Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Οι άδειες κατεδάφισης δεν έχουν αμοιβή αποτύπωσης και όλη η αμοιβή που βγαίνει από το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ επί κατεδαφίσεων θεωρείται ως αμοιβή επίβλεψης 

(αυτό δεν το λέω από κεφαλιού μου αλλά το αναφέρουν οι εγκύκλιες αμοιβών)

Επομένως κακώς σου είπαν να προσθέσεις και αμοιβή αποτύπωσης για το κτίσμα που κατεδαφίζεις 

Όσον αφορά την αμοιβή αποτύπωσης (λόγω ρύθμισης όπως λες) αυτήν την αμοιβή την πληρώθηκες ήδη ως αμοιβή για την ρύθμιση αυθαιρέτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εγκ. 8/90

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Aθήνα 12 - 2 - 1990

Αριθμ.πρωτ. Οίκοθεν 17854

ΘΕΜΑ: "Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ. 515/89 και της 81304/89 απόφασης (ΦΕΚ 886Β)".

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο:

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Η αμοιβή κατεδάφισης ορίζεται 10% της δαπάνης του κατεδαφιζόμενου κτιρίου (με ελάχιστη 5000 x λ) λόγω επικινδύνου εργασίας και καταλογίζεται εξ ολοκλήρου ως επίβλεψη.

υ.γ τα κόκκινα δεν μπορώ να τα αλλάξω -κάτι παθαίνει το φόρουμ που και που!

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites
  • Replies 47
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Οι άδειες κατεδάφισης δεν έχουν αμοιβή αποτύπωσης και όλη η αμοιβή που βγαίνει από το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ επί κατεδαφίσεων θεωρείται ως αμοιβή επίβλεψης  (αυτό δεν το λέω από κεφαλιού μου αλλά το

Λαθος...   Στην κατεδαφιση δεν υπολογιζεις αμοιβες αποτυπωσεις.. (αδικο το ξερω)   Υπολογιζεις προυπολογισμο για κατεδαφιση... (συμβατικος αναλογα τα τμ της κατεδαφισης με συντελεστη 0.1) και εχε

terry αυτά που λες είναι τα ελάχιστα.   Εγώ χρεώνω και αποτύπωση. Δλδ τα σχέδια πως θα τα κάνω ? Θα κάνω κολλητό τον οφθαλμίατρο να με ντοπάρει να διαβάζω από μικροφίλμ ?   Ή θα κάνω copy paste τα

Παράθεση

2. Δικαιολογητικά άδειας κατεδάφισης:
α) τοπογραφικό διάγραμμα με ένδειξη της θέσης του
κατεδαφιστέου κτιρίου ή της κατασκευής και φωτογρα-
φίες όλων των όψεων του προς κατεδάφιση κτίσματος,
β) περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100
του κατεδαφιστέου κτιρίου και των περί αυτό κτισμάτων,
γ) σχηματικές τομές του κτιρίου,

δ) διάγραμμα κάλυψης, μόνο αν τα κτίσματα του οικο-
πέδου ή γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς,
ε) τεχνική έκθεση της παρ. 6 του άρθρου 11 της υπ’
αριθμ. 31245/22.5.1993 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 451)
με τις μελέτες που τη συνοδεύουν,
στ) άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή αν η κατε-
δάφιση γίνει με εκρηκτικά,
ζ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έρ-
γου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 305/1996,
η) αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών
του έργου υπέρ του Δημοσίου και ΕΦΚΑ για την έκδοση
της άδειας,
θ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή αδρανών υλικών,
ι) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργά-
νων, όπου απαιτούνται. Επίσης, υποβάλλεται, όπου απαι-
τείται, γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
(Σ.Α.) ή απόφαση του ΠΕ.Σ.Α..
Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής
ένστασης.

N.4495, Άρθρο 40.

Αυτά είναι τα δικαιολογητικά.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
On 9/3/2019 at 5:23 ΜΜ, ΚΑΝΑ said:

Οι άδειες κατεδάφισης δεν έχουν αμοιβή αποτύπωσης και όλη η αμοιβή που βγαίνει από το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ επί κατεδαφίσεων θεωρείται ως αμοιβή επίβλεψης 

(αυτό δεν το λέω από κεφαλιού μου αλλά το αναφέρουν οι εγκύκλιες αμοιβών)

Επομένως κακώς σου είπαν να προσθέσεις και αμοιβή αποτύπωσης για το κτίσμα που κατεδαφίζεις 

Όσον αφορά την αμοιβή αποτύπωσης (λόγω ρύθμισης όπως λες) αυτήν την αμοιβή την πληρώθηκες ήδη ως αμοιβή για την ρύθμιση αυθαιρέτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εγκ. 8/90

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Aθήνα 12 - 2 - 1990

Αριθμ.πρωτ. Οίκοθεν 17854

ΘΕΜΑ: "Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ. 515/89 και της 81304/89 απόφασης (ΦΕΚ 886Β)".

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο:

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ

Η αμοιβή κατεδάφισης ορίζεται 10% της δαπάνης του κατεδαφιζόμενου κτιρίου (με ελάχιστη 5000 x λ) λόγω επικινδύνου εργασίας και καταλογίζεται εξ ολοκλήρου ως επίβλεψη.

υ.γ τα κόκκινα δεν μπορώ να τα αλλάξω -κάτι παθαίνει το φόρουμ που και που!

Την ρύθμιση δεν την έχω κάνει εγώ αλλά άλλος μηχανικός. Μου είπαν ότι εφόσον έχει ρυθμισμένα κτίρια πρέπει να μπει αμοιβή αποτύπωσης γι αυτά.

Link to post
Share on other sites

Μια ακόμα ερώτηση- μην πυροβολήσετε! Στην κατεδάφιση ζητά επίσης Τεύχος ΤΕΕ, εννοεί τις αμοιβές?

Link to post
Share on other sites

την δήλωση ένταξης-ρύθμισης που εκδίδεται από το σύστημα αυθαιρέτων ΤΕΕ σου ζητάνε (και δικαιολογημένα στο ζητάνε αυτό)

Link to post
Share on other sites

Το τεύχος ΤΕΕ ζητήθηκε από τον ελεγκτή στα φορολογικά.Άλλωστε έχω ανεβάσει τις ρυθμίσεις εκεί που λέει για τις ρυθμίσεις

Link to post
Share on other sites

Τον υπολογισμό της αμοιβής από το σύστημα του ΤΕΕ ζητάει...

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Παρόλο που η λογική λέει ότι όταν καταθέτεις τοπογραφικό καταθέτεις και την αμοιβή του (και την αμοιβή επίβλεψης της κατεδάφισης, όπως σωστά λέτε παραπάνω), στα δικαιολογητικά που λέει ο νόμος για την κατεδάφιση δεν αναφέρει καθόλου αμοιβή, όπως παρέθεσε πιο πάνω και ο terry, ενώ αναφέρεται η αμοιβή στα δικαιολογητικά για την οικοδομική άδεια.

Αυτό με προβληματίζει για συγκεκριμένη περίπτωση αντιπαροχής. Η άδεια κατεδάφισης θα βγει στα ονόματα των ιδιοκτητών και η άδεια ανέγερσης στο όνομα της κατασκευαστικής από όσο ξέρω. Η αμοιβή του τοπογραφικού (που θα κατατεθεί δύο φορές, μία με το υπάρχον και μία με το καινούριο) σε ποιά άδεια και σε ποιό όνομα πρέπει να βγει?

Link to post
Share on other sites

μα έτσι και αλλιώς δεν μπορείς με το ίδιο τ.δ να εκδώσεις και τις 2 άδειες (γιατί άλλα πρέπει να απεικονίζονται στο ένα και άλλα στο άλλο-δες σχετικά το άρθρο 40 Ν 4495/17 όπως τροπ/κε με το Ν 4062/19)

οπότε θα χρειαστεί να το συντάξεις 2 φορές και αυτό σε οδηγεί ή  να μοιράσεις την μία αμοιβή σε 2 αποδείξεις ή να πληρωθείς 2 αμοιβές

 

Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Σωστά, δε θα είναι ακριβώς ίδιο, το ξέρω, αλλά δεν το έγραψα. Το ένα θα δείχνει το υπάρχον και το άλλο τοπογραφικό θα δείχνει το καινούριο κτίριο με συντεταγμένες. Αλλά δε θα το ξαναμετρήσει ο τοπογράφος και η προσφορά που έχει κάνει είναι για όλη τη διαδικασία.

Οπότε το να σπάσουμε την αμοιβή σε δύο μάλλον είναι το πιο λογικό.

Δεν έχω υπόψη μου την τροποποίηση του 4495 και δε βρίσκω στο Εθνικό Τυπογραφείο αυτό τον αριθμό νόμου για 2019. Μήπως έχεις αριθμό ΦΕΚ?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.