Jump to content

ΠΕΑ σε κτίριο που εφαρμόστηκε ΚΕΝΑΚ


STAVION
 Share

Recommended Posts

Καλημέρα,

 

1. Για ένα κτίριο κατασκευασμένο με τον ΚΕΝΑΚ είναι βέβαιο πως έχει γίνει ΠΕΑ ολοκλήρωσης?

2. Είναι απαραίτητο να γίνει για το κλείσιμο της Ο.Α.? NAI, εφόσον είναι κτίριο είδους χρήσης για το οποίο απαιτείται ΚΕΝΑΚ χρειάζεται 1) ΠΕΑ και 2) Πορισμα ενεργ. επιθεωρητή για να κλείσει η ΟΑ

3. Επίσης το ΠΕΑ ολοκλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά για μίσθωση, πώληση κτλ. εντός δεκαετίας ή σκοπός του είναι μόνο το "κλείσιμο" της Ο.Α.? ΝΑΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί

4. Γενικά υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε αν για ένα κτίριο υπάρχει ΠΕΑ ή όχι? Πέρα απο τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης των στοιχείων που αναγράφονται στο ΠΕΑ  μέσω του buildingcert δεν γνωρίζω να υπάρχει τρόπος αναζήτησης για το αν έχει υλοποιηθεί ΠΕΑ για ένα κτίριο ή όχι.Αν γνωρίζει κάποιος συνάδερφος θα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί ορισμένες φορές οι ιδιοκτήτες είναι... 

 

Με συγχωρείτε αν κάποια από τα παραπάνω έχουν ήδη συζητηθεί στο νήμα, το διάβασα ολόκληρο βιαστικά επδ είναι αρκετές σελίδες. 

 

Τέλος το συνημμένο του post #147 του συναδέλφου AristidisZ σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τις διαφορετικές εκδόσεις του λογισμικού δεν κατεβαίνει, όποιος έχει την καλοσύνη ας το ανεβάσει εκ νέου.

Link to comment
Share on other sites

@persepolis88

Σχετικά με το 4)., υπάρχει η παρακάτω ανακοίνωση στο buildingcert:

<<6/9/2016: Σας ενημερώνουμε ότι, το κατα περίπτωση αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας δύναται να χορηγεί αντίγραφα των υποβληθέντων ΠΕΑ και Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, είτε στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, είτε στον ιδιοκτήτη κατόπιν υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Στην αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικώς, είτε ταχυδρομικώς στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (για τις σχετικές διευθύνσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το Αρχείο Επικοινωνίας), θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της διεύθυνσης του ακινήτου και το όνομα του ιδιοκτήτη>>
.

Κάποια ιστοσελίδα για την αναζήτηση ΠΕΑ με βάσει τα στοιχεία του ακινήτου, δυστυχώς, δεν υπάρχει.

 

Για το συνημμένο που αναζητάς, θα σου πρότεινα πρώτα να δεις την, ορθή κατ' εμέ, άποψη του zxgr στο μήνυμα #255. Ωστόσο το ανεβάζω.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΑ - υπόδειγμα.doc

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Pano,

Σε κατοικία με έγκριση Άδειας Δόμησης στις 07/2012 38m2 οφείλει να έχει εκδοθεί ΠΕΑ ολοκλήρωσης? Η ΜΕΑ ήταν υποχρεωτική για κτίρια < 50m2 πριν την 01/01/2016??

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ Pano,

Σε κατοικία με έγκριση Άδειας Δόμησης στις 07/2012 38m2 οφείλει να έχει εκδοθεί ΠΕΑ ολοκλήρωσης? Υποτίθεται ότι το ΠΕΑ με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου (ή ριζικά ανακαινιζόμενου) κτιρίου (ή κτιριακής μονάδας) , ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής ΜΕΑ (ν.4122/2013 άρθρο 4 με τις τροποποιήσεις του ν.4409/2016 άρθρο 49). Σύμφωνα και με τον τελευταίο σχετικό με αυτό νόμο (ν. 4122/2013, άρθρο 4, παρ. 7στ.), τα νέα (ή ριζικά ανακαινιζόμενα) κτίρια (ή κτιριακές μονάδες) με ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των   50 .τ.μ. εξαιρούνται από την εκπόνηση ΜΕΑ, μελέτη σκοπιμότητας και πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ (πλην αυτών της θερμομονωτικής επάρκειας). Συνεπώς δεν υπάρχει ΜΕΑ για να ελεγχθεί η εφαρμογής της. Οπότε αφού Ε=38τ.μ.<50τ.μ.,    για την έκδοση ΠΕΚ και το κλείσιμο της άδειας, δεν απαιτείται ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ. Αλλά χρειάζεται να εκδοθεί εάν πρόκειται να πωληθεί/μισθωθεί (νέα μίσθωση)/μεταβιβαστεί. Αυτή η υποχρέωση ξεκίνησε να ισχύει από 01/01/2016. Η ΜΕΑ ήταν υποχρεωτική για κτίρια < 50m2 πριν την 01/01/2016?? Όχι (δες στο προηγούμενο) και συνεχίζει να μην είναι.

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ωραία Pano ευχαριστώ πολύ,

Οπότε για ένα τέτοιο κτίριο (για το οποίο δεν έχει εκπονηθεί ΜΕΑ) σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν προσκομίσει δελτία αποστολής-τιμολόγια με τα U των αδιαφανών δ.σ. πάμε με τα μέγιστα κατά ΚΕΝΑΚ (Πιν. 3.3) ΤΟΤΕΕ 1?

Link to comment
Share on other sites

Θεωρώ πως ΟΧΙ.

Κτήρια <<των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010) και τα οποία έχουν την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού. Πρακτικά, ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2010>>.

Ένα  κτήριο με ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη των 50.τ.μ., ναι μεν δεν είχε (και δεν έχει) υποχρέωση συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του ΚΕΝΑΚ, έχει όμως υποχρέωση συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις θερμομονωτικής επάρκειας που θέτει ο κανονισμός. Ας κόψει τον λαιμό του ο ιδιοκτήτης να βρει παραστατικά. Ερώτηση: ΠΕΚ πως έβγαλε; Ο ελεγκτής δόμησης τι έλεγξε; Φωτογραφικό υλικό από την φάση της κατασκευής, δεν υπάρχει; Παραστατικά δεν του προσκόμισε;

Δες την τελευταία παράγραφο της ενότητας 3.2.2. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (Γ' έκδοση, Νοέμβριος 2014).

 

Μέγιστα επιτρεπόμενα U κατά KENAK, λαμβάνονται μόνο όταν ναι μεν κατατέθηκε ΜΕΑ (ή μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας μόνο), αλλά αυτή έχει απολεσθεί (ποντίκια, πλημμύρες) ή "απολεσθεί":

<<Σε περίπτωση που με βάση το στέλεχος έκδοσης οικοδομικής άδειας αποδεικνύεται ότι υπήρξε και κατατέθηκε, στην οικεία διεύθυνση πολεοδομίας, μελέτη θερμομονωτικής προστασίας ή μελέτη ενεργειακής απόδοσης και δεν συντρέχει εμφανής λόγος αμφισβήτησης της εφαρμογής της, αλλά ωστόσο δεν υφίσταται πλέον η ίδια η μελέτη (λόγω απώλειας, καταστροφής κ.τ.λ.), τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να διεξαγάγει την επιθεώρηση, λαμβάνοντας ως τιμές των συντελεστών θερμοπερατότητας U των επί μέρους δομικών στοιχείων τις μέγιστες επιτρεπόμενες του ισχύοντος κατά την περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας κανονισμού (kmax του Κ.Θ.Κ. ή Umax του Κ.Εν.Α.Κ.)>>.

 

Πάντως αυτή η, καθόλα ελληνική, πατέντα <<και δεν συντρέχει εμφανής λόγος αμφισβήτησης της εφαρμογής>> μιας μη ανά χείρας μελέτης, είναι όλα τα λεφτά. "Το δαιμόνιο της φυλής" που λένε... Δηλαδή, πως να αμφισβητήσεις ή όχι, την εφαρμογή μιας μελέτης που δεν έχεις;;;;

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Κτίριο με άδεια το 2014 με 2 κατοικίες έγινε ΜΕΑ (κατά ΚΕΝΑΚ) και τώρα πρέπει να εκδώσουμε το ΠΕΑ για να κλείσει η άδεια.

Ερώτηση: πρέπει να εκδώσω υποχρεωτικά ένα ΠΕΑ για όλο το κτίριο ή διατηρώ το δικαίωμα να εκδώσω 2χΠΕΑ ένα για κάθε κατοικία.

Link to comment
Share on other sites

Για να "κλείσει η άδεια", ΠΕΑ για όλο, αλλιώς, θα υπάρχει εκκρεμότητα για το άλλο

εδιτ

το ΠΕΑ (περίγραμμα κτιρίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με τη ΜΕΑ

Edited by tetris
Link to comment
Share on other sites

Για να "κλείσει η άδεια", ΠΕΑ για όλο, αλλιώς, θα υπάρχει εκκρεμότητα για το άλλο

εδιτ

το ΠΕΑ (περίγραμμα κτιρίου) θα πρέπει να ταυτίζεται με τη ΜΕΑ

Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι στο περίγραμμα αφού τα δύο ΠΕΑ συνολικά θα ταυτίζονται με τη ΜΕΑ.

Αν υποθέσουμε ότι ο κατασκευαστής τελειώνει και παραδίδει τη μια από τις δύο κατοικίες (ή διαμέρισμα) τότε η πολεοδομία του δίνει το ΟΚ για τμηματική περαίωση. Επομένως θα έπρεπε να εκδώσει ένα ΠΕΑ ανά κατοικία (ή διαμέρισμα). Κάνω λάθος ??

Link to comment
Share on other sites

Με αυτή τη λογική έχεις δίκιο, αλλά καλού-κακού ρώτα την ΕΥΕΠΕΝ

Δεν ξέρω αν κάπου έχει απαντηθεί αυτό.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.