Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Renoa

Τακτοποίηση ιδιοκτησίας μηχανικού

Recommended Posts

Επειδή έφτασε η ώρα της περιοδικής ΦΠΑ, γνωρίζει κανείς υπεύθυνα τι γίνεται με τον ΦΠΑ των δαπανών σε περίπτωση που κόψουμε στοιχείο αυτοπαράδοσης; Επί τι ποσού δαπανών θα υπολογιστεί αυτός; Να τις θεωρήσω λέτε μηδέν τις δαπάνες και να τελειώνω;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εγώ τελικά για δική μου περίπτωση δεν πλήρωσα ΦΕΜ. Για την ακρίβεια, δεν μου ζητήθηκε καν από την Πολεοδομία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν αναφέρομαι σε ΦΕΜ. ΦΕΜ δεν χρειάζεται, παίρνουμε απαλλαγή. Για ΦΠΑ ρωτάω. Κανονικά το στοιχείο αυτοπαράδοσης ("ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών" στην περίπτωσή μας) εμπεριέχει κάποιον ΦΠΑ επί των υποτιθέμενων δαπανών που είχαμε. Εϊπα και σε άλλο Thread ότι έφτασα μέχρι τους ελεγκτές στη ΔΟΥ μου και η απάντηση που πήρα ήταν τρία πουλάκια κάθονταν... Πρακτικά μου είπαν εμμέσως "μην κόβεις τίποτα", ξέρω όμως ότι αυτή η απάντηση είναι λάθος.

Υπό άλλες προϋποθέσεις θα υπολόγιζα τις δαπάνες "τεκμαρτά" με βάση τον συντελεστή καθαρού κέρδους (οι οποίοι είναι σε ισχύ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα), το θέμα είναι όμως ότι δεν πρόλαβε να προβλεφθεί Σ.Κ.Κ. για τις "τακτοποιήσεις".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γενικά απάντησα, επειδή μας απασχολούσε τον τελευταίο καιρό. Εγώ απαλλαγή δεν πήρα, ούτε χαρτί απαλλαγής τους προσκόμισα. Για το ΦΠΑ, τι να σου πω, μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω.

 

Edit : Τώρα μίλησα με τη φοροτεχνικό μου, απ' ό,τι μου είπε δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, ούτε το στοιχείο αυτοπαράδοσης, ούτε το ΦΕΜ. Οπότε, ό,τι επιπλέον κάνεις, μάλλον προς το καλύτερο είναι, συνεπώς είτε προσθέσεις, είτε όχι ΦΠΑ (0,01Ε) μάλλον το ίδιο κ το αυτό είναι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σκαναρισμένο φύλλο από το μπλοκ "Ειδικού στοιχείου αυτοπαράδοσης" (Κωδικός 352α ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ), βάζω ως συνημμένο. Ουσιαστικά όλη η ιστορία γίνεται για λόγους ΦΠΑ (δεν έχει καμία σχέση με το εισόδημα). Το έψαξα λίγο και κατάλαβα τι παίζει τελικά οπότε θα το παρουσιάσω απλοϊκά.

Ουσιαστικά όταν κάνουμε μια δουλειά για "ξένο", εισπράττουμε μαζί με την αμοιβή μας και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Ταυτόχρονα μαζεύουμε και κάποια τιμολόγια δαπανών (χαρτί, αναλώσιμα, έξοδα γραφείου κλπ.) που αναλογούν σε αυτή τη δουλειά, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ο ΦΠΑ που εισπράξαμε από τον πελάτη μείον τον ΦΠΑ που πληρώσαμε παίρνοντας τιμολόγια για τις δαπάνες μας, είναι ο τελικός ΦΠΑ που αποδίδουμε στο κράτος με την περιοδική μας δήλωση. Τώρα, στην περίπτωση που κάνουμε μια δουλειά για τον εαυτό μας (και δε νοείται να εισπράξουμε αμοιβή από τον εαυτό μας), ναι μεν δεν τίθεται θέμα φορολόγησης εισοδήματος, αλλά, ενώ δεν πρόκειται να αποδόσουμε ΦΠΑ στο κράτος (εφόσον δεν εισπράχθηκε), ενδέχεται να έχουμε δαπάνες για τις οποίες πήραμε τιμολόγια και τον οποίο ΦΠΑ αυτών των τιμολογίων θα ζητήσουμε να μας εκπέσει στην περιοδική. "Κλέβουμε" κατά κάποιον τρόπο δηλαδή ΦΠΑ σε αυτή την περίπτωση. Για να μη συμβεί αυτό, πρέπει να κόψουμε αυτό το "στοιχείο αυτοπαράδοσης" στο οποίο θα δηλώσουμε τον ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες που κάναμε για να φέρουμε εις πέρας τη δουλειά για λογαριασμό μας, θα τον πληρώσουμε με την περιοδική μας και στη συνέχεια θα εκπέσει ό,τι είναι από αυτόν μέσω των τιμολογίων δαπανών.

Αυτό είναι σε γενικές γραμμές και "εκλαϊκευμένα" το νόημα. Ο σχετικός νόμος είναι ο Ν. 1642/86 (περί ΦΠΑ) και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 και τό άρθρο 9 αυτού. Αυτό που μένει τώρα να βρω, είναι πως ακριβώς συμπληρώνεται αυτό το δελτίο (νομίζω κάπου ανέβηκαν οδηγίες) και πως προσδιορίζονται οι δαπάνες που αναλογούν. Για το τελευταίο πιστεύω ότι καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιηθεί ο Μ.Σ.Κ.Κ. (μεσοσταθμικός συντελεστής καθαρού κέρδους) 47,75% δηλαδή να ισχυριστώ ουσιαστικά ότι οι δαπάνες μου ήταν 100-47,75=52,25%. 232,53Ε*52,25%=121,50Ε (δαπάνες). Ο ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτά τα 121,50Ε είναι ο ΦΠΑ που πρέπει να αποδοθεί στην περιοδική. Βέβαια εδώ τίθεται θέμα τι συντελεστή ΦΠΑ θα βάλω καθώς αν επρόκειτο για πραγματική κατάσταση, άλλες δαπάνες ενδέχεται να είχαν 23% άλλες 13% και άλλες 5,5%.

post-2252-131887256928_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτοπαράδοση Αγαθού - Ιδιοχρησιμοποίηση Υπηρεσίας (κ. Δημητρίου Γκλεζάκου)

Αυτοπαράδοση Αγαθού

Ι. Έννοια – Ορισμός

Στο Φ.Π.Α. υπάγονται και ορισμένες πράξεις, οι οποίες δεν είναι στην πραγματικότητα παραδόσεις αλλά για σκοπούς Φ.Π.Α., "πλάσμα δικαίου", θεωρούνται ως παραδόσεις και επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. Δεν είναι πραγματικές παραδόσεις, αφού δεν υπάρχει επαχθής αιτία (αντάλλαγμα) ή δεν γίνεται μεταβίβαση κυριότητας. Πρόκειται για τις αποκαλούμενες πράξεις "αυτοπαράδοσης" αγαθού και προβλέπεται η υπαγωγή τους σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φ.Π.Α., προκειμένου να διασφαλίζονται αφενός ίσοι όροι ανταγωνισμού και αφετέρου η επιβολή του φόρου κατά τη διάθεση αγαθών στον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 θα πρέπει να γίνεται αυτοπαράδοση και κατ' επέκταση να επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. οι ακόλουθες πράξεις:

• Δωρεάν διάθεση από υποκείμενο αγαθών της παρ. 4 του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. Όπως π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι 9 θέσεων, μοτοσικλέτες, μηχανάκια, σκάφη αναψυχής, τρόφιμα, ποτά, καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

• Δωρεάν διάθεση αγαθών από υποκείμενη σε φόρο δραστηριότητα σε άλλη μη υπαγόμενη της ίδιας επιχείρησης.

• Δωρεάν διάθεση αγαθών για σκοπούς ξένους με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

• Ανάληψη από τον υποκείμενο αγαθών της επιχείρησης για ικανοποίηση προσωπικών αναγκών ή για το προσωπικό της επιχείρησης.

• Ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, ιδιόχρηση και η με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση νέου ακινήτου υπαγόμενου σε Φ.Π.Α.

• Ανάληψη μερίδας σε αγαθά από εταίρο μέτοχο ή κληρονόμο εφόσον γίνεται διακοπή εργασιών, λύση της εταιρείας, αποχώρηση ή θάνατος εταίρου.

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις

• Ως φορολογητέα αξία στις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών θα πρέπει να λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων και εάν δεν υπάρχει τιμή αγοράς, το κόστος των αγαθών κατά το χρόνο πραγματοποίησης των πράξεων αυτών.

• Ο Φ.Π.Α. της αυτοπαράδοσης καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου, που διενεργείται η αυτοπαράδοση.

• Για την αυτοπαράδοση εκδίδεται το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης ή κατ' ανάγκη και άλλο στοιχείο του Κ.Β.Σ. μετά από σχετική διόρθωση του τίτλου. Το στοιχείο αυτοπαράδοσης προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. Π. 7475/792/1986, υπόδειγμα του οποίου, παρατίθεται κατωτέρω.

 

 

Συνάδερφοι ΦΠΑ και απόδειξη κανονικά ...μόνο ΦΕΜ γλιτώνουμε ...α και απλώς με τη δωρεά δε μετράει στο εισόδημα το ποσό της αμοιβής ...αστεία δηλαδή. Η πληροφόρηση μου είναι απο λογιστή και από το κείμενο που παραθέτω

 

δε προλαβαίνω να σχολιάσω το τουρλουμπούκι σε ΤΕΕ και ΔΟΥ...συσκεψη τριών ΕΛΕΓΚΤΩΝ εφοριακών και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ να μη βγάζουν, τσακώνονταν μεταξύ τους σα παιδάκια

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Συνάδερφοι ΦΠΑ και απόδειξη κανονικά ...μόνο ΦΕΜ γλιτώνουμε ...α και απλώς με τη δωρεά δε μετράει στο εισόδημα το ποσό της αμοιβής ...αστεία δηλαδή. Η πληροφόρηση μου είναι απο λογιστή και από το κείμενο που παραθέτω

 

δε προλαβαίνω να σχολιάσω το τουρλουμπούκι σε ΤΕΕ και ΔΟΥ...συσκεψη τριών ΕΛΕΓΚΤΩΝ εφοριακών και ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ να μη βγάζουν, τσακώνονταν μεταξύ τους σα παιδάκια

 

Σε καμία περίπτωση! Αν κόψεις ΑΠΥ (χωρίς έστω διόρθωση του τίτλου σε "στοιχείο αυτοπαράδοσης"), δεν έχει κανένα νόημα η απαλλαγή αμοιβής που πήρες. Θα φορολογηθείς κανονικά. Εσύ ρώτησες έναν λογιστή (τον οποίο άμεσα πρέπει να αλλάξεις) και εγώ (και άλλοι) έχουμε διασταυρώσει το θέμα από 10 μεριές. Έχω ρωτήσει στο ΤΕΕ, έχω ανεβάσει το έντυπο με τις οδηγίες χειρισμού, έχω ρωτήσει στο εισόδημα στη ΔΟΥ μου, έχω ρωτήσει ελεγκτές στη ΔΟΥ μου, έχω διαβάσει όλη τη σχετική νομοθεσία.

Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα νομίζω. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα αν δεν σας αρκεί τόση πληροφορία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφοι σημερα στη ΔΟΥ Τουμπας στο τμημα εισοδηματος μου ειπαν οτι ΦΕΜ πληρωνω κανονικα, αλλα ολοι δειχναν στα χαμενα.

Η προισταμενη του ΦΠΑ μου ειπε να κοψω αποδειξη στον εαυτο μου με αμοιβη ο,τι εξοδα εκανα για την υποθεση. Ουτε στοιχειο αυτοπαραδοσης ουτε τπτ. Και αρα κατ'αντιστοιχια θα προκυψει και το ΦΕΜ.

Δηλαδη αν βαλω π.χ. εξοδα 30€ θα συμπληρωσω το εντυπο για το ΦΕΜ καταβαλλοντας 3(!)€ και θα πληρωσω ΦΠΑ στην περιοδικη 6,9€. Και το ολο θεμα το σκαλιζω για να ειμαι τυπικα σωστος, κανενας ομως δε μπορει να μου απαντησει τι ακριβως πρεπει να γινει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και κανένας δεν θα ασχοληθεί με μία ατασθαλία (αν έτσι βαπτιστεί τελικά), της τάξεως των 286Ε. Άσε που δεν θα είναι μεμονωμένη περίπτωση : θα 'μαστε μπόλικοι τέτοιοι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνω..

Αυτη η ιστορια με το οτι μια φορα δικαιουται καποιος να κανει χρηση της "απαλλαγης" με θορυβησε καπως, αλλα πραγματικα δεν το εχω δει πουθενα γραμμενο και συν τοις αλλοις στη ΔΟΥ δεν μου ειπε κανεις τιποτα τετοιο..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.