Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
dts71

Υπολογισμός Φύτευσης και θέση στάθμευσης στην πρασιά

Recommended Posts

Καλησπέρα

 

Είναι ένα οικόπεδο εξαδιαίρετου συνολικά 228 τμ εγώ έχω 58,50% ποσοστό ιδιοκτησίας και ο άλλος έχει 41,50% και είναι δυο αυτόνομα κομμάτια χωρίς κοινούς κοινόχρηστους χώρους.

 

Το δικό μου δηλαδή είναι οικόπεδο 133,38τμ με κάλυψη από την οικοδομή 87,78τμ και ανοικτή θέση στάθμευσης 10,12τμ στην πρασιά μου πόσα τμ φύτευσης είμαι υποχρεωμένος να έχω ?

 

Ο μηχανικός μου λέει 17,78 τμ και η πολεοδομία είπε στην αρχή 26,68τμ και μετά το πήρε πίσω και είπε 23,65τμ.

 

Ποιο τελικά είναι το σωστό ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχει δίκιο ο Μηχανικός σου !!!

133.38 m2 x 2/3 x 20 % = 17.78 m2

επειδή έχεις θέση στάθμευσης στην πρασιά (και κάλυψη οικοπέδου 70 %, άν και δεν το αναφέρεις) τότε, ο υποχρεωτικα ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου σου, αντί για 30 % μειώνεται στο 20 %.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από Κτηριοδομικό Κανονισμό

 

ΑΡΘΡΟΝ-23

ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ.

 

1. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του πρέπει να παραμένει χωρίς επίστρωση για να μπορεί να φυτευτεί.

2. Κατά την ανέγερση νέας οικοδομής ή κατ'επέκταση προσθήκης σε οικόπεδο εμβαδού τουλάχιστο 200 m2, πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστο ένα δένδρο ανά 200, m2 οικοπέδου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν οικοπέδου 100 m2 και άνω προστίθεται ένα ακόμα δένδρο.

3. Όταν υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά την παρ.7 του άρθ.17 του Ν-1577/85 ΓΟΚ πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 25 m2 προκηπίου. 'Όταν μένει υπόλοιπο εμβαδόν προκηπίου πάνω από 12 m2, προστίθεται ένα ακόμα δένδρο. Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των δένδρων που επιβάλλεται από την παρ.2 του παρόντος άρθρου.

4. Κατά τη φύτευση δένδρων ή θάμνων κοντά σε κτίρια ή δομικά έργα και ανάλογα με τις ιδιότητες του ριζικού συστήματος των φυτών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βλάβης αυτών των κτιρίων ή δομικών κατασκευών.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης δένδρων ή θάμνων σε γειτονικό οικόπεδο κατά την ανέγερση οικοδομής, ο οικοδομών οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κτιρίου που ανεγείρει από την υγρασία και το ριζικό σύστημα των δένδρων ή θάμνων.

  • Upvote 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχει δίκιο ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ.

Σωστά τα λέει ο μηχανικός σου.

Αν δεν είχες θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο, θα ήταν 26,68μ², όπως σου είπαν αρχικά.

Αλλά επειδή έχεις θέση, πας στα 17,78μ²

 

υ.γ. Δεν μπορώ να βρω την πράξη που βγάζει αυτό το 23,65μ²

Ακόμα και το παράλογο που είχαν πει κάποτε, πως από 30% πάει στο 27% (10% μείωση) δεν βγάζει αυτό το νούμερο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση απάντηση !

 

Έχω κάνει ήδη ένσταση και δεν έγινε δεκτή ! Πως θα βρω το δίκιο μου ?

 

Υπάρχει κάποια υπηρεσία που να γνωρίζει πως υπολογίζονται τα μέτρα φύτευσης και να αναγκάσει την πολεοδομία να δεχτεί την απόφαση ?

 

Ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχεις πάρει έγγραφη αρνητική απάντηση, έχεις κάνει ένσταση (με ποια διαδικασία και που) και δεν έγινε δεκτή?

 

 

Π.Δ. της 3/10-8-1987 (ΦΕΚ Δ' 749) : Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ' αριθ. 697/1979 και 1339/1981 π.δ/των

 

 

 

'Αρθρο 1 :

Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομ. 960/1979 όπως τροποποιήθηκε με το Νομ. 1221/1981 μπορεί να είναι στεγασμένος υπέργειος ή υπόγειος ή και μη στεγασμένος υπαίθριος χώρος, όπως ορίζεται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους:

2. Ως μη στεγασμένος (υπαίθριος) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

β) ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου που ανεγείρεται το κτίριο. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου που επιτρέπεται να καλυφθεί από το κτίριο και το χώρο στάθμευσης, ορίζεται κατά 10% μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου και μέχρι 80% κατ' ανώτατο όριο και σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 14 του 1577/1985 το ανώτατο όριο ορίζεται σε 90%.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η αυτοψία έγινε από τη πολεοδομία της Νίκαιας και η ένσταση έγινε εγγράφως .

 

Εξετάστηκε από την επιτροπή ενστάσεων της πολεοδομίας και αποφάσισαν ότι στην αρχική αυτοψία έκαναν λάθος και από 26,68τμ το έκαναν 23,65τμ.

 

Σας γράφω και πως το υπολόγισαν

 

Εμβαδόν οικοπέδου 228τμ

 

Ποσοστό ιδιοκτησίας 58,50%

 

Άρα το τμήμα το δικό μου είναι 133,38τμ

 

Η κάλυψη του κτίσματος συν την θέση στάθμευσης είναι 87,78τμ + 10,12τμ = 97,90τμ ήτοι

 

Κάλυψη 73,39% < 80%. Η υποχρεωτική φύτευση είναι 133,38τμ – 97,90τμ = 35,48τμ Χ 2/3 = 23,65τμ.

 

Αυτή είναι η εξήγηση της πολεοδομίας.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για ποια αυτοψία μιλάς?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έγινε αυτοψία στο σπίτι μου μετά από καταγγελία γείτονα για την φύτευση μου (ότι ήταν λιγότερη από αυτή που έπρεπε)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιατί δεν το λες από την αρχή?

Στην άδειά σου τι γράφει????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.