Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
noutsaki

Επικλινές οικόπεδο

Recommended Posts

Σε εντός οικισμού οικόπεδο πρόκειται να ανεγερθεί ισόγεια οικοδομή.

Στην είσοδο του οικοπέδου (πρόσωπο με τον δρόμο) υπάρχει ένας σημαντικός χώρος διαστάσεων περίπου 15x15 όπου και υπάρχει η σκέψη να τοποθετηθεί η οικοδομή και έπειτα μέσα στο οικόπεδο υπάρχει...γκρεμός με μέγιστο ύψος του πρανούς περί τα 12μ. Ακόμη δεν έχω στα χέρια μου ακριβή μεγέθη όπως υψομετρικές καμπύλες, φωτογραφίες κλπ.

Προφανώς η αρχική σκέψη είναι το σπίτι να τοποθετηθεί στην είσοδο του οικοπέδου όπως προείπα και όχι εκεί όπου αρχίζουν τα... δύσκολα!! Πέραν της σκέψης μου να ζητήσω από τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε γεωτεχνική μελέτη έχω τα εξής ερωτήματα:

1. είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης κατά την ανάλυση του κτιρίου? στις σημειώσεις του ec8 διαβάζω πως κάτι τέτοιο απαιτείται για κτίρια σπουδαιότητας Σ3 (εγώ ως κατοικία εμπίπτω σε κατηγορία Σ2) και για πρανή/λόφους ύψους 30μ.

2. Πώς λαμβάνεται υπόψιν ο συντελεστής τοπογραφικής ενίσχυσης? Δηλαδή πολλαπλασιάζεται η τέμνουσα βάσης του κτιρίου με αυτόν?

3. Γνωρίζω πως το ερώτημα μου είναι φλου, αλλά τί πρόσθετα μέτρα πρέπει να παρθούν για να μην είναι στατικά επισφαλής για το σπίτι η ύπαρξη του πρανούς (πέραν από πιθανώς κάποιον τοίχο αντιστήριξης κατά την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου)?υπάρχει κάποια απόσταση ασφαλείας που θα πρέπει να τοποθετηθεί η κατοικία από το πρανές?

Περισσότερες πληροφορίες ή δεδομένα ευχαρίστως να δώσω αν ζητηθούν και κάποιος έχει την διάθεση να βοηθήσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ένα ΚΑΛΟ τοιχείο δεν μπορεί να σε βοηθήσει να μεγαλώσεις το επίπεδο κομμάτι του οικοπέδου;

Share this post


Link to post
Share on other sites

σίγουρα ναι (εμμέσως το ανέφερα στο 3), αλλά λόγω του ύψους του πρανούς μιλάμε για πολύ υψηλό τοίχο αντιστήριξης....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θα τοποθετούσες το κτίριο στον ... γκρεμό και όχι εκεί που βολεύει όλους.

 

Για τα ερωτήματα σου περί ec8, σώθηκες (!) τουλάχιστο εγώ δεν ξέρω να σου απαντήσω.

 

Τώρα, για το ερώτημα 3, έχοντας μια καλή γεωλογική μελέτη θα μπορείς να κάνεις μια ανάλυση ευστάθειας πρανούς, έχοντας βέβαια στην διάθεση σου τα φορτία της κατοικίας...

 

Πέρα από τα θέματα ανάλυσης (όντως το ερώτημά σου είναι φλου) αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις είναι ένα σύστημα απαγωγής όμβριων υδάτων τουλάχιστο από το υψηλότερο σημείο του οικοπέδου ή από το πλάτωμα που θα δημιουργηθεί γύρο από το κτίριο, ώστε να μην έχεις τόσο μεγάλα φαινόμενα διάβρωσης.

 

Σε ποια περιοχή είναι το έργο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

δεν υπήρξε ποτέ η σκέψη το κτίριο να τοποθετηθεί στο πρανές- ελπίζω να μην άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο.

το έργο βρίσκεται σε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ.

Όντως σκέφτομαι αν τελικώς το κτίριο τοποθετηθεί εκεί όπου αναφέρω να... περιζωθεί σε μια απόσταση ασφαλείας από έναν τοίχο αντιστήριξης που θα μπεί ανάμεσα στο κτίριο και το πρανές για να λειτουργήσει και ως σύστημα απαγωγής των ομβρίων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

noutsaki να σου απαντήσω στο 3 μια και από κει θα αρχίσεις. Τοίχο αντιστήριξης 12 (+ 2 ή 3 θεμελίωσης) m, γνώμη μου είναι να τον ξεχάσεις Παρ΄όλα αυτά οπωσδήποτε θέλεις μια εδαφομηχανική-βραχομηχανική-γεωλογική μελέτη, για να κατοχυρωθείς εσύ αν γίνει στραβή στο ίδιο κτίριο ή όμορο ή άλλο τι και για να ασφαλίσει ο ιδιοκτήτης σε ασφαλιστική εταιρεία το έργο. Το πρανές άν είναι φυσικό ( το έχει σμιλέψει η φύση αδιατάρακτα εκατομμύρια χρόνια) τα πράγματα είναι σχετικα εύκολα. Αν παρ΄ ελπίδα έχει πρόβλημα ευστάθειας (περισότερο για γεωλογικούς λόγους, κατακερματισμού, αποφυγή αποσάθρωσης) συνήθως 4 προεντεταμένες αγκυρώσεις 400-600ΚΝ σε δοκό, και gunite 5cm θα κριθούν επαρκή. Αν το πρανές είναι τεχνητό (δηλ. έχει προκύψει από εκσκαφή) σε συνεκτικό ή βραχώδες εξέτασε τη λύση αγκυρωμένης επένδυσης από Ω/Σ. Στην τελευταία περίπτωση εξέτασε και την λύση των πασσάλων σε απόσταση τουλ. 4,0 m από το φρύδι σε συνδιασμό με υπόγειο. Αν επιμένεις για τοίχους, οπωσδήποτε να είναι βαρύτητος. Ένα καλό γεωτεχνικό γραφείο μελετών θα σε βοηθήσει στην μελέτη σου. Επίσης θα εκπονήσουν και θα σου προτείνουν λύσεις στα 1&2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνεχίζοντας λοιπόν από εδώ την προηγούμενη αναφορά μου θα ήθελα να συγκεντρώσω τα εξής δεδομένα στο πρόβλημα μας και στο τέλος να κάνω την ερώτηση μου γιατί το θέμα έχει καταλήξει εφιάλτης..

1. έδαφος αμμουδερό χωρίς περαιτέρω μελέτη- εξηγούμαι στην συνέχεια...

2. πρανές φυσικό με κλίση περίπου 1:2 (πρακτικά... γκρεμός- σε 25μ περίπου οριζόντιας μετατόπισης κατάβαση περί τα 11,5μ..)έως ευμενέστερα 1:3...το πρανές στέκεται αφόρτιστο ον.

3. στο άκρο του πρανούς (όχι εκεί όπου θα εδραστεί το τσαρδάκι αλλά ακριβώς απέναντι) οι χωρικοί αδειάζουν μπάζα οικοδομικά και όχι μόνο.το αναφέρω ως ένδειξη...

εντός του πρανούς βρέθηκαν κεραμιδάκια- υπολείματα πέτρας... είναι μπάζα? είναι ένδειξη παλαιάς οικίας?...κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει...

4. σε απόσταση 2 μέτρων από την στέψη του πρανούς θέλουμε να εδραστεί ισόγειο κτίριο.

για την ακρίβεια όλη η περασιά των υποστυλωμάτων θα απέχει max 2μ από την στέψη.

5. για έμενα το πρόβλημα καθίσταται ΜΟΝΟΝ γεωτεχνικό. και έχει όνομα: ευστάθεια πρανούς...υπολογίζοντας όλα τα φορτία που θα κατεβάσει το κτίριο βρίσκω μια φόρτιση της τάξης των 20-25κpa στην στέψη.χωρίς να συμπεριλάβω τυχόν φορτίσεις από διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου...

ένα και μόνο είναι το ερώτημα μου:

1.Είμαι υπερβολικός που ζητάω εδαφοτεχνική μελέτη?

υπάρχει κάποια μυστική συνομωσία που λέει ότι τα φυσικά πρανή στέκονται χωρίς καμία διερεύνηση υπό οποιαδήποτε συνθήκη φόρτισης?

το ρωτάω με πάσα ειλικρίνεια.

ευχαριστώ κάθε πικραμένο που τυχόν θα απαντήσει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπόγειο θα γίνει;

 

Μία τομή εγκάρσια στο πρανές με το σπίτι επάνω (μέχρι και την στάθμη θεμελίωσης) θα βοηθούσε...

 

Γενικά ψάχνουμε ευστάθεια σε περιοχές με ιστορικό κατολισθήσεων...

Share this post


Link to post
Share on other sites

δεν υπάρχει υπόγειο.

μια εντελώς γρήγορη- πρόχειρη τομή που δείχνει ποσοτικοποιημένα αυτά που έγραψα είναι η εξής (σε autocad 2000)

(η απόσταση των 3,5μ από το όριο αποτελεί δίοδο κυκλοφορίας οχημάτων.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Είμαι υπερβολικός που ζητάω εδαφοτεχνική μελέτη?

Από κει είναι που πρέπει να ξεκινήσεις.

Η λύση που πρότεινε πιο πάνω ο man21 δηλαδή η κατασκευή αγκυρώσεων είναι εκ πρώτης μία πολύ καλή λύση.

Σε εδαφικό σχηματισμό όμως με κύριο υλικό την άμμο επειδή η λειτουργία των αγκυρίων και η απόδοσή τους είναι ενίοτε αμφίβολη, θα έλεγα να ελέγξεις και επί της πράξης την απόδοσή τους με suitability tests.

 

Πάντως είσαι κοντά στη στέψη του και θέλει ψάξιμο η δουλειά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.