Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kouman

Εγκατάσταση φ/β σε στέγη από τρίτον

Recommended Posts

Από το λογίστη μου...

 

Σε κάθε περίπτωση που η δραστηριότητά μας (έσοδο) είναι απαλλασσόμενη του ΦΠΑ τότε ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για την κατασκευή δεν εκπίπτει, δεν επιστρέφεται αλλά ενσωματώνεται στο κόστος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίσης νομίζω ότι είσαι υποχρεωμένος να μην κρατάς βιβλία για Φ/Β μικρότερα από 10 kW ακόμα και αν είσαι επιχείρηση οπότε πως θα συμψηφίσεις ΦΠΑ?

 

Θα ψάξω να βρω και να ανεβάσω κάποιο σχετικό έγγραφο του οικονομικών που τα έλεγε αυτά από το 2009 όταν βγήκε το πρόγραμμα Φ/Β

Share this post


Link to post
Share on other sites
Από το λογίστη μου...

 

Σε κάθε περίπτωση που η δραστηριότητά μας (έσοδο) είναι απαλλασσόμενη του ΦΠΑ τότε ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε για την κατασκευή δεν εκπίπτει, δεν επιστρέφεται αλλά ενσωματώνεται στο κόστος.

 

Το έσοδο είναι απλά αφορολόγητο. Τώρα που έθεσες το θέμα του ΦΠΑ, αλήθεια τι γίνεται; Η ΔΕΗ πιστώνει στο λογαριασμό του κυρίου του Φ/Β Α χρηματικό ποσό. Αυτό το Α δηλαδή λές ότι είναι το καθαρό ποσό ενέργειας που παράγει το σύστημα συν ΦΠΑ;

 

Όποιος έχει πάρει χρήματα από τη ΔΕΗ από το Φ/Β του θα μπορούσε να μας πει τι γίνεται.

Share this post


Link to post
Share on other sites
......

Στα οικιακά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΠΑ δεν είναι όπως τα πάρκα όπου το 0,45 ή τέλος πάντων ότι FIT έχει κλείσει ο καθένας είνια χωρίς ΦΠΑ, το 0,55 είνια ΞΕΡΟ ούτε προστίθεται 23% ούτε αφαιρείτε, και λόγικό είναι με γνώμονο ότι έχει target τον ιδιώτη και όχι τον επιτιδευματία! άσχετα αν επιτρέπει και στις Π.Μ.Ε

Share this post


Link to post
Share on other sites
αν δεν κάνω λάθος..

σε περίπτωση που η αποθήκη είναι δηλωμένη σαν επαγγελματική στέγη

ο επαγγελματίας 'γλυτώνει' το φπα αφού γίνεται συμψηφισμός στο τρίμηνο..

αν κάποιος έχει πλήρη εικόνα για το τι και πως ας μας δώσει τα φώτα του...

 

υ.γ

σε ότι αφορά τα φ/β<10

 

 

 

τελικά μετά από πολύ ψάξιμο,

καθώς στην Ελλάδα ποτέ δεν είσαι σίγουρος και πρέπει να τριπλοδιασταυρώσεις κάτι για να βεβαιωθείς,

το φπα εννοείται πως δεν εκπίπτει..

ή αλλιώς δεν παίρνεις φπα, δεν δίνεις φπα

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα σεμινάρια του ΤΕΕ θίχτηκε ένα παρόμοιο θέμα. Τι μας είπαν λοιπόν, Ναι υπάρχει η δυνατότητα να νοικιάσει κάποιος την στέγη κάποιου άλλου απλά δεν θα ενταχθεί στο γνωστό πρόγραμμα για τις στέγες αλλά θα πουλάει με 0,42 ή κάπου εκεί και πιθανότατα η διαδικασία και τα φορολογικά διαφέρουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας παραθέτω μία συνοπτική ανάλυση του λογιστικού/οικονομικού καθεστώτος του ειδικού προγράμματος:

 

ΦΠΑ Αγοράς Υλικών:

Οι ιδιώτες θα καταβάλουν το ΦΠΑ και θα προστεθεί σαν έξοδο στο κόστος εγκατάστασης. Οι μικρές επιχειρήσεις τον αντισταθμίζουν με αντίστοιχο ποσό ΦΠΑ που πιθανόν να εισπράττεται από τις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα το Καθεστώς Άπαλλαγής ΦΠΑ :

- Το φυσικό πρόσωπο που είναι ήδη επιτηδευματίας από άλλη αιτία και το εγκαθιστά στην οικία του ή στο κτίριο που στεγάζεται η επιχείρησή του εφόσον αυτή εμπίπτει στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, με την οποία ορίζεται η έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

- Τις ατομικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.) και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (ημεδαπές Α.Ε., οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο εταιρείας, οι αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων και οι ημεδαπές ΕΠΕ) που εμπίπτουν στην πιο πάνω σύσταση περί πολύ μικρών επιχειρήσεων και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 KW στο κτίριο που στεγάζονται.

 

- Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 KW που εγκαθιστούν στην εγκατάσταση που στεγάζονται.

 

Φόρος Εισοδήματος:

Δεν υφίστανται, για τον κύριο του Φ/Β συστήματος, φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι (ΦΕΚ Α.122, 3775/2009). Η απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δημόσιας, δημοτικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα υπόψη κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

 

Συγκεκριμένα το Καθεστώς Φόρος Εισοδήματος :

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινοποιούμενης απόφασης, ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο.

 

Για το εν λόγω θέμα σας γνωρίζουμε, ότι αυτό ρυθμίστηκε και νομοθετικά με το άρθρο 36 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α.122). Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 προβλέπεται, ότι τα κέρδη των φυσικών προσώπων (μη επιτηδευματιών) καθώς και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιρειών κλπ), που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, τα οποία προέρχονται από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw», κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 14 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ 8 Α’), απαλλάσσονται της φορολογίας.

 

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται, ότι η απαλλαγή των πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ΕΠΕ, δημόσιας, δημοτικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα υπόψη κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 106 του ΚΦΕ, κατά το μέρος που διανέμονται κάθε φορά".

 

ΦΠΑ Πώλησης Ενέργειας:

Στην πώληση πάντως της ενέργειας που παράγεται δεν "χρεώνεται" η ΔΕΗ με το επιπλέον ΦΠΑ ούτε στην μια ούτε στην άλλη περίπτωση.

 

 

Τελείως φιλικά σας λέω ότι αν δεν βάλετε τα πράγματα σε σειρά θα πελαγώνετε συνέχεια. Δε χρειάζεται να ρωτάτε δεξιά και αριστερά, παρά αφού αποκτήσετε τη δικιά σας γνώμη και γνώση.

Δεν είναι της αρμοδιότητας μας να ξέρουμε την οικονομική πλευρά του θέματος, αλλά όσο πιο σίγουροι και "μορφωμένοι" είμαστε για το αντικείμενο με το οποίο ασχολιόμαστε, ανάλογη είναι και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ωραια ενημέρωση :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ένας πελάτης θέλει να βάλει φωτοβολταϊκά (μέχρι 10kW) στη στέγη του πατέρα του. Το σπίτι όπως και ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι στο όνομα του πατέρα του. Αυτός θέλει το σύστημα να στηθεί στο δικό του όνομα. Τα χρήματα να μπαίνουν σε δικό του λογαριασμό. Πως μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορεί να κάνει ιδιωτικό συμφωνητικό ότι ο πατέρας του του παραχωρεί τη στέγη? Ή έστω να τι νοικιάσει?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όχι.

Αν δεν υπάρχει κανένα είδους ή ποσοστό ιδιοκτησίας δεν γίνεται εγκατάσταση.

Μία λύση είναι γονική παροχή της χρήσης της ταράτσας, το υπόλοιπο οίκημα στο όνομα του πατέρα και να υπογράψει ο πατέρας ότι συμφωνεί στην εγκαατάσταση φ/β.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.