Jump to content

Recommended Posts

Μα ο ΚΑΝΕΠΕ έχει εφαρμογή και για προσθήκες..

Έγραψα ότι "θα μπορούσε κάποιος να κάνει προσθήκες με τον ΕΑΚ Παράρτημα Ε" δεν είπα ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικά τον ΚΑΝΕΠΕ...

Edited by tpanagiotakos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μα αν είναι υποχρεωτικός ο ΚΑΝΕΠΕ ο οποίος έχει εφαρμογή σε έλεγχο υφισταμένου, τότε είναι υποχρεωτικός σε προσθήκες που απαιτούν έλεγχο υφισταμένου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μα αν είναι υποχρεωτικός ο ΚΑΝΕΠΕ ο οποίος έχει εφαρμογή σε έλεγχο υφισταμένου, τότε είναι υποχρεωτικός σε προσθήκες που απαιτούν έλεγχο υφισταμένου.

Κατά τη γνώμη μου η απάντηση είναι ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται αποκλειστικά ο ΚΑΝΕΠΕ, όμως γνωρίζοντας την νομολατρεία μας (ενίοτε και εις βάρος της κοινής λογικής) κάποιος θα έλεγε ότι εφόσον ο ΕΑΚ ισχύει τότε έχει το διακαίωμα να εφαρμόσει τις διατάξεις του για τις προσθήκες!!! Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το θέμα των προσθηκών θα λήξει σύντομα με την κατάργηση του ΕΑΚ.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dr. Panagiotakos, γνωρίζουμε ότι είστε πανεπιστημιακός και είναι τιμή μας να σάς έχουμε στο φόρουμ.

Ακριβώς λοιπόν λόγω των ερευνητικών εργασιών σας, πιστεύω ότι έχετε επαφές με πολλούς από τους συντάκτες του ΚΑΝΕΠΕ.

Μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο για το τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι όταν συνέτασσαν το κείμενο;

Πίστευαν πραγματικά ότι ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοστεί από τον μέσο πολιτικό μηχανικό της πράξης;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το κείμενο ΚΑΝΕΠΕ είναι ένα συνοθύλευμα κανονισμών.

Και μόνο η αναφορά στην pushover (η οποία δεν έχει καν θεωρητικό υπόβαθρο) δείχνει την σοβαρότητα του κανονισμού.

Και μάλιστα έστω η αναφορά στην pushover...είναι ελλειπής το θεωρητικό υπόβαθρο εφαρμογής...

 

 

Επίσης συγκροτήθηκε ομάδα που ο κανονισμός για να φτάσει στην παρούσα φάση πέρασε από 3 στάδια.

Αλλά ενώ στα πρώτα στάδια μιλούσε για εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάση του κανονισμού...δεν είδαμε ποτέ τα αποτελέσματα !!!

Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ.

 

μέσο πολιτικό μηχανικό της πράξης;

 

Αυτό πάλι τι σημαίνει ???

 

Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι το θέμα των προσθηκών θα λήξει σύντομα με την κατάργηση του ΕΑΚ.

 

Πριν καταργηθεί ο ΕΑΚ, να φροντίσουν οι υπάλληλοι της πολεοδομίας να γνωρίζουν Ευρωκώδικες !!! (Που δεν το πιστεύω...)

 

Τέλος, υπάρχει κάποιος υπεύθυνος σε κανένα υπουργείο να μας πει τι ισχύει και τί όχι ή θα ψάξουμε μόνοι μας στα ΦΕΚ ???

Edited by Pappos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dr. Panagiotakos, γνωρίζουμε ότι είστε πανεπιστημιακός και είναι τιμή μας να σάς έχουμε στο φόρουμ.

Ακριβώς λοιπόν λόγω των ερευνητικών εργασιών σας, πιστεύω ότι έχετε επαφές με πολλούς από τους συντάκτες του ΚΑΝΕΠΕ.

Μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο για το τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι όταν συνέτασσαν το κείμενο;

Πίστευαν πραγματικά ότι ο κανονισμός αυτός μπορεί να εφαρμοστεί από τον μέσο πολιτικό μηχανικό της πράξης;

Όπως έχει ειπωθεί κατ'επανάληψη σε σεμινάρια του ΚΑΝΕΠΕ αλλά όπως αναφέρεται και στο κείμενο του κανονισμολυ (&1.2.1.δ) "Η εφαρμογή του Κανονισμού προϋποθέτει άτομα που διαθέτουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις και τα σχετικά προσόντα" και σχολιάζει σχετικά "Ο Κανονισμός προϋποθέτει ότι θα υπάρχει εξασφάλιση έναντι κακοτεχνιών ή σφαλμάτων λόγω απειρίας, τα οποία αποτελούν σημαντική αιτία αστοχίας στις κατασκευές. Ακριβώς για την εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλμάτων, ο Κανονισμός δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται παρά μόνον από άτομα που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά (παιδεία, εμπειρία, ικανότητα) προς τούτο προσόντα τα οποία καθορίζονται με απόφαση της Δημόσιας Αρχής."

Την περίοδο αυτή σε συνεργασία με το ΣΠΜΕ ολοκληρώνουμε ένα παράδειγμα εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ το οποίο καλύπτει πολλά θέματα για την εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ. Το παράδειγμα αυτό θα είναι σύντομα διαθέσιμο (δωρεάν) στα χέρια των μηχανικών υπό την μορφή εντύπου του ΣΠΜΕ. Επίσης προσωπικά συμμετέχω σε σειρά σεμιναρίων για την εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ.

Επειδή έχω κάποια εμπειρία στην εκπαίδευση μηχανικών σε θέματα αντισεισμικού σχεδιασμού (7 χρόνια καθηγητής στο ΕΑΠ/ΣΜΑ60) πιστεύω ότι ο μηχανικός που έχει τη θέληση να διαβάσει και να γνωρίσει σε βάθος τον Κανονισμό δεν θα αντιμετωπίσει ουσιαστικό πρόβλημα στην εφαρμογή του κανονισμού. Προσωπικά είμαι διαθέσιμος ακόμα και μέσα από το συγκεκριμένο φορουμ να διευκρινίζω θέματα εκφράζοντας προσωπικές απόψες επί του Κανονισμού.

Edited by tpanagiotakos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dr. Panagiotakos ευχαριστούμε θερμά! Μεγάλη μας τιμή να είστε διαθέσιμος για απάντηση ερωτήσεων!

Μακάρι να ήταν σαν κι εσάς οι διάφοροι "καθηγητάδες" στα πολυτεχνεία, που μάς "έκρυψαν" τη γνώση και εν πολλοίς υπονόμευσαν το μέλλον μας...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το κείμενο ΚΑΝΕΠΕ είναι ένα συνοθύλευμα κανονισμών...

Υπάρχει και το κείμενο ΕΛΟΤ ΕΝ1998-3 το οποίο ο ΚΑΝΕΠΕ σύμφωνα με την υπουργική απόφαση συμπληρώνει. Θα συμφωνήσω για τις δυσκολίες εφαρμογής του ΚΑΝΕΠΕ αλλά διαφωνώ ότι είναι συνοθήλευμα κανονισμών κλπ. Επειδή έχω εφαρμόσει τον ΚΑΝΕΠΕ σε μελέτες της πράξης, έχω συμμετάσχει στην ομάδα εφαρμογής του στον ΟΑΣΠ και επειδή η προ δεκαπενταετίας έρευνα στην οποία συμμετείχα μαζί με τον καθ. Μ. Φαρδή σήμερα εμφανίζεται τόσο στον ΚΑΝΕΠΕ όσο και στον ΕΝ1998-3 αλλά και στο FIB MODEL CODE 2010 θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σύνταξη ενός κανονισμού επεμβάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη αλλά κατά τη γνώμη (-κατα πολλούς μη αντικειμενική-) ο ΕΝ1998-3 αποτελεί την πληρέστερη και πιο σύγχρονη έκδοση κανονισμού επεμβασεων σε παγκόμσιο επίπεδο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ο ΕΝ1998-3 αποτελεί την πληρέστερη και πιο σύγχρονη έκδοση κανονισμού επεμβασεων σε παγκόμσιο επίπεδο.

 

Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

 

Αφού ήσουν στην επιτροπή που είναι τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου, όπου γίνεται αξιλόγηση του ΚΑΝΕΠΕ σε υπάρχουσες κατασκευές ?

Μπορούμε να τις έχουμε κάποια στιγμή ???

 

Συγκεκριμένα

 

Το 2ο Σχέδιο του Κανονισμού συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω απόψεις, καθώς και τις εν τω μεταξύ εξελίξεις της διεθνούς βιβλιογραφίας και των ερευνών που χρηματοδότησε ο ΟΑΣΠ. Το 2ο αυτό Σχέδιο ελέγχθηκε άλλη μια φορά (Ιούνιος 2006 έως Ιούλιος 2007) από τα εξής 9 έγκριτα Μελετητικά Γραφεία : Βαδαλούκας & Υιός, /ΟΜΟΣ, DENCO, ΟΜΕΤΕ, ΟΤΜ-Τέμνουσα, Πενέλης Γ., Τσίρλης Φ., Παγώνης-Χρονέας-Κινάτος, Παπαθανασίου Α. καθώς και από Ερευνητές του ΙΤΣΑΚ. Τα πιο πάνω Γραφεία προσφέρθηκαν εθελοντικά να εκπονήσουν και να παραδώσουν ισάριθμες μελέτες με σκοπό τον έλεγχο της γενικής εφαρμοσιμότητας του Σχεδίου αυτού του Κανονισμού. Οι μελέτες αυτές εκπονήθηκαν επί συγκεκριμένων παραδειγμάτων κτιρίων τα οποία προετοίμασε η Συντακτική Επιτροπή.

 

Θέλουμε τις μελέτες αυτές δηλαδή με άλλα λόγια που εκπονήθηκαν από τους παραπάνω.

 

Ευχαριστώ

 

αλλά διαφωνώ ότι είναι συνοθήλευμα κανονισμών κλπ.

 

Δηλαδή ο ΚΑΝΕΠΕ είναι αυτούσιος κανονισμός και δημιουργημένος από την αρχή ???

 

 

Επειδή έχω εφαρμόσει τον ΚΑΝΕΠΕ σε μελέτες της πράξης,

 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και συνοθήλευμα κανονισμών.

 

θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σύνταξη ενός κανονισμού επεμβάσεων είναι ιδιαίτερα δύσκολη

 

Όχι μόνο δύσκολη αλλα απαιτεί και κάποια σεβαστά χρόνια ανάπτυξης και έρευνας !!!

 

Εαν θέλεις όμως μπορώ να επισημάνω σημεία στον κανονισμό για διευκρινήσεις ή συζήτηση...και πίστεψε με είναι πάρα πολλά...είμαι όμως σίγουρος καθώς ήσουν στην επιτροπή και έχεις εμπειρία με το θέμα να μας βοηθήσεις.

 

Ευχαριστώ.

 

edit:

 

Προσωπικά είμαι διαθέσιμος ακόμα και μέσα από το συγκεκριμένο φορουμ να διευκρινίζω θέματα εκφράζοντας προσωπικές απόψες επί του Κανονισμού.

 

οπότε μπορούμε να θέσουμε τα σημεία προς διευκρίνηση....

Edited by Pappos
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφού ήσουν στην επιτροπή που είναι τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου, όπου γίνεται αξιλόγηση του ΚΑΝΕΠΕ σε υπάρχουσες κατασκευές ?

Μπορούμε να τις έχουμε κάποια στιγμή ???

Όπως καταλαβαίνεις και να τα είχα δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω κείμενα μιας επιτροπής. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο σήμερα; Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουμε ως μηχανικοί μονίμως να διαμαρτυρόμαστε για τον ΚΑΝΕΠΕ ή τον ΕΝ1998-3 αλλά θα πρέπει να βγούμε μπροστά και να προάγουμε την ΕΠΙΣΤΗΜΗ μας με δημιουργικό διάλογο ως προς την εφαρμογή τους και όχι με αφορισμούς. Πολλές φορές δεν νομίζεις ότι εκφυλίζουμε την επιστήμη μας σε διεκπεραίωση φακέλων και συμπλήρωση εντύπων; Πίστεψέ με ότι ξεφεύγοντας από την επιφανειακή ανάγνωση του κειμένου των κανονισμών (ΕΝ1998-3 / ΚΑΝΕΠΕ) θα βρεθείς αντιμέτωπος με έναν νεο τρόπο αντισεισμικού (ανα-)σχεδιασμού κατασκευών...

 

Δηλαδή ο ΚΑΝΕΠΕ είναι αυτούσιος κανονισμός και δημιουργημένος από την αρχή ???

...αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και συνοθήλευμα κανονισμών.

Μπορείς να μου πεις σε ποιούς αναφέρεσαι;

 

Όχι μόνο δύσκολη αλλα απαιτεί και κάποια σεβαστά χρόνια ανάπτυξης και έρευνας !!!

Για τον ΕΝ1998-3 και ΚΑΝΕΠΕ χρειάστηκαν περισσότερα από 15 χρόνια ανάπτυξης και έρευνας σε πανευρωπαικό επίπεδο...

 

Εαν θέλεις όμως μπορώ να επισημάνω σημεία στον κανονισμό για διευκρινήσεις ή συζήτηση...και πίστεψε με είναι πάρα πολλά...είμαι όμως σίγουρος καθώς ήσουν στην επιτροπή και έχεις εμπειρία με το θέμα να μας βοηθήσεις.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως είμαι διαθέσιμος να διευκρινίζω θέματα εκφράζοντας προσωπικές απόψες επί του Κανονισμού...

Edited by tpanagiotakos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.