Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

έχει κανείς υπόψιν αν υπάρχει άρθρο για συμμικτη πλάκα στα τιμολόγια δημοσίων έργων 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν υπάρχει.  Φτιάχνεις τιμή π.χ. ΝΑΟΙΚ 72.31 παίρνεις το ΝΑΟΙΚ 72.31.04  κλπ κλπ τα άλλα άρθρα που θες...

10.jpg

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

1)Σε μελέτη έχουν το ΟΙΚ 65.02.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες απο ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμινίο κτλ. Στα αναλυτικά τιμολογια αναγράφεται όπως στον ΑΤΟΕ.

Ομως στην Τεχνική Περιγραφή αναφέρουν "θα τοποθετηθούν θύρες από αλουμίνιο στο χρώμα του ξύλου".

α)Η Τεχνική Περιγραφή με δεσμεύει να τοποθετήσω θύρες από αλουμίνιο στο χρώμα του ξύλου κι ας μην το αναφέρει το αναλυτικό τιμολόγιο?

β)Γράφοντας "στο χρώμα του ξύλου" μάλλον εννοεί καφέ χρώμα. Μπορούν να με υποχρεώσουν να είναι από αλουμίνιο σε απομίμηση ξύλου, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό?

 

2)Εχετε δουλέψει το ΟΙΚ 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί έτοιμων σπατουλαρισμενων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών... ?

Ζητάει να γίνουν ελαιοχρωματισμοί σε 2 δύο στρώσεις με 1,35€/μ2. Δεν είναι υπερβολικά χαμηλή τιμή για λαδομπογιές?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τιμολόγιο για χρήση πινακίδων σήμανσης σε εργοτάξιο,

τιμή ανα μήνα χρήση πινακίδας (ή κλάσμα αυτού)   8,00€

Αυτό σημαίνει ότι είτε για 1 εβδομάδα (κλάσμα μήνα) ή για 1 μήνα η κάθε πινακίδα θα πληρωθεί με την ίδια τιμή?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά (κλάσμα=υποδιαίρεση του μήνα είναι η μέρα αν πάμε ένα "επίπεδο" πιο κάτω),

άρα [μία ημέρα=8,00€], [

δέκα μέρες=8,00€],

[ένας ημερολογιακός μήνας (28...29...ημέρες ο Φεβρουάριος.... 30....31 ημέρες οι υπόλοιποι) = 8,00€], .....

[ένας ημερολογιακός μήνας + μία ημέρα από τον 2ο ημερολογιακό μήνα και μέχρι να κλείσεις αυτόν τον ημερολογιακό μήνα=16,00€]

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Παράθεση

 

43.06        Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης

Λιθοδομές από αργούς λίθους και των απαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψεως και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος ή βάσεων με ανωτάτη στάθμη πάνω από το μέσο υψόμετρο κάθε πλευράς μη υπερβαίνων τα 1, 50m  

 

Δηλαδή?

Εαν έχω λιθοδομή ύψους 3,00 από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά θα μπαζωθεί και θα έχει ύψος μόνο 0,50μ πανω απο την τελικη σταθμη, πως θα υπολογίσω το ύψος για την προσαύξηση τιμής

MQDOmN0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

43.21
Προσαύξηση τιμής λιθοδομών
Μονάδα Μέτρησης : m3
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4321 100%
Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων υπερκειμένων ορόφων.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
 

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πότε χρησιμοποιούμε τo άρθρο
 

Παράθεση

 

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρώδων υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχάλικου επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζωου.

 

Στις περιπτώσεις που έχουμε εργασίες κατασκευής λιθοδομής από αργούς λίθους (ΝΑΟΙΚ 43.06   ΟΙΚ 4312) θα χρησιμοποιήσουμε το άρθρο για την φορτοεκφόρτωση των υλικών (αργών λίθων) ? Στο άρθρο για τη κατασκευή της λιθοδομής δεν αναφέρει την μεταφορά των λίθων.

Εαν στο εργοτάξιο έχουμε αδρανή υλικά, αμμοχάλικα, λίθους και χρειαστεί να τα μεταφέρουμε σε άλλο σημείο του εργοταξιου για να γίνουν μην παρεμποδίζουν τις εργασίες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουν το άρθρο για την φορτοεκφόρτωση υλικών ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε οικοδομικό έργο, η μελέτη έχει εργασία αρμολογήματος. Το τιμολόγιο εργασίας αρμολογήματος αναφέρεται για εργασίες σε βάθος των αρμών εως 2-3 εκατοστά.

Όμως το κτίριο είναι πολύ παλιό και για την κατασκευή της λιθοδομής δεν είχαν χρησιμοποιήσει καθόλου τσιμεντοκονία, η φέρουσα τοιχοποιία είναι κατασκευασμένη με χώμα. Με την καθαίρεση και την πλύση των αρμών, προκύπτει βάθος αρμών άνω των 20 εκατοστών και σε πολλά σημεία οι πέτρες πέφτουν αφού είναι σαθρές.

Προφανώς δεν πρόκειται πλέον για εργασία αρμολογήματος αλλά για επισκευή και ενίσχυση φέρουσας λιθοδομής.

Υπάρχει κάποιο περιγραφικό τιμολόγιο για σχετική εργασία σε έργο που έχει ήδη δημοπρατηθεί, ίσως σε κάποιο έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας? Yπάρχει περιγραφικό τιμολόγιο για εργασία για βαθύ αρμολόγημα?

 

Η υπηρεσία δεν θέλει να φτιάξει σχετικό άρθρο για την νέα εργασία. Λένε ότι οι εργασίες με σχετικό τιμολόγιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην αρχική μελέτη και όχι ως Νέες Εργασίες στη σύνταξη του ΑΠΕ. Σε άλλη υπηρεσία πάντως έχω δει ΑΠΕ με Νέες Εργασίες με σχετικά περιγραφικά τιμολόγια

Edited by Paul_Mix

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.