Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Charlie

Σίδερα δοκών

Recommended Posts

Συμφωνώ με τον avgoust σ' ό,τι είπε.

Ξεκινώ από 4Φ12 κάτω, 2Φ12 άνω και προχωράμε.

Οπλισμός ανοίγματος πάντοτε να καλύπτει ροπή q*l²/8.

Σε μεγάλα ανοίγματα ακριβής έλεγχος ρηγμάτωσης που θα δώσει κι πρόσθετο οπλισμό.

 

Σε κτήρια του '60 οι εσωτερικές δοκοί ήταν 13/40 ή 13/50 και οι εξωτερικές 20/40, 20/50, 20/60. Υλικά Β160, StI. Συνδετήρες Φ6/20 σ' όλο το μήκος. Ανοίγματα της τάξης των 4~5μ.

Αντιλαμβάνεστε τις διαφορές με το σήμερα!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ κι εγώ με τον avgoust. Γενικά αν θέλεις να υπερδιαστασιολογήσεις δεν έχεις παρά να αυξήσεις τους συντελεστές φορτίων ή τα ίδια τα φορτία. Γιατί να μπαίνεις στην λογική της μεμονομένης αύξησης του οπλισμού, και να μην αντιμετωπίζεις τομ φορέα συνολικα? Αν έχεις σε κάποιο σημείο αμφιβολία τότε ελέγχεις με το ql^2/8 στο άνοιγμα.

 

Για να δούμε ποιοτικά την διαφορά παρακάτω παραθέτω τα Mφ δύο δοκών με διαστάσεις 25/60, C25/30, S500s, beff=100cm, Φ8/10, Νd=0. H πρώτη είναι με 2φ12 άνω και 4φ12κάτω και η δεύτερη με 2φ14άνω και 2φ14 κάτω.

 

[left:738b286553]http://img155.imageshack.us/img155/6512/snap1tg1.jpg[/left:738b286553]

 

[right:738b286553]http://img156.imageshack.us/img156/8569/snap2pa6.jpg[/right:738b286553]

 

Δηλαδή μια αύξηση 29% στην Ροπή αστοχίας Μu , 27.5% στην Ροπή διαρροής My και 28% αύξηση στην πλαστιμότητα ροπών καμπυλοτήτων.

Σε σχέση δηλαδή με τον συντελεστή γRd =1.40 (aCD=γRd*ΣMRd/|ΣMEb| EAK2000 4.1.4.1[2]) που θεωρείται οτι καλύπτει τις υπεραντοχές της δοκού

εισάγεται μια αύξηση ήδη 30%!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατατοπιστικότατος iovo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Πάντως, φίλε cna, διαφωνώ με την λογική του montage άνω... Ναί, σε κάποιες δοκούς, τα 2Φ12 αρκούν, αλλά όχι σε όλες. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αγνόηση της κατακόρυφης συνιστώσας σεισμού την οποία (κάκιστα κατά την ταπεινή μου άποψη) ο Κανονισμός επιβάλλει σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Σκεπτόμενοι μόνο αυτό, ένα εξτρά σιδεράκι πάνω δεν βλάπτει.

 

avgoust έχεις δίκιο σε όσα λες. Προσωπικά και για να μην έχω πρόβλημα με τον ικανοτικό, όταν βλέπω μεγάλο άνοιγμα, αποκλείω κάποιες διατομές Φ. Πχ για δοκό ανοίγματος 7μ δεν θα ήθελες Φ16 και όχι Φ14;

 

Είναι όλα λογικά αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

Προσωπικά είμαι πιο κοντά στην άποψη του acnt συμπληρώνοντας και την άποψη που αναφέρθηκε για την οξείδωση, οπότε για αυτό εγώ δεν εφαρμόζω την λύση των Φ12.

Ειδικά δε, δεν συμφωνώ καθόλου με τα 6Φ12 κάτω γιατί τελικά στις ματίσεις γίνεται χαμός, όπως επισης αναφέρθηκε.

Προτιμώ σίδερα Φ14-Φ16 συνήθως και φυσικά μόνο αν υπάρχει λόγος βάζω παραπάνω από τον ελάχιστο οπλισμό, είτε στην στήριξη είτε στο άνοιγμα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Πάντως, φίλε cna, διαφωνώ με την λογική του montage άνω... Ναί, σε κάποιες δοκούς, τα 2Φ12 αρκούν, αλλά όχι σε όλες. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αγνόηση της κατακόρυφης συνιστώσας σεισμού την οποία (κάκιστα κατά την ταπεινή μου άποψη) ο Κανονισμός επιβάλλει σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Σκεπτόμενοι μόνο αυτό, ένα εξτρά σιδεράκι πάνω δεν βλάπτει.

 

avgoust έχεις δίκιο σε όσα λες. Προσωπικά και για να μην έχω πρόβλημα με τον ικανοτικό, όταν βλέπω μεγάλο άνοιγμα, αποκλείω κάποιες διατομές Φ. Πχ για δοκό ανοίγματος 7μ δεν θα ήθελες Φ16 και όχι Φ14;

 

acnt δεν είπα ότι θα πρέπει να οπλίζονται όλες ανεξαιρέτως οι δοκοί με Φ12 άνω. Αυτό που είπα είναι ότι σε δοκούς που ο υπολογισμός τοποθετεί Φ12 άνω δεν υπάρχει λόγος το Φ12 να γίνει Φ14. Επίσης αν το άνοιγμα είναι πολύ μεγάλο τότε πιθανώς να μην αρκεί και η διατομή 25/50. Γι αυτό είπα ότι συνήθως στις 25/50 αρκούν στο μέσον της άνω ίνας τα 2Φ12 στατικά, αν και αν κάνεις την στατική επίλυση με το χέρι θα δεις ότι ούτε καν τα 2Φ12 στο μέσον χρειάζονται ειδικά αν το σκυρόδεμα είναι C20/25. Το αυτό ισχύει και για δοκούς 25/60 με μικρά ανοίγματα. Στην δυναμική ανάλυση υπό την επίδραση σεισμού σαφώς και αλλάζουν οι απαιτήσεις δεδομένης της αντιστροφής ροπών οπότε και η άνω ίνα από θλιβόμενη στο μέσον γίνεται εφελκυόμενη χωρίς και πάλι να σημαίνει ότι τα 2Φ12 δεν αρκούν πιθανώς. Το αν επαρκεί ή όχι μόνο η υπολογιστική ανάλυση μπορεί να το δείξει. Εδώ όμως θα θέσω ένα ερώτημα. Έστω ότι ο υπολογισμός δείχνει ότι στο μέσον μου αρκούν τα 2Φ12 και στατικά και σεισμικά. Αν εγώ αλλάξω τη διατομή από Φ12 σε Φ14 δεν επιβαρύνω ικανοτικά τον κόμβο;

 

EDIT: Όσον αφορά το θέμα της οξείδωσης. Εάν έχει τηρηθεί το πάχος επικάλυψης κατά περίπτωση όπως το επιβάλλει ο κανονισμός θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα οξείδωσης μπορεί να υπάρξει μόνο όταν δεν υπάρχει το απαιτούμενο πάχος επικάλυψης ή όταν δεν χρησιμοποιούνται αποστατήρες αλλά ρετάλια οπλισμού τα οποία τελικά έρχονται σε επαφή με τον σοβά και οξειδώνουν τον κύριο οπλισμό, επειδή έρχονται σε επαφή και με αυτόν, ή όταν γειώνουμε την ηλεκτρολογική μας εγκατάσταση με απ'ευθείας σύνδεση του χαλκού της γείωσης με τον οπλισμό μας. Επίσης αν θεωρήσουμε ότι ο κύριος οπλισμός μας διατρέχει κίνδυνο οξείδωσης δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κινδυνεύουν περισσότερο οι συνδετήρες μας που και μικρότερο πάχος έχουν και πιό κοντά στην εξωτερική παρειά του στοιχείου μας βρίσκονται;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε cna νομίζω ότι σε αυτό ακριβώς προσπάθησα να απαντήσω λίγο πιο πάνω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Παιδιά σας ευχαριστώ όλους. Αποφάσισα να κάνω και μια δοκιμαστική μελέτη με Φ12 και Φ14, έτσι ώστε να δω και τι διαφορά έχω εν τέλει σε κιλά οπλισμού.

Φυσικά και θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα.

 

Πάνω που πείστηκα για το 12αρι διαβάζω τις παραδοχές από το καινούριο στατικό πρόγραμμα που αγόρασα και τι βλέπω? Στις παραδοχές φορτίσεων αναφέρει: "Το πραγματικό φορτίο κάθε παρυφής ομοιομορφοποιείται και μαζί με τα άλλα φορτία των δοκών αποτελούν τις φορτίσεις των δοκών."

Φυσικά δε μου άρεσε το ομοιομορφοποιείται. Δηλαδή αν η παρυφή αυτή παίρνει ένα τριγωνικό φορτίο από την πλάκα το μετατρέπει σε ορθογωνικό? Αυτό δεν είναι κατά της ασφαλείας?

 

Το άλλο στατικό πρόγραμμα που έχω δεν κάνει αυτή τη διαδικασία-απλούστευση. Αν είναι έτσι, είναι φυσικό στο μέσο της δοκού να έχω πολύ λιγότερη ροπή στο πρόγραμμα από ότι στην πράξη, οπότε μένω σε 14άρια...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Φίλε cna νομίζω ότι σε αυτό ακριβώς προσπάθησα να απαντήσω λίγο πιο πάνω.

 

Και με κατατοπιστηκότατο τρόπο φίλτατε iovo. Απλώς επανέλαβα την ερώτηση γιατί νομίζω, χωρίς να κόβω το χέρι μου κιόλας, ότι πολλές φορές παρεμβαίνουμε εκ των υστέρων στον οπλισμό χωρίς να επαναλάβουμε τον ικανοτικό έλεγχο για τη νέα διατομή οπλισμού.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Charlie

Το μεταβλητό φορτίο της πλάκας 2~5kN/m² είναι ομοιόμορφο; θέλω να πω ότι κι αυτό είναι μια ακόμα παραδοχή. Όπως είπες δεν είναι υπέρ της ασφάλειας η ομοιομόρφιση του φορτίου αλλά δεν το βρίσκω τόσο "τραγικό" για συνήθεις περιπτώσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν εννοώ αυτό Χάρη. Αυτό που νομίζω ότι εννοεί και το πρόγραμμα αφορά τις παρυφές μιας πλάκας και τα φορτία που δίνει στα δοκάρια. Αν π.χ. έχω μια τετράγωνη πλάκα με συνέχειες από παντού, τότε, αυτή χωρίζεται σε 4 τρίγωνα, που κάθε τρίγωνο δίνει το φορτίο στο δοκάρι. Αναγκαστικά [αν θεωρήσουμε ομοιόμορφο το φορτίο της πλάκας] τότε αυτό δεν θα πρέπει να είναι τριγωνικής μορφής κατά μήκος της δοκού? [σαν ισοδύναμο γραμμικό?]. Μήπως αυτό το τριγωνικής μορφής φορτίο ομοιομορφοποιείται σε ορθογωνικο? Και αν ναι, τότε μήπως είναι τραγικό?

Αν δεν έγινα κατανοητός θα ανεβάσω σχέδιο μόλις βρω χρόνο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.