Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Inzaghi

Άδεια διαχωρισμού διαμερίσματος σε δυο

Recommended Posts

Πάντα οι ενέργειες όσον αφορά φακέλους Αδειών Δόμησης (είτε αναθεώρηση είτε ενημέρωση) θεωρείται ότι γίνονται πριν την εκτέλεση των εργασιών. Δεν μπορείς να "δηλώσεις" ότι ήδη έκανες τις εργασίες διότι τότε είναι αυθαίρετη κατασκευή και θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαμερισμάτωσης του Ν 4014/11 ή της νομιμοποίησης.

 

Για ήδη ισχύουσα υποτίθεται χρήση δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση φακέλου? Γιατί να μην γίνεται? Νομίζω πως γίνεται.

''Με το ν.4030/11, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4067/12, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης γίνεται ανεξάρτητα του χρόνου ισχύος της, δηλαδή για όσο χρόνο υφίσταται το κτίριο''.

Το παραπάνω μας πληροφορεί ότι είναι/δεν είναι σε ισχύ η άδεια, μπορεί να γίνει ενημέρωση.

Το παρακάτω όμως νομίζω ότι αφήνει ανοιχτό εάν η ενημέρωση μπορεί να γίνει πριν ή μετα την εκτέλεση των εργασιών ή εγκατάσταση της χρήσης. ''Η αλλαγή μελετών που δεν τροποποιούν το διάγραμμα δόμησης της άδειας δόμησης γίνεται με ενημέρωση του φακέλου της άδειας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή''.

 

Στην περίπτωση μου υπάρχει ένα μικρό κατάστημα από την άδεια, δεν έχει γίνει καμία εργασία, ένας καναπές έχει μπει και μια τηλεόραση, αυτό λέγεται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης? Δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία. Θέλω να πάρω ρεύμα. Ως τι να ζητήσω από την πολεοδομία το προς ηλεκτροδότηση ακίνητο, ως κατοικία ή ως κατάστημα. Να κάνω ενημέρωση φακέλου, να πω ότι έγινε τώρα ή από πριν. Υπάρχει και ένας χώρος προσθήκη και ενιαίος στο νόμιμο τακτοποιημένος με 3843/10 δηλωμένος ως κατοικια. Να το δηλώσω ότι ήδη έχει αλλάξει χρήση για να ταιρίαζει με το 3843 μιας και στην αίτηση για ηλεκτροδότηση, για να μην έχουμε το οποιοδήποτε μπέρδεμα, θα δηλώσω ότι ζητώ και την σφραγίδα 3843 για ηλεκτροδότηση. Να το αφήσω φλου εφόσον υπάρχει ένας υφιστάμενος από την άδεια χώρος, ζητώ για το κατάστημα, παίρνω ρεύμα, η δεη δε θα δείξει τη δέουσα προσοχή αφού η χρέωση είναι ίδια.

Edited by Ιάμβλιχος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αναφερόμουν σε περιπτώσεις που θα εκτελεστούν κάποιες εργασίες έστω και μικρές όπως είναι πχ το άνοιγμα πόρτας σε εσωτερικό τοίχο ή χτίσιμο τοίχου. Σε αυτές (έστω και αν καλύπτονται με 48/ωρη) χρειάζεται πρότερα η αντίστοιχη "τροποποίηση" του φακέλου της ΟΑ.

Στην αλλαγή χρήσης έχουμε περιπτώσεις που χρειάζεται έκδοση άδειας δόμησης (άρθρο 5 παρ. 1 ΝΟΚ) και άλλες όχι (άρθρο 5 παρ 2 ΝΟΚ).

Αν χρειάζεται προφανώς θα γίνει εκ των προτέρων

Αν δεν χρειάζεται ίσως η ενημέρωση και να μπορεί να γίνει εκ των υστέρων αλλά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα από την αλλαγή (διότι και η ανάλογη ταυτότητα κτιρίου πρέπει να ενημερωθεί μέσα σε 5 έως 20 ημέρες - δες Ν 3843/10 - ΦΕΚΚ 62/Α/10 άρθρο 4 παρ. 2 και 3).

Στην περίπτωσή σου επίσης πρέπει να εξετάσεις και αν οι μελέτες της υφιστάμενης χρήσης (κατάστημα) καλύπτουν τις προϋποθέσεις της νέας χρήσης (κατοικία) πχ η ΟΑ είχε ύδρευση-αποχέτευση? Αν ναι η υδραυλική σύνδεση του νεροχύτη προβλεπόταν? (αντίστοιχα με τα ηλεκτρολογικά όσον αφορά κουζίνα και θερμοσίφωνας)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 και τι θα κάνουμε  τροποποίηση ηλεκτρολογικής μελέτης? νέα άδεια ή ενημέρωση φακέλου με την τροποποιούμενη ηλεκτρ. μελέτη και τη νέα χρήση να εμφαίνεται στην κάτοψη? Ηλεκτρικές συσκευές και υδραυλικά υπάρχουν σε χώρο που τακτοποιήθηκε με 3843 (φωταγωγός στην άδεια) οπότε καλύπτεται. Τώρα στον υπόλοιπο χώρο ποσες πρίζες είχε η άδεια και πόσες γίναν τελικά δεν το έψαξα :)

Edited by Ιάμβλιχος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πρόβλημα. Υπόγεια Αποθήκη έχει χωριστεί αυθαίρετα στα δύο και μου ζητάνε βεβαίωση μεταβίβασης για το ένα κομμάτι. Διαφορετικοί ιδιοκτήτες μεταξύ τους χωρίς καμία συνεννόηση. Οικοδομή του 1970. 

 

Η λογική λέει διαμερισμάτωση. Όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα καθώς η αξία της αποθήκης είναι σχεδόν μηδενική και η διαμερισμάτωση θα κοστίσει συνολικά τουλάχιστον 1000 ευρώ. Το μπάτζετ είναι το πολύ μέχρι 500 ευρώ και αυτό τραβηγμένο. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, τι άλλες εναλλακτικές υπάρχουν ? Καταρχάς να δω τι λέει η παράγραφος 6 του Άρθρου 4 του ΝΟΚ : 

 

 

ΝΟΚ. Άρθρο 4 παρ.6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από :

 

- έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης

 

είτε

 

- μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. 

 

Και ρωτάω εγώ  : 

 

1) Ενημέρωση φακέλου Άδειας του 1970 γίνεται ? Θεωρητικά η νομοθεσία το επιτρέπει. Όμως πρακτικά γίνεται ? Δηλαδή να πάνω ναφτιάξω ένα νέο σχέδιο με τον διαχωρισμό και να τον πάω στην πολεδομία ? Μηχανολογικά δεν αλλάζουν αφού ήταν αποθήκη στο υπόγειο μάλλον χωρίς θέρμανση και άσε δε που τότε δεν υπήρχαν μηχανολογικές μελέτες.

 

2) Αν βγάλω μία ΕΕΜΚ πάλι γίνεται διαχωρισμός αποθήκης ? Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ που ψάχνω....στην Αθήνα οι διαχωρισμοί γίνονται με Άδεια Δόμησης πάντα. Στην επαρχία όμως βρίσκω πολλές ΕΕΜΚ για διαχωρισμό διαμερίσματος. Τελικά τι ισχύει ? Το γεγονός ότι πρόκειται για αποθήκη μήπως βοηθάει ?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα συμβόλαια τι λένε? Αν περιγράφεται ως έχει στη σύσταση οριζοντίου είσαι οκ.

αρ.11 παρ 6

"Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρού−
σας διάταξης, το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρ−
τήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών
στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων
ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε
προ της εφαρμογής του από 8.9.1983 προεδρικού δια−
τάγματος (Δ΄ 394)."

Edited by dada

Share this post


Link to post
Share on other sites

dada,

να το ξαναδουμε λιγο...

διοτι,   στην εγκ. 4 για το 6.α.iv λεει οτι

 

"διευκρινιζεται οτι η αποτυπωση της υφισταμενης κατασταση  στο σχεδιο κατοψης το  οποιο προσαρτηθηκε στην πραξη συστασης   ΟΙ,

στις  περιπτωσεις αυτοτελων η κάθετων ιδιοκτησιων

δεν πιστοποιει   την νομιμοτητα της  ιδιοκτησιας κατα τις πολεοδομικες  διαταξεις,

αλλά,  απο την διατυπωση της συγκεκριμενης διαταξης παρεχεται η δυνατοτητα υποβολης του συγκεκριμενου σχεδιου στο πληροφοριακο   συστημα και δεν απαιτειται συνταξη νεου σχεδιου κατοψης"

Share this post


Link to post
Share on other sites

δηλαδή για τα μετά του 83, αν η κάτοψη της σύστασης συμφωνεί με την πραγματική κατάσταση, απαιτείται αποτύπωση ενώ για τα πριν όχι?

 

προσωπική μου άποψη, η εγκύκλιος δεν είναι ξακάθαρη.

ο νόμος αναφέρει σαφώς μια δυνατότητα που δίνεται μόνο για τα προ του 83.

Share this post


Link to post
Share on other sites

dada καμια σχεση αυτο που λες. Απλα σου λεει οτι μπορεις να χρησιμοποιησεις το σχεδιο της συστασης σαν δικαιολογητικο για την τακτοποιηση που πρεπει να κανεις. Εχει συζητηθει παρα πολλες φορες αυτο το θεμα. Το σχεδιο της συστασης δεν νομιμοποιει την αυθαιρεσια σε καμια περιπτωση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Νεα απο το μετωπο...

ΔΑΟΚΑ Γ΄- Έγγραφο 14346/25-5-2017 "Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος"

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=4864&language=el-GR

Το είδα σήμερα... Μέχρι τώρα κάναμε διαχωρισμούς με μικρής κλίμακας. Με την απόφαση αυτή ανεβάζουν αυτόματα το κοστολόγιο στα ύψη (τοπογραφικό, μηχανολογικά, αρχιτεκτονικα κτλ). Δύσκολα να μπει πλέον κανείς στη διαδικασία...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.