Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
igfa

Όροι δόμησης σε περιοχή natura εκτος σχεδίου

Recommended Posts

Παιδιά σας ευχαριστώ πααααααααρα πολύ.

Ήδη έχω πάρει μια κατεύθυνση. Θα διαβάσω προσεχτικά αυτά που μου παραθέσατε και δα δοκιμάσω και την πλατφόρμα.

Και πάλι ευχαριστώ.

 

Edited by myri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,σε αγροτεμάχιο(έτος δημιουργίας 1983) εντος Naτura 2000 με εμβαδόν 9300 τ.μ.,τα επιτρεπόμενα μεγέθη δόμησης και κάλυψης ποιά είναι?Σκοπός είναι η έκδοση άδειας μεταλλίκης αγροτικής αποθήκης μέσω σχεδίου βελτίωσης.Ευχαριστώ.

Edited by kyrkaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει νεότερη νομοθεσία.

Διάβασε εδώ http://www.domiki.gr/content/kpn/text_2h/0.htm και ειδικότερα 

Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-163

(Αρθ-2 παρ.1, 2, 4 και 5 ΠΔ-24/31-5-85, παρ.2 και 3 Αποφ-88217/3752/5.1/17-2-87, ΠΔ/29-12-89, ΠΔ/22-1-90, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-21.6/11-7-91, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-11/21-1-94)

ΚΤΙΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ, ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΣΦΑΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

---

Επίσης σε ενδιαφέρει

 

Ν-3937/11 (ΦΕΚ-60/Α/31-3-11)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Εθνικό σύστημα προστευόμενων περιοχών

ΑΡΘΡΟΝ-9

Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

2α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10000 τμ, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ.1 του Αρθρ 1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85 ). Κατ' εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4000 τμ τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

 

Edited by myri

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα.

 

Τι ισχύει για τα γεωτεμάχια που είναι εντος ορίων οικισμών ή εντος ζωνης 800μ απο το κεντρο του οικισμου και βρίσκονται εντος ζωνης νατουρα?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, 

Σε γεωτεμάχιο 3,3 στρ (μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο) εντός περιοχής natura θέλω να βγάλω άδεια για μια λιθόκτιστη αποθήκη 15 m2 (μέσω της Δ/νσης Γεωργίας).

Δεν έχω όμως τις απαραίτητες πλάγιες αποστάσεις από τα όρια και στο ΣΥΠΟΘΑ όταν έκανα μια γενική κουβέντα μου είπαν ότι δεν μπορούν να δώσουν παρέκκλιση για αρτιότητα και οικοδομησιμότητα εντός natura, αλλά γενικά θα έδιναν παρέκκλιση για τις πλάγιες αποστάσεις εάν το γεωτεμάχιο ήταν κατά παρέκκλιση άρτιο.

Υπάρχει καμιά περίπτωση να μπορεί να δοθεί παρέκκλιση έτσι ώστε να χτιστεί η αποθήκη?? 

 Σας έχει τύχει ανάλογη περίπτωση??

Share this post


Link to post
Share on other sites

κανουν λαθος

παρεκκλιση παιρνεις και για τις αποστασεις απο τα ορια  και ως προς το μη αρτιο

[αν ειχες 4 στρ. δεν θα ετρεχες  να ζητας παρεκκλιση για να χωρεσουν   15 τμ.  μιας  ...αποθηκούλας..]

https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"αδεια αγροτικης αποθηκης 15 τμ κατα παρεκκλιση"&page=0

 

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτής της άποψης είμαι και γω. Αλλά στο ΣΥΠΟΘΑ της περιοχής μου είναι κατηγορηματικοί στο να δώσουν παρέκκλιση αρτιότητας σε περιοχή Natura.

Γι΄αυτό ρώτησα μήπως έχει τύχει σε κάποιο συνάδελφο.

  

Share this post


Link to post
Share on other sites

ν 3937/11

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10).

β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087 Β΄).

γ) Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα και με στατικά δίχτυα πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς βυθούς.

δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας.

ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.

 

2. α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή Ζ.Ε.Π., το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.μ., εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24−31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000 τ.μ., τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις.

β) Το πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, μικρών γεωργικών αποθηκών και υδατοδε ξαμενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ειδικότερες υφιστάμενες διατάξεις ρύθμισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας!

Στην περίπτωσή μου ο Προϊστάμενος του ΣΥΠΟΘΑ που έκανα συζητήσεις, διαβάζοντας το άρθρο αυτό παρ. 2β) θεωρεί ότι το  "πιο πάνω καθοριζόμενο ελάχιστο εμβαδόν γηπέδων"  αναφέρεται στα 10 στρέμματα. Γι αυτό κολλάει και δεν δίνει παρέκκλιση αρτιότητας.

Και μου είπε να κάνουμε επίσημο ερώτημα στο Υπουργείο αλλά μπορεί και να μην μας απαντήσουν ποτέ....

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

το αρθρο λεει "ελαχιστο" εμβαδον κατατμησης

Αυτο ειναι το "καθοριζομενο"

αλλως  θα  θες 10 στρ. για μια αντλία, ή για μια αποθηκη ή για μια  ...στερνα...:mrgreen:

Να του πεις να κανει αυτος ερωτημα στο Υπουργειο

Αυτος υποχρεουται και αυτος πρεπει να το στείλει

Το Υπουργειο τι να απαντησει σε εναν ιδιωτη...

[και να μην ανακατευει την ΝΑΤΟΥΡΑ  σαν δικαιολογια...]

αρθρο 4 ΝΟΚ

κδ. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ` 270), με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μία φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.