Jump to content
nikosel

Πρατήριο υγρών καυσίμων

Recommended Posts

Μπαίνουμε σε άλλα χωράφια, αν αρχίσουμε το ποιό είναι ισχυρότερο έγγραφο. Ας δούμε πρώτα την απάντηση. Θα τολμήσω να κάνω μία πρόβλεψη. Η απάντηση θα είναι είτε υπερ της άδειας, είτε τόσο πειστική και τεκμηριωμένη που πραγματικά θα το παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος.

 

Διότι αν δεν είναι .... μαύρο φίδι που τους έφαγε

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατά τον ΚΟΚ έχει δίκιο.

 

Mηχάνημα έργων: To μηχανoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται για την κατασκευή και συντήρηση oδικών ή άλλων τεχνικών έργων. O όρoς αυτός περιλαμβάνει και τα oχήματα πoυ πρooρίζoνται για την απoκατάσταση της κυκλoφoρίας, τoν καθαρισμό και τη σήμανση των oδών. Δεν υπάγoνται στην κατηγoρία των μηχανημάτων έργων, θεωρoύμενα ως αυτoκίνητα, τα μηχανoκίνητα oχήματα, εφόσoν αυτά εκτελoύν και μεταφoρικό έργo επί των oδών της Χώρας.

 

Αρα με τον ΚΟΚ δεν θεωρούνται τα Μ.Ε. αυτοκίνητα, εκτός αν σε καλύπτει το τονισμένο.

 

Αλλά όλο το Π.Δ. μιλάει για οχήματα, και μια διευκρινιστική μιλάει για αυτοκίνητα, και ποια είναι αυτή η διευκρινιστική?

Υπενθυμίζω ότι και το ΠΔ118 (ΦΕΚ Α 119_16-6-2006) μιλάει για οχήματα

 

α) «Πρατήρια ιδιωτικής χρήσης», τα οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους, τα χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων, τα οποία ανήκουν σε αυτό ή όπως άλλως ορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα πρατήρια αυτά μπορούν να ιδρυθούν εφόσον ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος του είκοσι. Ειδικά για τα πρατήρια της παρ. 3 του άρθρου 22 δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός.

 

Για την διευκρινιστική βρήκα το παρακάτω που είναι ερμηνευτική.

Άρθρο 22

Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως.

Το άρθρο αυτό υπήρχε και παραμένει ως είχε αρχικώς στο Β.Δ. 465/70 και ακολούθως με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 143/1989 ( ΦΕΚ Α΄69) τροποποιήθηκε με την προσθήκη και της παραγράφου 3 (βλ. συνημμένο 22.1). Τέλος δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά κυρίως με τον ελάχιστο αριθμό των αυτοκινήτων με το άρθρο 3 του Π.Δ. 118/06, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του Β.Δ. 465/70.

Πλήρης αναφορά στα ιδιωτικά πρατήρια γίνεται στο άρθρο 3 της παρούσης Εγκυκλίου, όπου και παραπέμπουμε.

 

Δηλαδή χρησιμοποιεί όπου λέει πως οι διευκρινήσεις του άρθρου 3 του ΒΔ 465/70 από το ΠΔ 118/06 αφορούν τον ελάχιστοαριθμό αυτοκινήτων ενώ το ίδιο το άρθρο 3 μιλάει για 20 οχήματα.

 

ΕΛΕΟΣ .... ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΜΟΥ

 

υ.γ. Βρε μπας και υπάρχει άλλη διευκρινιστική?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εις άτοπον απαγωγή:

 

1. Αν σε ένα λατομείο υπάρχουν 21 μηχανήματα έργων, λαστιχοφόροι φορτωτές, ερπυστριοφόρες τσάπες, κτλ, και καθώς τα μηχανήματα έργων αυτά για να κυκλοφορήσουν σε εθνικό δίκτυο θα πρέπει να τηρούνται ειδικές συνθήκες (να βγεί άδεια μετακίνησης, να συνοδεύονται από περιπολικό με φάρους κτλ) , πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός τους;

 

2. Αν σε ένα λατομείο υπάρχουν 19 μηχανήματα έργων όπως ακριβώς παραπάνω, πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός τους;

 

(α) Θα πηγαίνουν στο κοντινότερο βενζινάδικο να φουλάρουν

(β) Θα έχουν ένα μπετονάκι που θα το γεμίζουν και θα το ρίχνουν στο ρεζερβουάρ

(γ) Θα έχουν βαρέλια με πετρέλαιο και με έναν αυτοσχέδιο (και παράνομο) τρόπο θα γεμίζουν το ρεζερβουάρ

(δ) θα έχουν ένα ιδιωτικό πρατήριο για να δουλεύουν με ασφάλεια και οικονομία

(ε) Θα αναγκαστούν να δηλώσουν και τα αυτοκίνητα των εργαζομένων ώστε ο αριθμός των οχημάτων να υπερβεί τα 20

(στ) Θα έρχεται το βυτιάκι του κοντινότερου βενζινάδικου (μπορεί και πετρέλαιο θέρμανσης όταν παλαιότερα υπήρχε) και θα γεμίζει τα ρεζερβουάρ

 

Προσοχή το (δ) είναι παγίδα διότι απαγορεύεται ΡΗΤΑ από τον νόμο: Μην το απαντήσετε!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητή erling στην παρακάτω διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών υπάρχει η διευκρινιστική για την οποία γίνεται ο λόγος. ( http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=819&id=&tid=832 ). Δεν υπάρχει άλλη από όσοξέρω τουλάχιστο.

 

CostasV πολύ καλή η σκέψη σου και λογική... αλλά οι ερμηνευτές στο υπουργείο δεν εχουν τίποτα απο αυτά τα δυο. Η εις άτοπον απαγωγή που εφαρμόζουν σε βγάζει απ΄τα ρούχα σου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

altercorp, Ο erling :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν είμαι ο ειδικός αλλά επειδή τυγχάνω να εργάζομαι σε Ν.Α. Δ/νση Μεταφορών και είναι το αντικείμενό μου, απόσο ξέρω και έχω ψάξει

για να πάρεις άδεια πρατηρίου Ιδ. Χρήσης πρέπει να έχεις πάνω από 20 οχήματα όπως έχουν αναφέρει και άλλα μέλη παραπάνω.

Τα Μ.Ε. δεν ανήκουν σ'αυτή τη κατηγορία επομένως δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, αυτό το ξέρω καλά γιατί έχω εκδώσει άδεια και δεν τα έκανα δεκτά.

Τώρα αν είναι λογικό δυστυχώς δεν μπορώ να σου απαντήσω αλλά για να λάβεις γραπτή απάντηση πρέπει να πας σε Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. και να σου απαντήσουν αυτοί αφού έχουν ψάξει και έχουν ρωτήσει το Υπουργείο.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος βγαίνει για να μην εξηγεί ο καθένας όπως θέλει έναν Νόμο, και αφού έχουν γίνει αρκετά ερωτήματα στο Υπουργείο με αποτέλεσμα για να μην υπάρχει παρερμηνία αναγκάζονται και βγάζουν την εγκύκλιο

Το Π.Δ. είναι αυτό που έχει πάντα ισχύ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Με ποιό σκεπτικό, τα Μ.Ε. δεν είναι οχήματα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αγαπητή "fraafr" έχω ήδη λάβει αρνητική απάντηση από το υπουργείο. Όμως όπως θα δείς στην ερμηνευτική εγκύκλιο δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο όπως θα έπρεπε.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απαντώντας και στους δύο (2) προηγούμενους

ναι έχετε δίκιο, αυτή είναι και δική μας απορία

αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν έρθει αλλαγή από το Υπουργείο

Δημήτρης χαχαχα

Share this post


Link to post
Share on other sites
Εις άτοπον απαγωγή:

 

1. Αν σε ένα λατομείο υπάρχουν 21 μηχανήματα έργων, λαστιχοφόροι φορτωτές, ερπυστριοφόρες τσάπες, κτλ, και καθώς τα μηχανήματα έργων αυτά για να κυκλοφορήσουν σε εθνικό δίκτυο θα πρέπει να τηρούνται ειδικές συνθήκες (να βγεί άδεια μετακίνησης, να συνοδεύονται από περιπολικό με φάρους κτλ) , πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός τους;

 

2. Αν σε ένα λατομείο υπάρχουν 19 μηχανήματα έργων όπως ακριβώς παραπάνω, πώς θα γίνει ο ανεφοδιασμός τους;

 

(α) Θα πηγαίνουν στο κοντινότερο βενζινάδικο να φουλάρουν

(β) Θα έχουν ένα μπετονάκι που θα το γεμίζουν και θα το ρίχνουν στο ρεζερβουάρ

(γ) Θα έχουν βαρέλια με πετρέλαιο και με έναν αυτοσχέδιο (και παράνομο) τρόπο θα γεμίζουν το ρεζερβουάρ

(δ) θα έχουν ένα ιδιωτικό πρατήριο για να δουλεύουν με ασφάλεια και οικονομία

(ε) Θα αναγκαστούν να δηλώσουν και τα αυτοκίνητα των εργαζομένων ώστε ο αριθμός των οχημάτων να υπερβεί τα 20

(στ) Θα έρχεται το βυτιάκι του κοντινότερου βενζινάδικου (μπορεί και πετρέλαιο θέρμανσης όταν παλαιότερα υπήρχε) και θα γεμίζει τα ρεζερβουάρ

 

Προσοχή το (δ) είναι παγίδα διότι απαγορεύεται ΡΗΤΑ από τον νόμο: Μην το απαντήσετε!

 

Δεν ξερω αν και κατα ποσον ειναι εφικτο, αλλα φιλε Δημητρη το παραπανω παραδειγμα με τα δεδομενα που εχουμε αποκλειει το (δ) οπως παρουσιαζεται η κατασταση.. Αναρωτιεμαι λοιπον, παραθετωντας το παραδειγμα αυτο στους ανωτερους σου πια θα ηταν η απαντηση..

 

Και αναλυω ελαχιστα..

 

Επιλογες β και γ στην ουσια επικινδυνες και κατα το γραμμα του νομου παρανομες..

 

Επιλογη ε "γραφειοκρατικη", συν το οτι αν καποιος αλλαξει δουλεια ή αυτοκινητο παμε παλι απο την αρχη δηλωσεις και αδειοδοτησεις και και και..

 

επιλογη στ ναι μεν αλλα.. Το βυτιακι ειναι για πετρελαιο ή για βενζινη??? Ή και για τα δυο??? 'Η εχει το πρατηριο δυο βυτιακια??? Ή, ή, ή..

 

Τελος επιλογη (α).. Αρα αν καποιος θελει να κανει αυτη τη δουλεια νομιμα πρεπει να απασχολησει στην ουσια ενα ή περισσοτερα περιπολικα, αφου πρωτα παρει ειδικη αδεια.. Και λεω, εδω δε φτανουν οι αστυνομικες δυναμεις για τις απαραιτητες δουλειες, θα τους φορτωσουμε και αλλες??? Υπαρχει βεβαια και η λυση του "βγες στο δρομο, ποιος θα μας παρει χαμπαρι".. Ή με αλλα λογια του παρανομου ανεφοδιασμου..

 

Αληθεια αν δεν εχουν τις απαραιτητες αδειες οοοολοι αυτοι που αντιμετωπιζουν το ιδιο προβλημα, δεν αποδεικνυεται δια της εις ατοπον απαγωγης οτι παρανομουνε???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.