Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

δεν εχεις οικισκο

αρα  δειχνεις την θεση του πηγαδιου και τον αριθμο ΕΜΣΥ

Συννενοησου με τον συμβ/φο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όχι δεν έχω οικίσκο αλλά το πηγάδι είναι πέτρινο περιμετρικά .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αθήνα, 19.7.2017

Αρ. Πρωτ. : 141063

(Σχετ. 141118) 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/νση Προστασίας & Διαχείρισης
Υδάτινου Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων
Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κώδ. : 11523,  Αθήνα
Πληρ. : Χρ. Μητσιάνη, Μ. Ποδηματά
Τηλ. : 213 1515437, -440 

 

ΘΕΜΑ:  «Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 της ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ 31Β'/14-01-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1212Β΄/13-05-2014, ΦΕΚ 1435Β΄/10-7-2015), που αφορά στον κωδικό ή Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) στις συμβολαιογραφικές πράξεις.»

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

(α) Ο Ν.3199/2003 (Α' 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(β) Η με αρ. 146896 ΚΥΑ (Β' 2878/27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως διορθώθηκε (Β' 3142/21-11-2014), τροποποιήθηκε (Β' 1435/10-07-2015, Β'  69/22-01-2016, Β'  814/14-03-2017) και ισχύει,

(γ) Η με αρ. 145026 ΚΥΑ (Β' 31/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα», όπως τροποποιήθηκε (Β' 1435/10-07-2015, Β' 814/14-03-2017) και ισχύει,

(δ) Η με α.π. οικ. 100089/23-01-2015 Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, με θέμα Διευκρινίσεις - επεξηγήσεις (οδηγίες) σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 146896/2014 (B'2878) …»

(ε) Η με α.π. οικ, 721/ 21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με θέμα «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 145026/2014 ΚΥΑ (Β΄ 31), όπως ισχύει»,

(στ) Το με α.π. 283/08-06-2017 έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας (α.π. ΕΓΥ 141118/16-6-2017, 141063/9-6-2017)

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της (γ) σχετικής ΚΥΑ, παρ. 2., «Για τη σύνταξη κάθε μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομιάς ή σύστασης εμπράγματου συμβολαίου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.» και την παρ.3 «Σε κάθε ιδιωτικό συμφωνητικό για μίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση  του ακινήτου στο οποίο πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.»

Επί των ανωτέρω, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, βάσει του άρθρου 4, παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 145026/2014 (ΦΕΚ Β' 31) κα του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α' 269), παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες :

Α. Το πιστοποιητικό ή ο κωδικός εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), αφορά το σημείο υδροληψίας, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου/ έκτασης/ ιδιοκτησίας, για την οποία καταρτίζεται το συμβόλαιο/συμφωνητικό και δεν αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία γίνεται χρήση ύδατος από άλλο σημείο υδροληψίας, εκτός του οικοπέδου. Το σημείο μπορεί να έχει δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. είτε από τον ιδιοκτήτη του έργου υδροληψίας είτε από τον οποιονδήποτε χρήστη ύδατος από το σημείο υδροληψίας, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου..

Ο κωδικός / πιστοποιητικό ΕΜΣΥ που συνδέεται με το σημείο υδροληψίας εντός έκτασης για την οποία καταρτίζεται συμβόλαιο/συμφωνητικό, μπορεί να  μνημονεύεται ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί σε όνομα τρίτου (π,χ. μισθωτής- χρήστης ύδατος).

ο περιμετρικος πετρινος τοιχος  στο πηγαδι δεν ειναι "κτισμα"

Edited by dimitris GM
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη . Πολύ χρήσιμο !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφοι, σε αδομητο εκτος σχεδιου γηπεδο μη αρτιο και μη οικοδομησιμο, απαιτειται η υπαρξη βεβαιωσης Μηχανικου, η αρκει μονο τοπογραφικο με ΕΓΣΑ και 651;

 

Βάλε τόνους στο κείμενό σου. Eπίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής.

Pavlos33

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 λεπτά πριν, anchelos said:

...απαιτειται η υπαρξη βεβαιωσης Μηχανικου...

ναι,

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

3 ώρες πριν, anchelos said:

Συναδελφοι, σε αδομητο εκτος σχεδιου γηπεδο μη αρτιο και μη οικοδομησιμο, απαιτειται η υπαρξη βεβαιωσης Μηχανικου, η αρκει μονο τοπογραφικο με ΕΓΣΑ και 651;

Και τα δυο θα απαιτηθούν. Βεβαίωση νομιμότητας (κατηγορία αδόμητο) και τοπογραφικό διάγραμμα πλήρες. Μπορεί βάσει νόμου να εμπίπτει στις εξαιρέσεις, αλλά η συμβολαιογράφος σε ποια δήλωση θα βασιστεί αν δεν υπάρχει τοπογραφικό;

Άρα, θεωρώ ότι θα σου ζητηθεί τοπογραφικό τελικά.

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Dimitris ή όποιος ξέρει να βοηθήσει,

πελάτης μου ζήτησε βεβαίωση αδόμητου Ν.4495/17 για να πουλήσει αγροτεμάχιο εκτός οικισμού στο οποίο είχα κάνει τοπογραφικό με εγσα το Μάιο του 2018. Χθες την ώρα που κάναν τα συμβόλαια με πήρε ο συμβολαιογράφος και μου ζήτησε να πάω να του γράψω δήλωση στο τοπογραφικό ότι είναι ταυτόσημο με εκείνο που έχω ανεβάσει στο σύστημα για τη βεβαίωση .

Του εξήγησα ότι δεν ανεβάζουμε στο σύστημα το τοπογραφικό για την έκδοση βεβαίωσης αδόμητου αλλά αυτός επέμενε και ότι αν δεν το υπέγραφα δε μπορούσε να κάνει συμβόλαιο. Επειδή δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα αφού γινόταν εκείνη τη στιγμή το συμβόλαιο πώλησης  και οι αγοραστές είχαν έρθει από το εξωτερικό το υπέγραψα.

Αναρωτιέμαι τώρα αν κάνω κάπου λάθος? Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούσα να του δείξω για να αποδείξω ότι δε μας ζητάει το σύστημα να ανεβάσουμε το τοπογραφικό σε αυτήν την περίπτωση?

Αυτή τη στιγμή έχω υπογράψει μια δήλωση ότι έχω ανεβάσει το τοπογραφικό στο σύστημα χωρίς να ισχύει. Μπορώ να κάνω κάτι?

Edited by anpap

Share this post


Link to post
Share on other sites

anpap τι εννοείς?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

faethon το επεξεργάστηκα γιατί ο δαίμων του pc έκανε τρέλες:grin:

Συγνώμη για το τόπικ που το ανέβασα. Μήπως να το ξαναγράψω στο θέμα βεβαιώσεις του ν.4495? Τώρα το είδα:-(

Edited by anpap

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.