Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Chris_p

Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού

Recommended Posts

επι 5; Ελπίζω όχι αν και έχουν κακό προηγούμενο. Υποθέτω ότι θα βάλουν χέρι και στο ελάχιστο μήκος των τοιχίων.

 

Η χώρα που δεν έλεγχει τις κατασκευές (μόνο ο πατριωτισμός του μηχανικού ) παίρνει τα αυστηρότερα μέτρα. Σου λέει βάλε πράμα, μήπως θα εφαρμοστεί.:rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μόνο που η διάμετρος τυμπάνων είναι θέμα εθνικού προσαρτήματος, και βλέπω ήδη του δικούς μας να πενταπλασιάζουν τις προτεινόμενες τιμές του ΕΚ-2...

 

Από που προκύπτει ότι το θέμα τυμπάνων είναι θέμα εθνικού προσαρτήματος και γιατί?

Και αν είναι να γίνει αλλαγή, υπάρχει κάποια έρευνα ή δημοσίευση ή θα γίνει η ίδια ιστορία όπως ΕΚΩΣ. Πάρτε ότι θέλετε από το DIN και στην πορεία βλέπουμε...κάνουμε εμείς τις δικές μας αλλαγές.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε για τις πεδιλοδοκύς, ανεβάζω ένα σχήμα με τυπική πεδιλοδοκό.

 

Είναι σωστό να αμελούμε τον πρόσθετο γωνιακό οπλισμό (κίτρινα σίδερα στο σχήμα) στις στηρίξεις και να επεκτείνουμε μόνο τα ίσια σίδερα του ανοίγματος όσο χρειάζεται στις στηρίξεις ?

 

Η προέκταση θα γίνεται θεωρώντας τον οπλισμό και άνω και κάτω μόνο εφελκυόμενο. Δηλαδή :

 

α) Στην ακραία στηριξη 2/3 * 0.3 * lb

 

β) Στην ενδιάμεση στήριξη 10Φ.

post-86-131887262816_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό ΕΓΚ. Δ11Β/Ο/66/23-10-95, όπου με βάση κάτι σχέδια που βλέπω διαρείται το α με 1,4 και μειώνει το Lbnet, που υπάρχει?

Δεν το βρίσκω.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Έχω λίγο ελεύθερο χρόνο και το παρακάτω είναι μόνο για τον rigid)

 

DIN 1045-1:2001 και DIN 1045-1/A1:2008

 

 

 

Έχω την παρακάτω περίπτωση

 

21brfuo.jpg

 

Υλικά:

 

Beton C20/25 fck = 20.00 N/mm² fcd = 11.33 N/mm²

(gammac=1.50 alpha=0.85 nue1=1.00 betact=2.40)

Stahl BSt.500S fyk = 500.0 N/mm² fyd = 434.8 N/mm²

 

Συνθήκη στήριξης (Άμεση)

 

Μήκος αγκύρωσης που υπάρχει: 0.200m

Οπλισμοί: 2d20g+2d16h+3d12s (Τέλος οπλισμού: g=ευθεία h=καμπύλη s=γυριστή καμπύλη, άγκιστρο)

 

2lkehro.jpg2znu3oi.jpg

 

 

Αποτελέσματα για το μήκος αγκύρωσης σε άμεση στήριξη

 

Δύναμη αγκύρωσης Fsd,R = 100.00 kN

Απαιτούμενος οπλισμός στην στήριξη = 2.30 cm²

 

2 Ø 20 mm για ράβδους ευθεία As=6.283cm² alpha a=1.0 lb=0.937m=lb,net(απαιτούμενοAs/υπάρχονAs=1)

υπάρχον lb=0.200m >= 6.0*ds=0.120m OK

υπάρχον lb=0.200m >= 0.3*0.67*1.0*0.937m >=10*ds*0.67 = 0.187m OK

Fsd,R = 6.28*434.8/10 / 0.67 / 1.0 * 0.200 / 0.937 (<=As*fyd) = 87.45kN

 

2 Ø 16 mm για καμπύλη As=4.021cm² alpha a=0.7 lb=0.750m=lb,net(απαιτούμενοAs/υπάρχονAs=1)

υπάρχον lb=0.200m >= 6.0*ds=0.096m OK

υπάρχον lb=0.200m >= 0.3*0.67*0.7*0.750m >=10*ds*0.67 = 0.107m OK

Fsd,R = 4.02*434.8/10 / 0.67 / 0.7 * 0.200 / 0.750 (<=As*fyd) = 99.95kN

 

3 Ø 12 mm άγκιστρο (δίτμητο) As=6.786cm² alpha a=0.7 lb=0.562m=lb,net(απαιτούμενοAs/υπάρχονAs=1)

υπάρχον lb=0.200m >= 6.0*ds=0.072m OK

υπάρχον lb=0.200m >= 0.3*0.67*0.7*0.562m >=10*ds*0.67 = 0.080m OK

Fsd,R = 6.79*434.8/10 / 0.67 / 0.7 * 0.200 / 0.562 (<=As*fyd) = 224.88kN

 

Fsd,R = 100.00kN <= 412.3kN = FRd,R (Άθροισμα όλων των ράβδων)

=> Το μήκος αγκύρωσης αρκεί.

 

Έστω πάλι το παραπάνω παράδειγμα αλλά με μήκος αγκύρωσης που υπάρχει: 0.300m

 

2 Ø 20 mm (ευθεία) As=6.283cm² alpha a=1.0 lb=0.937m=lb,net(απαιτούμενοAs/υπάρχονAs=1)

υπάρχον lb=0.300m >= 6.0*ds=0.120m OK

υπάρχον lb=0.300m >= 0.3*0.67*1.0*0.937m >=10*ds*0.67 = 0.187m OK

Fsd,R = 6.28*434.8/10 / 0.67 / 1.0 * 0.300 / 0.937 (<=As*fyd) = 131.18kN

 

Fsd,R = 100.00kN <= 131.2kN = FRd,R

=> Το μήκος αγκύρωσης αρκεί.

 

Αν πάλι για Fsd,R = 100.00kN έχω μια φορά Φ14 με καμπύλη και Φ14 ευθεία τότε θα έχω

 

Φ14 ευθεία με Fsd,R = 100.00kN

Μήκος αγκύρωσης που υπάρχει: 0.25m

 

2 Ø 14 mm με ευθεία αγκύρωση As=3.079cm² alpha a=1.0 lb=0.656m=lb,net(απαιτούμενοAs/υπάρχονAs=1)

υπάρχον lb=0.250m >= 6.0*ds=0.084m OK

υπάρχον lb=0.250m >= 0.3*0.67*1.0*0.656m >=10*ds*0.67 = 0.131m OK

Fsd,R = 3.08*434.8/10 / 0.67 / 1.0 * 0.250 / 0.656 (<=As*fyd) = 76.52kN

 

 

Fsd,R = 100.00kN > 76.5kN = FRd,R

=> Το μήκος αγκύρωσης δεν αρκεί !!!

 

Αν έχω ακριβώς το ίδιο αλλά με καμπύλη αγκύρωση, τότε

 

Φ14 ευθεία με Fsd,R = 100.00kN

Μήκος αγκύρωσης που υπάρχει: 0.25m

 

2 Ø 14 mm με καμπύλη As=3.079cm² alpha a=0.7 lb=0.656m=lb,net(απαιτούμενοAs/υπάρχονAs=1)

υπάρχον lb=0.250m >= 6.0*ds=0.084m OK

υπάρχον lb=0.250m >= 0.3*0.67*0.7*0.656m >=10*ds*0.67 = 0.093m OK

Fsd,R = 3.08*434.8/10 / 0.67 / 0.7 * 0.250 / 0.656 (<=As*fyd) = 109.32kN

 

Fsd,R = 100.00kN <= 109.3kN = FRd,R

=> Το μήκος αγκύρωσης αρκεί.

Edited by Pappos
  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

στον κανονισμό μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη, αλλά η τήρηση του κανονισμού είναι υποχρεωτική

 

 

Καλώς ήλθες στο φόρους συνάδελφε.

Συμπλήρωσε το προφίλ σου, όπως ορίζουν οι κανόνες συμμετοχής.

Η χρήση διαφημιστικού συνδέσμου στην υπογραφή απαγορεύεται.

AlexisPap

Edited by AlexisPap

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα.

Θεωρώ ότι το θέμα των αγκυρώσεων είναι πολύ σοβαρό και για αυτό πριν την εφαρμογή της γνώσης απαιτείται η κατανόηση της θεωρίας.

Μερικές απορίες μου

Ορολογία απο ΕΚΩΣ

Lb βασικό μήκος αγκύρωσης (ευθύγραμμο)

Lbnet Απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης (όχι πάντα ευθύγραμμο). Για τις ανάγκες καμπύλων αγκυρώσεων και χρήση των σειρών Β1 έως Β3 του Πίνακα 17.1 με χρήση τυμπάνου D για την αποφυγή αστοχίας του σκυροδέματος.

Μέχρις εδώ κατανοητά. Υπάρχουν και σχεδιαγράμματα και όλοι ικανοποιημένοι.

Ορολογία από EC2

Lbrqd βασικό απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης (ευθύγραμμο). Αν κρίνω από τον τύπο είναι το αντίστοιχο του Lb.

Lbd μήκος αγκύρωσης σχεδιασμού . Αν κρίνω από τον τύπο είναι το αντίστοιχο του Lbnet.

Lbeq ισοδύναμο μήκος αγκύρωσης (απλουστευτικά και εναλλακτικά αντί του Lbd).

Και πάμε στα σχήματα που ερμηνεύουν τις γραπτές διατυπώσεις.

1. Σχήµα 8.1 : Μέθοδοι αγκύρωσης µη ευθυγράµµων ράβδων a) Βασικό µήκος αγκύρωσης υπό εφελκυσµό, lb για οποιοδήποτε σχήµα µετρούµενο κατά µήκος του άξονα της ράβδου.

Αυτός ο όρος δεν ήταν του ΕΚΩΣ; και μάλιστα ευθύγραμμο μήκος; Το Lbd έχει νόημα στο σχήμα αν και δεν ορίζει την αφετηρία μέτρησης του μήκους, οι δε συντελεστές του α1 ..α5 μπορούν να εξασφαλίσουν μικρότερο μήκος από το Lbrqd που είναι ευθύγραμμο, για την καμπύλωση του οπλισμού.

2. Ο τύπος του Lbeq =α1* Lbrqd γιατί ( ? ) να τον χρησιμοποιήσω αφού αναφέρεται στο ευθύγραμμο τμήμα της αγκύρωσης και το αποτέλεσμα που δίνει είναι στην καλύτερη περίπτωση = με το Lbd που είναι για όλο το μήκος της αγκύρωσης.

Το όλο σκεπτικό μου ξεκινά από την ανάγκη διαστασιολόγησης δοκών και υποστυλωμάτων (μικρότερες διαστάσεις και σωστή αγκύρωση) όπου θα πρέπει να λάβω υπόψη μου και μεγάλες διαμέτρους τυμπάνου για ενδεχόμενη αστοχία του σκυροδέματος όταν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια της 8.3.(2)

Ευχαριστώ.

Edited by mateoste

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε αν διαβάσεις με προσοχή το προηγούμενα post όλα τα παραπάνω που αναφέρεις έχουν αναφερθεί λεπτομερέστατα.

 

Επίσης το παράδειγμα DIN που αναφέρω θα σου λύσει όλες τις απορίες.

Edited by Pappos

Share this post


Link to post
Share on other sites

σε ακραιο στυλο τετραγωνο 40αρη, που εχει ρομβο για να πιασει τις ενδιαμεσες διαμηκεις ραβδους, πως περναει αγκιστρο των 30εκ ?

 

το εχει δει καποιος στην π[ραξη?

Edited by sundance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όταν λες ρόμβο εννοείς ρομβοειδή συνδετήρα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.