Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
gvarth

Ευρετήριο νομοθεσίας για θέσεις στάθμευσης

Recommended Posts

αν ρωτας  για  αυτο

ΠΔ 111/2004: Καθορισμός αριθμού θέσεων στάθμευσης αναλόγως χρήσεων μεγέθους κτιρίων στο ηπειρ.τμήμα Αττικής

 

δες τα ΠΜ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δημήτρη ρωτώ αν σήμερα ισχύει το ΠΔ 111/2004 ή έχει ψηφισθεί κα΄τι νεώτερο.

 

Τι εννοείς ΠΜ ;

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

προσωπικα μηνυματα

Share this post


Link to post
Share on other sites

προσωπικα μηνυματα

 

 δξ πώς γραφηκε δυο φορες..

παντως..

το δις.....διαγραπτεον  ... :smile:

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σε οικοδομή με οικοδομική άδεια 1975 (που προϋφίσταται δλδ του ΠΔ 350/96 και του ΠΔ 92/1982 και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο) με ισόγειο κατάστημα έγινε αλλαγή χρήσης το 1996 από κατάστημα σε φροντιστήριο χωρίς να υπάρχει κάποιος υπολογισμός θέσεων στάθμευσης. Τώρα που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης να το αλλάξει χρήση από φροντιστήριο σε κατάστημα (συγκεκριμενα και διαχωρισμό σε δυο καταστήματα) τι νομοθεσία πρέπει να κοιτάξω; Το ΠΔ 350/96 δεν κάνει λόγο για αλλαγές χρήσεις. Επίσης παίζει ρόλο η παλαιότητα; Είναι δυσμενέστερος ο υπολογισμός για κατάστημα από ότι για φροντιστήριο αλλα με καλύπτει ότι ήταν στην αρχικη οικ. αδεια κατάστημα αλλά η οποία δεν προέβλεπε θέσεις στάθμευσης; Χρήσιμη θα ήταν κάποια συμβουλή να ξεκαθαρίσω την σκέψη μου λόγω ότι πρώτη φορά ασχολούμαι με θέσεις στάθμευσης. 

Edited by thessalon-77

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

ΠΔ 350/96

3. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα προ της ισχύος του Ν. 960/79 κτίρια, δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

[δες τα ΠΜ]

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 λεπτά πριν, dimitris GM said:

ΠΔ 350/96

3. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα προ της ισχύος του Ν. 960/79 κτίρια, δεν εφαρμόζεται η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

[δες τα ΠΜ]

Προεδρικό διάταγμα 350/96

ΑΡΘΡΟ 4

1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος του 15 επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στο αυτό ακίνητο ή σε άλλο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300 m μετρούμενη σε νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των δύο ακινήτων.

2. Ειδικά για χρήσεις υπεραγορές τροφίμων ή άλλων ειδών και πολυκαταστήματα εν γένει επιβάλλεται η εξασφάλιση του ως άνω ποσοστού στο αυτό ακίνητο ή σε όμορο αυτού.

3. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα προ της ισχύος του νόμου 960/1979 κτίρια, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

Δηλαδή;

Share this post


Link to post
Share on other sites

μάλλον:

Προεδρικό διάταγμα 350/96

Άρθρο 6

1. Για την εξαγορά μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή για νομικούς ή τεχνικούς λόγους η δημιουργία των αναγκαίων χώρων στο γήπεδο όπου ανεγείρεται το κτίριο κατ' εφαρμογή της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 όπως ισχύει, και τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια ίση με 25,00 m2 για κάθε θέση στάθμευσης.

2. Για τον υπολογισμό της κατά την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 ως ισχύει, εισφοράς όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 5 του αυτού νόμου, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων όπου αυτή έχει καθορισθεί.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νόμος 960/79

Άρθρο 3

1. Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου οι θέσεις σταθμεύσεως υπολογίζονται βάσει της επιφανείας προσθήκης του κτιρίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα υπό των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Εις τις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία εμπίπτουν εις τις απαγορεύσεις δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως ως αυτές καθορίζονται υπό των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος και των αποφάσεων της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 2 δύναται να εφαρμόζεται η περίπτωσις β' ή γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, καταβαλλομένης κατά την εφαρμογήν της περιπτώσεως γ μειωμένης εισφοράς, ως ειδικότερα υπό του άρθρου 5 του παρόντος ορίζεται.

3. Ομοίως μειωμένη εισφορά καταβάλλεται εις τις περιπτώσεις:

……………

ε) Μεταβολής της χρήσεως υφισταμένων κτιρίων ή μέρος αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αντίστοιχη διάταξη ή οδηγία όπως η παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.111/2004 όπου αναφέρει σε αυτόν τον νόμο ότι " 3. Σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσεως κτιρίων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχει εξασφαλιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχεί στην υφισταμένη χρήση, ο οποίος και αφαιρείται από αυτόν που προκύπτει για τη νέα χρήση βάσει του άρθρου 3. ";

Η συγκεκριμένη παράγραφος είναι απίστευτα  δίκαιη διάταξη του νόμου που εξασφαλίζει τα κτίρια προ της εφαρμογής του νόμου και ακόμη καλύτερα εξασφαλίζει το δίκαιο προς τα κτήρια Ν.960/79 αλλά δεν μπόρεσα να βρώ αντίστοιχη διάταξη ή εγκύκλιο για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Επομένως στην υπόλοιπη Ελλάδα περιοχή - κτίριο που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.960/79 και ΠΔ 350/1996, σε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγής χρήσης κτλ εκ της οποίας προκύπτεο έστω και 0,5 θέση στάθμευσης και άνω τότε  πρέπει υποχρεωτικά να ορίσει θέση στάθμευσης ή να εξαγοράσει παρόλο που κατά τον χρόνο ανέγερσής του δεν είχε υποχρέωση θέσπισης θέσεων στάθμευσης; 

Αν ισχύει το παραπάνω σκεπτικό τότε είναι τουλάχιστον παράλογο.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.