Jump to content

Άδεια συνεργείου αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων


Recommended Posts

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

 

για τη μεταβίβαση συνεργείου αυτοκινήτων απαιτείται - μεταξύ άλλων - και:

"Πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεως του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή) και να υποβάλλεται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών."
 

Το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας ούτως ή άλλως είχε λήξει. Τώρα λοιπόν σύμφωνα με τη διαδικασία μεταβιβάσεως απαιτείται νέο Πιστοποιητικό στο όνομα του νέου εκμεταλλευτού. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας τα συνεργεία υπάγονται και στις διατάξεις της ΚΥΑ ΟΙΚ 16085 Φ.700.1 (ΦΕΚ Β 770 - 16/4/09), βέβαια σε διαφορετικές αναλόγως της ημερομηνίας που υποβλήθηκε η αίτηση για άδεια οικοδομής του κτίσματος στο οποίο θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα. Έτσι στην Παρ. 2 του Άρθρ. 3 αναφέρεται ότι:

"Στα κτήρια για τα οποία η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής έχει υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32) και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α' 216), προκειμένου να εφοδιασθούν με το απαιτούμενο πιστοποιητικό πυροπροστασίας, απαιτείται η υποβολή προς έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 
Η προς έγκριση μελέτη, πρέπει να συνοδεύεται με κατόψεις της υπάρχουσας κατάστασης, όλων των χώρων της επιχείρησης, θεωρημένες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, χωρίς να απαιτείται ενέργεια παράλληλης τροποποίησης της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης παθητικής πυροπροστα­σίας, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται αναθεώρηση οικοδομικής άδειας.
 
Σχετική είναι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Η προαναφερόμενη μελέτη και διαδικασία έγκρισης της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας αφορά, μεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις 1β, του άρθρου 1, της παρούσας, οι οποίες έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος του παρεχόμενου από την παράγραφο 7 του άρθρου 23, του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α' 229) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α' 246) και, ως εκ τούτου, έχουν τοποθετήσει εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα, συσκευές κ.α, σε επίπεδα (στάθμες), που δεν έχουν εξετασθεί με το άρθρο 11 του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32) και ενδεχομένως έχουν επέλθει σ' αυτά τα επίπεδα μεταβολές, προσθήκες και διαρρυθμίσεις."

Δηλαδή εν ολίγοις, κάνουμε κάποιες κατόψεις της καταστάσεως της επιχειρήσεως δείχνοντας του χώρους αλλά όχι τον εγκατεστημένο εξοπλισμό και τις υποβάλλουμε στην αρμοδία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για κατόψεις που θα συνυποβληθούν στα πλαίσια της μελέτης πυροπροστασίας ; Ή π.χ. παρουσιάζεται και ο εγκατεστημένος εξοπλισμός καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας και κατατίθενται για θεώρηση, θεωρούνται και κατόπιν κατατίθενται στην Πυροσβεστική όπως λαμβάνονται θεωρημένες από την αρμοδία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ; 
Edited by Antiermitianos
Link to comment
Share on other sites

Αν ανήκεις στη περίπτωση που αναφέρεις (σύμφωνα με την ΚΥΑ 16085/09, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις) :

 

Αποτυπώνεις τη κάτοψη του υπάρχοντος συνεργείου (εύχομαι να είναι όπως τα σχέδια που έχουν εγκριθεί απο την δ/νση μεταφορών, αλλοιώς κλαύτα χαράλαμπε) - τα εκτυπώνεις - τα πάς δ/νση μεταφορών για θεώρηση (εκεί θα γίνει ο χαμός αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τα εγκεκριμένα) -> τα καταθέτεις πυροσβεστική για έκδοση πιστοποιητικού στο όνομα του νεου επιχειρηματία

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Σ' ευχαριστώ dib.

Ναι, υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες.

Εννοείς ότι κάνω αποτύπωση χωρίς το μηχανολογικό εξοπλισμό και χωρίς τα μέσα πυροπροστασίας και τα υποβάλλω για θεώρηση και θα πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν πριν τη μεταβίβαση. Εγώ αποτυπώνω ως κατασκευασθέν. Δηλάδη υποβάλλω μία σειρά κατόψεων για θεώρηση χωρίς το μηχανολογικό εξοπλισμό και χωρίς τα μέσα πυροπροστασίας για θεώρηση στη αρμοδία διεύθυνση μεταφορών και κατόπιν τη θεωρημένη αυτή σειρά την υποβάλλω στην πυροσβεστική όπου υποβάλλω και άλλη σειρά κατόψεων με το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα μέσα πυροπροστασίας, σωστά ;

Και εάν υπάρχουν διαφορές ως προς τις παλαιές κατόψεις που είχαν θεωρηθεί προ της μεταβιβάσεως για την προγενεστέρα λειτουργία τί συμβαίνει ; Φωνασκούν όσο πιο πολύ γίνεται ούτως ώστε να αυξηθεί κατά το δυνατόν - ευθέως αναλόγως με την ένταση - η ποσότητα ελαίου με την οποία επιθυμούν να μπουκωθούν ;

Edited by Antiermitianos
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Εννοείς ότι κάνω αποτύπωση χωρίς ΜΕ το μηχανολογικό εξοπλισμό και χωρίς ΜΕτα μέσα πυροπροστασίας και τα υποβάλλω για θεώρηση και θα πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα που είχαν πριν τη μεταβίβαση ΑΚΡΙΒΩΣ. Εγώ αποτυπώνω ως κατασκευασθέν Παίρνεις το παλιό εγκεκριμένο σχέδιο το φωτοκοπιάρεις (με την προϋπόθεση οτι δεν υπάρχουν αλλαγές και χωρις τη σφραγίδα του άλλου μηχανικού) και το καταθέτεις για θεώρηση . Δηλάδη υποβάλλω μία σειρά κατόψεων για θεώρηση χωρίς το μηχανολογικό εξοπλισμό και χωρίς τα μέσα πυροπροστασίας για θεώρηση στη αρμοδία διεύθυνση μεταφορών και κατόπιν τη θεωρημένη αυτή σειρά την υποβάλλω στην πυροσβεστική όπου υποβάλλω και άλλη σειρά κατόψεων με το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα μέσα πυροπροστασίας, σωστά ;

 

Και εάν υπάρχουν διαφορές ως προς τις παλαιές κατόψεις που είχαν θεωρηθεί προ της μεταβιβάσεως για την προγενεστέρα λειτουργίας τί συμβαίνει ; Τοτε κάνεις ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (αναθεώρηση της παλιάς άδειας) με τις ΟΠΟΙΕΣ αλλαγές που έχουν επέλθει  και κάνες την παραπάνω διαδικασία. Φωνασκούν όσο πιο πολύ γίνεται ούτως ώστε να αυξηθεί κατά το δυνατόν - ευθέως αναλόγως με την ένταση - η ποσότητα ελαίου με την οποία επιθυμούν να μπουκωθούν ;

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Εαν μπορει καποιος συναδελφος να παραθεσει την γνωμη του για ενα καπως διφορουμενο θεμα. Lift φορτιων σε συνεργειο αυτ/των το οποιο δεν φαινεται στην οικ.αδεια, ειναι η οχι στην αρμοδιοτητα και διακαιοδοσια του Μεταφορων να ζητησει να φαινεται στην οικ.αδεια ή να τακτοποιηθει με τον Ν.4178/13 ? Το lift κατασκευαστηκε καποια στιγμη  μετα την κατασκευη του κτιριου για την μεταφορα και μονο φορτιων απο το υπογειο στο ισογειο. Το κακο βεβαια εναι οτι εσπασαν την πλάκα γι'αυτο (οχι ομως καποιο άλλο στατικό στοιχειο...)

 

Εγω επεμενα παντως οτι ειναι στην αρμοδιοτητα της επιθεωρησης εργασιας ο έλεγχος και η πιστοποίησή του απο αρμόδιο φορεα (tuv κτλ...) 

 

Θα παω απο εκει να το διευθετησουμε αλλα θα ηταν πολυ χρησιμη και μια γνωμη και στοιχεία που ενδεχομενως να ταυτίζονται με τη θεση μου ωστε να στηριχθω σε αυτά...

Edited by LeftLane
Link to comment
Share on other sites

Ναι απαιτείται να τακτοποιηθει με τον Ν.4178/13 γιατί αφορά δομική-στατική (εσωτερική) κατασκευή επι του κτηρίου... που δεν είχε προβλεφθεί στην οικ άδεια.

 

Το λέω γιατί μου έχει τύχει...(τουλάχιστον στη δική περίπτωση)

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Άρθρο 14 - ΠΔ 38/96 ΦΕΚ 26Α/1996

 

Προς ενημέρωση, το άρθρο 14 τροποποιήθηκε με την Παρ. 2 του Αρθ. 116 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013)

Edited by ted78
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Καλημέρα. Μπορεί να βγει άδεια λειτουργίας μόνο μοτοποδηλάτων?

 

έχει κάποιος συνεργείο μοτοποδηλάτων μόνο και δεν είχε βγάλει άδεια λειτουργίας και του βάλανε πρόστιμο. Σ' αυτή τη περίπτωση βγάζουμε κατευθείαν άδεια λειτουργίας και όχι ίδρυσης σωστά? Τι διαδικασία χρειάζεται?

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα. Μπορεί να βγει άδεια λειτουργίας μόνο μοτοποδηλάτων? Μοτοσυκλετών-Μοτοποδηλάτων .... πάει πακέτο ! Και εννοείται πρέπει να έχει το αντίστοιχο πτυχίο ειδικότητας.

 

έχει κάποιος συνεργείο μοτοποδηλάτων μόνο και δεν είχε βγάλει άδεια λειτουργίας και του βάλανε πρόστιμο. Σ' αυτή τη περίπτωση βγάζουμε κατευθείαν άδεια λειτουργίας και όχι ίδρυσης σωστά? Τι διαδικασία χρειάζεται? Δες την εγκύκλιο.

Εγκύκλιος 13929 (11-4-214) - Αναγγελία Έναρξης Λειτυργίας Εγκαταστάσεων σύμφωνα με Ν. 3919_2011 - (Συνεργεία).pdf

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σου. Κάποιες ερωτήσεις - απορίες ακόμα

 1. Μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων εννοώ χωρίς αυτοκινήτων αν μπορεί να βγει. Τι αλλάζει σε αυτή τι περίπτωση?
 2. Με την αίτηση αναγγελίας έναρξης και μέχρι την βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας δεν πρέπει να λειτουργεί το συνεργείο?
 3. Χρήση γης δεν απαιτείται?
 4. Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις? Τι εννοεί?
 5. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου εξόδου. Σε εντός σχέδιο το ζητάνε?
 6. Προϋπολογισµό και κατάθεση αμοιβών ζητάνε ακόμα?
 7. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας θέλουν ή το πρωτόκολλο κατάθεσης στην πυροσβεστική?
 8. Θέλει γνήσιο αντίγραφο της κάτοψης απο τη πολεοδομία για να δουν τυχόν παρανομίες-αυθαιρεσίες?
Edited by zio7
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.