Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
kostis23

Εκτός σχεδίου μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.

Recommended Posts

Η κ. Λεμπέση έχει πει ότι άδειες για περιτοίχιση και άδειες για κατασκευές τέτοιου τύπου, ΔΕΝ λαμβάνονται ως άδεια, οπότε δεν έχεις να ελέγξεις τίποτα (πέρα από το ύψος).

Ευχαριστώ architect_duth αλλά γνωρίζεις αν έχω υπέρβαση ύψους με πραγματοποιούμενα Η=3.20μ+0.80μ στέγη? Με τι συγκρίνω? Με τα μέγιστα επιτρεπόμενα (4.00μ+1.20μ στέγη σε άρτιο & οικοδομήσιμο) ή με το μηδέν (εφόσον δε δικαιούμαι να δομήσω τίποτα στο μη άρτιο οικόπεδό μου)? Επίσης στο πεδίο Υπέρβαση Δόμησης (που είναι ενεργό) τι απαντώ? ΝΑΙ ή ΟΥ? :| Νομίζω πως ΝΑΙ <50%.

Όποιος γνωρίζει ας υποδείξει κάτι - προσπαθώ να καταλάβω τη λογική για να μην σκέφτομαι λάθος...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπέρβαση ύψους με το επιτρεπόμενο της περιοχής.Συνήθως είναι το 4+1,20 για μονώροφα.Τη δόμηση θα τη γράψεις με <50%

Edited by Manolis gon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μα αν βάλεις ότις ΔΕΝ έχεις ο.α., τότε δεν σου ανοίγει το κουτάκι με την ΥΔ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντα ανοίγει το κουτάκι με την ΥΔ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για να μην απασχολώ με καινούργιο topic, γνωρίζουμε εαν υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί άδεια αποπεράτωσης σε μη άρτιο εκτός σχεδίου που ρυθμίστηκε με τον 4014?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με τον Ν4030 Αρθρο 49:

 

10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011

αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε-

νταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε-

ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από

κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπερά-

τωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επι-

σκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική

βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους.

Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και

επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από

την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες

για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το

κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται α-

μελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Τα-

μείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χο-

ρήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρ-

μόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που κα-

θορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σύμφωνα με τον Ν4030 Αρθρο 49:

...επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από

κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπερά-

τωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επι-

σκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική

βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους.

...

Manolis gon ευχαριστώ για την απάντηση ωστόσο το ερώτημά μου έχει να κάνει με την μη αρτιότητα του γηπέδου και το εάν αυτό επηρρεάζει ή όχι την έκδοση άδειας για αποπεράτωση μετά τη ρύθμιση.

 

Κάποια άποψη ?

Edited by yian

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μα δε νομίζω να έχει σχέση η αρτιότητα, να σκεφτείς μόνο ότι όλες αυτές οι παραβάσεις είναι καθ'υπέρβαση του συντελεστή δόμησης , και μπορεί και καμιά φορά και πάνω από 200%.Σκέψου δηλαδή το μέγεθος της αυθαιρεσίας και θα τους ενοχλήσει η μη ύπαρξη αρτιότητας?Θα έπρεπε να την εξαιρεί αυτή την περίπτωση ο νόμος (στο απόσπασμα που έβαλα) πράγμα που όπως διαβάζεις δεν κάνει.Οπότε συνέχισε κανονικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

δεν έχεις άδικο...σε ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σου και την απάντηση!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στα εκτός σχεδίου, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα γήπεδα, ισχύει κανονικά ο συντελεστής παλαιότητας σωστά? και πέρνει κανονικά ρέυμα με την τακτοποίησή του?

(Ρωτάω γιατί είχα μία αντίθετη άποψη το πρωί από ένα συνάδελφο)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.