Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Elenus Rufus

Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας

Recommended Posts

Συνάδελφοι καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. 

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και όποιος μπορεί ας με βοηθήσει.

Υπάρχει οικοδομική άδεια του 2010 για πολυκατοικία που ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί, δεν έχει γίνει η παραμικρή εργασία και έχει ισχύ ως τις 31-12-2020.

Ξεκίνησε το 2011 διαδικασία αναθεώρησης της συγκεκριμένης άδειας σύμφωνα με την οποία τροποποιούνταν οι μελέτες της, (κυρίως η αρχιτεκτονική),  αλλά η αναθεώρηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ! Ο πελάτης θέλει να κτίσει πλέον την οικοδομή αλλα εφαρμόζοντας τα σχέδια της αναθεώρησης. Στην πολεοδομία μου είπαν ότι επειδή πέρασαν χρόνια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση, και πρέπει να γίνει καινούρια αίτηση με το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών όπως προβλέπεται από τον 4495 και σύμφωνα με την εγκύκλιο που βγήκε στις 29-3-2019 για τις αναθεωρήσεις.

 

Επειδή λοιπόν θα γίνει εκ νέου τώρα η διαδικασία της αναθεώρησης θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

1) Στην αρχική άδεια η προβλεπόμενη πραγματοποιούμενη δόμηση ήταν 600m2 και με την αναθεώρηση η προβλεπόμενη πραγματοποιούμενη δόμηση θα είναι 598m2. Αντίστοιχα, λίγο μικρότερος θα είναι και ο συνολικός όγκος της οικοδομής με την αναθεώρηση.  Θεωρώ ότι έχω αλλαγή στα πολεοδομικά μεγέθη και άρα πάω με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ΦΕΚ Β' 1049/29-3-2019? Ή επειδή τα μεγέθη μου θα είναι μικρότερα από αυτά της αρχικής άδειας μπορώ να πάω με την παράγραφο 1?

2) Χρειάζεται να συνταχθεί μελέτη ΚΕΝΑΚ? Ο νόμος λέει ότι σε περίπτωση που γίνεται αναθεώρηση για παράταση ισχύος και δεν έχει εκτελεστεί καμιά οικοδομική εργασία απαιτείται. Στη περίπτωση τη δική μου η αναθεώρηση θα γίνει για τροποποίηση μελετών. Ισχύει μήπως κάτι διαφορετικό?

3) Στις μελέτες που κατατέθηκαν στην αίτηση αναθεώρησης ο 2011 και που ουσιαστικά οι ίδιες μελέτες θα κατατεθούν εκ νέου τώρα, δεν  υπήρχε μελέτη προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. Επειδή μιλάμε για πολυκατοικία που θα αποτελείται απο διαμερίσματα-κατοικίες, θα πρέπει να γίνει και μελέτη προσβασιμότητας? Αν ναι, αυτό θα έιναι πρόβλημα....

Συγγνώμη για το μέγεθος του post.

Ευχαριστώ

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε άδεια του 2008, με κτίριο κατοικίας που κατασκευάστηκε και ολοκληρώθηκε...λόγω παρατάσεων δεν "έκλεισε ακόμη" .(δεν υπήρχε ελεγκτής Δόμησης τότε)

θα γίνει αναθεώρηση (λόγο αυθαιρεσιών εξώστη και στεγάστρου ).

Πρέπει να ελεγχθεί από ελεγκτή δόμησης ή όχι;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

δες 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/25509/1143 (ΦΕΚ Β' 1049/29-03-2019) Άρθρο 5α παρ 2

Από ότι κατάλαβα πρώτα κάνεις αίτηση στην  ΥΔΟΜ η οποία κάνει αυτοψία και μετά τα αποτελέσματα της αυτοψίας τα καταθέτεις μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης της αναθεώρησης της Ο.Α (Επειδή πρόκειται για παλιά Ο.Α εννοείται ότι πρέπει να προηγηθεί της αίτησης αναθεώρησης η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών)

Ε.Δ κατά το Ν 4060/19 φεΚ 70Α/7-3-19 απαιτείται μόνο όταν ζητάς αναθεώρηση Ο.Α για παράταση του χρόνου ισχύος της 

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Σε άδεια κατηγορίας 3, που εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2019 με τον 4495, αλλάζουμε ελαφρώς τον περιβάλλοντα χώρο (εκσκαφή και επίχωση 50-60 πόντων σε κάποια σημεία, 2 τοιχία για δημιουργία επιπέδων, πλακόστρωση 20-30 μ2 παραπάνω σε σχέση με την άδεια).

Το κτίριο δεν αλλάζει σε τίποτα απολύτως (κάλυψη-δόμηση-όγκος), δεν μετακινείται και δεν επηρεάζεται καμία άλλη μελέτη εκτός αυτής του περιβάλλοντα χώρου.

Αναθεώρηση ή ενημέρωση θα πρέπει να γίνει?

 

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εφόσον αλλάζει η φύτευση (λες ότι κάνεις 30τμ παραπάνω πλακόστρωση) πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις αναθεώρηση λόγω αλλαγής του διαγράμματος κάλυψης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ναι δυστυχώς και εγώ εκεί καταλήγω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

Υπάρχει μια Οικοδομική Άδεια του 1985,κατά το χρόνο ισχύος της οποίας υλοποιήθηκε ο φέρων οργανισμός.Τώρα, εν έτει 2019 υπάρχει επιθυμία του ιδιοκτήτη για συνέχιση εργασιών.

Γνωρίζετε τι διαδικασίες απαιτούνται για παράταση της ισχύος?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν συνεχίζει να ισχύει το ότι αν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός, η άδεια ισχύει επ' αόριστον; 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το Π.Δ του '83 αναφέρει ότι  ''α) Αν έχει περατωθεί ο οικοδομικός σκελετός η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο.''

Ο Ν.4495 /αρ.42/παρ.5/γ αναφέρει: ''Η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας,αν μέχρι τη λήξη της άδειας ή της πράξης αναθεώρησης της έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός,οι όψεις και η στέγη του κτιρίου όπου αυτή είναι υποχρεωτική.''

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα συνάδελφοι έχω παρόμοια περίπτωση με του συναδελφου @CAPRICE_ παραπάνω.

Έχω οικοδομική άδεια που εκδώθηκε το 2008 με το από 13/7/93 Π.Δ.  και λήγει στις 21/12/2020. Δεν έχει εκτελεστεί καμιά εργασία.

Το οικόπεδο που είχε εκδοθεί η άδεια πουλήθηκε και ο νέος ιδιοκτήτης θέλει να το ανοικοδομήσει αναθεωρώντας την υπάρχουσα Ο.Α.

Το βασικό θέμα είναι ότι ο Σ.Δ. έχει αλλάξει στην περιοχή και έχει μειωθεί. Σύμφωνα με το  ΦΕΚ Β' 1049/29-3-2019 θεωρώ ότι πάω σίγουρα με το άρθρο 1 παρ. 2,

καθώς θα υπάρξει μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών. Το ερώτημα μου είναι αν ισχύει η Εγκύκλιος 18 (06/12/2012, Αρ. Πρωτ. οικ. 60764), όπου αναφέρει ότι:

"Α) Ισχύουσες Οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν με βάση το από 13.07.1993 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) προ της 01.03.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011) και δεν είχε αρχίσει η εκτέλεση εργασιών πριν την ανωτέρω ημερομηνία, αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/2011, εφαρμόζοντας το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδομικής άδειας, προσκομιζόμενες μελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών μελετητών κ.λ.π)."
 
Β) Ισχύουσες Οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδίδονται με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) μετά την 01.03.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011) αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4030/2011, εφαρμόζοντας το θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο εκδόθηκαν (αρχικό έντυπο οικοδομικής άδειας, προσκομιζόμενες μελέτες και άλλα δικαιολογητικά, ειδικότητες Μηχανικών μελετητών κ.λ.π) εφ' όσον δεν αυξάνονται τα πολεοδομικά μεγέθη τους (Κάλυψη, Σ.Δ., Σ.Ο).
 
Γ) Ισχύουσες Οικοδομικές άδειες οι οποίες εκδόθηκαν με βάση το από 13.07.1993 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) και είχε αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών πριν την 01.03.2012 αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 13.07.1993 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 795/Δ/1993). Αν ωστόσο η αναθεώρηση αφορά προσθήκη εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4030/2011.
 
Δ) Όπου στο άρθρο 6 ν. 4030/2011 αναφέρεται ο όρος «Άδεια Δόμησης», για την εφαρμογή των ανωτέρω νοείται ο όρος «Οικοδομική Άδεια»."
 
Οπότε η ερώτηση μου είναι αν η παραπάνω εγκύκλιος έχει οποιαδήποτε ισχύ πλέον κι αν μπορώ να αναθεωρήσω με τους παλιούς όρους δόμησης και θεσμικό πλαίσιο γενικότερα,
ή επειδή καταργήθηκε το άρθρο 6 του του Ν.4030/11 με το άρθρο 51 του Ν.4495/17, παύει να έχει η παραπάνω εγκύκλιος οποιοδήποτε νόημα.
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.