Jump to content

Recommended Posts

anavatis

Νομίζω πως αν ο σκοπός της εκτίμησης είναι για τραπεζική χρήση θα χρειαστεί να δώσεις δυο αξίες. Μια με τις νόμιμες κλίνες βάσει ΕΣΛ ΕΟΤ και μια άλλη σε παρατήρηση εφόσον δύναται να λάβει ΕΣΛ για τις παραπάνω κλίνες, αφαιρώντας όπως προανέφερε ο Κώστας (με τις καλησπέρες μου) το κόστος νομιμοποίησης από την αγοραία αξία. Ενδεχομένως αν δεν γίνεται νομιμοποίηση ίσως να πρέπει να αφαιρεθεί κόστος επαναφοράς σε πρότερη κατάσταση από την αγοραία αξία.

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

ok, ευχαριστώ για τις απόψεις. θεωρώ ότι επειδή τα επιπλέον δωμάτια δημιουργούνται μόνο από εσωτερικές αλλαγές εντός του νόμιμου & τμημάτων κτηρίου (αυθαιρεσίες προ του 2011) που έχουν υπαχθεί σε νόμους αυθαιρέτων ,  πιθανότατα μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης, με την επιφύλαξη της διατήρησης της κατηγορίας μετά την αλλαγή της δυναμικότητας και της έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας ...σίγουρα θα αφαιρεθεί κόστος άδειας και συντελεστής αβεβαιότητας....

Edited by anavatis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατά τη γνώμη μου η βασική αξία που πρέπει να δώσεις είναι βάσει του σήματος λειτουργίας του ΕΟΤ.

Για τα επιπλέον δωμάτια, στην αξία που θα υπολογίσεις θα βάλεις την υποσημείωση ότι δίνεται με την προϋπόθεση ότι γίνεται να αδειοδοτηθούν.

Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσεις ότι θα υπάρξει αλλαγή της κατηγορίας του ξενοδοχείου από 3* σε 2*, γιατί τότε αλλάζει κατά πολύ η αξία. Ή γίνεται να αδειοδοτηθεί ως 3* ή δε γίνεται. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταλάβει αν έχουν γίνει τακτοποιήσεις ή όχι. Πάντως σήμα λειτουργίας μπορεί να δοθεί και σε τακτοποιημένους χώρους, χωρίς να χρειάζεται έκδοση οικοδομικής άδειας. Μάλιστα, αν πρόκειται για μεγάλη μονάδα, είναι πιθανό το κόστος τακτοποίησης να είναι αδιάφορο σε σχέση με την αξία του ακινήτου. Δηλαδή, αν το ξενοδοχείο έχει πχ Αγοραία Αξία 5 εκ. και το κόστος τακτοποίησης είναι π.χ. 15 χιλ, δεν υπάρχει μεγάλο νόημα να δώσεις Αγοραία Αξία 4.985.000 €.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

ted78, ναι μπορούν να αδειοδοτηθούν τακτοποιημένα δωμάτια πριν όμως του 2011....έχω την επιφύλαξη (διορθώστε με αν κάνω λάθος) ότι με τα σημερινά δεδομένα της νομοθεσίας, δωμάτια που έχουν δημιουργηθεί αυθαίρετα (με διαμερισμάτωση) μετά το 2011 (που είναι η ειδική περίπτωση που αναφέρω) δεν μπορεί κανονικά να πάρουν άδεια ΕΟΤ, άσχετα εάν βρίσκονται εντός νόμιμου περιγράμματος (ή έστω εντό περιγράμματος που έχει και ορισμένες αυθαίρετες επεκτάσεις που έχουν υπαχθεί σε νόμο για ρύθμιση (π.χ. αυθαίρετη  επέκταση προ του 2011 σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως κατάστημα του ξενοδοχείου που είχε υπαχθεί στο ν.4178/13 και τώρα (έστω 2018) μετατρέπεται σε δωμάτιο)

οκ. ας πούμε ότι μένει 3*, θα εφαρμοστεί άλλωστε μειωτικός συντελεστής στο τέλος, δεν μπορώ να το πω αυτό εγώ με σιγουριά...στα πλαίσια εκτίμησης….. 

Edited by anavatis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Similar Content

  • By dada
   Με τον N.4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" ορίζονται οι ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.
    
   Σύμφωνα με το νέο νόμο το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
    
   Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων.
    
   Για την εγγραφή στο μητρώο απαιτείται επίσης πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
    
   αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
    
   ββ) Ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος ? μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους ή του τρίτου κράτους.
    
   γγ) Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3. αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης κατά το στοιχείο αα) της παρούσας υποπερίπτωσης.
    
   Δείτε τοn N.4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) εδώ: http://www.sate.gr/d...7Α.pdf
    
   Click here to view the είδηση
  • By dada
   Με τον N.4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" ορίζονται οι ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών.
    
   Σύμφωνα με το νέο νόμο το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
    
   Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων.
    
   Για την εγγραφή στο μητρώο απαιτείται επίσης πιστοποιητικό, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών εκπληρώνει τουλάχιστον μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
    
   αα) Έχει πιστοποιηθεί ως εκτιμητής από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από επαγγελματική ένωση ή οργανισμό που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
    
   ββ) Ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκτιμητή σε οποιοδήποτε κράτος ? μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους ή του τρίτου κράτους.
    
   γγ) Έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τη διαδικασία εξετάσεων, όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο Γ.3. αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης κατά το στοιχείο αα) της παρούσας υποπερίπτωσης.
    
   Δείτε τοn N.4152 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) εδώ: http://www.sate.gr/data_source/2013%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A6%CE%95%CE%9A107%CE%91.pdf
  • By anavatis
   Γειά σας. Είναι κάποιος συνάδελφος εγγεγραμμένος στο RICS ως επαγγελματίας εκτιμητής ακινήτων? Χρειάστηκε κάτι άλλο πέρα από το αναγνωρισμένο Master? Όποιος γνωρίζει σχετικά ας απαντήσει.
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.