Jump to content

Οικισμοί κάτω των 2.000 - Απαίτηση σε πρόσωπο


Recommended Posts

Εγγρ-33803/12 της ΔΟΚΚ σύμφωνα με το οποίο για τη διαπίστωση της μη εφαρμογής κανονιστικών πράξεων της διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου κλπ) απαιτείται, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επομένως μέχρι την τυχόν έκδοση αυτής της υπουργικής απόφασης, οι ως άνω κανονιστικές πράξεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Edited by Manolis gon
Link to comment
Share on other sites

το έγγραφο της δοκκ, το οποίο και συμπληρώθηκε με το 38490/12 αναφέρεται στην ισχύ μεταξύ ΝΟΚ και τις διάφορες πράξεις της διοίκησης. Το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου δεν αναφέρεται πουθενά στον ΝΟΚ αλλά στο άρθρο 6 του Π.Δ. 181 του '85, με τελευταία τροποποίηση το 2011 (άρθρο 35 φεκ60Α/2011).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλησπερα,

θα ήθελα βοήθεια για να ξεμπερδέψω.

 

Σε οικόπεδο εντός οικισμού 503 τμ. υπάρχει η αρτιότητα (500τμ. στο συγκεκριμένο οικισμό) αλλά δεν είμαι σίγουρη για το αν είναι οικοδομησιμο σχετικά με τον πρόσωπο αε δρόμο. Το ΦΕΚ 293/Δ/1989 λέει ότι πρέπει να υπάρχει προσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, πλάτους 4μ. τουλάχιστον.

 

Το πρόσωπο πρέπει να έχει ορισμένο μήκος?

 

Α) Αν το οικόπεδο υπάρχει πρΙν το 1985 δεν υπάρχει απαίτηση για συγκεκριμένο μήκος. Σωστά?

Β)Αν έχει γίνει κατάτμηση μετά το 1985 πρέπει να έχει πρόσωπο 12μ? (το ΦΕΚ60/Α/2011, άρθρο 35 λέει ότι οι παράγραφοι 2,3,4, του άρθρου 6 του ΦΕΚ 181/Δ/1985 καταργούνται...) Τι ισχύει?

Γ) Αν έχει γίνει κατάτμηση μετά ΤΙς 4/11/2011 πρέπει να έχει πρόσωπο 15μ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2011

 

Επίσης, ο κοινόχρηστος χώρος πρέπει να είναι οδός προυφιστάμενη πριν το 1985? που το λέει αυτό?

 

καποια αποψη για να ξεμπερδευτω?

ειναι σωστα αυτά που εχω γράψει?

 

σχετικά με το Β) και το ΦΕΚ60/Α/2011, άρθρο 35 που λέει ότι οι παράγραφοι 2,3,4, του άρθρου 6 του ΦΕΚ 181/Δ/1985 καταργούνται... αναφερεται στο τρόπο και η απαιτηση για 12μ. πρόσωπο συνεχίζει να ισχύει?

 

 

Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".

Επίσης, δεν υπάρχει λόγος για επαναλαμβανόμενα μηνύματα, εάν κάποιος συνάδελφος διαβάσει το θέμα και έχει δυνατότητα και χρόνο να συμβάλλει, θα το κάνει.

Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής

DIMITRIS80

Edited by DIMITRIS80
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Ερώτησις:

 

Οικόπεδο 650τμ σε οριοθετημένο οικισμό κάτω των 2000 κατ. με αποφαση νομάρχη απαίτησης σε πρόσωπο 13μ. και εμβαδό 300τμ. (οικισμός προϋφιστάμενος του 289/4-11-11).

 

Διαβάζοντας το άρθρο του εν λόγω ΦΕΚ αναφέρει "Το ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου, ορίζεται σε 10,0 μ. για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τ.μ. και 15,0 μ. για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τ.μ" , αλλά και "Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε γήπεδα που

έχουν δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος π.δ/τος και στους παραδοσιακούς οικισμούς"

 

Συνεπώς, εφόσον το γήπεδο μου (οικόπεδο) προϋφίστατο του ΦΕΚ, μπορώ να κατατμήσω σύμφωνα με τους παλαιούς όρους της απόφασης νομάρχη, σωστά; ήτοι πρόσωπο 13μ (που τα έχω) και 300τμ (που πάλι τα έχω).

Edited by Manolis gon
Link to comment
Share on other sites

ΑΡΘΡΟΝ-4

Μεταβατικές διατάξεις

(...)

4. Τυχόν αυστηρότερες ειδικές διατάξεις, που έχουν θεσπιστεί για λόγους προστασίας συγκεκριμένων οικιστικών συνόλων ή του περιβάλλοντος εν γένει, κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος.

 

Συνεπώς για κατάτμηση θα πρέπει να υπάρχει το δυσμενέστερο μήκος προσώπου επί αναγνωρισμένου κοινόχρηστου δρόμου μήκους 2*13 μ.=26 μ.

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

@κανε θεωρώ πως όχι...

 

o παύλος έχει μπερδέψει το μήνυμά σου

 

edit εγώ μπέρδεψα το μήνυμά σου

Edited by chrisven
Link to comment
Share on other sites

Θέλει λίγο συζήτηση το παραπάνω.Το πιθανότερο να δεχθούμε και το μεγαλύτερο πρόσωπο σαν δυσμενέστερη διάταξη όπως θα κάναμε για το σ.δ. ή το σ.κάλυψης. Αρα τείνω προς το 2*13μ =26μ το ελάχιστο απαιτητό για την κατάτμηση.

Link to comment
Share on other sites

@pavlos33

 

Αν δεχθούμε την άποψη σου, απο την αντιθετη πλευρά γιατί να μη πεί κανείς οτι δυσμενέστερο είναι το όριο των 500τμ του παρόντος ΦΕΚ; και όχι η απαίτηση σε πρόσωπο. Σε αυτή τη περίπτωση δε γίνεται καθόλου κατάτμηση=δυσμενέστερο.

 

Εγώ το ερμηνεύω, πως μπορώ να κατατμήσω επειδή το οικόπεδο ειναι προϋφιστάμενο του φεκ 289/4-11-11, ΄συμφωνα με τους προϋφιστάμενους όρους/περιορισμούς. Αλλά κι άλλο συνάδελφο που ρώτησα, δεν ειναι σίγουρος...

 

Οπως καταλαβαίνετε, στη μία περίπτωση αν πάμε με το νέο ΦΕΚ, μιλάμε για σύσταση κάθετης (διότι υπάρχει το όριο των 500τμ) ενώ με το παλαιό για κατάτμηση (2 οικ. των 325 τμ).

Edited by Kane
Link to comment
Share on other sites

Kane:

 

ΑΡΘΡΟΝ-5. ΠΔ/24-4-85. ( ΦΕΚ-181/Δ/3-5-85).

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2000 Κατ. [ ΙΣΧΥΕΙ απο 3.5.1985]

Γενικοί όροι δόμησης.

(όπως συμπληρώθηκε μετά το ΦΕΚ 289)

1. Αρτιότητα.

"α) (*) Εντός των ορίων του οικισμού, θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας που μπορεί να κυμαίνεται από 300 μέχρι 2.000 τ.μ. "Το ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου, ορίζεται σε 10,0 μ. για εμβαδόν γηπέδου έως 500 τμ και 15,0 μ. για εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 τμ". (**) Μέσα στα όρια αυτά, μπορεί να ορίζονται τομείς με διαφορετική αρτιότητα οικοπέδων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο τυχόν ιδιαίτερος χαρακτήρας του οικισμού στους τομείς αυτούς.

 

Τα ως άνω εμβαδά οικοπέδων εξειδικεύονται με απόφαση του Νομάρχη, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού. Για την εξειδίκευση αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα εμβαδά που θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του χαρακτήρα και πολεοδομικού ιστού του οικισμού".

 

β) Κατά παρέκκλιση εντός των ως άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος, εφόσον δεν έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που ορίζεται στην παρ. 1α.

 

Όπότε στη περίπτωση του οικισμού έχεις εμβαδό αρτιότητας 300 τ.μ. Αυτά που αναφέρει το ΦΕΚ 289 σε σχέση με επιφάνεια μεγαλύτερη των 500 μ. ή μικρότερη, σχετίζονται με την απαίτηση προσώπου 15 ή 10 μ. αντίστοιχα για τα νέα οικόπεδα.

Άρα, οσον αφορά την επιφάνεια του οικοπέδου έχουμε τα 300 τ.μ. και για τα νέα οικόπεδα στον οικισμό σου. Η διάταξη λόγω της απόφασης νομάρχη σε υποχρεώνει σε13 μ. πρόσωπο άρα δυσμενέστερο των 10 μ. που ορίζει το ΦΕΚ 289 για τα νέα οικόπεδα επιφάνειας μικρότερης των 500 τ.μ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.