Μετάβαση στο περιεχόμενο
gasvlaz

Όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου γήπεδο

Recommended Posts

Παύλο κατάλαβα τώρα το σκεπτικό σου. Βρήκα και ένα τίτλο "δωρεάς εν ζωή" με χρονολογία το 1974 όπου ο παλιότερος ιδιοκτήτης το παραχωρούσε στην κόρη του. Εκεί δεν αναφέρει για 2 τμήματα αλλά ένα εννιαίο 3000 μ2. Φαντάζομαι λοιπόν πως παρόλο που είχε γίνει η μελέτη της οδού το 1965 δεν είχε ακόμη κοπεί στα δύο γιατί η υλοποίηση έγινε το 1983. Εχει σημασία αν η υλοποίηση της οδού έγινε το 1983 ή ότι η μελέτη της οδού εγκρίθηκε το 1965 καθώς και οι απαλλοτριώσεις ? Θα πρέπει να αναζητήσω κάτι συγκεκριμένο πχ αν αποζημιώθηκαν για την απαλλοτρίωση το 1965 ή θεωρείται πως η απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί με την έγκριση της μελέτης της οδού το 1965 ?

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
8 λεπτά πριν, Pavlos33 said:

θα πρέπει να πληροί το έτος (προ 64,62 κλπ)

Νομίζω πως κάνεις λάθος (αν μου επιτρέπεις :) γιατί είσαι και πιο παλιός) 

Παραθέτω: 

 

ΥΠΕΧΩΔΕ 34844/5574/Εγκ. 104/86 : "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ.24.5.85 (ΦΕΚ Δ' 270) "Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που μας γίνονται σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του Π.Δ. 24.5.85 (ΦΕΚ Δ' 270) σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Για να θεωρηθούν κατά παρέκκλιση άρτια τα επί οδών γήπεδα (παρ. 2β) θα πρέπει να είχαν πρόσωπο στις οδούς κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 24.5.85 και ΟΧΙ κατά τον προγενέστερο χρόνο δημιουργίας τους όπως προέκυπτε από τις προϊσχύουσες διαφορετικές ως προς το σημείο αυτό διατάξεις του Π.Δ. 6.10.78 οι οποίες είχαν ερμηνευθεί με την Εγκύκλιο 45/84.

2. Για να ελεγχθεί η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδων που βλέπουν σε Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2β, απαιτείται η προηγούμενη αναγνώρισή τους από το Νομάρχη, όχι μόνο για τους κυριότερους (όπως προέβλεπε η αντίστοιχη διάταξη του Π.Δ. 6.10.9.85 αλλά και για τους μοναδικούς. Η ανωτέρω απόφαση είναι σκόπιμο να αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ - παρόλο που η διάταξη δεν το αναφέρει ρητά - για κατοχύρωση δικαιωμάτων των πολιτών. 

3. Για να είναι κατά παρέκκλιση άρτια τα γήπεδα που προέρχονται από τεμαχισμό λόγω διανοίξεως Διεθνών - Εθνικών ή Επαρχιακών οδών (σημειώνουμε όχι Κοινοτικών) ή λόγω απαλλοτριώσεων (παρ. 2γ) θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Το αρχικό γήπεδο να ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή παρέκκλιση) μέχρι τη διάνοιξη της οδού ή την απαλλοτρίωση.

β) Τα νέα γήπεδα που θα προκύψουν λόγω απομειώσεως ή τεμαχισμού του αρχικού να έχουν και τη θέση (π.χ. εντός ζώνης ή επί οδού) και το μέγεθος (ή και τις ελάχιστες διαστάσεις προσώπου βάθους αν είναι επί οδού) που απαιτεί η αντίστοιχη περίπτωση κατά παρέκκλιση αρτιότητας (παρ. 2α ή 2β εδάφια αα, ββ, γγ, δδ) η οποία καθορίζεται ανάλογα με τη θέση τους σε συνδυασμό με το χρόνο δημιουργίας του αρχικού γηπέδου. Σημειώνουμε ότι ο χρόνος της απαλλοτριώσεως ή της διανοίξεως της οδού δεν ενδιαφέρει (τουλάχιστον ως προς την υπαγωγή των νέων γηπέδων σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις κατά παρέκκλιση αρτιότητας) αφού αυτή μπορεί να γίνει και μελλοντικά ενδιαφέρει μόνο για την εξακρίβωση του ότι μέχρι τότε το αρχικό γήπεδο ήταν άρτιο. 

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Το ίδιο λέμε. Δεν διαφωνώ ως προς το παραπάνω έγγραφο. Εμείς είχαμε γήπεδο προυφισταμενο του 1964. Ήταν άρτιο κατά παρέκκλιση ως εντός ζώνης. Δε μας απασχολεί αν ο δρόμος διανοιχτεί το 1983 ή το 2019. Εμείς ασχολούμαστε με το αρχικό και ταυτόχρονα,  με το αν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρέκκλισης (εμβαδόν πρόσωπο βαθος). Η χρονολογία για την παρέκκλιση υπάρχει λόγω της χρονολογίας του αρχικού.

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Τότε λάθος κατάλαβα, συγνώμη. Θα μπορούσε κάποιος να το ισχυριστεί πάντως, καθώς ο νόμος λέει: εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγουμένων περιπτώσεων α και β.

Edited by nzerman

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Το σημαντικό που λέει το έγγραφο είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο χρόνος διάνοιξης της οδού και  όπως λέει μπορεί να γίνει μεταγενέστερα από το χρόνο που αναφέρεται στην κάθε περίπτωση παρέκκλισης. Αν λοιπόν υπήρχε το αρχικό γήπεδο και  ήταν άρτιο (πχ έστω αυτό υπήρχε από το 1950), τότε το ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε έχει Ε=1980 τμ>1200, 750 τμ, έστω ότι έχει το ελάχιστο πρόσωπο και βάθος και επειδή το αρχικό ήταν άρτιο και προϋπάρχει του 1964 ή 1962, το προκύπτον από τον τεμαχισμό θα πάρει την παρέκκλιση του ασχέτως αν ο δρόμος διανοιχτεί σε έτος που δεν αναφέρεται στην παρέκκλιση (πχ διάνοιξη σήμερα).

Συμπληρώνω το ποστ για να έχουμε και τη νομοθεσία των παρεκκλίσεων

2.Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια και

οικοδομήσιμα τα γήπεδα:

  α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών, και οικισμών, τα

οποία είχαν κατά την 24.4.1977 ημέρα δημοσίευσης του από 5.4.77 π.δ/τος

(ΦΕΚ 133 Δ`) ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2.

  β) Τα γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος π.δ/τος

έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές

οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές

γραμμές και εφόσον έχουν:

  αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12.11.1962 ημέρα δημοσίευσης

του από 24.10.62 β.δ/τος (ΦΕΚ 142 Δ`).

  Ελάχιστο πρόσωπο:10 μέτρα

  Ελάχιστο βάθος 15 μέτρα

  Ελάχιστο εμβαδόν 750μ2.

  ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 12.9964 ημέρα δημοσίευσής του

από 21.7.1964 β.δ/τος (ΦΕΚ 141/Δ`).

  Ελάχιστο πρόσωπο:20 μέτρα

  Ελάχιστο βάθος 35 μέτρα

  Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 μ2

  γγ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 17.10.1978 ημέρα δημοσίευσής του

από 6.10.75 π.δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ`).

  Ελάχιστο πρόσωπο:25 μέτρα

  Ελάχιστο βάθος:40 μέτρα

  Ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2

  δδ) Τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν από τη 17.10.1978 ημέρα δημοσίευσής

του από 6.10.1978 π.δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του

παρόντος π.δ/τος  ελάχιστο εμβαδόν 4000 μ2

  Ως Δημοτικοί ή Κοινοτικοί οδοί για την εφαρμογή του παρόντος

θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισμούς του αυτού δήμου ή κοινότητας

μεταξύ των ή οικισμούς ομόρων δήμων ή Κοινοτήτων ή με Διεθνείς Εθνικές

ή Επαρχιακές οδούς. Σε περίπτωση που μεταξύ των προαναφερομένων

οικισμών υπάρχουν περισσότερες της μιας Δημοτικοί ή κοινοτικοί οδοί που

συνδέουν αυτούς οι διατάξεις της παρούσης περίπτωσης έχουν εφαρμογή

μόνο σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην κυριότερη από τις οδούς αυτές. Η

αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερους ή μοναδικούς γίνεται με

απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας,

Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού.

  γ) Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειούνται συνεπεία

απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών,

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν

τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των

προηγουμένων περιπτώσεων α και β.

 

Edited by Pavlos33
  • Upvote 2

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, Vasili said:

.......

ή θεωρείται πως η απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί με την έγκριση της μελέτης της οδού το 1965 ?

Η απαλλοτρίωση συντελείται (ολοκληρώνεται) με την καταβολή της αποζημίωσης 

  • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Είναι απόλύτως ξεκάθαρο το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη αυτού του φόρουμ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ουσιαστικές πληροφορίες και το χρόνο σας.  Ξεκαθάρισαν πάρα πολλά με τις απαντήσεις σας. Επομένως λαμβάνοντας όλα τα προηγούμενα υπόψιν θα πρέπει να βρω πότε έγινε η καταβολή της αποζημιώσεως και θα μπορώ πλέον να θεωρώ αυτή ως ημερομηνία δημιουργίας του γηπέδου. Την ημερόμηνία αυτή την βρίσκω σε υποθηκοφυλάκιο ? Στον αρχείο του δήμου όπου υπάγεται η οδός ? Που πιστεύετε είναι το κατάλληλο μέρος για να το αναζητήσω ?

Αυτό που με είχε μπερδέψει στη συγκεκρμένη παράγραφο (γ) ήταν ο πλεονασμός της σε σχέση με τα προηγούμενες παραγράφους. Εφόσον στην 2 α και β περιγράφονται οι παρεκλίσεις ως προς την ημερομηνία δημιουργίας των γηπέδων τι παραπάνω δίνει η (γ) ? Στο μυαλό μου θα είχε κάποια χρησιμότητα αν με την απαλλοτρίωση παρέμεναν άρτια τα γήπεδα τα οποία ήταν άρτια προηγουμένως αν μετά την απομείωση είχαν κάποιο ελάχιστο εμβαδό. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι πως βασιζόμαστε στην 2α και 2β για να καθορίσουμε την αρτιότητα κατά παρέκλιση είτε είχε γίνει απαλλοτρίωση είτε όχι. Η ημερόμηνία της απαλλοτρίωσης αποτελεί και την ημερομηνία δημιουργίας των γηπέδων.

Τα έγγραφα και τα σκεπτικά σας είναι πάρα πολύ σημαντικά και ξεκαθαρίζουν την κατάσταση.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

.........."Η απαλλοτρίωση συντελείται (ολοκληρώνεται) με την καταβολή της αποζημίωσης "

Πολύ σωστά που ο Παύλος το συμπλήρωσε!!!! Συνήθως η μελέτη "κτηματολόγιο οδοποιίας" είναι μία  ξεχωριστή. Γίνεται συνήθως αφού πάρει έγκριση η μελέτη της οδοποιίας!

Αν δεν γίνει η αποζημίωση τότε επεισέρχονται και άλλα, νομικού χαρακτήρα, θέματα!!!!  Ίσως είναι άλλο θέμα.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

να ξεκαθαρισουμε τα εξης θεματα:

Στην  συγεκριμενη περιπτωση το καθε χωραφι αντιμετωπιζεται με βαση το ιδιοκτησιακο, το πολεοδομικο και τον χρονο δημιουργιας του.

Ιδιοκτησιακα σε μια απαλλοτριωση για διάνοιξη δρομου, συντασσεται ο κτηματολογικος πινακας που μεταγραφεται στο υποθηκοφυλακειο  σε βαρος των  φαινομενων ιδιοκτητων  των ακινητων που απαλλοτριώνονται..

Εκτοτε στα ακινητα αυτα υπαρχει το "βαρος" της ρυμοτομησης.Παραμενουν  στην ιδιοκτησια των  ιδιοκτητών, οι οποίοι  τα εκμεταλλευονται   μεχρι να πληρωθει η αποζημιωση  και δεν εχει κανενας δικαιωμα να το καταλαβει πριν την αποζημιωση.

[προ ετους,  στην διανοιξη απο Ερμιτσα προς Αβωρανη....., καποιοι μπηκαν για εργασιες σε ενα χωραφι,  χωρις να εχει πληρωθει η απαλλοτριωση. Εγινε μηνυση και οδηγηθηκαν  στον Εισαγγελεα ..."δια τα περαιτερω"...ξερουν .."κάποιοι" φιλοι μας:smile:...]

Αρα, εξακολουθει να ειναι  ολοκληρο ιδιοκτητο.

 Πολεοδομικα,το ακινητο, ενω δεν εχει αποζημιωθει, δεν μπορει να ζητησει αδεια,  επειδη υπαρχει  βαρος της απαλλοτριωσης ενος τμήματός του -  και δεν εχει καμμια λογικη να ζητησει αδεια για ολοκληρο, ουτε υπαρχει ιδιοκτητης ή μηχανικος που θα θελησει να προχωρησει τετοια αδεια.

Κατα την απαλλοτριωση υπαρχουν δυο πιθανοτητες:

Η μια ειναι να κοβονται απο το χωραφι πολλα τμ. και  τα εναπομειναντα να απομειωνεται η αξια τους σημαντικα ή να καθιστανται αχρηστα.

 Για αυτα ζητειται,  καιτοι δεν περιλαμβανονται στον κτηματολογικο  πίνακα, ζητειται προσθετη αποζημιωση.

Η αλλη ειναι η περιπτωση το πώς το   εναπομενον θα κριθει σαν  αρτιο και οικοδομησιμο.

Εδω ερχεται η ανω παρ. 3 που οριζει οτι

γ) Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειούνται συνεπεία

απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών,

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν

τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των

προηγουμένων περιπτώσεων α και β.

Αυτο που κανει η παρ. 3, ειναι οτι παραπεμπει   στην εφαρμογη των περιπτωσεων α και β, που με την σειρα τους αναφερονται στον χρονο δημιουργιας του αρχικου, ολοκληρου χωραφιου.

Και, προφανώς, δεν εχει σχέση με τον  χρονο συντέλεσης/καταβολης αποζημιωσης.

 

Επομενως, σε ενα χωραφι αρτιο και οικοδομησιμο, με ετος δημιουργιας το 1963, που απομενει μετα την απαλλοτριωση 1200τμ. μπορει να εφαρμοσθει η παρ. ββ, η οποια οριζει οτι,

ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 12.9964 ημέρα δημοσίευσής του

από 21.7.1964 β.δ/τος (ΦΕΚ 141/Δ`).

  Ελάχιστο πρόσωπο:20 μέτρα

  Ελάχιστο βάθος 35 μέτρα

  Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 μ2

Εάν απεμεναν  900 τμ. δεν μπορεις να πας στην περ. αα με τα 750 τμ. διοτι δεν υπηρχε το 1962.

Επίσης,  σε ενα άλλο, με ετος δημιουργιας το 1977, μπορει να εφαρμοσθει η παρ. γγ, η οποια οριζει οτι,

γγ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 17.10.1978 ημέρα δημοσίευσής του

από 6.10.75 π.δ/τος (ΦΕΚ 538/Δ`).

  Ελάχιστο πρόσωπο:25 μέτρα

  Ελάχιστο βάθος:40 μέτρα

  Ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2

Εαν απεμεναν 1900 τμ. ουτε εδω μπορεις να πας με την περ. ββ,  διοτι δεν υπηρχε το 1977.

εδιτ

απαντηση σε ερωτηση: Mεχρι να αποζημιωθει, εξακολουθει να το γραφει στο Ε9

 

 

Edited by dimitris GM
  • Thanks 1
  • Upvote 3

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πολύ διαφωτιστικό το τμήμα εκείνο που εξηγείς πως ο χρόνος δημιουργίας αναφέρεται στο αρχικό αγροτεμάχιο και όχι στο πότε έγινε η απαλλοτρίωση. Θα ήταν ευχής έργον το κείμενο του νόμου να ήταν αντιστοίχως σαφές.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.