧ και ταυτόχρονα η υπαγωγή του στο άρθρο 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013.

Θεωρώ ότι δεν μπορεί να συμβαδίζει/συντρέχει" διότι ύπαρξη στο ΑΦΜ, οχήματος ΦΙΧ προϋποθέτει ΚΑΔ με κατασκευής που σε "πετάει έξω" από το άρθρο 12 § 2 περ. στ' του ν. 4172/2013 διότι χάνεται η προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει (μη εμπορική ιδιότητα), επομένως δημιουργεί πρόβλημα κατά την συμπλήρωση του Ε3 και την σχετική επιλογή. (κωδ.006 & 007)

1β) Αυτό που θέλω να πω είναι ότι  έννοια "επαγγελματικό" έχει καθιερωθεί στις καθημερινές συναλλαγές, είναι καθαρά ορολογία της πιάτσας... πρακτικά, θεωρητικά και τυπικά εννοούμε τα ΦΙΧ...τυπικά είναι ΦΙΧ. Αυτό γράφει και η άδεια ...στην άδεια αναγράφει ΦΙΧ, δηλαδή φορτηγό, απλά αναγράφει ας πούμε και τον τύπο της (εντός εισαγωγικών) "επαγγελματικής άδειας",

π.χ. αγρότης--άδεια ΦΙΧ όπου αναγράφεται "αγροτικό", έμπορος--άδεια ΦΙΧ όπου αναγράφεται "εμπορικό", μανάβης--άδεια ΦΙΧ όπου αναγράφεται "οπωρολαχανικά", ελαιοχρωματιστής/βαφέας--άδεια ΦΙΧ όπου αναγράφεται "ελαιοχρωματισμοί", επιχείρηση Χωματουργικών--άδεια ΦΙΧ όπου αναγράφεται "χωματουργικά", κλπ "εργοληπτικό"... άλλος μπορεί επειδή μεταφέρει π.χ. στάρια, δασική ξυλεία, λιπάσματα κλπ-- έχει άδεια ΦΙΧ όπου αναγράφεται "αγροτικό/δασικό" 
και ο λόγος είναι για να υπάρχει διαχωρισμός του μεταφορικού είδους ...π.χ. δεν μπορεί κάποιος με "εμποριο οπωρολαχανικών" να μεταφέρει τηλεοράσεις, πλυντήρια, κρεβάτια, καναπέδες...
Το ασφαλέστερο είναι να ρωτήσεις την διεύθυνση συγκοινωνιών της περιοχής σου... και για πιο συγκεκριμένο ΚΑΔ ενδιαφέρεσαι.... εξηγώντας τους ακριβώς ποια είναι η δραστηριότητά σου.... αν μπορείς να έχεις ΦΙΧ
Επίσης καλό είναι να έχουμε υπόψη ότι σε ΦΙΧ οτιδήποτε υπάρχει στο αυτοκίνητο και κυρίως στο πίσω μέρος εφόσον έχει καρότσα/κλούβα/κλπ πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά. (χαρακτηριστικό το βιντεάκι στο τέλος) Το ΦΙΧ δε μπορεί να το οδηγήσει ο κολλητός, παρά μόνον εάν έχει υπαλληλική σχέση με εσένα.

2) Τώρα αναφορικά σε αυτό που ρωτάς εφόσον ο ΚΑΔ που έχεις δικαιολογεί να αγοράσεις αμάξι χαρακτηρισμένο/ταξινομηνένο ΦΙΧ (ή αν το βγάλεις με άδεια ΦΙΧ) τότε ως επενδυτικό αγαθό θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για τις επαγγελματικές σου ανάγκες, το έχεις αποκτήσει (αυτό το αγαθό) ενεργώντας κάτω από την ιδιότητά σου αυτή και το το εντάσσεις εξ ολοκλήρου στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σου, οπότε ο φόρος (όλων αυτών που αναφέρεις) εκπίπτει από τον φόρο των εκροών, (ο πρώτος σε αυτά που αναφέρεις είναι ΦΠΑ παγίων[α]).
Αλλιώς δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. καύσιμα για ΕΙΧ) από το φόρο των εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον ΚΦΕ, εκπίπτεται κανονικά από τα ακαθάριστα έσοδα. Δηλαδή αν έχουμε μια δαπάνη της οποίας ο φπα της δεν εκπίπτει από τον φόρο των ακαθαρίστων εσόδων, τότε αυτός (ο φπα της) λογίζεται ως έξοδο και για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα στο βαθμό (πιθανή αναμόρφωση) που θα εκπέσει η κύρια δαπάνη. 
Η ουσία τα ΦΙΧ εκπίπτουν τον φόρο κανονικά από τον φόρο εκροών και όλες τις δαπάνες στο 100%. Στα ΕΙΧ λογίζεται ο φόρος ως δαπάνη  και εκπ΄λιπτει από τα ακαθάριστα έσοδα στο βαθμό (πιθναή αναμόρφωση) που θα εκπέσει η κύρια δαπάνη.
 

[α]Ιδιαίτερα στον φόρο κατά την αγορά εφόσον το έχεις αγοράσει π.χ. από μάντρα αυτός θεωρείται μεταπωλητής και δεν πρέπει να έχει χρεώσει ΦΠΑ και άρα εσύ δεν έχεις να εκπέσεις φπα αγοράς. Στον κώδικας ΦΠΑ, στο άρθρο 45, αναφέρει "Ο υποκείμενος στο φόρο, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3, δεν δικαιούται να εκπίπτει από το φόρο τον οποίο οφείλει, το φάρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα αγαθά της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για αγαθά που παραδόθηκαν σε αυτόν από υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος εφήρμοσε το ειδικό καθεστώς ταυ άρθρου αυτού.")

@civeng καλήμερα,

στις περιπτώσεις που, έχει λανθασμένα εκδοθεί απόδειξη λιανικής αντί για τιμολόγιο, μπορεί να γίνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.4308/2014, μπορεί δηλαδή να εκδοθεί πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και στη συνέχεια τιμολόγιο προς την πράγματι αντισυμβαλλόμενη οντότητα για την ορθή απεικόνιση της συναλλαγής.
Τώρα επειδή επειδή έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα, δεν νομίζω να είναι εφικτό διότι έχουν υποβληθεί περιοδικές, καταστάσεις πελατών-προμηθευτών κλπ.
Ο ΚΦΕ (Ν 4172/2013), με το άρθρο 22, καθιερώνει κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα, εκείνων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης, αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία. Επομένως, τίθεται  γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών / εξόδων, με την έννοια ότι καταρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες. Το ως άνω άρθρο 22, ασφαλώς, πρέπει να εξετάζεται συστηματικά και σε σχέση με το επόμενο άρθρο 23, το οποίο αναφέρεται στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες.
Συνεπώς, ο κανόνας που εισάγεται με τον Ν. 4172/2013, είναι ότι όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (Πολ. 1113/2015).
Επίσης αν υποθετικά το ενέτασσες στα έξοδά σου θα πρέπει να είσαι σε θέση σε κάθε έλεγχο να πείθεις  ότι έχεις τέτοιες οι απαιτήσεις της εργασίας που να δικαιολογούν την ύπαρξη του αυτοκίνητου αλλά και των εξόδων.
Τα πάντα είναι εξέταση των πραγματικών γεγονότων.
Επίσης σε καμία περίπτωση δεν εκπίπτει το ΦΠΑ για οχήματα ΕΙΧ μέχρι 9 θέσεις. Ακόμη (δεν γνωρίζω αν έγινε έτσι) η σχετική δαπάνη που καταβλήθηκε είτε τμηματικά είτε ολικά θα έπρεπε να έχει γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εφόσον το ύψος των εν λόγω δαπανών υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά συναλλαγή, και εφόσον έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά, για να μπορέσει να εκπέσε (πρόστιμο δεν υπάρχει .. αλλά δεν εκπίπτει η δαπάνη), ενώ αν η αγορά ήταν άνω των 3000€ με φπα για να μπορέσει να εκπέσει τότε μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω ιδίων λογαριασμών (στην περίπτωση αυτή υπάρχει και πρόστιμο, ν.3842/10, Άρθρο 20 & ν.2523/97 άρθρα 1 & 2α)

 

 

 

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Ναι η αγορά έγινε από αντιπροσωπεία με πλήρη εξόφληση του ποσού μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Όπως φαίνεται έπρεπε να έχω ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, για να ελάφρυνα λίγο το φορολογητέο μου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Επίσης @maneni είχα στο αρχείο μου και τα παρακάτω. Αξίζει να τους ρίξεις μια ματιά ...

@civeng, δεν νομίζω να αξίζει να έχεις την ψυχολογική φθορά σε πιθανούς ελέγχους, για ένα ΕΙΧ που όπως λες κόστιζε 15.000€ για να κάνεις ποσοστιαίες ετήσιες αποσβέσεις σε κάποιο ποσοστό της αξίας που θα θεωρούσες ότι εξυπηρετεί τις επαγγελματικές ανάγκες.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θεωρητικά έλεγες ακόμη και ότι η χρήση του είναι 30% για τις επαγγελματικές ανάγκες θα εξέπιπτες ως αξία 30%x15.000x16%=960€ δηλαδή θα ελάφρυνες το φορολογητέο κατά ~700€. Γνώμη μου ....:grin: ...εσύ φυσικά γνωρίζεις καλύτερα ...

ΦΙΧ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ_1.pdf

ΦΙΧ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ_2.pdf

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

γνωρίζει κανείς το καθεστώς των οχημάτων μικτής χρήσης?

Ισχύει ότι πληρώνεις κανονικά τέλη κυκλοφορίας (εκπιπτουν?) και εκπίπτει το 100% των εξόδων αλλά δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21/4/2019 at 6:39 ΜΜ, civeng said:

Θα ήθελα μια επικαιροποιημένη απάντηση σε όποιον πιθανώς να γνωρίζει.

Είμαι πολιτικός μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας. Έστω το 2018 είχα έσοδα 20.000 και αγόρασα νέο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο αξίας 15.000.

1. Μπορώ να καταχωρήσω ως έξοδο ποσοστό της αξίας αγοράς ώστε να μειωθεί το φορολογητέο εισόδημα;

2. Αν ναι, απαιτείται τιμολόγιο ή απλώς η απόδειξη πώλησης;

 

1. H Aγορά πρέπει να είναι με ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

2. Ετήσια απόσβεση με ποσοστό 16%.

3. Επί φορολογικού ελέγχου οφείλεις να τεκμηριώσεις τη χρήση του ιχ αυτοκινήτου για επαγγελματικούς σκοπούς και στο βαθμό (ποσοστό) που αυτό τεκμηριωθεί, θα εκπέσουν φορολογικά και οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά , κατοχή και κίνηση του αυτοκινήτου .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. Διάβασα όλο το παρόν & -δηλώνοντας ευθύς εξαρχής πως είμαι άσχετος- παρακαλώ όποιος συνάδελφος γνωρίζει ας κάνει έναν κόπο να μου απαντήσει έστω & μονολεκτικά:

Έστω ότι εταιρεία ΕΕ αγοράζει μεταχειρισμένο ΙΧ από ιδιώτη (<1600cc) με τιμολόγιο αγοράς.

α) Πληρώνει η εταιρεία χαρτόσημο για την αγοραπωλησία;

β) Εμπλέκεται ο πωλητής του ΙΧ καθόλου με το α) ή με το ΦΠΑ; Ουσιαστικά η ερώτηση είναι αν ο ιδιώτης πωλητής έχει κάποια επιβάρυνση επειδή αγοράζει το ΙΧ του εταιρεία & όχι ένας άλλος ιδιώτης.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ιδιότητα που υπάρχει στο προφίλ μου.

Εμπειρία προσωπική, σε αυτό που ρωτάς δεν έχω, αλλά ρίξε αν θες μια ματιά στα παρακάτω (σχετικά πρόσφατα) από τις σημειώσεις μου που έχω κρατήσει. Πιστεύω ότι θα βρεις την πληροφορία που ψάχνεις:

α) "Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου 2019" από την  ΣΟΛ.ΑΕ το σχετικό δημοσίευμα στις σελίδες 15-16, με τίτλο "Ανώνυμη Εταιρεία αγόρασε
μεταχειρισμένο ΕΙΧ από ιδιώτη, με έκδοση τίτλου κτήσης της παρ. 10 του άρθρου 8 Ν. 4308/2014. Οφείλονται τέλη χαρτοσήμου επί της αξίας
της συναλλαγής, που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης ?"

β) "Αρθρογραφία" της 3/2/2017, από την ΕΛΦΕΕ-ΡΟΔΟΥ το σχετικό δημοσίευμα με θέμα "Αγορά επιβατικού ΙΧ αυτοκινήτου εταιρίας (όχι εμπορίας αυτοκινήτων)από ιδιώτη- Φορολογικός και λογιστικός χειρισμός".

γ) Απόφαση ΔΕΔ/954/2019, όπου αναφέρει τι ισχύει σχετικά με την μη επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα τιμολόγια αγοράς (ή τίτλους κτήσης) που
εκδίδουν επιχειρήσεις για την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων από ιδιώτες.

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.