Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Niko

Δόμηση κοντά σε ρέματα

Recommended Posts

νομοθεσία για ρέματα

http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108349.html

 

2. Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμη καθοριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από την οριογραμμή που ορίζεται προσωρινά από την πολεοδομική υπηρεσία

β. Μικρότερη των 20 μ. μόνο εφόσον προηγουμένως έχουν εκτελεστεί τα τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται κάθε φορά για την ελεύθερη ροή των νερών και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών δομικών έργων που πρόκειται να ανεγερθούν. Τα έργα αυτά πρέπει να έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον σε όλο το πρόσωπο που έχει προς το ρέμα το συγκεκριμένο οικόπεδο.

αα. Τα παραπάνω απαιτούμενα τεχνικά έργα καθορίζονται από την αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη μελλοντική εκτέλεση των έργων διευθέτησης του ρέματος που τυχόν προβλέπονται σε σχετικές εγκεκριμένες μελέτες.

ββ. Η οικοδομική άδεια χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ύστερα από έγκριση των τεχνικών έργων από την αρμόδια υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν πριν ή παράλληλα με την ανέγερση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου ή της εγκατάστασης που προβλέπεται στην άδεια αυτή

από ότι διαβάζω πολύ πρόχειρα είναι θέμα πολεοδομικής υπηρεσίας να ορίσει την απόσταση

 

συμφωνώ πως δεν ισχύει το 9μετρο

θα επιμένεις πως δεν απαιτείται Δ διότι δεν είναι όμμορο οικόπεδο αλλά πρόσωπο σε ρέμα

 

επειδή δεν είμαι ειδική διάβασε και πιο κάτω τα σχετικά θέματα μήπως υπάρχει κάοποια πιο σωστή άποψη

 

σχετικά θέματα

http://www.michanikos.gr/tags.php?tag=%F1%DD%EC%E1

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

myri σ ευχαριστώ καταρχήν για την απάντηση, αλλά μήπως θα μπορούσες να μου εξηγήσεις για ποιό λόγο δεν ισχύει το 9μετρό?

Σκέψου πως δεν μπορώ να κολλήσω στο όριο, εφόσον δεν μου το επιτρέπει η Δ.Κ.Υ.Ε. αλλά ούτε και να αφήσω Δ. Συνεπώς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9 παρ.1 του ΓΟΚ, οπότε προχωράω στις παρεκκλίσεις και στην συγκεκριμένη περίπτωση την παρ.3. Το ότι στην ίδια παρ. αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει κτίριο στο όμορο οικόπεδο (σε μένα είναι το ρέμα), το λέει για να εξασφαλίσει κάποιες αποστάσεις για τον γείτονα (αλλά στο ρέμα δεν πρόκειται να χτίσει κανείς).

Έχω μήπως άδικο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1η περίπτωση

το ρέμα θεωρείται κοινόχρηστος χώρος

άρα δεν έχεις υποχρέωση να αφήσεις Δ μπορείς να πας σε όση απόσταση θες

 

2η περίπτωση

το ρέμα αντιμετωπίζεται ως κενό οικόπεδο

ή κολλάς πάνω του ή αφήνεις Δ

 

δεν ισχύουν οι προυποθέσεις του 9μετρου διότι δεν υπάρχει κτίριο στο ρέμα

μην τους μπερδεύεις

----------------

 

η σχετική νομοθεσία είναι η εξής

http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml

Αρθρο 9 Τρόπος Δόμησης - Θέση Κτιρίου

 

3.α. Αν υπάρχει σε όμορο οικόπεδο κτίριο με χρήση κατοικίας, προσωρινής διαμονής, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης, το οποίο έχει ανεγερθεί μετά την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο και με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του ν. 1577/1985 ή κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο σε περιοχή που ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δόμησης και σε απόσταση από το κοινό όριο ίση ή μεγαλύτερη του 1,0 μ. το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον Δ από το κοινό όριο, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.1. Εάν στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου δεν εξασφαλίζεται εξαιτίας της υποχρέωσης αυτής διάσταση κτιρίου 9,0 μ. το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση από το κοινό όριο τουλάχιστον ίση με αυτή του κτιρίου που προϋπάρχει στο όμορο οικόπεδο, εφόσον η απόσταση αυτή είναι μικρότερη από Δ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παραπάνω διάσταση κτιρίου. Εάν και στην περίπτωση αυτή δεν εξασφαλίζεται ελάχιστη διάσταση κτιρίου 9,0 μ. η απόσταση από το όριο μειώνεται τόσο, όσο απαιτείται για την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου. Εάν για την εξασφάλιση της ελάχιστης αυτής διάστασης, η απόσταση από το κοινό όριο καθίσταται μικρότερη του 1,0 μ., το κτίριο κατασκευάζεται ή σε επαφή με το όριο του οικοπέδου κατά το τμήμα τούτο ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ.

β. Αν η υποχρέωση να τηρηθεί η απόσταση σύμφωνα με την περίπτωση α, ισχύει και για τα δύο εκατέρωθεν όρια του προσώπου του οικοπέδου και εφόσον τηρούμενης της απόστασης Δ και από τα δύο όρια δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση διάστασης κτιρίου 9,0 μ., το κτίριο με διάσταση το πολύ 9,0 μ. τοποθετείται σε θέση ώστε να ισαπέχει από τα όρια αυτά. Αν δε για την εξασφάλιση της διάστασης των 9,0 μ. οι αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου καθίστανται συνολικά μικρότερες από 1,0 μ., το κτίριο κατασκευάζεται σε επαφή με τα όρια κατά το τμήμα τούτο ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,0 μ. Οταν η παραπάνω απόσταση είναι συνολικά μικρότερη από 2,0 μ., επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου με ένα από τα δύο όρια, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της διάστασης των 9,0 μ.

γ. Ο ακάλυπτος χώρος που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και β είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος.

δ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που ίσχυε το συνεχές ή το μικτό οικοδομικό σύστημα, για το τμήμα του κοινού ορίου των οικοπέδων που αντιστοιχεί σε μία εκ των θέσεων όπου επεβάλλετο να αφεθεί ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος βάσει προϊσχυουσών διατάξεων.

ε. Αν σε οικόπεδο που έχει ανεγερθεί κτίριο με τους περιορισμούς της παραγράφου αυτής έχει αφεθεί απόσταση από το όριο μικρότερη του Δ, σε περίπτωση επέκτασης ή εκ νέου κατασκευής κτιρίου στο όμορο οικόπεδο (όπου το προϋπάρχον κτίριο), έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

οι σχετικές εικόνες είναι οι εξής

σχήμα 6

http://www.michanikos.gr/album.php?albumid=129&pictureid=262

σχήμα 8

http://www.michanikos.gr/album.php?albumid=129&pictureid=263

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι , γνωρίζει κανείς πότε και με ποιό Δ/μα ή Νόμο θεσπίστηκαν για πρώτη φορά αποστάσεις οικοδομών από ρέματα σε εκτός σχεδίου περιοχές ?

 

Ρωτάω για αυτόν τον λόγο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με δεδομένο ότι η διαδικασία καθορισμού των οριογραμμών ρεμάτων θεσπίστηκε με το ν. 880/1979, νομίζω ότι, την εποχή που κτίστηκε το συγκεκριμένο κτίσμα δεν υπήρχαν περιορισμοί για τη δόμηση κοντά σε ρέματα. Άλλωστε, οι αντίστοιχοι περιορισμοί του Κτιριοδομικού ορίστηκαν με την απόφαση του 1989.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι εδώ και 1 μήνα τραβιέμαι με μία έκδοση ο.α σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού που συνορεύει με ρέμμα!!! Η απόσταση του μελλοντικού κτιρίου βρίσκεται σε απόσταση 25 μέτρα από την οριογραμμή(φυσική διαμορφωμένη όχθη του εδάφους). Ο υπάλληλος της πολεοδομίας θεωρεί πως πρέπει να απομακρυνθώ ακόμα περισσότερο γτ ο κτιριοδομικός αναφέρει απόσταση μεγαλύτερη των 20μ, και κατά την κρίση του πρέπει να απομακρυνθώ ακόμα περισσότερο. Βέβαια δν μου λέει πόσο.......

 

2. Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν ακόμη καθοριστεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από την οριογραμμή που ορίζεται προσωρινά από την πολεοδομική υπηρεσία:

α. Μεγαλύτερη των 20 μ. σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, χωρίς άλλους πρόσθετους περιορισμούς.

β. Μικρότερη των 20 μ. μόνο εφόσον προηγουμένως έχουν εκτελεστεί τα τεχνικά έργα που τυχόν απαιτούνται κάθε φορά για την ελεύθερη ροή των νερών και την ασφάλεια του κτιρίου και των λοιπών δομικών έργων που πρόκειται να ανεγερθούν. Τα έργα αυτά πρέπει να έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον σε όλο το πρόσωπο που έχει προς το ρέμα το συγκεκριμένο οικόπεδο.

 

Είναι λογικά αυτά που μου λέει??? Τι μπορώ να ισχυριστώ???

Edited by Manolis gon
μεγένθυση

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εντός οικισμού διέρχεται ρέμα, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια έχει μπαζωθεί από πάνω και έχει γίνει τσιμεντόστρωση και πλέον διέρχεται δρόμος πάνω ακριβώς από αυτό.

Δεν έχουν γίνει εργα για την προστασία από το ρέμα. Ακριβώς σε αυτό το δρόμο, κατω από τον οποίο διερχεται το ρεμα, εχουν κτιστεί κατοικίες, δεν ξέρω πως κατάφεραν και εβγαλαν άδειες.

Πηγα στην Πολεοδομία για να δούμε για το δικό μου οικόπεδο και βρήκαμε τον χάρτη του οικισμού.Το κτίριο μου φαίνεται ακριβώς δίπλα απο το ρέμα.

 

Τι γίνεται, μπορώ να προχώρησω με αδεια δόμησης επειδή τώρα έχει τσιμενταριστεί το ρεμα και υπάρχει δρόμος από πάνω ή θα υπάρχει πρόβλημα επειδή το ρεμα φαίνεται στον χάρτη του οικισμού?

 

Η βεράντα του κτιρίου έχει υποστεί μια μικρή καθίζηση, λογικά εξ αιτίας του ρέματος. Αρα το ρεμα υπάρχει κι ας μην φαίνεται.

Edited by Paul_Mix

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mε ενδιαφέρει και μένα αυτή η απάντηση...Πελάτης είχε παρόμοια περίπτωση και ακόμη τραβιέται.

 

Ειχαμε συντάξει τοπογραφικό, το αγροτεμάχιο του εκτός σχεδίου, όμορο με το συνοικισμό. Ο περιφερειακός δρόμος του συνοικισμού, ήταν μπαζωμένο ρέμα. Ανευ μελετών κτλ. Ξερόρεμα, οπου χρόνια μετά αποφάσισαν οι τοπικοί διοικουντες να το μπαζώσουν και να φτιάξουν περιφερειακό. Το αποφάσισαν φυσικά εν μία νυκτί. Ισως εκεί εγκειται το πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπήρχαν αποφάσεις ΔΣ, μελέτη, άδεια απο όποιον ανήκει το ρέμα (η μια υπηρεσία τον εστελνε στην άλλη)

Σε τμήμα λοιπόν του μπαζωμένου ρέματος, εχει χτίσει ο πελάτης για τον οποίο εκπονήσαμε το τοπογραφικό και ειχε προβλήματα με την πολεοδομία ως αυθαίρετο (για άλλο λόγο, αλλά ανακαλύψαν κι αυτό)

Το τι έγινε απο τότε και μετά, αγνωστο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικά, στο ρέμα εχουν κάνει έργα. Το έχουν μετατρέψει σε κανάλι 1,50μ Χ 1,00μ και πάνω από αυτό εχουν μπαζώσει και έχουν φτιάξει τσιμεντόδρομο.

 

Το ότι έχει κατασκευαστεί εργο, μας πάει στον περιορισμό των 10μ απόσταση από ρεμα?

στην Πολεοδομία μου είπαν ότι οταν έχουν γίνει έργα, τότε πρεπει να εχουμε 10μ από το ρέμα.

 

Υπάρχει περίπτωση, να θεωρησει η πολεοδομία ότι με το έργο που κατασκευάστηκε, ότι "εξαφανιστηκε" το ρέμα και πως στη θέση του υπάρχει αγωγός και να μην θέτει υποχρέωση απόστασης ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Την απάντηση θα σου τη δώσει η πολεοδομία και αν τη θες επίσημα μπορείς να τους την κάνεις με αίτηση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.