Οι κρατήσεις που πληρώνουμε είναι μια 0,06 % προς ΑΝ.ΑΡΧΗ ΔΗΜ ΣΥΜΒ 0,6 % κατάθεση σε λογαριασμό του ΤΕΕ