Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Sign in to follow this  
sirus

Σχέδιο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μεταλλειολόγων Μηχανικών

Recommended Posts

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

 

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων

της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

Άρθρο 1

Επαγγελματική κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων

 

1. Ο απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος ορίζεται ως «Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός», έχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του εκπαιδευθεί σε θέματα που αφορούν τις εξής δραστηριότητες:

 

α) τον εντοπισμό, έρευνα, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών,

 

β) το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που παράγουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες,

 

γ) τις μεταλλουργικές διεργασίες,

 

δ) τη μεταλλοτεχνία και τη μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων,

 

ε) τη τεχνολογία κεραμικών, υάλου και ηλεκτρονικών υλικών,

 

στ) τον εντοπισμό και εκμετάλλευση υπόγειων υδροφορέων,

 

ζ) την ενασχόληση με υπόγεια έργα και ειδικές γεωτεχνικές κατασκευές, όπως εξειδικεύονται και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους που ακολουθούν,

 

η) την ασφάλεια της εργασίας,

 

θ) τη διαχείριση της ποιότητας και

 

ι) θέματα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις ανωτέρω δραστηριότητες.

 

2. Μετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο φορέα, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός δύναται να απασχολείται επαγγελματικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, στους εξής τομείς δραστηριοτήτων:

 

α) Εκμεταλλεύσεις ορυκτών πρώτων υλών (μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, μαρμάρων, διακοσμητικών λίθων και αδρανών υλικών), με επιφανειακές, υπόγειες ή υποθαλάσσιες μεθόδους.

 

β) Εκμεταλλεύσεις ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα) καθώς και αξιοποίηση αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων.

 

γ) Εκμεταλλεύσεις γεωθερμικών πεδίων καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

 

δ) Εργασίες διερεύνησης του εδάφους και υπεδάφους με γεωλογικές, κοιτασματολογικές, γεωφυσικές, γεωχημικές, ορυκτολογικές, γεωτρητικές και άλλες μεθόδους και στόχο την ανίχνευση, εντοπισμό και αξιολόγηση φυσικών πόρων, την κατασκευή τεχνικών έργων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλα.

 

ε) Εξορυκτικά και τεχνικά έργα στα οποία απαιτείται η χρήση εκρηκτικών υλών (εκβραχισμοί, καθαιρέσεις κτιρίων και άλλων κατασκευών και άλλα), καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.

 

στ) Μονάδες εμπλουτισμού ή και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών.

 

ζ) Μονάδες κατεργασίας μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και δευτερογενών πρώτων υλών (παλαιομέταλλα, αποφρύγματα και άλλα), με πυρομεταλλουργικές, υδρομεταλλουργικές και άλλες μεθόδους.

 

η) Μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης χρήσιμων υλικών, με μεθόδους εμπλουτισμού, μεταλλουργικές τεχνικές ή άλλες τεχνολογίες.

 

θ) Μονάδες παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου.

 

ι) Μονάδες παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, όπως γύψος και άλλα.

 

ια) Μονάδες κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, όπως χαλυβουργεία, χυτήρια, σωληνουργίες, επιμεταλλωτήρια, ελασματουργεία, μηχανουργεία και άλλα.

 

ιβ) Μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών (για παράδειγμα ηλεκτρονικών, μαγνητικών, υπεραγώγιμων και άλλων).

 

ιγ) Μονάδες παραγωγής και διαχείρισης πρωτογενούς ενέργειας.

 

ιδ) Εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και στον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές και άλλα.

 

ιε) Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή και άλλα) καθώς και στην προστασία αυτών από τη διάβρωση.

 

ιστ) Εργασίες μη καταστρεπτικών ελέγχων σε μέταλλα και κράματα, μεταλλικά προϊόντα, διακοσμητικούς λίθους, μεταλλικές κατασκευές, οπλισμούς και άλλα.

 

ιζ) Έργα προστασίας περιβάλλοντος σε μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες.

 

ιη) Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

 

3. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων–Μεταλλουργός έχει δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις επιστημονικές του γνώσεις και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, σε συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, οι εξειδικευμένες γνώσεις των οποίων αποδεικνύονται από τους τίτλους σπουδών τους, στους εξής τομείς δραστηριοτήτων:

 

α) Έργα διάνοιξης σηράγγων, μικροσηράγγων και φρεάτων.

 

β) Διάνοιξη ειδικών υπογείων έργων όπως αποθηκευτικών χώρων, δεξαμενών, χώρων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και άλλων.

 

γ) Εκσκαφές, μετακινήσεις και αποθέσεις γαιών και ενισχύσεις γεωλογικών σχηματισμών σε τεχνικά έργα.

 

δ) Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης αστοχιών γεωλογικού χαρακτήρα.

 

ε) Έργα εντοπισμού, διερεύνησης, άντλησης, εμπλουτισμού και προστασίας υδροφόρων σχηματισμών.

 

στ)Μονάδες παρακολούθησης, συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών, υγρών και αέριων βιομηχανικών αποβλήτων.

 

ζ) Έργα απορρύπανσης εδαφών.

 

η) Εκπόνηση μελετών και πραγματογνωμοσύνες των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

 

θ) Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ποιότητας και πιστοποίηση προϊόντων, μονάδων, διαδικασιών και άλλων, στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

 

ι) Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας (εκτέλεση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, εκπόνηση μελετών εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου), στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

 

4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αντικειμένων, ο Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων–Μεταλλουργός έχει, μεταξύ άλλων επιστημόνων, δυνατότητα πρόσβασης σε:

 

α) Ερευνητικά κέντρα και εργαστηριακές μονάδες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

 

β) Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, δημόσιους οργανισμούς καθώς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

 

γ) Μονάδες και ιδρύματα της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη βάση του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

πηγή: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=1241

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.